Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Soy Ağacınız Nereye Uzanıyor?
« önceki   123 ... 151617 ... 787980   sonraki »

ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 16
Hakan Ünal
10 yıl önce - Çrş 24 Ekm 2007, 11:42

Soyağacımız Osmanlı dönemi Balkanlara uzanıyor.Dedemleri Selanikten Atatürk getirtmiş.Dedemler önce Aydın'a,oradan da İzmir'e gelmişler.

Camila Solmaz

10 yıl önce - Cmt 10 Ksm 2007, 16:16

Efkan Sinan bey demiş ki:

Alıntı:
Soyağacımı, 1831 de yapılan ilk nüfus sayımından yararlanarak 1796 yılına kadar 6 kuşak bulabildim. 7.kuşaktan ise sadece Paşalı ismini bulabildim.
Atalarımızın kökeni muhtemelen , Kırgızistan'daki Taşkent, Isık Gölü ve Fergana Vadisi arasında kalan bölgeye dayanıyor.


Efkan bey araştırmalarınız tamamlanmamış galiba. Taşkent Özbekistan'ın başkentidir. Fergana Vadisi de Özbekistan'a bağlıdır. Isık - Göl ise Kırgızistan'dadır. Özbekistan Kırgızistan'ın batısındadır, Isık - Göl bölgesi de Kırgızistan'ın kuzeydoğusunda kalıyor.


Efkan Sinan
10 yıl önce - Pzr 11 Ksm 2007, 03:23

Camila Hanım, bilgilendirici bu mesaj için teşekkür ederim. Ben harita üzerinde detaylı inceleme yapmadım,ama şimdi yapacağım Yerel araştırmacımızdan aldığım bilgilerdi,demek ki her bilgiyi incelemeden doğru kabul etmek yanlış
Yoksa ata topraklarına dönüp, sizin ülkede hak iddiasında bulunuruz diye mi endişelendiniz
Hem ne diye öyle herbiriniz ayrı başına devlet oldunuz,hepimiz Türk değilmiyiz,şöyle birleşerek derli toplu bir Türk Birliği oluştursak fena mı olur?

Cevap hakkı doğduğu için yazılmıştır,sataşma amaçlı değildir.En son Efkan Sinan tarafından Pzr 11 Ksm 2007, 03:50 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


kayrakaghan
10 yıl önce - Sal 27 Ksm 2007, 01:29

Not aldığım bazı yazılar hakkındaki yorumlarım:


Arıkoğlu soyadlı: Arıklı/Erikli Türkmanı

Köseoğlu : Köseli Türkmanı (Çepni)

Kayan soyadın Bardak veya Bardakçı mı, Afganistan’da Bardak diye bir bölge var ve Anadolu’da da bu ad Türkmen boyu. Afganistan’da sadece Afganlar oyktur, Türk boyları da vardır. Hatta birkaç yıl önce liderleri General Dostum öldürülmüştü... Mevlana’da Afganistan’ın Belh şehrindendir. ( Belh, tarihi Horasan bölgesinin önemli şehirlerindendir.)

Çağlar soyadlı arkadaş, eğer bu ad sizde 1935 soyadı kanunundan önce de vari idiyse Çağlı, Çağlıca, Çağoğlu (Çavlı ile aynı boy da olabilir.) denen Türkmenlerdensiniz.

Feridun Usta, sizin de soyadınız eğer 1935’ten önceki aile lakabınızsa Sivas, Amasya, Tokat merkezli olan ve Akkoyunlu ve Safevi Türkmen Devleti’nin kurucularından olan Ustalı, Ustaclı (Ustacalu), Ustaoğlu Türkmenlerindensiniz.

Alev06, Gevgeli bölgesi benim bildiğim kadarıyla Sarıkeçeli Türkmenleri’nin bölgesidir.

Rüştü Bakmaz, sanırım siz de seyit kökenlisiniz?

Paşalı ( Beşeli), Paşaoğlu adına ulaşan arkadaş Eymür boyudur.

Mollalı Türkmen boyu var, Molla Hasanakiler denen lakapta bu boy adına Hasan adının eklenmiş olması ile oluşmuş.

Hacıömeroğulları, Hacılı ve Ömerli boylarının birleşmesi ile oluşmuş.

Horasan bir bölgedir; İran, Afganistan, Türkmenistan’ın bazı bölgelerini kapsar. Başlıca şehirleri Merv, Nişabur, Belh...vs Bu bölgede hala Türkmenler yaşar.


**************************************

Eğer soyunuzu araştırmak istiyorsanız, yaşlılarınızdan 1935 soyadı kanunundan önceki aile lakabınızı/ kabile adını öğrenip, ona göre araştırma yapmalısınız.


Bu aile lakapları ya doğrudan boy adına ya da boylara bağlı cemaatlere çıkmakta. Kimi zaman isi Cemaatin içinde özel aile adlarına geçildiği için mensup olunan boy ve cemaat ancak bölgedeki tapu, nüfus gibi arşivlerden tepit edilebilmekte.

Boy adlarına örnek:

Bayındır, Kızık, Avşar, Alayundlu

Karaca-lu, Sarılı, Sarucalı, Kızıllı, Penbeli, Bozlu

Erik-li ( Arıklı), Elmalı, Armutlu,

Say-lı ( Saylıca), Ham-lı, Çağ-lı/ Çavlı,

Kel-li, Saç-lı, Sakallı

Saçıkara-lı, Gözükızıl-lı, Ağzı-karalı


Boynuinceli

Keçi-li ( Karakeçili, Sarıkeçili, Kızılkeçili, Akkeçili), Tay-lı, Dana-lı

Deniz-li, Gök-lü, Dağ-lı

Hüseyin-li, Ulaş-lı, Hasan-lı, Ali-li, Ahmed-li

Atma-lı, Şahin-li, Doğan-lı, Laçin-li ( Moğolca: Şahin), Durna-lı, Karakuş-lu ( Kartal), Bozkuş-lu

Türk-lü, Kürt-lü, Frank-lı, Alman-lı, Macar-lı, Bulgar-lı, Arap-lı

( Tıpkı bugün Bulgaristan'dan gelen macir Türklere "Bulgar", Almanya'daki gurbetçilere "Alamancı" dediğimiz gibi eskiden de bir boy iç içe yaşadığı kavimlerin adını alıyordu, üstteki örneklerde olduğu gibi.

Mesela Araplar cemaati, Beğdilli'nin bir boyudur ve Irak'ta Neccar denilen bir bölgeden gelmiştir bu nedenle Araplar denmiştir. Yine Trabzon'da Tellioğulları'na Arap denir çünkü Irak'tan gelmedirler...vs

Türk-lü ise adını Göktürklerden almış olmalı zira o bölgede hala Türk- Ata adıyla anılan kabileler var.)Görüldüğü gibi boy adlandırmaları geniş bir çerçevede yapılmıştır.

Yine bir boy şu biçimlere bürünebilir:Boyun dağıldığı yönlere göre ( Kara: Kuzey, Ak: Batı, Sarı: merkez , Kızıl : güney, Doğu: Yeşil / Gök )

Örnek: Keçili ( Kayı boyu)

Karakeçili, Sarıkeçili, Kızılkeçili, Gökkeçili

Boy ve parçaları:

Örnek: Saylı ( Kızık)

Saylı, Saylar ( ana grup)

Sayca, Saylıca/ Saylıcalar ( Saylı boyundan)

Sayoğlu, Saylıcaoğlu, Saylaroğlu ( Boydan ayrılan parçalar)

Saycık, Saylıcak ( Kopan küçük bir cemaat)

Boyların Yönetici aileleri:

Kocalar, Kethüdalar, Kahyalar, Beyler, Boybeyiler, Torunlar...

Akçakoca: Akçaboyunun yöneticileri

Kızılkoca: Kızıllı boyunun yöneticileri

Bu boylar adlarını coğrafyaya verirler:

Keldağ: Kelli boyu ( Çepni)

Kösedağ: Köseli ( Çepni)

Cindağı : Cinli boyu

Kocadağ: Koca boyu

Kopdağ: Koplu boyu

Kızıldağ ve Kızılırmak: Bu ırmağın olduğu bölge Kızıllar Türkmen boyu tarafından yönetilmştir, bu Kızıl takıları da onlardan kalmadır.

Kuzyayla : Kuzlu, Kozlu boyu

Kozviran, Kozören: Kozlu boyu

Akören, Akviran: Aklı, Akçalı boyu

Balıkhisar: Balıklı boyu ( Balıg: Etrafı sıvanmış, şehir, örn: Beşbalıg)

Ayrıca bazı adlar zaman içerisinde anlam değiştirmiştir.

Örneğin Bal sözcüğü aslında Türkçe'de "kalın, sert, gövde " demektir.

"Bal" günümüzde alma/ elma örneğinde olduğu gibi "bel" olarak söylenmeye başlamıştır.

Bala: oğul, Bel suyu ile ilgilidir. ( Eline, diline, beline hakim ol deyişindeki gibi)

Bel: gövde

Belen: Geçit

Balhan, Balkan:

Bal boyunun hanlığı ya da Bal boyunun hanına atfen söylenmiştir. Zira Dedekorkut'u okuduysanız Türkler kişileri adları ile değil, boyları ile anar.

Örneğin orada "Usun Koca oğlu Zeyrek" denir, Usun ve Zeyrek kişi adı değil boy adıdır. Bu "Usun boyunun kocası yanı önde gelen cemaati Zeyrekler "demektir.

Hacı Bektaş-ı Veli: Hacı Bektaşlı cemaatinin Velilik makanında ki önderi

Pir Sultan Abdal: Pir Sultanlı cemaatinin abdallık makamındaki kişis

Ede Bali: Ede ( Atalar) ve Baliler boyunun b,rleşmseinden oluşmuş Ede-Bali boyundan demektir.


Yine Bal'a dönersek, buna göre:

Ballı, Ballar, Ballıca, Balcık, Ballıcak, Karaballı, Karaballar, Karabalca, Karabaloğlu, Sarıballı, Sarıballar...vb, Kızılballı...vb, Akballı...vb boy adı bildiğimiz arıyağı yani bal değil, sert, gövde anlamındadır ve Balkanlar da adını Balllı boyundan bir han olan Balhan veya Balhanlı boyundan alır. ( Han, Kaan: Balhan, Balkaan)

Siz Bir Bal adını ya da Koca ya da Karaca boy adını ele alarak coğrafyaya baktığınızda Türkmen-yörük boylarının Makedonya'dan İran'a kadar bir alana yayıldığını ve Azeri, Macir, Yörük, Tahtacı gibi adlandırmaların yapay olduğunu, aynı boyların parçalarının bu geniş coğrafyaya yayılarak farklı devletlere tabi olduklarını , kendi aralarında yöresel farklı adlandırmalar aldıklarını görürsünüz.

Yine toplumsal yapı da farklı adlara sebep olur:

Yörük: konar-göçer
Türkmen: Yarı göçebe- yarı yerleşik
Türk: Yatuk, yerleşik demektir.

Eski Türkler, yerleşik olanlara "yatuk" , "tenbel" diyerek dalga geçerdi.

Örneğin Kızık boyu'nun arşivlerdeki bir kolunun adı " Oturak Kızıklı'dır."

Benim amatörce yaptığım araştırmalarımdan bu tespitleri edindim. Umarım bu bilgiler sizlere de yardımcı olur. Yine bu bilgilere


Nurettin Ozdemir
10 yıl önce - Sal 27 Ksm 2007, 03:25

Bizimde kokenlerimiz Horasan'a kadar uzanmaktadir.
Esas soyadimiz Duruogullari' dir.
Atalarimizin Anadolu'ya goçleri sonucu once Erzurum ve sonrada Erzincan'a yerlestikleri hatta Kemah'ta 95 sene kaldiklarini ogrendim.
Bir zaman sonra da denize ulasmak gayesi ile Karadeniz bolgesine goç ederler.
Nihayet Giresun'a yerlesir ve (simdi Merkeze bagli) Duroglu koyunu kurarlar.
Sonradan cikan kanun çerçevesinde soyadlarini Ozdemir olarak degistirirler.

Ailecek elimizdeki bilgilerde aslinda cok yetersiz kaliyor. Bu birazda cografi daginikligimizdan kaynaklaniyor tabi ki..
Soyagaçlari ile ilgili bilgilere ulasmanin bu kadar zorlu olmamasi gerekir diye dusunuyorum. Insan atalarinin nerelerden geldiklerini elbette bilmeli bence.
Umarim ilerki zamanlarda bu konuda (Avrupa ulkelerinde oldugu gibi) ilerleme ve kolayliklar da olusacaklardir.


KAĞANCAN ATA GÜLER
10 yıl önce - Prş 27 Arl 2007, 21:14
*** Atalarınızın soylarının kimlere dayandığını ,nereden ve neden göç ettiklerini biliyormusunuz ?


Türkler Uygarlık tarihinde çoğu kültür ve yaşayış biçimine tanıklık etmiştir.Sizce kendi atalarınız hangi kültüre ve yönetime tanıklık etmiştir?Eminim herkes bunu bir an olsun düşünmüştür.Bu düşünceler paylaşılabilir niteliktedir.Örneğin benim atalarım Çepnilere kadar uzanabilmekte.Göç edip etmediklerini bilmiyorum sizde paylaşırsanız sevinirim...HaYLaZ
10 yıl önce - Cum 28 Arl 2007, 09:36

bizede misirliogullari derler.. atalarimiz osmanli zamani asker olarak misira yollanmis ve oraya yerlesmisler daha sonra torunlar geri donmusler manisa tarafina lalalarin mekanina.. onlarin torunlarida buralarda simdi iste

Emre Ahlatlı
10 yıl önce - Prş 10 Oca 2008, 13:26

Aşağıdan yukarı kendimden başlayrak sayayım:

Emre,Ahmet ,Mehmet,Mehmet,Halil,Mehmet,Ahmet,Musdık(1750 yaklaşık)

Oymağımızın adı, Dokuzoğludur,Recebli afşarıdır,16 asırda Kanuni'ye Viyana seferinde asker vermiş Hacı üveys dedemizdir..

Kısaca Recebli afşarlarından kaynak vereyim.

Recebli Afşarı (Receblü Avşarı): “Karaman, Kırşehri, Rakka, Kadirli Kazası (Adana Sancağı), Sis Sancağı (Adana Eyaleti), Zamantı Kazası (Meraş Sancağı), Kayseriyye, Kars-ı Meraş Sancağı (Meraş Eyaleti), Adana, Develi Kazası (Kayseriyye Sancağı), Yahyalı ve İncesu Kazaları (Niğde Sancağı). Türkman Taifesinden. Recebli Afşarı, mukaddeme Rakka’ya iskan olunup, 1000 haneden mütecaviz külliyetlü aşirettir. Receblü Afşarı Türkman Cemaatları, eyyam-ı sayfda Kars-Meraş taraflarında yaylağa gelüp gitmege me’lüf olmuşlardır” (Türkay, 1979:139). XV - XVIII yy. larda bu bölğelerde oturan Avşar’ların Recebli Avşarı - Kars Avşarı - Karagündüzlü Avşarı - Bahrili Avşarı gibi bir takım oymaklara ayrıldıkları görülür. Bu Avşar toplulukları , Osmanlı himayesinde olan topraklarda, giriştikleri, soygunlar, hırsızlık ve asayişi bozan hareketlerinden dolayı saraydan özel emirlerle Rakka ve Humuz böl- ğelerine mecburi iskana tabi tutulmuşlar fakat her seferinde çeşitli nedenler göstererek tekrar oralardan kaçmışlardır,

İskana isyanını,Osmanlı'ya kafa tutuşunu,Afşar yiğidi ve büyük ozanı DADALOĞLU bakın nasıl dile getirir.

Kalktı göç eyledi Avşar elleri
Ağır ağır giden eller bizimdir
Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir

Belimizde kılıcımız Kirmani
Taşı deler mızrağımın temreni
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padişahın, dağlar bizimdir

Dadaloğlu'm birgün kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koçyiğitler yere serilir
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir


Ana Tarafım Alparslan'la Anadolu'ya birlikte ,gelenTürkmen boylarına dayanır.Uzun yıllar Ahlat'ta kalmışlar 1700'li yılların başında batıya doğru göç etmişler.Bende anama saygı ve sevgimden dolayı Ahlatlı soyadını aldım.


S. Bingöl
10 yıl önce - Cum 11 Oca 2008, 16:12

Kötü tanıdık Emenileri...
Korkuyorum,belki ben de Ermeni'yimdir...
Köyümüzde,cami inşaatına 2000'li yılların başında başlandı...
Kiliseler falan...
Ya Ermeni,ya da Rum çıkma olasılığı vardır belki...


Anıl-pashalı
10 yıl önce - Pzr 13 Oca 2008, 02:07

babamın dedeleri mübadelede yunanistan dramadan gelmişler (sanırım selanik ' e bağlı bir yer) ordan istanbul b.çekmece bende doğma büyüme selimpaşalıyımsayfa 16
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
« önceki   123 ... 151617 ... 787980   sonraki »
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET