Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
aykutcol
14 yıl önce - Sal 18 Nis 2006, 11:21
Kuzey Ankara girişi kentsel dönüşüm projesi


KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM
PROJESİ PROTOKOL’ÜNE
İLİŞKİN BİLGİ NOTU
T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nın işbirliği ile gerçekleştirilecek Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi’ne ilişkin imzalanacak Protokol kapsamında;
• Ankara İli, Altındağ İlçesi, Karacaören Mevkiinde tescil harici yaklaşık 489.304 m2 taşınmaz üzerinde, 2985 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Toplu Konut İdaresi tarafından yapımı gerçekleştirilecek konutlar ile 5104 sayılı Kanun ile belirlenen alanın rehabilitasyonu ve alanda yaşayan hak sahiplerine söz konusu konutlardan tahsisi sağlanacaktır .
• Alan üzerinde TOKİ tarafından inşa edilecek konutlardan yararlanacak hak sahiplerinin tespiti ve hak sahiplerinin konutlardan yararlanma esasları 5104 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecektir.
• Söz konusu Alan üzerinde inşaa edilecek 2400 konutun yapım ve ihale şekli TOKİ tarafından belirlenecek olup, yapım maliyeti yine TOKİ tarafından karşılanacaktır
• TOKİ tarafından yapılacak olan konutlardan Belediye’nin talebi uyarınca, hak sahiplerine yararlandırılacak kadar sayıda konut, TOKİ ve Belediye’nin mutabakatı ile Belediye’ye kalacak ve artan konutlar ile ticaret merkezleri TOKİ tarafından satılarak geliri 5104 sayılı Kanun’a göre ortak hesaba aktarılacaktır.
• Alan üzerinde TOKİ tarafından yapılacak ve Belediye’ye devredilecek konutların inşaat maliyetlerinin (Belediye tarafından yapılan veya yaptırılan Altyapı, Rekreasyon alanlarının düzenlenmesi ve benzeri her türlü maliyetler düşüldükten sonra) karşılığı 5104 sayılı Kanun kapsamında kalan ve Belediyenin mülkiyetine geçmiş olan alanlardan, maliyetler oranında belirlenecek yüzölçümdeki taşınmazın mülkiyetini TOKİ’ye devredecektir.


aykutcol
14 yıl önce - Sal 18 Nis 2006, 11:24

PROJE YERİNİN TANIMI

KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ, büyüklük ve kapsam olarak Türkiye’nin en büyük projesidir. Ankara Esenboğa Havaalanı yolu üzerinde çevre yolu ile Çubuk barajı girişi vadisi arasında kalan bölgedir.

Ekte ki projeye konu olan alan, tüm alanın bölümlendirilmiş 5 Etabının I. Etabı olan Keçiören yakasıdır. Bu alanın 5104 sayılı “Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu” ile proje ile önerilen Ankara merkez- Havaalanı yolu arasında kalan alandır.

Alanın yüzölçümü 962.000. m2 ‘dir. 1/5000 onaylı Nazım İmar Planı dikkate alındığında Afet bölgeleri ile belirlenmiş yapı yapılamayan alanlar dışında kalan kısımların, topografik  yapısı %10 – ile %30 arasındaki meyilli alanlar,  %25, %30  ile % 45  meyilli alanlar % 45 ve % 45 meyili aşan alanlar ise % 30 oranındadır.

Yukarıda sınıflandırılan alanın özellikle Güney ve Doğu yamaçları çok dik eğimlidir, ve  imarlı – imarsız çirkin ve düzensiz yapılar sınırını oluşturmaktadır.

Alt yapısı yok denecek kadar azdır. Bakı noktaları Çubuk Barajı, Ankara merkez ve proje ile önerilen özel Rekreasyon ve Peyzaj alanı olan ortadaki vadidir. Konutlar dikkate alındığında yönlerin Güney ve Güneydoğu oluşu önemli bir şanstır.

Alanın Fizyolojik tanımı bir önceki raporumuzda belirtildiğinden bu raporda yeniden yer almamıştır. Ancak bu alanda Danış Tunalıgil İlköğretim Okulu civarında başlayıp Akın Camisi’ne kadar uzanan bölgede (dolgu toprak nedeniyle) yerleşime uygunluk açısından Jeoteknik Etüt gerektiren (rutin tetkikler dışında) ASE olarak değerlendirilmiştir. Bu alanda zemin iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır ve yerleşim yeni tetkiklerle yeniden değerlendirilmelidir.

Bu husus proje süreci içinde estetik ve teknik düzeyde tarafımızdan önemle takip edilip sonuçlandırılacaktır.

Kısaca bu alanda alınması gerekli tüm tetkik ve tedbirler bir önceki raporumuzun içeriğine uygun olarak geliştirilecek ve sonuçlandırılacaktır.
I. Etap Ana vadi ile iki kısma ayrılmıştır. Kuzey kısmı yine derin vadi ile (Aktif Peyzaj alanı ) Doğu ve Batı bölgeleri olarak yeniden ikiye ayrılmaktadır.
Proje de yapılaşma, bu topografik yapının özelliğine uygun olarak konumlandırılmıştır.

TASARIM

I. Etap proje tasarımı, öncelikle 1/5000 onaylı  Nazım plan esaslarına uygun olarak geliştirilmiştir.
Bu alanda iki temel yerleşim bölgesi oluşturulmuştur.
1- Hak sahiplerine verilecek konutlar ile ortak kullanım yapıları,
2- Giderler için Finansman sağlayan konutlar ile ortak kullanım yapıları,
Hak sahiplerine verilecek konutlar Keçiören bölgesinin vadiler ile ayrılmış Güney ve Kuzeybatı kbölgelerinde, giderler için finansman sağlayan konutlar ise, alanın Kuzeydoğu bölgesinde (Aktif Peyzaj alanı ile Esenboğa Ankara merkez bağlantı yolu arası) planlanmıştır.

I. Etapta yer alan tüm yapılar alan metrekare farklılıkları hariç, teknik, estetik ve yapı kalitesi açısından birbirlerinden farklı değillerdir ve bir bütünlük içinde ele alınmışlardır.

Projelendirme alanının yerleşim zorluğu (eğim-dolgu-afet bölgeleri) uygulama finansmanının karşılanmasıyla, yoğun yapılaşma isteği bu alanda yapılacak konutların planlanmasında özel tasarım gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu nedenle problemleri çözümlemek için geliştirilen  tasarım da;
-Konut blokları eğime uygun yönde ve biçimde düşünülmüştür. Çıkması zorunlu bodrum katların konuta uygun düşünülmesi gerekmiştir.
-Konut mekanları tek yönlü (mümkün olduğunca) blokların genişlikleri mümkün olduğu kadar dar tutulmuştur.
-Finansman temini (altyapı için ) ve hak sahiplerine verilecek konutlar nedeni ile yoğun yapılaşma gerekmektedir.

Bu nedenle katlarda konut sayısı arttırılmış ve yüksek katlı yapılmıştır.Bu yapıların duvar etkisi yapmaması ve kötü bir silüet vermemesi nedeni ile yapılar parçalanmış, renklendirilmiş, farklı tiplendirilmiş ve alanda farklı kotlarda ve yönlerde yerleştirilerek olumsuz koşullar giderilmeye çalışılmıştır. Bu husus tasarımımızda önemle durduğumuz konu olmuştur.

Kısaca, ihtiyacı karşılayacak konut sayısına ulaşmak, ekonomik çözümler aramak alandaki siluet dikkate alındığında kütlelerin duvar etkisini giderecek sonuçlara ulaşmak isteği projelerimize yansıtılmak istenmiştir. Bölgenin yapılaşmaya uygun alanlarının azlığı tasarımı zorlamoştır.


aykutcol
14 yıl önce - Sal 18 Nis 2006, 11:33

Büyükşehir Belediye İnşaat, Emlak, Mimarlık ve Proje A.Ş (TOBAŞ) Genel Müdürü Ferhat Ertürk, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları çerçevesinde Esenboğa Protokol Yolu çevresinde hiç denenmemiş bir anlayışla yönetilecek yeni bir kent doğacağını söyledi.

Projenin tamamının kentsel tasarımının bittiğini söyleyen Ertürk, projeleri TOKİ'ye teslim ettiklerini, TOKİ'nin projeleri kendi teknik şartname mantığına uygun şekilde hazırlamasının ardından bir ihale sürece yaşanacağını ve konut inşaatlarına başlanacağını anlattı.

Proje alanı içinde bulunan rekreasyon alanının tüm uygulamasının Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu anımsatan Ertürk, projeyle ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini, Karacaören bölgesindeki 480 konutun kalan işlerinin 1 ay içinde tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

ASKİ'nin makine parkında bulunan iş makinelerini de devreye soktuklarını anlatan Ertürk, bölgenin imar yollarının bu şekilde daha hızlı açıldığını anlattı.

''25 BİNDEN FAZLA İNSAN BURADA EKMEK YİYECEK''

Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Ankara'ya sağlayacağı prestijin yanı sıra çok büyük bir istihdam yaratacağını kaydeden Ertürk, ''İnşaat, mobilya, altyapı gibi sektörlerde çalışan binlerce insan burada para kazanacak. Bu insanların ailelerini de hesaplarsanız 25 binden fazla insan buradan ekmek yiyecek'' dedi.

Projenin tamamlanmasının ardından bölgede 70 ile 80 bin arasında insanın yaşamaya başlayacağını anlatan Ertürk, ''Belki burası yeni bir belediye olarak dizayn edilecek. Bir kent düşünün; sıfırdan tasarlayıp, projelendirip oluşturuyorsunuz. Burada ortaya çıkacak 20 bin konutlu yeni kent hiç denenmemiş bir anlayışla yönetilecek'' diye konuştu.

Yeni kentin her noktasının planlı projeli inşa edileceğini belirten Ertürk, şöyle devam etti:

''Bunu bir de belediyelik haline getirdiğinizi düşünün, her noktasından haberdar olduğunuz ve kontrol edebildiğiniz bir kent düşünün. Akıllı kent gibi. Burası Türkiye'de en iyi idare edilen yerleşim alanı olacak. Burasını güvenliğiyle, yeşilliğiyle her şeyini sıfırdan düzenliyorsunuz. Kanalizasyon sisteminde çıkacak bir arızadan anında haberiniz olacak ve müdahale edeceksiniz. Burası Türkiye'de bir tane olacak.

Yani, burada bir akıllı kent inşa edilecek ve yaşayanların doğum günlerinden evlilik yıldönümlerine, otomobili olup olmadığından sigara içip içmediğine kadar tüm bilgileri depolanıp yakından ilgilenilecek.'' Yeni kentin bilgisayar teknolojileri sayesinde kontrol altında tutulacağını ifade eden Ertürk, kişisel bilgiler derlemek için ASKİ'nin ve EGO'nun abone kayıtlarından da faydalanılacağını söyledi.

Ertürk, ''Kısaca, burada yaşayan vatandaşı tanıyacağız. Onların fakir mi zengin mi olduğunu bileceğiz. Bu insanlarla ona göre ilişki kuracağız'' dedi.

SOSYAL ALANLAR

Ertürk, bölgeye proje kapsamında 5 bin kişi kapasiteli kongre merkezi, beş yıldızlı 2 otel, düğün, nikah, tanıtım ve sergi salonları, alışveriş merkezi, golf sahası ve spor tesisleri, ilköğretim okulu, lise, sağlık ocağı, restoran, kafe, pastane ve amfilerin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi kabul salonu ile konukevinin inşa edileceğini anlattı.

Bölgede yaşlılar için hazırlanacak aktivite merkezinde ise spor alanları, hobi bahçesi, termal havuzun bulunacağını belirten Ertürk, kadınlar için de spor yapabilecekleri ve çeşitli kurslara katılabilecekleri benzer aktivite merkezi hazırlanacağını kaydetti


aykutcol
14 yıl önce - Sal 18 Nis 2006, 11:33

''Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi'' kapsamında, Esenboğa Yolu çevresinde dinlence, eğlence ve rekreasyon alanları ile göletlerden oluşan toplam 830 bin metrekare alanda çalışmalar yapılacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, belediye ve TOKİ tarafından yapımı sürdürülen ''Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi''nin, kapsadığı alan ve uygulamanın niteliği açısından yenilikleri beraberinde getirdiği bildirildi.
TOBAŞ (Toplu Konut - Büyükşehir Belediye İnşaat, Emlak, Mimarlık ve Proje A.Ş) Genel Müdürü Ferhat Ertürk, projenin özel kanun çıkarılarak, devlet eliyle uygulanan planlı ve sağlıklı bir kentleşme hareketi olduğuna dikkati çekerek, bölgede çalışma kapsamında yıkılan 6 binin üzerindeki gecekondunun yerine modern ve çağdaş binaların inşa edileceğini bildirdi.
Ertürk, projenin özel tasarlanmış sosyal yaşam alanlarıyla da dünya kentlerine örnek olacak nitelikler taşıdığını bildirdi.
Ertürk, bölgeye proje kapsamında 5 bin kişi kapasiteli kongre merkezi, 2 beş yıldızlı otel, düğün, nikah, tanıtım ve sergi salonları, alışveriş merkezi, golf sahası ve spor tesisleri, ilköğretim okulu, lise, sağlık ocağı, restoran, cafe, pastane ve amfilerin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi kabul salonu ile konukevinin de inşa edileceğini bildirdi.
Bölgede yaşlılar için hazırlanacak aktivite merkezinde ise spor alanları, hobi bahçesi, termal havuzun bulunacağını ifade eden Ertürk, kadınlar için de spor yapabilecekleri ve çeşitli kurslara katılabilecekleri benzer bir aktivite merkezi hazırlanacağını kaydetti.
Ertürk, Mart ayında başlanacak inşaat aşamasını 2008 yılı içinde tamamlamayı öngördüklerini, proje uygulamaları kapsamında altyapı çalışmalarının ASKİ tarafından yürütüldüğünü, projenin altyapı hizmetleri yapımı ve imar yollarının açılması çalışmalarının ise tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.


aykutcol
14 yıl önce - Sal 18 Nis 2006, 11:54

KUZEY KENT GİRİŞİ DENİLEN PROJE İLK VE ŞU ANDA TEK MECLİS ONAYLI KENTSEL PROJE ÖZELLİĞİNİ TAŞIMAKTADIR.
ALANA YAPILACAK PROJELERİ KENDİM GÖRDÜM,MUAZZAM PLANLARI MEVCUT,
İKİ TÜR PROJE MEVCUT
BİR HAK SAHİPLERİNE VERİLECEK KONUTLAR
İKİNCİSİ FİNANSMAN SAĞLAYAN KURULUŞLARIN BİNALARI
FİNANSMAN SAĞLAYAN FİRMALARIN KONUTLARI TAM RASİDANS  
Bu yapılar en son teknoloji ile donatılmıştır. Ayrıca Yıldız blok  katlı residans karakterini taşıyacak daireler ile donatılmıştır. Her dairenin farklı boyutlarda kapalı otoparkları düşünülmüştür. Yapı tamamen kameralı monitör yöntemi ile güvenlik sistemi içine alınmıştır. Girişte Monitörlü Güvenlikler bölümü ile, kat koridorları ve genel tüm mekanlar izlenmektedir. Daire girişlerinde özel kodlanmış kartlı girişler mevcuttur.

Kartlı girişler istenildiğinde aydınlatma ısıtma ve klima sistemlerini de çalıştırmaktadır. Daireler her türlü yayın, bilgisayar ve internet kullanımına imkan verecek data sistemi ile donatılacaktır. Çatıda Aktivite merkezi ile çatı terasında dış havadan korumalı teras bahçe bulunmaktadır. İstenidiğinde çatı terasa Helikopter inebileceltir.

HAK SAHİPLERİNE VERİLECEK KONUTLAR İSE BUNLARA GÖRE DAHA MÜTEVAZİ
AMA ONA YAKIN YARI RASIDANS ŞEKLİNDE OLACAK

SOSYAL DONATISI BOL YEŞİL ALANI SUNİ GÖLETİYLE BU KAPSAMSAMDA TÜRKİYENİN TEK PROJESİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYAN KUZEYKENT YEPYENİ BİR ANLAYIŞA KAPI AÇTI
BÖLGE TAM ANLAMIYLA İĞNESİNE KADAR TAMAMEN KAYIT ALTINA ALINACAK GÜVENLİK EN ÜST NOKTADA OLACAK

ÖĞRENDİĞİME GÖRE ŞU AN PROJE BİTMİŞ OLSA BU GÜNKİ DEĞERLERLE HAK SAHİPLERİNE VERİLECEK KONUTLARIN BEDELİ 220.000YTL İLE 250.000YTL ARASINDA DEĞİŞEBİLECEK , BU RAKAMLARA GÖRE FİNANSMAN KOUTLARININ FİYATLARINI VARIN SİZ HESAPLAYINmcagri
14 yıl önce - Sal 18 Nis 2006, 12:03

wowTurkey olarak arkadaşlarımız sık sık önemli projelerin fotoğraflarını taşırlar buraya, çok da iyi ederler. Nedense bu fooğraflar İstanbul ile sınırlı kalıyor.

Eşimin ailesinin ve akrabalarının evlerine yakın bölgelerde olduğu için Kuzey Ankara Projesi'ndeki gelişmeleri birebir takip ediyorum. Binlerce gecekondu yıkılıyor, devasa yollar açılıyor, bir taraftan da bölgede modern bir yapılaşmaya gidiliyor.

Çok istememe rağmen bazen haa muhalefetinden, bazen de fırsat bulamamaktan fotoğraf çekemedim. Aslında fotoğraf çekilecek belli bir yer de yok, adeta yeniden bir şehir kuruluyormuşçasına çok geniş bir alanda çalışmalar devam ediyor.

(WowTurkey'in çok önemli konular hakkında duyarsız kalırken, nispeten daha az önemli konular hakkında sayfalarca yazılar sıralanması garibime gidiyor.)


aykutcol
14 yıl önce - Sal 18 Nis 2006, 12:12

aykutcol
14 yıl önce - Sal 18 Nis 2006, 12:15

ESENBOĞA YOLUNA 830 METREKARELİK DİNLENCE ALANI

"Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında, Esenboğa Yolu çevresinde dinlence, eğlence ve rekreasyon alanları ile göletlerden oluşan toplam 830 bin metrekare alanda çalışmalar yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, belediye ve TOKİ tarafından yapımı sürdürülen "Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi"nin, kapsadığı alan ve uygulamanın niteliği açısından yenilikleri beraberinde getirdiği bildirildi.

TOBAŞ (Toplu Konut - Büyükşehir Belediye İnşaat, Emlak, Mimarlık ve Proje A.Ş) Genel Müdürü Ferhat Ertürk, projenin özel kanun çıkarılarak, devlet eliyle uygulanan planlı ve sağlıklı bir kentleşme hareketi olduğuna dikkati çekerek, bölgede çalışma kapsamında yıkılan 6 binin üzerindeki gecekondunun yerine modern ve çağdaş binaların inşa edileceğini bildirdi.

Ertürk, projenin özel tasarlanmış sosyal yaşam alanlarıyla da dünya kentlerine örnek olacak nitelikler taşıdığını bildirdi.

Projede altyapı ve sosyal donatı düzenlemeleri adı altında 180 bin metrekarelik alanda gölet oluşturulacağını belirten Ertürk, Şenyuva Mahallesi, Çevre Yolu Çubuk Barajı bağlantısını sağlamak amacıyla 3 kilometre uzunluğunda yol, tünel ve viyadükten oluşan yeni ulaşım güzergahı ile 650 bin metrekare özel rekreasyon alanının da inşa edileceğini kaydetti.

Ertürk, bölgeye proje kapsamında 5 bin kişi kapasiteli kongre merkezi, 2 beş yıldızlı otel, düğün, nikah, tanıtım ve sergi salonları, alışveriş merkezi, golf sahası ve spor tesisleri, ilköğretim okulu, lise, sağlık ocağı, restoran, cafe, pastane ve amfilerin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi kabul salonu ile konukevinin de inşa edileceğini bildirdi.


aykutcol
14 yıl önce - Sal 18 Nis 2006, 12:41

Kuzey Ankara Kent Girişi (Esenboğa Protokol Yolu) Projesi
Bölge: Kuzey Ankara Kent Girişi Esenboğa Protokol Yolu ve çevresindeki gecekondu alanları.

Kentsel dönüşümün neden(ler)i: Kentin girişinde imarsız yapılaşmanın yol açtığı olumsuz dokunun şehir girişinde yol açtığı ‘olumsuz’ görünüm.

Proje yürütücüleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ), TOBAŞ.

Planlanan bitiş süresi: 2008

Bölgeye ilişkin bilgiler: “Protokol Yolu” olarak adlandırılan, 4 Mart 2004 tarih ve 5104 sayılı Kanun ile Kuzey Ankara girişi ve çevresini kapsayan alanlarda kentsel tasarım projelerinin, konut, sosyal donatı, çevre düzenlemesi ve teknik alt yapı projeleri ile yapım dahil diğer işler belediye ve idare tarafından koordinasyon içinde yaptırılması planlanıyor. Tasarıya göre, Toplu Konut İdaresi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde gerçekleştirilecek projede ilçe belediyeleri olarak Altındağ ve Keçiören de katılıyor. Bu alanda yer alan her ölçek ve nitelikteki imar planları, parselasyon planları ve benzeri imar uygulamalarına dair izin ve yetkiler ile proje onayı, yapı izni, yapım sürecindeki yapı denetimi, yapı kullanma izni ve benzeri inşaata dair izin ve yetkiler Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi alan sınırları içinde kalan bölgede Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacak şekilde planlanıyor.

Projeye ilişkin bilgiler Bu proje ile Esenboğa Havaalanı’ndan başlayarak kent merkezine kadar uzanan bir bulvar ve çevresinde yaşayan insanların yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla, TOKİ ile işbirliği içerisinde yeni konut ve rekreasyon alanları yapılması planlanıyor. Bu bölgede yaşayan nüfusun büyük bölümünün kentsel altyapıdan ve çevre kalitesinden yoksun durumda olduğu tespitiyle belediye, 1. ve 2. etapta ele alınacak 3 milyon 600 bin metrekare alanda 18.000 konutu inşa etmeyi ve 6.760 adet konutu bölgedeki “hak sahipleri”ne vermeyi planlıyor. Bu etaplarda 470 bin metrekare rekreasyon alanı, 180 bin metrekare gölet alanı, 2 adet beş yıldızlı otel, kongre merkezi, ilk ve orta öğretim okulları, hanımlara yönelik lokaller, gençlik merkezleri ve alışveriş merkezleri ile 3 kilometrelik güzergahta yol, tünel, 1 viyadük ve 10 adet altgeçitin yapılması düşünülüyor. Bu projeyle Keçiören tarafının ağaçlandırılacağı ve “heykellerle donatılacağı”, yolun karşı tarafında ise, önde az katlı yapılaşma, arka tarafta ise çok katlı konut blokları olacağı belirtiliyor.

Proje alan sınırları içindeki tüm gayrimenkuller, bu yasanın yürürlüğünden önce yapılmış ve onaylanmış imar planı kapsamında kalsalar dahi, bu yasaya göre yapılacak plan hükümlerine tabi olacak. Proje alan sınırları içinde kalan bölgede, bu yasanın yürürlüğe gireceği tarihten önce yapılmış olan planların uygulanması, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte duracak. Planların kısmen veya tamamen uygulanmaya devam edilmesi ya da bu yasaya göre yeniden yapılması konusunda Büyükşehir Belediyesi yetkili olacak. Bu çerçevede sadece fiilen bir kamu hizmetinde kullanılan ve üzerinde kullanım amacına yönelik yapı bulunan taşınmazlar hariç olmak üzere, proje alan sınırları içerisinde kalan bölgede proje için ihtiyaç duyulan arazi ve arsalardan, kamunun mülkiyetinde bulunanlar bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyesi’ne devredilecek. Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller ile 2981 sayılı Yasa’ya göre hak sahibi olan kişilerin haklarına ilişkin gayrimenkuller ise malik ve hak sahipleri ile yapılacak anlaşmalar çerçevesinde proje için kullanılacak. Bu anlaşmalar için bakanlık tarafından yönetmelik yayımlanacak. Anlaşma sağlanamazsa bu gayrimenkuller Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılacak. Proje alan sınırlarındaki kentsel tasarım projeleri ile konut, sosyal donatı, çevre düzenlemesi ve teknik altyapı projeleri, yapım dahil diğer işler idare ve belediyece özel hukuk hükümlerine göre kurulacak şirketlere yaptırılabilecek. Proje için gerekli olan mali kaynak da ilgili yıl bütçe yasalarında gösterilen miktarda TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi bütçesinin özel tertiplerine aktarılacak ödenekler ile her iki kurumun kendi kaynaklarından ayıracakları ödenekler ve satış gelirleri dahil her türlü proje geliriyle sağlanacak. (ALINTIDIR)


Çağatay1
14 yıl önce - Sal 18 Nis 2006, 17:37

Bunun yasası bir hafta önce meclisten çıktı bu sayede bu çalışmalar çok daha hızlı tamamlanabilecek, Ankaranın diğer girişleri için de yasa taslağı ve projeler hazırlanıyormuş, mecliste bayındırlık bakanı söyledi.sayfa 1
ANA SAYFA -> ANKARA - Haberler ve Sohbet