Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 2
galpay

13 yıl önce - Çrş 07 Hzr 2006, 00:51
Bitlis - Adilcevaz - Süphan Dağı


.


Süphan dağı: Van Gölü’nün kuzeybatı kenarında yer alır.Yüksekliği 4058 m olan bu volkanik dağ hem kaldera hem de koni içeren zirvesiyle jeolojik açıdan ilginç bir yapı gösterir. Krater çukuru 3750 m. yükseltide ve yaklaşık 750 m. çapındadır. Süphan dağının son etkinliği sırasında oluşan parazit koni (Sandık Tepesi) krater çukurunun kuzey kenarındadır. 4058 metrelik zirve de bu koninin üzerinde yer alır. Bu tepenin içerisinde 3 adet göl bulunur. Dağın tepe kısmında bugünkü kar sınırı olan 3.900 metreden başlayan birkaç buzul gelişmiştir.Süphan Dağı günümüzden birkaç milyon yıl önce aktivite göstermeye başlamıştır. En aktif dönemi ise 400 bin - 10 bin yıl öncesine rastlar. Daha sonra dağda her hangi bir aktivite izine rastlanmamıştır. Tipik bir strato volkan olan dağ, lavlar, sünger taşları ve küllerin birikmesiyle oluşmuştur.

 
.


galpay

13 yıl önce - Çrş 07 Hzr 2006, 02:07
Bitlis - Adilcevaz - Tuğrul Bey (Zal Mahmud Paşa) Camii


Tuğrul Bey (Zal Mahmud Paşa) Camii
Adilcevaz-Ahlat yolu üzerinde, göl kenarında, 11. yüzyılda koyu kahverengi volkanik taşlarla yapılan Tuğrul Bey Camii; 16. Yüzyılda Sadrazam Zal Mahmud Paşa tarafından yenilenmiş. Caminin on iki küçük kubbesi bulunmakta…
 


 
.galpay

13 yıl önce - Prş 08 Hzr 2006, 22:39
Bitlis - Hizan


.
Hizan; Bitlis ilinin ve Van Gölü’nün güneyinde, Kavuşşahap Dağlarının eteklerinde sarp bir bölgede kurulmuş olup az gelişmiş küçük bir yerleşim merkezidir.
İlçe toprakları dağlıktır. Düzlük alanları çok azdır. Dağlardan kaynaklanan suları Botan Çayına katılan dereler toplar. Akarsu vadilerinde tarım yapılabilecek küçük düzlükler vardır. Dağlarda, Örenli ve Panor gibi geniş yaylalar yer alır.
Ekonomisi hayvancılığa dayanır. Yaylacılık yolu ile en çok kıl keçisi ve koyun beslenir. Modern yöntemler kullanılmadığından hayvansal ürünler düşüktür. Başlıca hayvansal ürünler peynir, yağ, bal, yapağı ve deridir. Tarıma müsait yerlerde çok az miktarda buğday, darı, patates, ceviz elma ve soğan yetiştirilir. El dokumacılığı yaygındır.
Bölgede ilk yerleşmeler M.Ö. 1000’li yıllarda Urartular ile başlamıştır. Daha sonra Pers, Roma, Bizans ve Arap devletlerinin egemenliğinde kalmış; 11. yüzyılda Selçukluların, 16. yüzyıl başlarında da Osmanlı sınırlarına dahil olmuştur.
Hizan Camii; Gayda yakınlarında olup, tüm Bitlis İlinin en eski anıtları arasında yer almaktadır. Çevre ve komşu iller halkı bu camiinin kıyamete kadar yıkılmayacağına inanır.
Tağ Kalesi kalıntıları, Hizan İlçesi Sürücüler Köyü yakınlarındadır.
.
Sinbadi Kalesi kalıntıları, Hizan İlçesi Kullu Köyü üstündedir.
Tağki İslam Medresesi; Müküs Beylerinden Eyüp Han’ın kızı, Hatun Mirante Hanım tarafından yaptırılmıştır. H.1247 yılında kendisini ilme adayan Şeyh Abdurrahman Tahki de bu medresede yetişmiştir.
Sırmaçek Medresesi; Sırmaçek Köyünde olup, tarihi ile ilgili herhangi bir kaynak mevcut değildir.
Seyda-i Taği diye bilinen Abdurrahman-i Taği’nin oğlu olan ve halk arasında “Hazret” olarak bilinen Şeyh Muhammed Diyauddin 1855 yılında Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Usba köyünde doğmuştur. Nakşibendi tarikatının mürşidi kamilidir.galpay

13 yıl önce - Prş 08 Hzr 2006, 23:32
Bitlis - Güroymak


Güroymak İlçesi, Doğu Anadolu Bölgesinde Yukarı Murat havzasının doğusuyla Van Gölü’nün batısında Muş Ovası’nın doğu ucunda, Doğu-Batı istikametinde uzanan iki dağ sırasının arasında ovada bulunan çukurluk bir alan içinde yer almaktadır.
İlçenin doğusunda yer alan Nemrut Dağı ve etekleri özellikle batıya doğru uzanarak İlçenin kuzeyini çevirir. Güneyde Yer alan Kilhar Dağı ise Doğu Torosların uzantısı olup, İlçenin batısına doğru hafif bir eğimle ovaya uzanır. İlçenin Nemrut Dağı’ndan etkilenmesi sonucu sıcak su kaynakları ve diğer kar suyuna dayalı hayli gür doğal su kaynakları vardır. İlçe Merkezinin Kümbet mevkiinden bir göl halinde kaynayan su bir dere halinde batıya uzanarak Germav bölgesinin kaynakları ile birleşip Karasu Nehrinin başlangıcını oluşturur. Bu nedenle İlçenin batı kısmındaki ovalık alan yarı bataklık ve sazlık bir yapı gösterir. İlçenin Taşüstü, Çayarası ve Yemişveren Köylerinden de bol sulu pınarlar kaynayıp ovaya akar. Karların erimesiyle birlikte Aşağıkolbaşı Köyü güneyinden de güçlü bir dere İlçe Merkezinden geçerek akmaktadır.
.
 

İlçenin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Önceleri Norşin adı verilen bir yerleşim merkezi bulunduğu, bilahare büyüyerek Güroymak İlçesine dönüştüğü bilinmektedir.
İlçe merkezinde bulunan Kümbet ve Selçuklu mezarlığından, daha önce ovada 11.yüzyılda bir yerleşim olduğu anlaşılmaktadır. Aşağıkolbaşı, Kuştaşı ve Budaklı Köylerinde Selçuklu mezarlarına rastlanılmaktadır.
Bölgenin genel tarihinden anlaşılan, İlçenin bulunduğu toprakların Hititler, Urartular, Persler, Mekedonya Krallığı, Selefke Krallığı, Nesati Devleti, Roma İmparatorluğu, Mervaniler, Dilmaçoğlu Beyliği, Sökmeniler Beyliği, Şerefhanlar, Osmanlılar ve Rusları ve tekrar Osmanlıların elinde kaldığıdır.
Güroymak yeni ve gelişmekte olan bir ilçedir.
İlçe toprakları genellikle dağlıktır. Ekonomisi hayvancılığa dayalıdır. Çıtak, Duap ve Şen yaylaları önemlidir.

 

Çukur (Güroymak) Kaplıcası: Güroymak ilçesinin 12 km kuzeybatısındadır. Banyo halinde sakinleştirici ve damar açıcı özelliğe sahiptir. İçme kürleri ise, karaciğer, safra yolları ve  sindirim sistemi üzerinde faydalı olmaktadır.
İlçede bulunan Şeyh Ahmed ve Şeyh Abdurrahman Dağı Türbeleri ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değildir
İlçe Merkezindeki tarihi mezarlığın içindeki Kalender Ağa Kümbeti, Selçuklu devrine ait olup, 1972 yılında onarılmıştır.
Meşhur taş sanatkarı Hacı Miran b. Yusuf Güroymaklıdır. Babası Yusuf b. Miran, amcası büyük üstadlardan Mirçe b. Miran ve oğlu Muhammed b. Miran da tanınmış sanatkarlardır.


galpay

13 yıl önce - Cum 09 Hzr 2006, 00:03
Bitlis - Mutki


Mutki İlçesi; Asurların, Perslerin, İskender Roma ve Bizans İmparatorluklarının hakimiyetinde bulunmuş, Halife Hz. Ömer zamanında Müslüman Araplar tarafından fethedilmiş. Bundan sonra birkaç defa Müslümanlar ile Bizanslar arasında el değiştirmiş ve 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Selçukluların hakimiyetine girmiş. Daha sonra Akkoyunlular gibi çeşitli Türk beyliklerinin idaresi altında kalmış, 1514 Çaldıran zaferinden sonra Osmanlı Devletinin topraklarına katılmış, Birinci Savaşı sırasında Ermeni ve Ruslar tarafından işgal edilmiş, 06.04.1916 günü işgalden kurtarılmış.
İlçe toprakları dağlıktır.  Kuşçu ve Tandır dağları ilçe topraklarında yer alır. Dağlardan kaynaklanan suları Garzan Çayı ile Bitlis Çayı toplar.
Ekonomisi hayvancılığa dayanır. Yaylacılık yöntemi ile küçük baş hayvan beslenir. Akarsu vadilerindeki düzlüklerde de tarım yapılır.
İlçe gelişmemiş bir yerleşim merkezidir.
Zeydan Kalesi kalıntıları, Mutki İlçesi Meydan Bucağı, Zeydan Köyündedir.
Kelhok Kalesi kalıntıları Mutki İlçesi Kayaburun Köyündedir.
Deri Ezdinan Kalesi kalıntıları Mutki İlçesi sınırlarındadır.
Dölek Kalesi kalıntıları Mutki İlçesi sınırlarındadır.sayfa 2
« önceki   123 ... 232425   sonraki »
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler