Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
Seyfo
13 yıl önce - Pts 08 May 2006, 07:18
Osmanlı Imparatorluğu, Tarihi ve Kalıntıları - [TARİH]


Osmanlı Imparatorluğunu tanımak adına bir başlık açtım umarım beğenirsiniz.

not; fakat bu başlıkla yakından alakalı bir başka başlık var ise (gözden kacırmış olabilirim) oraya'da eklenebilir dentci arkadaşlara duyurulur..sevgilerle.

Osmanlı'nın Kuruluşu

Moğollar'ın Türkistan'ı istilası sırasında, batıya doğru kaçan yüzlerce gruptan biri de; Kayı Boyu'ndan Ertuğrul Gazi'nin aşiretidir. İstiladan, Moğollar'ın henüz ulaşamadıkları Anadolu'ya gelen bu Türkmenler, Selçuklular tarafından kabul edilip batıya yerleştiriliyorlar ve başlarındaki reislerine Uç Beyi deniliyordu.
Adlarına "Horasan Erenleri" denilen tarikat ehli kişiler, uç beylikleri arasında dolaşarak sohbet edip, insanları Allah'a çağırıyorlardı. Göçebe kitlelerin çoğu, bu erenlere samimiyetle bağlanıyorlardı.

Şeyh Edebâli, Ahmet Yesevî Hazretleri'nin Uzakşark'ta yetiştirip, mürşid, muallim, mübelliğ olarak Batı Türklüğüne gönderdiği Horasan erenleri zincirindendir.

Anadolu, bu şöhretsiz evliyaların ve Hak erenlerinin eliyle şekillendi. Devlet, onların yüzü suyu hürmetine şahlandı.

Osman Bey, Şeyh Edebâli Hazretleri'ni sık sık ziyaret eder, onun tatlı sohbetlerini dinlemekten çok zevk alırdı.

Edebâli Hazretleri, Allah'ın kendisine bildirmesiyle biliyordu ki; Osman Bey'in kuracağı devlet, teslim dînini tüm dünyaya yaymak için yaşayacak, âleme nizam verecek, Allah için savaşacaktı. Bu devletin temelini atma vakti geldiği zaman, Edebâli Hazretleri mübarek eliyle bizzat Osman Bey'e kılıç kuşattı ve Osman Bey adına okunan ilk hutbenin besmelesini de kendisi çekti.

Bununla da kalmadı Edebali Hazretleri, dervişlerine emir verdi:

"Demirci, kalaycı, örscü, marangoz ve sanat erbabı herkes köy köy dolaşacak, Türk boyları arasına dağılıp, boyları kendi içlerinden fethedecektir. Böylece yıllardır Türk boyları arasında süren kavgalar boyların Osman Bey'in buyruğu altına girmesiyle son bulacaktır."

Şeyhlerinden bu emri alan dervişler Anadolu'ya dağıldılar. Sevgi dolu, kardeşlik dolu sohbetleriyle insanları Allah'a çağırdılar, bir olmaya çağırdılar. "Devlet-i Ebed-Müddet"in temelini îmânla sağlamlaştırdılar.

İşte Osmanlı, temelini Allah'ın evliyasının attığı bir devlet, böyle kurulmuştu. Sultan Osman'dan başlayarak her biri mürşidlerine yüzde yüz bağlıydı. Allah'ın padişahlarının yönetimindeki Osmanlı, bir süre sonra Nizam-ı Âlem adını aldı. 400 yıl içinde, bir cihan hakimiyetini Allah'ın yardımı, erenlerin himmetiyle bu küçük beylik oluşturdu.

Osmanlı Kimdir ?

Onlar, ortaçağdan bu çağlara doğru bütün dünyaya Allah'ı tanıttılar. Allah'ın adaletini temsil ettiler. Allah yolunda fedakarlığı öğrettiler. Osmanlı, fedakarlıkların üzerine bina edildi. Devleti Âliye, Nizam-ı Âlem devlet, o Osmanlıydı. Ve hepsi Allah'a hizmet yolunda; kadın olsun, erkek olsun el ele, gönül gönüle.... Başkalarını imrendirecek bir davranış biçimleri dizisinin sahibi oldular. Kur'ân erleriydiler, sahabe gibiydiler.

Osmanlı, Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve sahabeden sonra İslâm'ı gerçek anlamda yaşayan ikinci topluluktu. Osmanlı, Kur'ân'daki İslâm'ı yaşadı. Osmanlı, "tasavvuf'u" yaşadı.

Yükselme devri boyunca padişahtan aşağıya doğru herkes, Allah'ın dostuydu. Sultan Osman'dan başlayarak hepsinin mürşidleri oldu. Görüyoruz ki; mürşide yüzde yüz bağlı olan padişah, aslında Allah'ın padişahı oluyordu. Bu dizaynın yukarıdan aşağı inen çatısına baktığımız zaman; önce Allah' ı görüyoruz, sonra Allah' a bağlı mürşid, mürşide bağlı padişah, sonra onun emrinde kim varsa hepsi Allah' a dostlar.

Bu dizayn devleti nereye ulaştırdı?

Osmanlı bir süre sonra Nizam-ı Âlem adını aldı.

Kim Osmanlı'dan yardım istemişse, Osmanlı yardıma koşmuştur. Fransa Kralı yaptığı savaşta zor duruma düşünce, Osmanlı'ya müracaat etti. Osmanlı onu himayesine aldı. Hangi şartlarda olursa olsun, nerede İslâm'a karşı saldırı olursa, Osmanlı ordusu orada olurdu. Onlar Allah için yaşadı ve devleti idare etti

Osmanlı'nın başında hep Allah'ı görüyoruz.

Yeniçeri ocağına hiç bir acemi oğlan, bir mürşide bağlı olmadıkça adım atamazdı. İlk eğitimin verildiği yerde böyle bir hedefe ulaşmak için mutlaka bir mürşide tâbî olmak gerekiyordu. Allah'ın velayet mertebesine ulaşamayan, subay olamazdı. Paşalar, daimî zikir sahibiydi. Kara orduları böyle olan Osmanlı'da, deryada da aynı durum söz konusuydu. Bütün reisler Allah için savaş verirdi.

14 asır sonra İslâm'ı yaşayan topluluk Osmanlı'ydı. Esnaf da aynı standarttaydı, asırlarca evvel lonca sisteminde Allah'ın esnafı olmuşlardı. Hiç bir genç, mürşidin elini öpmedikçe çırak olamazdı, hiç kimse evliya olmadan kalfa olamazdı, daimî zikre ulaşmadan usta olunmazdı.

600-700 yıl evvelki kök boyalarının sırrı hâlâ çözülemedi. O tarihten bugüne kadar, o kumaşların boyası dün boyanmış gibi tazeliğini koruyor. Gidin müzelere dikkatle bakın. Bugün en kalite boyayı kullansanız da kumaşlarınızın boyası çıkıyor. Onların sırrı çözülemedi.

1500'lü yıllarda Piri Reis bir harita yapıyor , Grönland' ın üç adadan olduğu kesinlikle anlaşılıyor; aynı harita Kahire' den 30 km yükseklikten çekilen fotoğrafla aynı. Piri Reis nasıl yaptı bu haritayı?

Nasıl oldu da Hasan Celal bundan beş yüz yıl evvel barutu macun haline getirerek füze yaptı ve onunla uçmayı başardı?

Nasıl oldu da Hazerfen Ahmet Çelebi, Galata kulesinden Üsküdar'a kadar uçmayı başardı? Bunların hepsi Allah'ın yardımıyla gerçekleşen şeyler. Öyleyse, Allah'ın indinde Osmanlı Devleti'ne dikkatle bakın.

Hâlâ derler ki; Osmanlı kaçırdığı çocukları sarayda eğitime tâbi tutuyordu. Hayır, öyle değil! Osmanlı'nın gittiği her yere adalet götürmesine hayran olan Batı, "Bu çocukları enderunda okutun, sizin gibi adaleti öğrensinler." diye çocuklarını getirip Osmanlı'ya teslim ediyordu.

O zaman Avrupa'da asillerle halk arasında korkunç bir uçurum vardı. Bir asil, halktan birisini öldürse kimse ona hesap soramazdı. Osmanlı ise padişahını yargılıyor ve kadı, padişahı mahkum edebiliyordu.


Osmanlı adaleti dünyaya örnek oldu. Sahabeden sonra İslâm'ı yaşayan en üstün topluluktu Osmanlı. Kitle halinde, ordu, donanma, esnaf ve halkın çok büyük çoğunluğu tasavvuftaydı. Bu, Osmanlı' nın dünyaya nizam veren temelini teşkil ediyordu. Adalet bütün boyutlarıyla her zaman geçerliydi. Bunun için kadıların adalet dağıtmasına gerek yoktu.

Kapalıçarşı'da bir dükkan sahibi, namazdan sonra bir ihtiyacını almak üzere gelen müşterisine istediğini vermiyor ve "Şu karşıdaki dükkanda istediğin şeyden var , ondan al" diyor, adam sebebini sorduğunda ise " Ben, sabah siftahımı yaptım ama o kardeşim yapmadı" diyor ve adam gidip istediğini oradan alıyor. Yabancı olan bu kişi Osmanlı'nın bu adaletine şaşırıp kalıyordu.

Köprünün altından ne kadar sular akmış. İşte Osmanlı' nın en büyük standardı kul hakkına riayet etmekti.

Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı harp kadırgaları, Avrupa'daki bütün kadırgalardan fazlaydı. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul' u aldığında ordusu o dönemin en mütekamil ordusuydu. Son icatların hepsi ordunun içindeydi, en büyük toplar Fatih Sultan Mehmet tarafından döktürülmüştü. Osmanlı sadece Allah'ın yardımına değil, zamanın getirdiği bütün teknikleri kullanabilme stratejisine sahipti.


Osmanlı, Allah'ın indinde başka ülkeleri hiçbir zaman küçük görmemiştir. Bu yüzden Avrupa tebaası Osmanlı'ya hayrandı. Yüzbinlerce akıncının herbiri en az üç lisan bilirdi. O devrin en usta kılıç kullananları onlardı. Avrupa, akıncılar denildiğinde olduğu yerde dururdu.

Allah' ın düşmanları saraya girdikten sonra adım adım gerçek evliyaların yerini cinci hocalar aldı. İlk cinci hoca saraya Kösem Sultan zamanında girdi. Osmanlı'nın şaşası bir süre daha devam etti; ancak cinci hocalar evliyaların yerini alınca Allah'ın dostları devreden çıktı ve şeytanın dostları devreye girdi. Böylece Osmanlı duraklama ve gerileme devrine girdi.

Dünyaya askerlik stratejisini, askerliği öğreten Osmanlı'nın yerini, yabancı ülkelerdeki harp okulları aldı ve Osmanlı da subaylarını onların okullarına göndermeye başladı.

Böylece Nizam-ı Âlem olan Osmanlı'nın yerini Nizam- ı Cedit olan Osmanlı aldı. Nizam-ı Cedit; yeni nizam demek, Nizam-ı Âlem ise Âlem'e Nizam veren. Osmanlı yükselme devri boyunca Âlem'e Nizam veren muhteşem bir hüviyetteydi.


Osmanlı'yı Osmanlı yapan her devirde Allah'ın sevgisiydi, Allah' a duyulan hürmetti. Osmanlı Allah'ı sevdi, O'na aşık oldu, üst boyuta ulaştıklarında ise Allah'a hayran oldular. İnsan-ı Kâmil Osmanlı' nın içinde binlerceydi. Ordu sefere çıktığında her tarafta şenlikler yapılırdı. Sefere çıkmak, şehitlik için hazır bir sistem olarak kabul edilirdi. Herkes şehit olmak için savaş verirdi. Andrea Doria Osmanlı'dan korkmakta haklıydı." Siz hayatta kalmaya ne kadar önem veriyorsanız, onlar da savaşta ölmeye o kadar önem veriyorlar" demiştir.

Osmanlı'da Allah'ın dizaynını görüyoruz, her devirde Allah'ın dostlarına yardım ettiğini görüyoruz.


Öyleyse, Osmanlı'yı Osmanlı yapan, Osmanlı'yı tarihe unutulmaz insanlar olarak tanıtan kimdir? Allah.

Osmanlı tüm dünyaya meydan okuyan bir Allah dostları cennetiydi. Allah dostlarının nelere kaadir olduğunu tüm dünyaya gösterdiler. Onlar Nizam-ı Âlemdi. Öyleyse Osmanlı; evde, sokakta, çarşıda, askerde tüm dünyaya hep örnek oldular.

Osmanlı demek Allah'ın evliyaları demekti. .


Padişahlarımızı Tanıyalım


Ertugrul Gazi

Harzem emirlerinden Süleyman Sah'in ogludur. Dogum ve ölüm tarihi kesin bilinmemekle beraber 92 veya 96 yasinda vefat ettigi kaydedilir.

Karacadag havalisinde Mogollarla savasan Selçuklular'in zayif düstügünü görünce Selçuklular'in galib gelemsine destek sagladi. Aladdin Keykubat'da Bizans sinirinda Bilecik-Sögüt yöresini Ertugrul Gazi'ye vererek "uç beyi" olarak yerlestirdi.

Ertugrul Gazi, Sultan Alaaddin'in vefatina kadar alti sene, civar bölgelerin fethi ve Islâm'in yayilmasi için büyük bir gayret sarfetti. Ancak, Selçuklu sultanini vefati basgösteren taht kavgalarina karismayarak Sögüt'de asiretnin basinda kaldi.

Osmanlinin manevi kurucusu Seyh Edebâli hazretlerine bagliligi ile bilinen Ertugrul Beg, günümüze kadar engin bir edep ve minnetle yüce neslinin manevi olarak ziyaret ettigi ve feyiz aldigi Sögüt'deki türbesinde yatmaktadir


 


 


 


 


 

 


 


 


 

(+)
 Yavuz Sultan Selim Han (1512-1520)


 

 


 


 


 


 

 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 

(+)
Sultan Abdülaziz Han (1861-1876)
 
II. ABDULHAMID HAN (1876-1909)


 


 


http://www.osmanli700.gen.tr/


Mustafa Taşlı

13 yıl önce - Pts 08 May 2006, 12:11

Osmanlı İmparatorluğu çöktüğünde medeniyetin son kalesi yıkılmıştı.Osmanlı'nın yönetimi altında yüzyılarca yaşayan başta Balkanlar olmak üzere pek çok bölge insanı bize sempati duyuyorsa bunun sebebi ecdadımızdır.
Dinimizi ve Türklüğü yücelten Osmanlılara çok şey borçluyuz.
Dünya üzerindeki her milletin geçmişinde böyle övünecekleri ataları yok.Seyfo
13 yıl önce - Pts 08 May 2006, 15:38

Dünyada 16 büyük Türk imparatorlukları !BUYUK HUN   iMPARATORLUGU ( MA 204 - MS  216 )

 
BATI  HUN   iMPARATORLUGU  ( 48 - 216)

 
AVRUPA  HUN   iMPARATORLUGU  (375 - 454)

 
AK  HUN   iMPARATORLUGU  (420 - 562)


KOK  TURK   iMPARATORLUGU  (552 - 743)

 
AVAR   iMPARATORLUGU  (565 - 803)


HAZAR   iMPARATORLUGU  (651 - 983)


 
UYGUR   DEVLETi  (744 - 1335)


 
KARAHANLILAR  DEVLETi  (840 - 1212)

 
GAZNELiLER   iMPARATORLUGU  (963 - 1183)


BUYUK  SELCHUKLU   iMPARATORLUGU  (1040 - 1157)HAREZiMSAHLAR   iMPARATORLUGU  (1157 - 1231)


 
ALTINORDU   iMPARATORLUGU  (1227 - 1502)BUYUK  TEMUR   iMPARATORLUGU  (1368 - 1507)


 
BABUR   iMPARATORLUGU  (1526 - 1858)

 
OSMANLI   iMPARATORLUGU  (1299 - 1923)


CEDDİN DEDEN

Ceddin deden, neslin baban
Hep kahraman Türk milleti
Orduların, pekçok zaman
Vermiştiler dünyaya şan.

Türk milleti, Türk milleti
Aşk ile sev milliyeti
Kahret vatan düşmanını
Çeksin o mel’un zilleti.

Hüseyni
İsmail Hakkı Bey


http://www.aqkopruk.4t.com/photo4.html


Seyfo
13 yıl önce - Sal 09 May 2006, 16:46

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI

               1299-1924


http://www.enfal.de/otarih43.html
Osmanlı ImparatorluğuOSMANLI DEVLETI ARMASI

 Osmanlı tarihinden bir mektup (1872)
 
 


 


 


 


 
 umarım beğendiniz... sevgilerle

http://ergenekon.net/resimarsiv.htm


En son Seyfo tarafından Sal 09 May 2006, 22:12 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


ibrahim k
13 yıl önce - Sal 09 May 2006, 18:25

tebrik ediyorum gerçekten cok güzel olmusSeyfo
13 yıl önce - Sal 09 May 2006, 22:39(+) 

(+) 

(+)
(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+)


 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+)


 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+)
(+) 

(+) 

(+) 

(+)www.bleublancturc.com


Seyfo
13 yıl önce - Prş 11 May 2006, 17:30

Osmanlı Sancağı
 

(+) 

(+)
http://encarta.msn.com/media_681500227_761569981_ ...mpire.html


Osmanlı Nişanları
 


 


 


 


http://home.att.net/~david.danner/militaria.htmlSeyfo
13 yıl önce - Cmt 13 May 2006, 16:26

Osmanlı'da giyim

 


 


 


 


 

 


 


 


 


 

 


 


 


 


 
 


 


 


 


http://osmanlisanati.com/p2.html


Seyfo
13 yıl önce - Pzr 14 May 2006, 23:20

Osmanlı Tabloları
 

(+) 


 


 
 


 


http://osmanlisanati.com/p4.html


mert kılıç_
13 yıl önce - Pzr 14 May 2006, 23:42

Ben öncelikle bu forumu açan seyfoya ve tüm bu fotoğrafları yollayanlara çok teşekkür ediyorum.Osmanlı devleti gerçekten çok yüce bi devletti dünyada 3 kıtada toprağı vardı ve ulusuyla ve varlığıyla çok ün kazanmış bir devletti ve onun için de olan hristiyanlar yahudiler ortodokslar herkes ibadetini özgür ce yapıyordu Osmanlı devleti gerçekten çok yüce ve üstün bir devletti.sayfa 1
123 ... 111213   sonraki »
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET