Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Bitlis şehir merkezi fotoğrafları
123 ... 232425   sonraki »

ANA SAYFA -> Diğer Şehirler
cevap yaz
sayfa 1
galpay

13 yıl önce - Pzr 04 Hzr 2006, 22:48
Bitlis şehir merkezi fotoğrafları


BİTLİS


(+)
1 – Bitlis’in kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir.
2 – Neolitik Çağ M.Ö. 9000 yıllarıyla 3000 yılları arası
3 – Hititler Dönemi M.Ö. 2000-1806
4 – Hurriler Dönemi M.Ö. 1700-1260
5 – Asurlar Dönemi M.Ö. 1260-876
6 – Urartular Dönemi M.Ö. 1280-1000
7 – Persler Dönemi M.Ö. 560 -401
8 – Makedonya Krallığı (İskender) Dönemi M.Ö. 334-323
9 – Partlar Dönemi M.Ö. 200 -335
10 – Roma ve Bizans Dönemi M.Ö. 600-M.S.600
11 – İslâm Hakimiyeti Dönemi 640-1047
12 – Selçuklu Dönemi 1047-1092
13 – Dilmaçoğulları (Demleçoğulları) Dönemi 1084-1192
14 – Eyyubi – Harzemşah ve Moğollar Dönemi 1207-1231
15 – Anadolu Selçukluları Dönemi 1231-1243
16 – İlhanlılar Dönemi 1244-1350
17 – Karakoyunlular Dönemi 1365-1467
18 – Akkoyunlular Dönemi 1467-1502
19 – Şerefhanlar Dönemi 1220-1894
20 – Osmanlı Dönemi 1481-1923
.


galpay

13 yıl önce - Sal 06 Hzr 2006, 09:51
Bitlis - Atatürk'ün ziyareti 13/21.11.1916


Bitlis – Atatürk’ün ziyareti 13/21.11.1916

13.11.1916 da Bitlis'e gelen Atatürk, anılarını, günü gününe defterine yazmıştı.
1916 yılı Şubat ayı sonlarında 16. Kolordu komutanı olarak Doğu Cephesine atanan Atatürk, Edirne'den ayrılmış, 14.03.1916 günü Diyarbakır’a gelmişti. Tuğgeneralliğe yükseltilmişti. Diyarbakır surlarının dışındaki Semanoğlu köşkü (şimdi Atatürk köşkü) nde Karargahını kurdu. Kısa bir süre Diyarbakır’da kaldıktan sonra, Kolordu Kurmay başkanı İzzettin (Çalışlar), Sağlık Dairesi başkanı Kaymakam Hüseyin, yaveri Cevat Abbas (Gürer), emir subayı Şükrü (Tezer) ve Karargahın öteki subayları ile birlikte, Bitlis Cephesini denetlemek üzere, 27.03.1916 günü Ziyaret Köyü'ne gelmişlerdi. Bitlis o günlerde Rus işgali altındaydı. Atatürk, Bitlis'i, Muş’u, işgal altında bulunan öteki Doğu Anadolu şehirlerini kurtarmak görevini almıştı. Ziyaret Köyünden, 5. Fırka Karargahının bulunduğu Duhan'a gelen Atatürk, birlikleri denetledikten sonra Siirt’e, buradan da Silvan'a geldi. 16. Kolordunun Karargahını Diyarbakır’dan Silvan'a kaldırdı. Savaşları buradan ve bu bölgedeki belli noktalardan idare etti. 06.08.1916 da Bitlis, ardından Muş düşmandan kurtarılmıştı. Atatürk'ün Doğu Cephesi'ndeki başarıları, Doğunun düşmandan arınması üzerine, Genelkurmay başkanlığı onu, Sekerat'taki 2. Ordu Komutan Vekilliğine atadı, «İmtiyaz Madalyası» verdi. 2. Ordunun Kurmay başkanı albay İsmet (İnönü) idi. Atatürk, daha önce meşrutiyet yıllarında tanıdığı İsmet (İnönü) yü, burada daha yakından tanıdı. Silah arkadaşlıkları ve dostlukları buradan başladı.
Atatürk'ün Doğu Cephesinde görevli olduğu günlerde Bitlis'e geldiğini, onun bir kaç gün Bitlis'te kaldığını, sonradan yayınlanan (Hatıra Defteri) nden okuyoruz. Hatıra Defterindeki, 07.11.1916 günlü notlarında, “5. Fırka Komutanı Miralay Fuat (Ali Fuat Cebesoy), Kurmay başkanı İzzettin (Çalışlar), Neşet (Bora), Topçu Komutanı Osman Senai ile birlikte (Silvan'dan Bitlis'e gitmek üzere hareket ettim..” diyen Atatürk, Batman Köprüsünü geçerek, Ziyaret' e geldiği sırada üşütmüş, rahatsız olmasına rağmen, yol üzerindeki birliklerde konaklayarak 13.11.1916 Pazartesi günü Bitlis'e gelmiş. Atatürk'ün Bitlis'e gelişini, Hatıra Defterindeki notlarından okuyalım :
“.. Saat 12,15 te Bitlis'e hareket olundu. Ali Bey yarı yola kadar teşyi etti. Yolda 300 kadar milis efradına tesadüf ettim. Bunları sol cenaha tahrik etmişler. Aç olduklarını söylediler. Bitlis'e iade ettim ve fırka kumandanına, bunların karınlarını doyurup kendilerinden istifade esbabını temin eylemesini söyledim. ikametgahıma avdet. Başımı yıkadım. Şimdi istirahat ediyorum. Saat 4,20 sonra. Bitlis'e gelmekteki maksadım, fırka kumandanlığı tebeddülünde hazır bulunmak. Fırkanın tertibat-i umumiyesinde muhtac-ı tadil olan cihetleri bizzat arazi üzerinde görmek, İdare cihetini tetkik etmek. Van Harekat Müfrezesinin hareketini temin eylemek..”.
14.11.1916 gününü öksürükten rahatsız olarak Bitlis'teki Karargahında geçiren Atatürk, ertesi günü 15.11.1916 da Fırka Baştabibliğini ve İdare Başkanlığını ziyaret etmiş ve görüşmeler yapmıştı. 16.11.1916 günü, Atatürk'ün rahatsızlığı geçmiştir. O gün Bitlis Hastanesini denetlemiş ve Bitlis'te gezintiler yapmıştı. Bu gezintiler sırasında, 12 yaşında Ömer adında öksüz bir çocuk görerek yanına almıştı. Atatürk'ün bu iyiliğini görenler, ona 3 yetim daha getirmişlerdi. Atatürk bunlara para yardımında bulunarak, bakımlarını sağladı.
Atatürk, 21.11.1916 tarihine kadar Bitlis'te kalmıştı. Hatıra Defterindeki notlarına göre, Bitlis'teki eski eserler ve türbeleri gezmiş, annesinden mektup almış, geceleri Alphonse Daudet'nin (Moeurs Parisiennes) adlı Fransızca eserini aslından okumuş, Annesi Zübeyde Hanıma, arkadaşı Nuri (Conker) ve Salih (Bozok) a ve daha başkalarına mektuplar yazmıştır. Hatıra Defterindeki 21.11.1916 günlü notlarını okuyalım;
Saat 5 te kalktım. Eşyalar toplandı. Yaverin odasında, Bitlis’in bana Pompei harabelerini hatırlattığından ve Ninova harabeleri münasebetiyle tarihten bahsolundu. Abbasi Halifelerinin başını yiyen kumandanlar, Ehl-i Salip muharebeleri münasebetiyle Avrupalıların şark medeniyetinden istifadesi..
Saat 7 de Bitlis'ten hareket.. Fırka kumandam ve karargahı erkanı yarım saatlik mesafeye kadar teşyi ettiler. Orada ufak bir musahabe, sonra veda..

Atatürk, Bitlis'ten ayrıldıktan sonra önce Duhan'a, sonra Ziyaret'e gelmiş, 27.11.1916 da da Siirt'e hareket etmişti. Atatürk 1917 yılı Şubat ayı sonuna kadar Doğu Cephesinde kalmış, bu tarihten sonra Hicaz Kuvvei Seferiyesi Komutanı olarak Suriye'ye geçmişti.
.


galpay

13 yıl önce - Sal 06 Hzr 2006, 10:10
Bitlis - Adilcevaz


.

 

 
.recai metilli

13 yıl önce - Sal 06 Hzr 2006, 11:03

Bitlis İl'inden  (konaklamayı tatvan'da yapmıştık) karayolu ile geçmiştik. Çok güzel bir şehir. Benim düşüncem il'imizin yüksekli 1.500 metre olmasına rağmen çok kar alması ve uzun süre kar'ın yerde kalması (kış mevsiminde il merkezi bazı kayak merkezinden daha fazla kar alıyor 1.5 mt kar kalınlığı olduğu görülüyor.)  Bu potansiyel göz önüne alındığında kış turizmi açısından herhangi bir yatırım varmı ?  (kayak için bir miktar yatım olduğunu biliyoruz) Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yanıt verirse sevinirim.

galpay

13 yıl önce - Çrş 07 Hzr 2006, 00:31
Bitlis - Adilcevaz


Bitlis’in şirin bir ilçesi olan Adilcevaz Van Gölünün kuzey kıyısındadır. 1650 m. rakımlıdır. İlçe topraklarının büyük bölümünü, yükseltisi yer yer 2500 metreyi aşan, lav ve tüflerle kaplı volkanik platolar oluşturur. Kuzey kesimini sönmüş bir volkan olan Süphan Dağı (4058 m.) ve genç alüvyonlarla kaplı volkanik bir plato olan Sütey Yaylası kaplar. Doğu kesiminde ise, Van gölü kıyısında, Bitlis ilinin tarım açısından en önemli düzlüklerinden olan Gülistan Ovası (Filistan Ovası) yer alır. Süphan dağı dışında 3000 metreyi aşan yükselti yoktur.

 

Sütey Yaylası hayvancılık alanında büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca, av sporları ve bünyesin de barındırdığı yaban hayatı ve eşsiz bitki örtüsü ile tam bir doğal park halindedir.
.En son galpay tarafından Çrş 07 Hzr 2006, 00:59 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


sayfa 1
123 ... 232425   sonraki »
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler