Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Kayseri Reşadiye - Erciyes
« önceki   1234567   sonraki »

ANA SAYFA -> KAYSERİ
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 6
HakanKarasu

8 yıl önce - Çrş 04 Şub 2009, 13:43
TARİHÇESİ


En eski adı İstefana iken Sultan Reşat Zamanında adı Reşadiye olmuş, şu anda Talas ilçesine bağlı Erciyes Beldesi olarak isimlendirilmektedir.

DÜNDEN BUGÜNE ERCİYES KASABASI
İLİ : KAYSERİ
İLÇE : TALAS
MAHALLE : REŞADİYE

I TARİHİ DURUM
A TARİHTE ISTAFANA :
Mahallenin Kuruluş Tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Rivayetlere göre Osmanlı İmparatorluğu öncesinde
burası İSTİFAN adında bir Rumun çiftliği olduğu bilinmektedir. Daha sonra buraya çevre köylerden göç edip
yerleşen Türklerle Rumlar 1924 yılına kadar birlikte yaşamışlar. 1924 yılında yapılan Trakya Türkleriyle mübade-
le sonunda Rumlar Yunanistana göç etmişler; Yunanistan dan getirilen bir kısım Türkte Rumlardan boşalan ev
ve araziye yerleştirilmiştir.

* * * KAYSERİ TARİHİ VE KAYSERİ TARİHİNDE REŞADİYE * * *
Kayseri şehrinin M.Ö. 1900 lüyıllarda Mazakalılar ve Asurlular tarafından kurulduğu; o günden günümüze
sırasıyla :
ASURLULAR ,HİTİTLİLER ,FİRİGYALILAR MUSKİLER
KİMMERLER KAPADOKYA KIRALLIĞI DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU BİZANS İMPARATORLUĞU BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU ( 1067 veya 1071 yıllarında )
DANİŞMENTLİLER ANADOLU SELÇUKLULARI (1169 yılında)
İLHANLI İMPARATORLUĞU ERATNA BEYLİĞİ
KADI BURHANETTİN DEVLETİ KARAMAN OĞULLARI
DULKADİR OĞULLARI Egemenliği altında kaldığı bilinmektedir. Selçuklu Devletinin kurulmasından sonra Türkmenler gruplar halinde Anadoluya gelmeye başladılar.Anadolu
ya gelen Türkmen Guruplarının başında bulunan Afşin Bey , 1067 de Kayseriyi fethetmiştir.
1071-1162 yılları arasında Kayseri ve civarında Danişmendliler adlı Türkmen Hanedanı hüküm sürmüştür.
1169 da Anadolu Selçuklu Sultanı II.Kılıç Arslan Kayseriyi Danişmendlilerden alarak Selçuklu hakimiyetini
tesis etti.Anadolu Selçuklu Devleti 1308 de tarihe karıştıktan sonra İlhanlıların Anadolu Valisi olan Emir Timurtaş
Anadolu idaresinde kendisine merkez seçtiği Kayseriden Memluklu Sultanlığına sığınmış ve Anadolu Umumi
Valiliğini vekaleten Kayın Biraderi Uygur Türklerinden Emir Erannaya bırakmıştır.
I.Bayezid in oğlu Süleyman Çelebi 1398 de Kayseriyi Osmanlı hakimiyetine kattı.
Osmanlı hakimiyeti sırasında Kayseri hiç bir yabancı devletin istilasına uğramamış ve devlet yıkılıncaya ka-
dar Osmanlı Şehri olma özelliğini devam ettirmiştir.
1520 tarihinde Karaman Vilayetine tabi olarak kaydedilen Kayseri, Tahrir defterinde kaza olarak zikredilmiştir.
Buna göre Kayseri Kazasında bir nefs (şehir-kasaba) olmak üzere Sahra, Koramaz, Cebel-i Ali, Cebel-i Erciyes
Karakaya, Kenar-ı Irmak, Malya, Karataş, Bozatlu olmak üzere 10 nahiye, 86 Köy, 278 Mezra, 121 Cemaat
kayıtlı bulunmaktaydı. Kayseri Kazasına tabi ikinci kaza ise Karahisar (Bugünki Yeşilhisar) kazası idi.
Kayseri Sancağı 1856 - 1857 yıllarında Karaman Eyaletinden ayrılarak BOZOK Eyaletine bağlanmıştır. Bu
tarihte Kayseri Sancağı nefs, Sarı-Oğlan, Develü, İncesi maa, Kozanlu, Zamantı ve Kustere olmak üzere Altı na-
hiyeden ibaretti.
Kayseri Sancağı 1876 da ANKARA Vilayetine bağlanmıştır. Bu tarihte Kayseri Sancağında Nefs, İncesu,
ve Develi olmak üzere üç kaza Kustere ve Karahisar adlı iki nahiye, 181 Köy bulunmaktaydı.
1908 Tarihinde yine Ankaraya tabi olan Kayseri Sancağının iki kazası, Bir nahiyesi ve 199 Köyü bulun-
maktaydı.
Kayseri 1923 de il olmuştur. 1928 de Kayseri Merkez, İncesu, Bünyan, Develü, Aziziye (Pınarbaşı), olmak
üzere Beş Kaza, 21 Nahiye, ve 314 Köyden ibaretti.
Başbakanlık arşivlerindeki Osmanlı Dönemine ait 1510 ve 1520 yıllarını kapsayan Tapu Tahrrir defterlerinde
Kayseri Sancağı Kır İskan Merkezleri olarak nahiyelere ayrılmıştır; bu nahiyeler:

I-SAHRA NAHİYESİ : (Bağlı köyler)
1.Gökçe Hisarı 9.Paşalu 17.Geluri 25.Karaöyük
2.Meşhed ini 10.Salur 18.Öyük Şeyh 26.Bozgat / Yozgat
3.Arguncuk 11.Kızık 19.Mahzemin 27.Saraycık
4.Keykubat 12.Kumarlı 20.Yenice 28.Mancusun
5.Venk 13.Erkilat 21.Anbar Viran 29.Kırı
6.Ağca in 14.Beyazıd 22.Dadasun 30.Everek
7.Madesun 15.Ispıdın 23.Hasan Alp 31.Şevketlice
8.Cırgalan 16.Horsana 24.Alagöz 32.Yabani

II-KORAMAZ NAHİYESİ : (Bağlı Köyler )
1.Ulu Bürüngüs 10.Salkuma 19.Cırlavuk 28.Kalai Hıristos
2.Gergeme 11.Tölös 20.Vekse 29.Kırıf
3.Bala Gesi 12.Efkere 21.Gesi 30.Kozla
4.Merse 13.Niziyye 22.Üskübi 31.Kiryat
5.Vaniye 14.Darsiyak 23.Kiçi Bürüngüs 32.Sağarka
6.İspile 15.Sarımsaklı 24.Ağırsan 33.Şavalak
7.Mancusun 16.Dimitre 25.Sultan Hanı 34.Canbaz
8.Kanbar 17.Germür 26.Palas 35.Süksün Cemaatı
9.Barsama 18.Tevansun/Tavlusun 27.Selasira 36.Süleymanlı Cemaati

III-CEBEL-İ ALİ NAHİYESİ : Bu gün bu isimde bir nahiye bulunmamaktadır. Adını Ali Dağından alan bu
nahiyeye tabi dört köy, Sekiz Mezra ( Ziraat yapılan Ekinlik) vardı. ( Bağlı Köyler )
1.İSTEFANE KÖYÜ : Malikhanesi mülke, Divanisi tımara tahsis edilen köy gayrimüslümlerle meskundu.
Köyde 1500 de 23 hane, 8 caba (hiç çifçi olmayan), 4 mücerred (Bekar) ; TAHMİN NUFUS = 127
1520 de 34 hane 12. Mücerred ( Bekar) nüfus bulunuyordu; TAHMİNİ NUFUS = 182
Köyde üretilen mahsuller : Arpa, buğday, bağ, ve meyve idi. Arıcılık ve hayvancılıkda yapılan köyde üç tane
de değirmen olup; alınan cizye; 1500 de 936 Akçe; 1520 de 1196 akçeydi.
Köyün vergi hasılı ise 1500 de 3256 akçe; 1520 de ise 4 429 Akçeydi.
1520 de ISTEFANA : Bir bölümü; Hacı Mahmud bin H.Hüseyine mülk olarak verildi. Hasılı 5 177 akçe.
Bir bölümü; Bekir b. Ayvanşaha mülk olarak verildi. Hasılı 567 akçe
Kayseride ilk defa 1831 yılında nufus sayımı yapıldığı; Bu nufus sayımının yazılı olduğu Tahrir defterinin
fihristinde İSTEFANA yazılı olmasına ve iki sahife (varak) yazılmış olmasına rağmen sayfalar kayıptır.
Aynı Tahrir defterinde ISTAFANA Köyünde 1831 yılında iki Rum mahallesi bulunduğu :
a)Yukarı Mahalle : 35 Hane 87 Rum Nufus (Keyiş Bayırı mevkii)
b)Küçük Papaz Mahallesi : 31 Hane 86 Rum nufus bulunmaktaydı. (İplik Fabrikası mevkii)

RUM NUFUSUN MESLEKLERİ VE İNSAN SAYISI :
Sıvacı 2 Kişi Boyacı 1 Kişi Nakkaş 4 Kişi
Sandalcı 24 Kişi Keresteci 6 Kişi Yapıcı 1 Kişi
Taşcı 10 Kişi Ziraatçi 1 Kişi
Dülger 7 Kişi Abacı 1 Kişi
Doğramacı 3 Kişi Oymacı 1 Kişi
2. Akcakaya Köyü
3. Talas Köyü
4. Çay Köyü

IV-CEBEL-İ ERCİYES (ERCİYES DAĞI) NAHİYESİ : ( Bağlı Köyler )
1.Hacılar Köyü 5.Tomarza Köyü 9.Sosun Köyü 13.Yaranlu Cemaatı
2.Hisarcık Köyü 6.Hırka Köyü 10.Evladı Yamaç Cemaati 14.Paşalu Cemaatı
3.Zincidere Köyü 7.Andronik (Endürlük) 11.Bahadır Hacılı Cemaatı 15.Evladı Maraçak Cemaatı
4.Kıranardı Köyü 8.Yazır Köyü 12.Seyd Hacılı Cemaatı 16.Başladık Cemaatı

V-KARAKAYA NAHİYESİ : (Bağlı Köyler)
1.Karakaya Köyü
2.Eyimli Köyü

VI-KENAR IRMAK NAHİYESİ : (Bağlı Köyler)
1.Çukur Köyü 3.Molu Köyü 5.Kemercili Köyü
2.İmaret Köyü 4.Şeyh Yar Köyü

HİCRİ 1250 MİLADİ 1834 de İSTAFANA = REŞADİYE
(KAYSERİ TEMETTUAT DEFTERİ)
Vergi Mükellefleri :
SIRA NO HANE M Ü K E L L E F İ N A D I A Ç I K L A M A L A R
1 1 Hafız Oğlu Mehmet Efendi (imam) = Topal Hacıbekirler
2 3 Abdullah Oğlu Mehmet Ağa (1. Muhtar) (MUHTARLAR SÜLALESİ ARGUNLAR)
3 4 Oğlu İbrahim
4 5 Emir Musaoğlu Mustafa (2. Muhtar) - Doğramacı
5 7 Hacı Mustafa oğlu Mustafa
6 9 Zavrak Ahmet
7 13 Ateş Ömer
8 17 Mahmut oğlu Mahmut
9 19 Fakih Seyitoğlu
10 22 Mahmut Oğlu İsmail
11 24 Fakih Seyit Oğlu Zeynel
12 26 Mükreminoğlu Abbas (Mehmet Aksoylar; Evi = Ahmet DURANın evinin sağ yanı idi.
13 30 Memiş Oğlu Mehmet (Cobuklar = Mehmet Tuncaylar)

HİCRİ 1250 MİLADİ 1834 de İSTAFANA = REŞADİYE
(KAYSERİ TEMETTUAT DEFTERİ)
Vergi Mükellefleri :
SIRA NO HANE M Ü K E L L E F İ N A D I A Ç I K L A M A L A R
14 32 Kardeşi Hacıosman
15 36 Hüseyin oğlu Ali
16 38 Kardeşi Osman
17 40 Kel Hüseyin Oğlu Halil İbrahim
18 46 Kardeşi İsmail
19 51 Kel Hüseyin oğlu Halil İbrahim
20 53 Ahmet Oğlu Mehmet = ERTUĞRULlar
21 54 Oğlu Emin Efendi =>Oğlu Necati =>oğlu Mustafa Necati=>Necati=> Mustafa ERTUĞRUL
22 58 Kardeşi Ahmet = ERTUĞRULlar
23 63 Abdul Kadir Oğlu Mustafa
24 65 Hüseyin Oğlu Hasan Hüseyin
27 73 Ömer Osman
28 79 Çopur Mustafa Oğlu İbrahim (Kafesci=Kumaş topunun sarıldığı kafes yapan;RahmiÇopur)
29 80 Kardeşi Mustafa = Kafesci
30 81 Diğer Kardeşi Mehmet = Kafesci
31 84 Emin Oğlu Abdulkadir
32 85 Kardeşi Ahmet
33 86 Uzun Ali oğlu Mustafa
34 87 Hüseyin Oğlu Halil
35 88 Halil Oğlu Halil İbrahim
36 90 Emir Hüseyin Oğlu Seyit Ahmet
37 99 Emrullah Oğlu İsmail (1/2 değirmen) EMRULLAHOĞLUlar
38 102 Kardeşi Lutfi (1/2 değirmen)
39 104 Ahmet Oğlu Halil
40 107 Ahmet Oğlu Osman
41 116 Akgül Oğlu Salih
42 120 Köse Ali Oğlu Hasan
43 126 Köse Ali Oğlu İbrahim
44 129 Topal Emin = Deli Bayramlar; ULAŞlar
45 131 Kara Hüseyin Oğlu Musa
46 135 Emir Oğlu İsmail
47 136 Kardeşi İbrahim
48 137 Kapıcı Oğlu Seyit
49 140 Muslu Oğlu İsmail = Çopur Şabanlar; Bayraktarlar; ÖZDEMİRler
50 142 Kardeşi Seyit
51 144 Emir Hasan Oğlu Mustafa
52 147 Köse Ali Oğlu Yusuf
53 151 Kardeşi Ali (Mümbülük Ömerin Ömer ZAMAN babası
54 153 Kör Hacı Ali Oğlu Osman
55 154 Taşcı Ömer
56 157 Kapıcı Oğlu Mehmet = KAVASlar
57 163 Emir Bekir Torunu Mehmet
58 164 Diğer Torunu Bekir
59 165 Diğer Torunu Seyit Ali
60 166 Emir Hasan Oğlu Ahmet
HİCRİ 1250 MİLADİ 1834 de İSTAFANA = REŞADİYE
(KAYSERİ TEMETTUAT DEFTERİ)
Vergi Mükellefleri :
SIRA NO HANE M Ü K E L L E F İ N A D I A Ç I K L A M A L A R
61 168 Mahmut Oğlu Mehmet
62 169 Kardeşi Osman
63 170 Diğer Kardeşi Ali
64 171 Çamsadı Oğlu Mustafa
65 174 Emminin oğlu Mustafa
66 175 Süleyman Oğlu Mehmet
67 177 Recep
68 179 Abdul Kadir Oğlu Salih Ağa = Esan Ağalar
69 180 Oğlu Ahmet (Değirmen)
70 181 Bıyık Mehmet = " BOZBIYIK " lar.
71 182 Seyit Ağacık
72 184 Şeyh İbrahim
73 178 Venkeli Mehmet
74 192 Mustafa Oğlu Kara Mehmet
75 193 Kardeşi Ali
76 194 Emminin Oğlu İbrahim
77 197 Emir Musa Oğlu Feyzullah (Doğramacı gediği)
78 200 Akgül Oğlu Yakup
79 206 Hüseyin Oğlu Eyüp
80 207 Salih Kavvas
81 209 Mehmet Köle Oğlu Ali
82 213 Yeğeni Mustafa
83 214 İbrahim Oğlu Halil İbrahim
84 217 Yeğeni Emir
85 218 Halil İbrahim Kardeşi Ali
86 222 Deli Seyit
87 223 Bıyık İbrahim Oğlu Mustafa
88 224 Kardeşi Mehmet
89 225 Köse Ali Oğlu Hasan Hüseyin=Oğlu Ömer=Hasan= Hüseyin ŞİNAS KÖSEALİOĞLU
90 229 Köse Ali Oğlu Mehmet
91 230 Kara Hüseyin Oğlu Hasan Hüseyin
92 231 Çolak Oğlu Mehmet
93 235 Durmuş
94 237 Zaman Oğlu İsmail
95 242 Çamsadı Oğlu Ömer
96 249 Seyit Efandi Oğlu Molla Ali
97 245 Topal Mehmet Oğlu Ömer
98 255 Oğlu Hasan Hüseyin
99 256 Diğer Oğlu Ahmet (Askar)
1875 YILINDA ISTEFANA = REŞADİYE
(Kaynak : Uygur KUŞOĞLU Kayseri 1996)
HANE SAYISI : 203
TÜRK ERKEK NUFUS : 349
RUM ERKEK NUFUS : 158
TOPLAM ERKEK NUFUS : 507
B ADININ HİKAYESİ :
İstifanın Çiftliği zaman içerisinde nüfusu artıp Köy durumuna gelince İSTEFANA Adını almış:
Halk dilinde ISTAFANA Olarak söylenmiş: Cumhuriyetin İlanından sonra 1924 yılında ismin Türkçeleştirilmesi
amacıyla : Kimilerine göre Sultan Reşada adfen,
REŞADİYE İsmi verilmiştir.
TARİHİNDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR :
Köyün bilinen tarihinde önemli bir olaya rastlanmamaktadır. Kayda değer iki olayı anlatmakta yarar vardır.
C - 1. SEL BASKINI :1932 Yılında şiddetli bir yağmur sonucu Zincidere tarafından gelen sel, bugünki
Erciyes Caddesi'ndeki bahçe ve evlerde çok büyük maddi hasara neden olmuştur.
C - 2. SU KAVGASI : Yıl tahmini 1933, Şimdiki Talas İlçesi o zaman Talas Nahiyesidir. Çevrede
bir akarsu vardır (üç arklık = 80 litre / saniye ) bu su Osmanlı döneminde Padişah Fermanıyla nüfus yoğunlu-
ğuna göre Zincidere,Reşadiye ve Talas arasında şu şekilde paylaştırılmıştır: Haftanın Cumartesi ve Pazar gün-
leri (48 saat) Zincidere Köyünün ; Cuma Günleri Cumanın girişinden Gün doğumuna kadar (18 saat ) Reşadiye
Köyünün; Kalan gün ve saatler Talas Nahiyesini (102 saat). Ayrıca Suya Şiddetli ihtiyaç duyulduğu Temmuz ve
Ağustos ayları içerisinde Talas Nahiyesinin arzu ettiği hafta suyun tamamını Talas kullanacak Reşadiye o hafta
sudan istifade edemeyecek. Bunun yöredeki adıda
AĞIZ SUYU
Adı geçen bu üç yerleşim biriminin zaman içinde nüfusu artmış, zaten yetersiz olan su Talas Nahi-
yesi ile Reşadiye arasında problem olmaya başlamış. 1933 Yılında Talasın Ağız Suyunu Reşadiyeye danışma-
dan suya en çok ihtiyaç duyulduğu bir haftada almak istemesi büyük kavgalara neden olmuş. Olay o kadar bü-
yümüş ki köy halkı Jandarmaya dahi karşı gelerek Aşağı camii yanındaki köy odasına Jandarmayı kilitlemiş.
Bu olay Ankaraya, Atatürke Bir köy isyan ettİ şeklinde intikal ettirilmiş. Atatürkün ilk emri :
Ortadan kaldırın. olmuş; Sırakaysılar Mevkine toplar kurularak Köy abluka Şehre bu kadar yakın bir köy is-
yan etmez , Nedeni nedir ? demiş ve su kavgası olduğunu öğrenince de ablukayı kaldırttırmış.
AĞIZ SUYU GERÇEĞİ NEDİR : Hem sulama hem de içme suyu olarak kullanılan akarsu Ferman
gereği Cuma günleri Reşadiyeye akarken Talasın susuz kalmaması içmede kullanmak üzere azda olsa arga
bir miktar su bırakılması ferman gereğidir. Devletin her kademesinde güçlü olan Talas halkı zaman içerisinde
Reşadiye halkı üzerinde baskı ugulamaya başlar. Yıllarca süregelen uygulamalar Talasın isteği doğrultusunda
değiştirilir. Karşı çıkanlar olursa Karakola indirttirilip dövdürülür. Halk sindirilmeye çalışılır.
O zamandan Kalma yaşanmış bir hikaye vardır ki yeri geldikçe dedeler torunlarına anlatır. Vecize
olarak kullanılır. Talasla olan su kavgasında köy halkından yakaladıklarını toplayıp karakola götüren Jandarma
hem falakaya yatırır hem de ayakları şişmesin ve işkence olsun diye hücrenin içerisine kova kova su döker,
dökerkende Siz suyu seversiniz anlamında cümleler kullanırlar. O hücredekilerin içerisinde bulunanlardan
Rahmetlik Miyendiz Mustafa (Mustafa SÜMER) Dökün, dökünde hıyarlar büyüsün der.
* * * BİLİNEN MUHTARLAR * * *
1.Muhtar : Abdullah Oğlu Mehmet Ağa; 2. Muhatar : Emir Musa Oğlu Mustafa : Hicri 1250 Miladi :1834
İhsan (Efendi) İSTANBULLUOĞLU
Hacı Ahmet (Efendi) ÖZTÜRK
Mehmet (Efendi) İSTANBULLUOĞLU -
Kadir NAKAÇ - 27.05.1960
Öğretmen İbrahim ÇEKİÇ 27.05.1960 - 1962
Ahmet GENCAY 1962 - 1969
Yusuf BOSNA 1969 -
H. İbrahim CENİK -
Ahmet ŞAN -
Ahmet GENCAY 1977 - 1983
Ahmet ŞAN 1983 -
Mehmet KAHRAMAN -
Mehmet Ali GÜVEN Tahir Oğlu Ahmet ŞANın ölümü üzerine vekaleten
Ahmet ŞEN Hacı Ali Oğlu 1994 seçimlerinde kazandı.
Mustafa AKDENİZ Mükremin oğlu 1998 seçimlerinde kazandı.
Mustafa AKDENİZ Mükremin oğlu 2004 seçimlerinde kazandı.
* * * KASABA HAYATINA GEÇİŞ * * *
Reşadiye Köyü 1959 yılında artık köy olmaktan kurtulmak ister; Bu isteğini komşusu Zincidere Köyüne
iletir, Reşadiye ile Zincidere arasında yapılan Protokol gereği ERCİYES BELEDİYESİ adı altında birleşilir.
1959 yılında refarandum yapılır; 01.03.1960 da resmen belediye teşkilatı kurulur. Kurucu Belediye Başkanı Reşa-
diye halkından (Şevkilerin ) Mustafa İNCE dir. Belediye geçici binası ise , Yunus ÖZENin Zinciderede ki evidir.
Hemen ardından 27 Mayıs 1960 da İhtilal olur ve Belediye başkanlığına o zamanki Yetiştirme yurdu
Müdürü İbrahim BEYAZIT getirilir. (01.09.1960 1963 )
1964 yılında Akca köyüde belediyeye katılmaya karar verir. Böylece Erciyes Kasabası üç mahalle
olur. Daha sonra Gülistan Evler Mahallesinin oluşmasıyla büyüyen bir kasaba yolunda iken; 1959 yılında kurulan
birliktelik, Hizmet dağılımının eşitsizliği bahane edilerek 1988 yılında Akcakaya mahallesinin belediyeden ayrılıp
köy statüsüne dönmesi;Hemen ardından 1991 yılında Zincidere mahallesinin belediyeden ayrılarak köy statüsüne
dönmesi (daha sonra 1992 yılında Zincidere Belediyesini kurdu) neticesinde; 1987 yılında İhdas edilen Gülistan
Evler mahallesi ile birlikte İki mahalleli küçük bir Anadolu Kasabası olarak maddi imkansızlıklar içerisinde kıvra-
narak siyasi yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır.

* * * BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ * * *

1. Mustafa İNCE 01.03.1960 - 01.09.1960
2. İbrahim Beyazıt 01.09.1960 - 1963
3. Ömer ŞİNAS 1963 - 17.11.1967
4. Ahmet BAKTİMUR 1967 - 1974
5. Ali ATEŞ 1974 - 1984
6. Ziya TURGUT 1984 - 1994
7. Ekrem HİSAR 1994 - 2004
8. Mustafa ERTUĞRUL 2004 Devam ediyor.
D - TARİHİ ESERLER, ZİYARET YERLERİ VE MEKANLAR:
1. Erciyes İplik Bez Fabrikası içerisinde RUM KİLİSESİ
2. Başakpınar sınırında; Karaağaç Mevkiinde Büyük ve Küçük İskason yerleşim yeri harabeleri.
3. Çatalderede Kaya oyma evler ve yedi İnler
4. Ali Dağında Ahmet Daranı Hazretlerinin Mezarı.
5. Ali Dağı zirvesinde Ahmet Turan Gazi Hazretlerinin mezarı.
6. Ali Dağı Zirvesinde Bir Cam-i Şerif ve Mescit Yıkıntıları.
7. Ali Dağı Zirvesinde Üç Agızlı Büyük bir Kuyu.
8. Ali Dağı Zirvesinde Şeyh Ali TENNURİ Hazretlerinin Mezarı.
9. Ali Dağında Lahmi Krallarından veya İslâm öncesi Arap Halk Şairi İmrul KAYSın mezarı.(İmrul
10. Zincidere Tugay Komutanlığı içerisindeki Manastırın 1801 Yılında tamiri esnasında yapılan kazılarda
Romalılara ait Mermerden bir Lahit Bulunmuş ve bu lahit bugün Kayseri Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.
11. Reşadiye;Tomarza yol ayırımında Taş Köprü. (1891 Yılında yapıldığı tahmin ediliyor.)

E ERCİYES KASABASININ COĞRAFİ DURUMU:
Erciyes Kasabası (Reşadiye), Erciyes Dağının Kuzey Doğu eteklerinde, arızalı sırt ve yamaçlar ile
plato üzerine kurulmuş; Güneybatısında Erciyes Dağı; Batısında Ali Dağı; Kuzeyde Talas İlçesi; Doğusunda Ba-
şakpınar; Güneydoğusunda Kepez; Güneyinde Zincidere Kasabası;Güney Batısında Akcakaya Köyü ile çevrilidir.

Enlem derecesi : 38 derece 45 dakika
Boylam derecesi : 35 derece 29 dakika
Denizden yüksekliği : 1550 metre
İkinci derecede deprem bölgesindedir.
F KASABADA NUFUS:
Bilinen tarihi boyunca kasabanın nufus hareketi:
YIL HANE ERKEK KADIN TOPLAM AÇIKLAMALAR
1500 23 ? ? 127 8 Caba=Çifti olmayan ve 4 Mücerred=Bekâr
1520 34 ? ? 182 12 Mücerred = Bekâr
1831 80 ? ? 400 Türk nufus
1831 66 ? ? 173 Rum Nufus (1831 yılı toplamı: 573 kişi)
1936 183 598 627 1225
1960 - - - 2314 Reşadiye + Zincidere + Akcakaya
1965 - - - 2653 Reşadiye + Zincidere + Akcakaya
1970 - 1857 1341 3198 " "
1975 - 4125 1245 5460 Reşadiye+ Zincidere + Akcakaya + Hv.İn.Tug.
1980 - 7010 1415 8425
1985 - 5234 1868 7102
1990 - 5124 1557 6731 (2291=Reşadiye + Gülistanevler) + Zincidere
1997 - - 1928 Reşadiye + Gülistanevler
2000 1153 1169 2322 " "
Gerek nufus sayımları, gerek Yıllara göre öğrenci mevcutları incelendiğinde görülecektirki; Mahallemiz-
de Nufus artış hızı çok düşüktür. Bunun en önemli sebebi yetişen gençliğin iş yerine yakın olma isteğinden doğan
göçlerdir. Göç genellikle Kayseri Merkezine olmakla birlikte başta Adana olmak üzere diğer vilayetlerede olmak-
tadır. Kasabamız yazın dolup, kışın boşalan; yazlık bağ evleriyle doludur.
Bugün nufusun tamamı MÜSLÜMAN olan kasabada iki cami bulunmaktadır.
G İKLİM:
Kasabada Karasal iklim hüküm sürer, Bu sebeplede yazları sıcak ve kurak;Kışları ise soğuk ve kar
yağışlı geçer. En sıcak ayları Temmuz ve Ağustos; En soğuk ayları ise Aralık, Ocak ve Şubat aylarıdır.
Yazın maksimum sıcaklık : 37 derece
Yazın minimum sıcaklık : 4 derece
Kışın maksimum : 18 derece
Kışın minimum : - 35 derece
Yılda en çok kar kalınlığı : 50 cm
Karın yerde kalış süresi : 40 gün
Yıllık ortalama yağış : 366,5 kğ / m2
En çok yağış : 525 kğ / m2 1938 yılında.
En az yağış : 265 kğ / m2 1952 yılında
Zeminde maksimum don derinliği : 50 cm

En hızlı esen yel ve eğemen yel yönleri :
İlkbahar : Kuzey batı batı
Yaz : Kuzey batı güney
Sonbahar : Kuzey batı güney
Kış : Güney batı
Ğ JEOLOJİK DURUM :
Kasaba arazisi lav tüflerinden oluşmuştur. Kasabada yapılan sondaj çalışmaları;zeminin volkanik tüfler,
pomza, bazalt ve andazit çakıllarından oluştuğunu doğrulamaktadır.
H DEPREM DURUMU :
Erciyes Kasabası 2. Derece deprem kuşağındadır.Kasabada hissedilen depremler şöyle sıralanabilir:
750 -1234 yılında
1129 -1716 yılında
1251 -1835 yılında
BÜYÜK ZELZELE :
1250 / 1835 Senesi Ağustosunun ikinci yani 1251 / 1835 senei Hicriyesi Rebiülahirin ondokuzuncu
günü akşamdan sonra saat ikiyi çeyrek geçe büyük bir zelzele olup;Pek çok hane ve emakin (ev ve mekanlar)
harap olup, yıkılmış olduğu gibi binaltmışdört (1064) nufus telef olduğu resmen tahakkuk etti.
Cami-i Kebir ve Hatıroğlu Cami-i ve Kazancılar Cami-i Şerifinin minaresi kısmen harap oldu. Altı ay
sonra yani 22 Şevval 1251 / 1835 veya 29 Kanun-u Sani1250 / 1835 tarihinde Çarşamba gecesi şafak vaktinden
evvel saat onbir sularında tekrar bir zelzele daha vuku bulduisede evvelki kadar şiddet ve telefatı mucip olmadı.
1129 / 1726 Tarihinde meydana gelen zelzelenin etkisiyle Cami-i Kebirin kubbe ve kemerleri ile
kolon duvarları yıkılmış ve beş sene kadar harap kalmıştır.

I İKTİSADİ DURUM :
Kasabanın toprak yapısı ziraate elverişli olmadığından tarım ve hayvancılık gelişmemiştir. Kasabanın
Şehir merkezine yakınlığı (13 km) nedeniyle kent ve sanayi toplumu olma yolundadır.
Sulama suyunun olmaması nedeniylede çok küçük çaplı evde tüketime yönelik mevsimlik meyve ve
sepze üretimi yapılmaktadır.Nufusun büyük yoğunluğu Kayseri sanayisinde çeşitli mesleklerde faliyet gösterirken
gün geçtikçe azalan taş yontma ve duvar ustalığı, Çeşitli kurum ve kuruluşlarda memur ve işçi statüsünde, çok az
olmakla birlikte yurt dışında işçi olarak çalışmakta, yine az sayıda esnaf esnaf bulunmaktadır.
Kasabada bu güne kadar hiç bir devlet yatırımı yapılmamıştır. 1835 yılında Hacı Ahmet İSTABULLU-
OĞLU, Mustafa KÜÇÜKDEVECİ ve Seyit Ali KÜÇÜKDEVECİ tarafından üç ortaklı olarak kurulan ERCİYES BEZ
FABRİKASI " uzun yıllar Amerikan bezi üretimi yapmış; daha sonra modernize edilerek bez üretimi terk edilerek
iplik üretimine geçilmiş ortakların ölümü üzerine varisler işi yürütemeyince faliyeti tamamiyle durdurularak 2000
yılı başında tüm makina aksamı hurda olarak varisler tarafından satılmıştır.
2000 Yılı itibariyle Kasabada 1 Adet özel teşebbüse ait Halı yıkama Fabrikası;1 adet Tavuk ve Yu-
murta üretme Çifliği; 5 Adet bakkaliye; 2 adet İnşaat malzemeleri satıcısı; 2 adet kasap; 2 adet Berber; 3 Adet
kaynak ve demir doğrama atölyesi 1 adet kahvehane; Belediyeye ait bir çay ve sohbet salonu bulunmaktadır.
İ - GEÇMİŞTEN BU GÜNE MAHALLEMİZDE
*** EĞİTİM VE KÜLTÜR ***
İ . 1 - EĞİTİM
Reşadiyede ilk defa okul bu günki Erciyes İplik fabrikası mülkiyeti olan kilisede 1932 yılında açılmış.
Öğretmen Avni Bey tarafından eğitim öğretim yürütülmüş; O zamanki Maarif Müdürlüğünün burada eğitim yapıla-
maz raporu üzerine öğrenciler ZincidereYetiştirme Yurduna aktarılmış. Bu günki okulumuzun 1952 yılında faaliye-
te geçmesine kadar burada eğitim görülmüştür. Bu gün için Mahallemizin tek eğitim kurumu REŞADİYE YURT-
TAŞLAR İLKÖĞRETİM OKULU dur.
Okulumuz 1952 yılında köy mezarlığı olan arsaya mezarlığın köy dışına taşınmasından sonra iki ders-
lik ve bir lojman olarak yapılmış. Bu okula 1959 yılında mahalli imkanlarla bir derslik ilave edilmiş, 1961 yılında iki
derslik daha ilavesiyle beş dersliğe çıkarılarak normal öğretime geçilmiştir. Okulumuzdan 1952 1997 yılları ara-
sında 1359 öğrenci mezun olmuştur.
Okur yazar oranı %98 olan mahallemizde sağlıklı her çocuk İlköğrenimini tamamlar.İlöğretimden
sonra genelde; her başarılı kız çocuğuna ve her erkek çocuğa öğrenimini devam ettirmesi için fırsat tanınır.

2 - * * * CENAZE TÖREN GELENEKLERİ * * *
Mahallemizde bir cenaze vukunda ilk olarak yakınlarına haber verilir, Aynı zamanda mahalle imamına haber
verilerek tüm halkın duymasını sağlamak amacıyla minarede selâ verdirilir. Selâ bitiminde İmam kimin vefaat etti-
ğini mahallelinin anlayacağı kimlikle bir kaç kez duyurur.Bu kimlikte genellikle sülale lakabı veya baba adı vardır.
Örnek : Necatilerin öğretmen Mustafa Ertuğrul Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenaze öğle namazını mü -
takip kaldırılacaktır.
Bundan sonra İslâmi geleneklere uygun olarak mezarlığın hazırlanması, meftanın yıkanması, kefenlenmesi,
cenaze namazının kılınması ve mezarlığa defnedilmesine mütakip cenaze evine topluca gelinir; Kuran-ı kerim oku-
nur;birinci derecedeki yakınlarına baş sağlığı dilendikten sonra cemaat dağılır.
Yaklaşık bir hafta boyunca cenaze evinde yemek pişmez; Eş dost, hısım, akraba ve komşular yemek geti -
rir, orada bulunan herkese ikramda bulunulur. Yine bu süre zarfında uzak yakın tüm tanıdıklar taziyeye gelirler.
Ölümden sonraki ilk Perşembe günü,akraba ve dostların getirdiği yemeklerle tüm mahalleliye yemek yedirilir;
Maddi imkânlar ölçüsünde fakirlere yardımda bulunulur;Çay, şeker, ya da helva ekmek dağıtılır.
3 * * * AĞITLAR * * *
Mahallemizde ağıt yakma geleneği olmamakla beraber münferit bazı dörtlüklerin hafızalarda iz bıraktığı görül-
mekte.
ÖRNEK : 1935 Yıllarında annesinin genç yaşta vefatıyla öksüz kalan beş kardeşten Hilmi ARIBOĞAnın
evlerinin damında damında günlerce tekrarladığı ağıttan hafızalarda kalan bir dörtlük.
Ocakta kahve kavrulur,
Dumanı gökte savrulur.
Kuşlar yuvadan uçmadan,
Ana kuzudan ayrılır.
4 - * * * HALKIN KULLANDIĞI ATASÖZLERİ * * *
Ø Acele işe şeytan karışır.
Ø Akıl yaşta değil baştadır.
Ø Asıl azmaz bal kokmaz.
Ø Dost kara günde belli olur.
Ø Erken çıkan yol alır; erken evlenen döl alır.
Ø Eski dost düşman olmaz.
Ø Ev alma, komşu al.
Ø Evdeki hesap, çarşıyı tutmaz.
Ø Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
Ø Gülü seven, dikenine katlanır.
Ø Haydan gelen huya gider.
Ø Kara haber tez duyulur.
Ø Kızını dövmeyen dizini döver.Ucuz etin yahnisi yenmez.
Ø Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
Ø Samanın sarısından,saçmanın kurusundan, mayıs dedenede sakla.
Ø Tereciye tere satılmaz.
Ø Ulu sözü tutmayan ulur.
Ø Ummadığın taş baş yarar.
Ø Üzüm üzüme baka baka kararır.
Ø Üzümünü ye, bağını sorma.
Ø Ver tavı; bellet bağı.
Ø Yaş kesen Baş keser.
Ø Yılanın sevmediği ot baş ucunda çıkar.
I . 5 - * * * HALKIN KULLANDIĞI DEYİMLER * * *
Ø Abayı yakmak. Ø Ekmeğini taştan çıkarmak.
Ø Ağzından bal akmak. Ø Etekleri zil çalmak.
Ø Aklını peynir ekmekle yemek. Ø Gözünü dört açmak.
Ø Ateş vermez komşu olsun. Ø İçini dökmek.
Ø Baltayı taşa vurmak. Ø İki arada bir derede kalmak.
Ø Baş göz etmek. Ø İtin ayağını taştanmı esirgiyorsun.
Ø Ceviz kabuğunu doldurmaz. Ø Kaş yapayım derken göz çıkarmak.
Ø Dağdan gelip bağdakini kovmak. Ø Kulak misafiri olmak.
Ø Deli koyun olmak. Ø Kulaklarını çınlatmak.
Ø Dili tutulmak. Ø Küplere binmek.
Ø Dizlerine kapanmak. Ø Lafı ağzında koymak.
Ø Dizlerinin bağı çözülmek. Ø Lami cimi yok.
Ø Lep demeden leplebiyi anlamak. Ø Sürmeyi gözünden çekmek.
Ø Ortalığı velveleye vermek. Ø Sürüm sürüm süründürmek.
Ø Ödü patlamak. Ø Tere yağından kıl çekmek.
Ø Öpüp başına koymak.
İ . 6 - * * * BİLMECELER * * *
Ø Benim bir gelinim var gelenin gidenin elini öper. << KAPI TOKMAĞI >>
Ø Bozuk olduğu halde tamirciye gitmez. BOZUK PARA
Ø Buradan vurdum kılıcı, Halepten çıktı bir ucu. ŞİMŞEK
Ø Dalda durur, elde durmaz. KAR
Ø Hiç suçu yok dayak yer. TOP
Ø Köyümüzde bir kavak, ne dalı var ne budak, üstüne bir kuş konar, el değmiyor çok sıcak.
Ø Kuyu,kuyunun içinde suyu, suyun içinde yılan,yılanın içinde mercan. GAZ LANBASI
Ø Yer altında yağlı kayış. YILAN

İ . 7 - * * * HAYIR DUALARI * * * * BED DUALAR * * *
Ø Allah bir yastıkta kocatsın. Ø Allah canıgı alsın.
Ø Allah emeğini zail etmesin. Ø Başıga benim kadar taş düşe.
Ø Allah iyilere eş eylesin. Ø Beni kınayan benden beş beter olsun.
Ø Allah kem gözlerden saklasın. Ø Boyun devrilsin.
Ø Allah ne muradın varsa versin. Ø Ciğerigden tutulasın.
Ø Allah senden razı olsun. Ø Ciğerige ateş düşesice.
Ø Allah tahsiratını affetsin. Ø Ciğerige inmeler insin.
Ø Allah tuttuğunu altın etsin. Ø Çik dönesin.
Ø Allah utandırmasın. Ø Damarın dağlansın.
Ø Allah yılına güle güle yetirsin. Ø Dizin dizin sürünesin.
Ø Allah zeyin (zihin) açıklığı versin. Ø Evin barkın yıkılsın.
Ø Allaha emanet ol. Ø Gidişin olada gelişin olmaya.
Ø Büyük düğününüde göresin. Ø Gözün çıksın.
Ø Gününü göresin. Ø Kıçın kırılsın.
Ø İşin gücün rast gelsin. Ø Kıran giresice.
Ø Su gibi aziz ol. Ø Kıvrıla kalasın.
Ø Ömrün kesilsin.
Ø Şeytanından bulasın.
İ . 9 - * * * YAŞAYAN İNANÇLAR * * *
Ø Akşam sakız çiğnenirse ölünün etini çiğneme sayılır.
Ø Al basması.
Ø Akşamları tırnak kesmek ömrü kısaltır.
Ø Başkalarının tarağıyla saç taramak uğursuzluk getirir.
Ø Çocuğun ilk dişi çıktığında komşulara hedik dağıtılır.
Ø İki bayram arası nikah yapılmaz.
Ø Kız çocuğu doğunca göbeğini evin içerisinde bir yere;erkek çocuğununkini ise cami avlusunda bir yere gömerler.
Ø Lohusa kadın kırk gün evden çıkmaz.
Ø Mavi boncuk takılırsa nazarı önler.
Ø Mezar taşlarındaki yazıları okumak ömrü kısaltır.
Ø Salı ve Cuma günleri çamaşır yıkanmaz.
Ø Un tütütülürse nazar değmesi geçer.
Ø Yeni inşaatlara keven ve hayvan kemiği asılırsa nazarı önler.
<< SON ELLİ YIL İÇERİSİNDE YOK OLAN BATIL İNANÇLARDAN ÖRNEKLER >>
Ø DAMAR DAĞLAMA : Bebek doğduktan üç gün sonra yemek yedirilir; Bu merasimde dikiş iğnesi ısıtılarak
çocuğun elleri, ayakları, kulakları dağlanır. (Elleriyle kötü iş yapmasın, ayaklarıyla kötü yerlere gitmesin.)
Ø DÜŞEK KESME : Çok sık düşen Çocuk üç yol ortasına oturtulur;eteğine çerez konur, çeşitli yönlerden
koşarak gelen mahalle çocukları bu çerezi kapışırlar.
Ø YARAMAZ ÇOCUĞU USLANDIRMA : Çocuk Cuma günü çörtenin ( oluğun ) altına yatırılır; terlikle ağzına
üç defa vurulur.
Ø KORKAN ÇOCUĞUN KORKUSUNU GİDERME : İsli tavadan su içirilir.
İ . 10 - * * * HALKIN UYGULADIĞI TEDAVİ ÇEŞİTLERİ * *
A ) HALEN UYGULANAN TEDAVİLER:
Ø DERMA : Bazı ocak denilen kişilerce okunarak kopya kalemle yazılır.
Ø SİĞİL : Yaş bir ağaç dalı okunarak kurumaya bırakılır; Dal kurudukca siğilde yok olur.
Ø GRİP : Nane limon kaynatılıp içilir.
Ø DOLAMA : (Genellikle parmaklarda iltihaplı yara) Soğan pişirilerek bağlanır. Lokum bağlanır.
Ø BURKULMA ET ÜZÜKLÜĞÜ EZİLMELERDE : Ekmek zeytin ezilerek bağlanır.
Çiğ et döğülerek bağlanır.
Siyah üzüm döğülerek bağlanır.
Ø NAZAR DEĞMESİ : Un, üzerlik tohumu, soğan ve sarımsak kabuğu tütütülür.
Ø ÖKSÜRÜK : Pekmezin içerisine kırmızı biber katılıp, kaynatılarak içilir.
Ø İSHAL : Isparta gülünün orta tohumlu bölümü kaynatılıp içilir.
Kahve, Limon tuzu karıştırılıp; hap haline getirilerek yutulur.
Ø HAZIMSIZLIK : Bir kahve kaşığı karbonat içilir.
Ø KANSER : Isırgan otu gölgede kurutulup; kaynatılıp soğutularak, sabahları aç karna içilir.
B ) UYGULANIP TERK EDİLEN TEDAVİ ÇEŞİTLERİ :
! NAZAR DEĞMESİ : Kurşun döktürülürmüş.
! SIRT AĞRILARINA : Şişe çektirilirmiş.
! AYAK AĞRILARI VE BACAK ŞİŞMELERİNE : Sülük Yapıştırılırmış.
! BOĞAZ AĞRILARINA : Köpek pisliği toz haline getirilip;Bir külah vasıtasıyla boğaza üflenir
! KARIN AĞRISINA : Eşşek pisliği kaynatılıp içirilirmiş.
! KURBACIK : Ocak denilen kişiler çocuğun bıngıldağını jiletle kazır, çizermiş.
! GO ÖKSÜRÜK : (Morartan öksürük) Ceviz ağacının kökünün altından geçirilir.
! ÇIBIK : Ocak denilen kişilerce okunarak gilamada külü bala karıştırılıp yedirilir, sürülür.
İ . 11 - * * * ÇOCUK OYUNLARI * * *
A ) HALEN OYNANAN OYUNLAR :
# Saklanbaç # Kör Ebe # İp Atlama
# Yakar Topu # Çeşitli top oyunları # İstop
B ) TELEVİZYON DEVRİ ÖNCESİ OYUNLARIMIZ :
# Fırıldak Çevirme # Beştaş # Çerdek # Dama # Elim elim öpenek.
# Bir evde # Aşık # Ceviz oyunu # Çanak # El üstünde kimin eli var?
# Bir dir bir # Mana # Sayı # Kırktaş # Üçtaş  Dokuz taş
İ . 12 - * * * YÖRESEL YEMEK VE TATLILAR * * *
A ) HALEN SOFRAMIZDAKİLER :
& Mantı : a) Sulu mantı b) Tepsi mantısı & Kesme Makarna
& Tarhana Çorbası & Un köftesi
& Ducük & Küt köftesi
& Kesme Çorba & Gendime
& Çiçek dolması & Galle

B ) SOFRAMIZA VEDA EDENLER :
& Kuş dolması & Soğan yemeği & Gatıklaş & Kuş kuş pilavı
& Yemlik aşı & Koremez & Üzüm yemeği
C ) TATLILAR :
& Aside (Kedi batmaz) & Gaysılaş & Şabdirik ( Nevzine)
* * * YÖREYE ÖZEL BİR ÇOCUK MAMASI * * *
ÇAKLAMA : Taze tereyağı tavada eritilir, ikiye bölünür, tavadakine biraz un ilave edilir, Diğer bölüme
pudra şeker ilave edilerek iyice çırpılır; Yoğurt kıvamına gelince birleştirilerek tekrar çırpılır. Soğumaya bırakılır. r.)
(Yeni doğan her çocuğa 15 günlük olunca yedirilmeye başlanır, en az 40 gün yedirilir. Çalkama yedirilen çocuğun
susuz kalmamasına dikkat edilir.
KRONOLOJİ :
T A R İ H O L A Y L A R
1067 Kayserİnin Selçuklular tarafından fethi. (Afşin Bey.)
1500 İstafana 23 Hane tahmini nufus 127, tamamı gayrimüslim. 1520 İstafana 34 Hane tahmini nüfus 182, tamamı gayrımüslim. 1923 Kayserinin İl oluşu.
1959 Belediye teşkilatı kurulması için referandum yapıldı.
01 Mart 1960 Belediye teşkilatının kurulması.
01 Eylül 1960 27 Mayıs İhtilali sonrası; Bel. Baş. Yetiştirme Yurdu Müdürü İbrahim BEYAZIT
17 Kasım 1963 Belediye Başkanlığına Ömer ŞİNASın (KÖSEALİOĞLU) seçilmesi
1964 Akcakayanın Erciyes belediyesine katılması.
1965 Kasabaya Elektriğin gelişi.
1967 Belediye Başkanı Ömer ŞİNASın istifası; vekaleten Ahmet ÖZÇELİKin atanması.
1967 Belediye Başkanlığına Ahmet BAKTİMURun seçilmesi.
1974 Belediye Başkanlığına Ali ATEŞin seçilmesi.
1984 Belediye Başkanlığına Ziya Turgutun seçilmesi.
1991 Zinciderenin Erciyes Belediyesinden ayrılması.
1988 Akcakayanın Erciyes Belediyesinden ayrılması.
1994 Belediye Başkanlığına Dr.Ekrem Hisarın seçilmesi.
2004 Mustafa ERTUĞRUL'un Belediye Başkanı olarak seçilmesi.
REŞADİYE ve GÜLİSTANEVLER MAHALLESİ CADDE ve SOKAK İSİMLERİ
GÜLİSTANEVLER MAHAHALLESİ
Fatih Caddesi Vatan Caddesi Yıldırım Caddesi Ali Dağı Caddesi *Selvi Sokak Sümbül Sokak Lale Sokak
REŞADİYE MAHALLESİ
Erciyes Caddesi 1.Merdivenli Sokak 2.Merdivenli Sokak
3.Merdivenli Sokak Bahçeli Sokak Fabrika çıkmazı
Pir Sultan Sokak Esentepe Sokak Yunus Emre Sokak
1.Mezarlık Sokak 2.Mezarlık Sokak İskan Caddesi
1.Sokak 2.Sokak 3.Sokak 30 Ağustos Caddesi
Meydan Sokak Mehmet AKİF Caddesi Harman Sokak
Kartopu Sokak Gül Sokak Dar Sokak Namık Kemal Caddesi
Musalla Sokak Dönmeç Caddesi Arkboyu Caddesi
Elmalık Sokak Evliya Çelebi Caddesi Yaşar Doğu Caddesi
19 Mayıs Sokak Babaoğul Caddesi Çatal Sokak
Şırgana Sokak Damüstü Caddesi Kaya altı sokak
Aşık Veysel Sokak Seyrani Sokak Mevlana Yokuşu
Sırakaysılar Caddesi Irmak Sokak Papatya Sokak
Çiğdem Sokak *Yahya Kemal Caddesi Ulu Ceviz Caddesi
Stad Caddesi Güvercinlik Caddesi Tepe Sokak
İbni Sina Sokak Onurkent Caddesi Huzur Sokak
Yücel Sokak Sembol Sokak Onurkent Kümeevler
Paşaderesi Caddesi Tomarza Caddesi Menekşe Caddesi
Ay Sokak 1.Sokak Karlık Caddesi Gaziler Pınarı Mevkisi

kaynak :Mustafa Ertuğrul (Erciyes Belediye Başkanımız)


HakanKarasu

8 yıl önce - Çrş 04 Şub 2009, 13:44HakanKarasu

8 yıl önce - Çrş 04 Şub 2009, 13:45

HakanKarasu

8 yıl önce - Çrş 04 Şub 2009, 13:47HakanKarasu

8 yıl önce - Çrş 04 Şub 2009, 13:48
En son HakanKarasu tarafından Prş 05 Şub 2009, 10:44 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


sayfa 6
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> KAYSERİ