Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
Musa07
13 yıl önce - Çrş 21 Hzr 2006, 00:28
Antalya Akseki - Güzelsu Köyü - Sülles
(+)


[Fotoğraf Nadir Minnetoğlu'na aittir.  - ]
 
GÜZELSU:

Sülles,bugünkü adıyla Güzelsu, Sere Beli denilen ormanlık bir boyun noktasının gerisinde yüksek ve müstesna bir mevkide kurulmuştur.Etrafında tek tük eski eser kalıntılarına rastlanılır. Köyün gerisindeki tepelerden, günün münasip saatlerinde Akdeniz’i uzaktan görebilmek mümkündür. İsminin menşeine dair bilgi yoktur.Defter-i Hakani kuyudatında, köy oldukça büyük, kalabalık bir merkez olarak gösterilmektedir. O zaman vergi ödeyen 80-90 kadar Müslüman aile ile 49  hristiyan da bulunmaktaydı..

  1328 de bucak merkezi haline getirilen Sülles, oldukça geniş bir araziye yayılmakta idi. 1936’da Gündoğmuş ilçesi kurulduktan sonra köylerin sayısı azaldı.

Eski binalar arasında Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılan bir medresede vardır.Bu medrese vaktiyle Sülles’te büyük bir ihtiyacı karşıladı. Malan içi denilen bölgeden, Sülles etrafından gelen talebelere burada Mahmud Efendi, daha sonra Abdurrahman Efendi adındaki zevat ders verdiler, bir çokları bunlardan faydalandı. Büyük din alimi Ahmet Hamdi Akseki, ilk feyzini bu medreseden aldı.


Günümüzde pek az sayıda insanı içinde barındıran bu köy adındanda anlaşılacağı üzere lezzetli bir suya sahiptir.Hatta üç-dört koldan birden köyün çevresinden sular akar.Kendine özgü mimarisi ve arkasında sıralı Katran ormanı ile manzarasına doyum olmaz.

Burada koyun sütünden yapılan yoğurt kıvamı ve lezzetiyle eşsizdir.Ayrıca Keşkek ve Tarhana yemekleriylede ün salmıştır.


Ulaşım:
mehmetgok
13 yıl önce - Çrş 21 Hzr 2006, 20:30

Türkiye'nin 3.ncü diyanet işleri başkanı Ahmet Hamdi Akseki Güzelsu doğumludur ve Mustafa Kemal'in isteği ile Kur'an-ı Kerim meali yazmıştır.


 18 yaşlarındayken İstiklal marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dan Arap Edebiyatı dersi almıştır ve aynı zamanda şair Necip Fazıl Kısakürek'in lise öğretmenidir.4-6 Kasım 1994 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi tarafından Ahmet Hamdi Akseki sempozyumu düzenlenmiştir.9 Ocak 1951'de vefat eden Ahmet Hamdi AKSEKİ Arapça, Farsça ve İngilizce bilmekteydi.Ahmet Hamdi Akseki vefat ettiği zaman Anadolu Ajansı da bültenlerinde şunları duyurmuştur:
"Teessürle haber aldığımıza göre Cumartesi günü geçirdiği kalp krizi sebebiyle Numune Hastanesi’nde tedavi altına alınan Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki bugün saat: 18.30’da geçirdiği ikinci kriz neticesi vefat etmiştir." Atatürk'ün Ahmet Hamdi Akseki'ye İltifatları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve eşi Latife Hanım 5 Şubat 1923 tarihinde Konya’ya teşrif ettiklerinde, Daru’l Hilafe medreselerini teftiş etmişler, Fransızca, Fıkıh ve Coğrafya derslerinde bulunmuşlar ve öğrencilerle uzun uzadıya meşgul olmuşlardır. Atatürk, o gün medreseden ayrılırken, ihtisas ve intibalarını şöyle belirtmiştir: “... Memnuniyetle görüyorum ki, tedris ve tederrüs cidden hakikat-ı diniyye dairesindedir. İnşallah memleketimizi ve milletimizi ihya edecek asri ve hakiki ulema faziletkar müderrislerimiz sayesinde, siz olacaksınız. Kıymetli ve hakiki ulemamızın mevkisi yüksektir. Ulemamızın ve erbab-ı ilim ve irfanımızın hizmeti ve irşadları ile inşallah İbn-i Rüşdiler, İbn-i Sinalar, Farabiler, İmam-ı Gazaliler milletimizin içinden çıkacak ve bu asrın tekamulatı ile mücehhez olarak ihyayı hakikat-ı diniyye eyleyeceklerdir.”

“Aksekili Ahmet Hamdi Efendi’yi tebrik ve kendisine teşekkür ederim”* Demekle başta Tedrisat Umum Müdürü Aksekili Ahmet Hamdi olmak üzere, bu dini müesseselerde hocalık yapan zatların kalblerini kazanmıştır.

* Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, 6 Şubat 1341 No:771


Musa07
13 yıl önce - Sal 21 Ksm 2006, 13:56(+)
M. Ali veli
10 yıl önce - Pzr 18 Nis 2010, 16:22

Ayrıca Aksekinin denizi gören tek köyüdür Güzelsu. Yazın tertemiz ve serin havasıyla çok uzaklardaki insanları bile kendine çeker Güzelsu.

zülküf boran

9 yıl önce - Prş 28 Ekm 2010, 10:53(+)(+)

(+)
sayfa 1
ANA SAYFA -> ANTALYA