Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
Akın Alan
12 yıl önce - Sal 07 Mar 2006, 12:40
Bursa Yıldırım - Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi (Türkiye'de ilk)


Bursa Yıldırım Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi

 


 


 Projede Neler Var?

.İş atölyeleri
.Bakım ve Sağlık Üniteleri
.İdari Birimler
.İşletme Üniteleri
.Spor Üniteleri
.Rekreasyon Alanları

Yıldırım Belediyesi, Türkiye’de bir ilki yaşama geçiriyor. Yıldırım Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi inşaatı ihale edildi. 8 trilyon lira bedel üzerinden Millet Mahallesinde 42 bin m2 alan üzerine ihale edilen Yıldırım Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi sadece Türkiye 'de değil Dünyada benzeri olmayan bir tesis.  

Genel hatlarıyla bakım evleri, iş atölyeleri, spor üniteleri, işletme üniteleri, dinlence ve eğlence merkezlerini kapsayan Sosyal Yaşam Merkezi Projesi, Millet Mahallesi’nde 4,2 hektarlık alanda yaşama geçiriliyor. İhalesi yapılan projenin inşaatına başlandı.

Türkiye’de 7 milyon, Bursa’da 200 bin dolayında engellinin bulunduğu, hepimizin birer engelli adayı olduğu düşünülürse, günlük yaşamın olmazsa olmaz hizmetlerini gerçekleştiren yerel yönetimlerin, her hizmetinde engellileri mutlaka dikkate alması gerektiği bilinciyle yola çıkılan proje aynı zamanda sivil toplum-yerel yönetim işbirliğinin güzel bir örneğini oluşturuyor.

 

Projede Neler Var

1.Ana Giriş Holü ...............180 m²
2.Bakım ve Tedavi Bölümü ............................1890 m²
3.Atölyeler Bölümü .......................................2113 m²
4.Toplantı Salonu +Cep Sineması + Yemekhane...........1100 m²
5.İdari Bölüm..................................................185 m²
6.Spor Salonları.............................................5100 m²
7.Servis Hacimleri............................................820 m²
8.Sosyal Tesis.................................................263 m²
9.Servis Koridorları (Toplam kapalı alanının %20’ si düşünülecektir).......   2000m²
Toplam inşaat alanı ..................................12,645 m²

Açık Alan Düzenlemeleri + Otopark ................................30000 m²
 


I.ANA GİRİŞ HOLÜ  

a)Hol............................................................................140 m²
Sosyal Yaşam Merkezinin ana girişi olup, danışma, etkinliklerinin tanıtımı  amacıyla sergileme, bekleme ihtiyaçlarını karşılayan telefon kabinleri, vestiyer, gerekli sayıda kadın erkek WC+ lavabo bulunan bir mekan  olacaktır.

b) Satış Birimleri .........................................................40 m²
Atölyelerde yapılan el sanatlarının ve hediyelik eşyaların satış yeri düşünülecektir. Satış birimleri aynı hacim içinde ve toplu halde tertiplenecektir.
TOPLAM ..........180 m²  

II. BAKIM VE TEDAVİ BÖLÜMÜ  

a) Giriş Holü Danışma ................................................60m²
(Ana girişten farklı olarak düzenlenecektir. Hasta kayıt ve danışma bölümünden oluşacaktır. Gerekli sayıda bay ve bayan WC yer alacaktır.)        

b)  Doktor Odası ........................................................90m²
Terapi ve tedavi yapılacak (terapist, psikolog, pisikiyet,  pedagoglar   bulunacaktır) şekilde düzenlenmesi en az 3 üniteden oluşacak.   1 oda  mekanı  30 m²        

c) Hemşire Odası .......................................................30m²
Yatan hastaların gece ve gündüz bakımı  İçin 12 adet olacaktır     1 oda     mekanı 15 m² Fizik ve sıcak su tedavisi yapılacak  şekilde düzenlenecek soyunma odaları duşlar ve WC’ den oluşacak.    

f)  Yatarak tedavi ünitesi ................  ....................1200m²
(Zihinsel, bedensel, görme ve işetme  engelli rahatça hareket etmesine olanak verecek şekilde 2’ şer kişilik odalar halinde düşünülecektir . Oda sayısı 32 adet olacaktır. Uzun süreli konaklamalar için tefrişler ve odaların yeri Özel olarak düşünülecektir.  Banyo + WC oda içinde engellilere uygun   olarak  tasarlanacaktır.)  Kısa süreli odalar 35 m² x 24 adet olacak Uzun süreli odalar 45 m² x 8 adet olacak (tek kişilik)  

g) Kafeterya .......................................................200m²
Poliklinik ve yatan hastaların günlük ( çay, kahve ihtiyaçları) vakitlerini geçirip televizyon izleme mekanı olarak  düşünülecektir.  (mutfak, depo+ servis mekanları düşünülecek)    

h) Dinlenme Salonu..............................................100m²
Yatan hastaların vakitlerini geçirmek (satranç oyunu + gazete vb.) İçin kullanacakları mekan olarak düşünülecektir.  

i) Aletli Cimlastik Salonu ........................................80m²
Engellilerin kullanabilecekleri cimlastik aletlerin konduğu mekan olarak düşünülecektir.
TOPLAM ..................1890 m²

III. ATÖLYELER BÖLÜMÜ

a)İş Atölyeleri .. Çok sayıda engellilerin farklı iş kollarında üretim yapabilmeleri  için  oluşturulacak (Ahşap imalat+ Montaj + Paketleme+ çiçekçilik+ tarım+ tekstil dokuma + bilgisayar+ muhasebe + ev ekonomisi + heykel gibi ) birimler 8-10 kişilik gruplar halinde 60 m˛’ lik 8 adet atölye yer alacaktır. Gerekli görülen yerlere tezgah, dolap, lavabo, seramik fırını, çamur teknesi vb. düşünülecektir. WC’ ler atölye içlerinde olacak 2 bay, 2 bayan duş da atölye içinde düşünülecektir.  

b)Rehberlik + Dinlenme  Odası .. Atölyedeki birimlere hizmet verecek ve dinlenme salonları ile irtibatlı  olacaktır. Atölyeler bulunduğu ortamdan izlenebilecektir  

c)Kütüphane ..  Okuma bölümleri bulunduğu denetimli bir okuma salonu düşünülecektir
TOPLAM...................2113 m²  

IV. TOPLANTI SALONLARI

a)   Çok Amaçlı Salon ........................................350m²
200 kişi kapasiteli hareketli oturma  düzeni olan salon konferans, toplantı  vb. gibi faaliyetler için kullanılacaktır.  

b)   Sinema Salonu.............................................300 m²
30-40 kişilik olup, bir adet  cep sineması olarak düşünülecektir. Anfi düzeninde olup, yeterli sayıda Bay -Bayan WC, fuaye yer alacaktır.

c)   Yemekhane..................................................1284 m²
Sosyal Yaşam Merkezine hizmet verecek Şekilde, 200 kişilik kapasiteli,  bir defada 41 kişilik oturumuna olanak verecek şekilde düzenlenecektir (mutfak +depo+servis bölümleri+sığınak)
TOPLAM..............1100m²  

V. İDARİ BÖLÜM

a)   Ofis  ...........................................................160m²
Merkezin yönetim birimlerinin yer aldığı Müdür, Satın Alma, Hesap İşleri, Basın, Müdür Yrd., Sekreterlik, toplantı odası birimlerinden oluşacaktır.
TOPLAM ............185 m²  

VI. SPOR SALONLARI

a)   Giriş- Fuaye
Yüzme havuzu ve kapalı spor salonları için ortak düşünülerek gerekli sayıda bay- bayan WC tasarlanacaktır.

b)   Kapalı Spor Salonu ........................2000m²
370 kişilik oturma alanına sahip çeşitli spor (voleybol, basketbol, hentbol) spor aktivitelerine katılımına olanak verecek.

c)   Yüzme Havuzu .............................2000m²
370 kişilik oturma alanına sahip yari olimpik yüzme havuzu ve eğitim havuzlarından oluşan gerekli sayıda soyunma odası (duş +WC) yer alacaktır.

d)   Antrenör ve Hakem Odaları..
Havuz ve spor salonu için ayrı ayrı düşünülecek Olup, soyunma ve eğitim alanlarına sahip olacaktır. Tribünler altında düşünülecektir.

e)   Soyunma Odaları .........................300m²
Havuz ve spor salonları için ayrı ayrı düşünülecek olup, engellilerin yararlanabileceği standartlarda gerekli sayıda soyunma odası duş ve WC yer alacaktır. Tribünler altında düşünülecektir.
TOPLAM........7100m²

VII.SERVİS BİRİMLERİ  

Sosyal Yaşam Merkezinin tümüne hizmet verecek Merkezi bir sistem olarak düşünülecektir.

a) Isı Merkezi  .............................................100 m²

b) Havalandırma Merkezi ...............................100 m²

c) Klima Merkezi ..........................................50 m²

d) Trafo Merkezi ..........................................50 m²

e) Jeneratör Odası .......................................50 m²

f)  Elektrik Kontrol Merkezi .............................20 m² (Kapalı devre TV + Yangın + Güvenlik)

g) Depolar ..................................................300 m²

h) Personel Soyunma, Duş, WC.......................100 m²

i)  Çamaşırhane ...........................................50 m²
TOPLAM .....820m²  

Proje alanı içinde ayrı bir alana 50 kişi kapasiteli  Sosyal Tesis düzenlenecektir. Açık mekanlara hizmet verecek şekilde (mutfak, depo, kapalı ve açık  oturma alanı) projelendirilecektir.

IX. AÇIK ALAN DÜZENLEMELERİ  + OTOPARK ...........30000 m²

a)  Spor Alanları  Basketbol sahası 1 adet, Tenis kordu  1 adet, Koşu parkuru  

b)   Rekreasyon Alanları Çocuk oyun alanları, Dinlenme ve piknik alanları, Mini hayvanat bahçesi, Gezi yolları,

c)   Eğitim Bahçeleri Kapalı Tesisleri yakın bir bölgede ve yeterli Büyüklükte, sayıda düşünülecektir.

d)   Yeşil Alanlar Alandaki mevcut nitelikteki ağaçlar korunarak Mimari tasarımına uygun ve onu tamamlayan Peyzaj projesi düşünülecektir.

e)   Otopark  Açık alanlarda olup, parselin gerekli görülen yerlerine dağıtılacaktır. Birimlerle irtibatı en kısa yoldan sağlanacaktır.

 

Projenin Amacı
İhalenin amacı bedensel ve zihinsel engellilerin, yaş, cinsiyet, engel gruplarına bakılmaksızın yalnız engel derecelerini dikkate alarak mesleki eğitimini, iş üretimini fiziki ve sosyal rehabilitasyonunu sağlamak, engelli olmayan insanlarla kaynaştırarak engelliyi topluma kazandırmak üretken hale getirmek böylece sosyal rehabilitasyonuna destek olmaktır. Kurulacak olan kültür ve spor tesislerinden engellilere yönelik hizmet veren kuruluşların yanında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile spor kulüplerinin de yararlandırılması sağlanacaktır.

Yıldırım Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi İnşaatı içerisinde bulunan alanlar :

- İDARİ BÖLÜM :185 M²  
Muhasebe, toplantı odası, sekreter, müdür, müdür yardımcısı, satın alma ve bilgi işlem odalarından oluşmaktadır.

- YATAK ÜNİTELERİ : 1700 M²
Toplam 54 yatak kapasiteli olup, 27 yatma ünitesi, 4 oturma ünitesi, 1 adet TV salonu ve 1 adet okuma salonu mahallerinden oluşmaktadır.

- İŞ ATÖLYELERİ : 2113 M²
İçerisinde kütüphane, bilgisayar odası, sinema salonu (39 kişilik) ayrıca 7 adet çeşitli amaçlarla eğitim vermek üzere iş atölyeleri mevcuttur.

- SOSYAL TESİS : 263 M²  
60 kişiye hizmet verebilecek kafeterya binası mevcuttur.

- SPOR SALONU VE YÜZME HAVUZU : 7100 M²
İçerisinde özürlülerle diğer insanların birlikte spor yapabileceği yarı olimpik yüzme havuzu (19 x 25 mt), çırpınma havuzu, kapalı spor salonu, jimnastik salonu, sauna ve kafeterya gibi mahaller mevcuttur. Tribünler kapalı spor salonunda 730 kişi, yüzme havuzunda ise 370 kişiliktir. Ayrıca özürlülerin salona giriş çıkışları için rampalar ve asansörler mevcuttur.

- YEMEKHANE : 1284 M²
Bir seferde 41 kişiye hizmet verebilecek şekilde projelendirilmiş olup bodrum katında teknik merkez ile sığınak mevcuttur.  

Mayıs 2005 Sonu İtibari İle;


 


 


 


Yasemin Doğuş
12 yıl önce - Sal 07 Mar 2006, 17:46

Alıntı:
Yıldırım Belediyesi, Türkiye’de bir ilki yaşama geçiriyor. Yıldırım Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi inşaatı ihale edildi. 8 trilyon lira bedel üzerinden Millet Mahallesinde 42 bin m2 alan üzerine ihale edilen Yıldırım Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi sadece Türkiye 'de değil Dünyada benzeri olmayan bir tesis.  


bu özellikleri güzel ama niye yıldırımdaki yatırımlar hep ulaşımı en sorunlu yerlere yapılıyor? Millet mahellesi nerde diye sorsak pek çok kişi doğru düzgün bilmez. Barışmanço kültür merkezide semt olarak güzel ama bence şehrin kültür sanat aktvititeleri için en az tercih edilen yerine yapılmıştı. o büyüklükteki biyer ne kadar kapasite ile kullanılabilir emin değilim.
ben diyorum ki böyle sosyal kullanım için yapılanlar biraz daha ulaşımı kolay yerlere yapılsa daha güzel olurdu. yada belli biyer belirlesinler orası da yıldırımın merkezi olsun. uzun vadede ise 3.merkezi yeri olur bursanın. şimdiki haliyle çok dağınık yerlerde yıldırımdaki sosyal etkinlik alanları.


Akın Alan
12 yıl önce - Sal 07 Mar 2006, 17:53

Ben sana hemen cevabı vereyim;
Yıldırım belediyesi artık vizyonunu değiştirmek istiyor,bunun içinde birşeyler yapması şart
ve nitekim de kaplıkaya,sosyal yaşam merkezi gibi projelerle artık bir atılım yapma peşinde,ama eski bir yıldırımlı olarak söyleyebilirimki yıldırımın merkezinde boş yer yok zaten istimlaktan başka birşeyde yapılamaz merkeze, o yüzdende bu boş alanlara yapıyorlar hem arazi parası ödemiyorlar hemde yatırım yapıyorlar ama tabi engelli vatandaşlarımız için düşünülen bu yere nasıl ulaşım olacak onu da görücez....Akın Alan
12 yıl önce - Pzr 02 Nis 2006, 03:51

Engelli Vatandaş Otobüs Güzergahları


 


Ebru K.Türk
12 yıl önce - Pts 10 Nis 2006, 19:10

Ben bu başlığı yeni farkettim ama okuduklarıma da çok sevindim. Sonunda birileri engelli insanlarımıza yönelik yatırım yapmayı akıl etmiş. Bugüne kadar böyle sosyal içerikli projeler hep geri plana atılmıştı. Hatta yapanlara da "israf yapıyor" gözüyle bakıldı hep.

Yukarıdaki son mesajda engelliler için olan tobüs güzergahlarını görünce bir şeyi merak ettim.

Engelli otobüslerinin hat numaraları ve geçiş saatleri gibi konularda daha ayrıntılı bilgi var mı acaba? Hangi hatlar engellilere tahsis edilmiş? Ben sadece bazen Atatürk caddesinde sarı renkli özel belediye otobüsü görüyorum ama hep aynı otobüs. Ve çok sık geçtiği de söylenemez.  


Akın Alan
12 yıl önce - Pts 10 Nis 2006, 19:27

E/2
Hamzabey-Santral Garaj
 
E/12
Uludağ Üniversitesi-Teleferik-Siteler


E/13
Uludağ Üniversitesi-Yeşilyayla-Siteler

Bu yıl bu otobüslerin 10'a çıkartılması planlanıyor.Akın Alan
12 yıl önce - Çrş 19 Nis 2006, 17:09

Engelliler Köyü 3 yıl sonra

Yıldırım Belediyesi tarafından özellikle engellilere iş üretme, fiziki ve sosyal rehabilitasyon yaratma amacıyla Millet Mahallesi'nde 42 bin metrekare alanda hayata geçirilen Sosyal Yaşam Merkezi inşaatı yükseliyor.

 Kaba inşaatı tamamlanan merkezin, 3 yıl sonra tamamlanması hedefleniyor. Konuyla ilgili BHA muhabirine açıklama yapan Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin, önceki belediye yönetimi döneminde sadece çukur halinde bırakılan sosyal yaşam merkezinin hızla yükselmeye başladığına dikkati çekerek, "Seçim döneminde yarım kalmış projeleri tamamlayacağımızı söylemiştik. Göreve geldiğimde tarla ortasında çukurlar açılmış olarak bulduğumuz sosyal yaşam merkezi projesinin şimdi kaba inşaatı tamamlandı" diye konuştu. Projenin geniş kapsamlı bir çalışma olduğunu ve tamamlanmasının 3 yılı bulacağına işaret eden Keskin, "Proje çok kapsamlı olduğu için çok para gidiyor. Bu yıl da bütçemizden gerekli payı ayırdık. Proje tamamlandığında toplam 30 milyon YTL'ye mal olmuş olacak. Sosyal yaşam merkezi açıldığında engelli vatandaşlarla, engeli olmayan vatandaşlar burada kaynaşma imkanı bulacak" dedi. Başkan Keskin, Türkiye'de 7 milyon, Bursa'da ise 200 bin dolayında engellinin yaşadığını hatırlatarak, "Hepimizin birer engelli adayı olduğu düşünülürse, günlük yaşamın olmazsa olmaz hizmetlerini gerçekleştiren yerel yönetimlerin, her hizmetinde engellileri mutlaka dikkate alması gerektiğini düşünüyoruz. Proje aynı zamanda sivil toplum, yerel yönetim işbirliğinin güzel bir örneğini oluşturuyor" dedi.

Projede neler var?
Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, projeyi hayata geçirdiğinde, bedensel ve zihinsel engellilerin, yaş, cinsiyet, engel gruplarına bakılmaksızın yalnız engel dereceleri dikkate alınarak mesleki eğitimi, iş üretimi, fiziki ve sosyal rehabilitasyonu sağlanmış olacak. Engellilerin, engelli olmayan insanlarla kaynaştırılması da hedeflenen proje kapsamında, merkezdeki kültür ve spor tesislerinden engellilerin yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla spor kulüplerinin de yararlandırılması hedefleniyor. Merkezde, iş atölyeleri, bakım ve sağlık üniteleri, idari birimler, işletme üniteleri, spor üniteleri ve rekreasyon alanları yer alacak.


Akın Alan
11 yıl önce - Cum 08 Arl 2006, 00:55(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+)Sosyal Yaşam Merkezi inşaatının şu an %20’lik kısmı bitmiş
olup Belediye bütçesiyle yapılmaktadır. Dışarıdan ek kredi
(fon, hibe, bağış) bulunduğu takdirde inşaat daha çabuk
bitirilebilir. Belediye tarafından şu ana kadar 1 trilyon
harcanmıştır.


Arkadaşlar ben Engelli Vatandaşlarımız için yapılan böyle güzel bir proje görmedim.

Ama nedense Sözde Ulusal olan İstanbul Basın bu projeye hiç önem vermedi.Çünkü İstanbul'da yapılan yeni sitelerin reklamını yapmaktan fırsat bulamamışlardır.


Mert Doğan
11 yıl önce - Pts 11 Arl 2006, 18:13

Kabaca bakarsak bursa belediyeleri kendince birer konuda daha çok hizmet veriyolar. Mesela büyükşehir belediyesi ulaşım yatırımlarına ağırlık verirken osmangazi belediyesi tarihi eserlerle ilgili yatırımlarla ön planda. Nilüferde daha çok belediyenin kalite yönetim sistemleri üzerine duruluyor ha bire ödül alıyorlar. güzel bişey ama onca emeğin birazınıda artık elle tutulur yatırımlara yönelndirseler diyorum.

Yıldırım belediyesiyse kendi açısından cidden ateşel oynuyor. kesinlikle fazla kişinin umursamayacağı hatta gereksiz gördüğü bir konuya yönelmiş durumda. Yıldırımdada elle tutulur büyük işler pek yok belediyeye ait. kapalı pazar yeri, minia yıldırım ve görmesemde cidden pek gereksiz bulduğum mahalle konakları projesi dışında bişey pek yok ama asıl enerjisini Engelli insanlar ve yoksullar için harcıyor. aslında doğru düzgün yolları ve kaldırımları bile olmayan yıldırımda engelliler için yapılacak çok şey var ama yine böyle büyük ve örnek kompleks tesisler yapılmasıda büyük başarı. bizler engelli değiliz ve yolda ragele duran bir taşın bile orada olup olmamasının neler yaşattığından bihaberiz.Fakat engelli insanlar herşeyin en zorunu yaşıyolar. Bu açıdan bakınca normalde yıldırım belediyesini çok başarılı bulmasamda bubaşlıktaki projesi ve benzeri diğer projelerini harbiden alkışla karşılıyorum.    


A.Nibal
11 yıl önce - Sal 12 Arl 2006, 01:04

Alıntı:
....büyükşehir belediyesi ulaşım yatırımlarına ağırlık verirken osmangazi belediyesi tarihi eserlerle ilgili yatırımlarla ön planda. Nilüferde daha çok belediyenin kalite yönetim sistemleri üzerine duruluyor .....

Yıldırım belediyesiyse kendi açısından cidden ateşel oynuyor. kesinlikle fazla kişinin umursamayacağı hatta gereksiz gördüğü bir konuya yönelmiş durumda. ..........asıl enerjisini Engelli insanlar ve yoksullar için harcıyor. ...


Aslına bakılacak olursa, bence bir Yıldırım'lı olarak... Diğer ilçelere göre Yıldırım'ın bu tür sosyal projelere öncelik tanıması zaten bir zorunluluk. Aksi bir durum soğukta üşüyen bir kimseye ipekten gömlek vermekten farksız olurdu.

Nilüfer'de insanlar köpeklerini gezdirecek park isterken;  Yıldırım gibi yıllarca asıl hizmetlerden mahrum kalmış yerleşim yerlerinde okul talebi söz konusu. Belki de bu nedenledir ki Ankara yolunun altında 14 lise temeli atmışlar. Bence görülmesi gereken iki yer var ... Belediyenin alt katındaki Sevgi Market (Türkiye'nin il ücretsiz gıda bankası) ve bir de yine buradaki Engelliler Tekstil İş Eğitim Atölyesi. (Belediyeye geçen hafta bu nedenle Özürlüler İdaresi'nce ödül verilmiş.)sayfa 1
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> BURSA - Haberler ve Sohbet