Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
M.Erdoğan
14 yıl önce - Sal 03 Oca 2006, 19:07
Kent Meydanı Projesi Detay Çalışmaları


Arkadaşlar bu siteye yeni üye oldum. Nacizane bir fotoğraf makinam da var. İnşallah fırsat buldukça çekim yapar sizlerle paylaşabilirim. Az önce Bursa Büyükşehir Belediyesinin sitesini gezerken Kent Meydanı Proje yarışmasının sonuçlandığını ve kazanan projenin ödüllendirildiğini gördüm. Malesef aday projelerin uzun zamandır sergilendiğini bugün öğrendim. Bilseydim oları sizinle paylaşmak isterdim. Fakat kazanan projenin önünde çekilmiş resimlere bakarken gerçekten güzel bir çalışma olduğuna dair bir fikir oluştu bende. Bundan sonrasında da güzel paylaşımlar yapabilmek dileğiyle ilk mesajımı haber içerikli olarak atıyorum.

Özellikle Arkadaki projenin güzelliğine dikkat edin lütfen.


Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Santral Garaj Kent Meydanı, Mimari ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Kent Meydanı’nın yeşil Bursa’yı gerdanlık gibi süsleyeceğini söyledi.

Şahin, “Kentin merkezinde adeta çöküntü alanı görüntüsü veren Santral Garaj’ı örnek bir kent meydanı yapacağımızın sözünü vermiştik. İlk olarak Emekli Sandığı’na ait hisseleri 49 yıllığına kiraladık. Ardından katılımcı kent yönetimi anlayışıyla, herkese açık bir proje yarışması gerçekleştirdik. Yarışmaya katılan eserlerin hepsi birbirinden güzel. Ancak bir tane birinci seçmemiz gerekiyordu. Prof. Dr. Cengiz Giritlioğlu’nun başkanlığındaki jüride büyük bir özenle dereceye girenleri belirledi. Ben bu yarışmaya katılan herkese Bursa halkı adına teşekkür ediyorum” dedi. Yerel Kalkınma 2004’ye başlayan yatırım hamlesinin süratle devam ettiğini vurgulayan Şahin, “Göreceksiniz, 3 yıl sonra Bursa bambaşka bir güzellikte olacak. Hepimizin gözleri kamaşacak. Bütün gayretimiz Bursa’yı bir marka dünya kenti haline getirmek” diye konuştu.  

Yarışmada, 1. olan projeye 70 bin, 2.'ye 40 bin, 3.'ye ise 25 bin YTL ödül verildi. İlk 3 mansiyona girenlere ise 10 bin YTL ödül verildi. Ödül töreninden sonra jüri, yarışmaya katılan eser sahipleriyle birlikte projelerle alakalı bilgi alışverişinde bulunuldu.  

Bu arada Kent Meydanı Projesi’nin yapılacağı Santral Garaj’da ilk yıkım yapıldı. Santral Garaj’daki Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi ve Zabıta’ya ait hizmet binaları yıkılarak projenin de ilk startı verilmiş oldu.  Akın Alan
13 yıl önce - Prş 16 Şub 2006, 22:07
BURSA KENT MEYDANI PROJESİ YAYINLANDI

 


 


 


 


Akın Alan
13 yıl önce - Prş 16 Şub 2006, 22:15

Kentsel Tasarım Raporu
Genel Yaklaşım
Santral Garaj alanı şehirlerarası yolların çevrelediği ve aynı zamanda kentin tarihsel merkezinin uzanımı olarak konumlanmış son derece önemli bir noktada yer almaktadır. Proje kapsamında bu alan, yakın çevresinde yapılması öngörülen diğer proje alanları, eski kent merkezi ve kentin kuzeye doğru genişleyen büyüme aksı ile beraber düşünüldüğünde bir kentsel düğüm noktası olarak değerlendirilmiştir.

Proje, bu düğüm noktasını besleyen yoğun taşıt ve insan hareketinin, kullanım biçimlerinin öneri imar planlarını da dikkate alacak biçimde yeniden organize edilmesini öngörmektedir. Bu amaçla, projemizi biçimlendiren önemli kentsel akslar şu şekilde açıklanabilir:

Öneri imar planı bağlamında proje alanının Fevzi Çakmak Caddesi boyunca algılanabilirliği arttırılmıştır. Böylece, proje ile önerilen Yeni Kent Meydanı da kentin devamı olan kuzey bölgesi ile güney doğrultusundaki Fevzi Çakmak Caddesi arasında bir mafsal oluşturmaktadır.

Doğu-batı ekseninde Kültürpark, Merinos ve Ulu Cadde yönlerinde oluşan yaya akışı, metro kullanıcılarının da yüzeye ulaştığı ara yüz platformlar üzerinde kesişir. Platformlar insan hareketini yönlendiren bir jeneratör görevi görmekte ve meydana ulaşımı sağlar.

Çevresel İlişkiler
Tesisin çevresiyle bütünleşmesini sağlayan ve yakın çevresi ile ilişkisini kuran öneriler şu şekilde sıralanabilir:
• 0,00 kotunda yer alan Geçiş ve Toplanma Platformu, tüm insan hareketlerini -4,50 kotunda buluna Kent Meydanına yönlendiren toplayıcı ve yönlendirici bir platform işlevi görür. Kent meydanına yönlenme ve kavşağın diğer noktalarındaki platformlara geçişi sağlar. Bu platform üzerinden alanın tüm noktalarına görsel ve fiziksel erişim sağlanır. Toplanma ve geçiş alanı olan bu yer gündelik yaşamın hız kesmediği bir alandır.
• Modern Kent meydanı tanımının bir gereği olarak aşağıdaki tanımlı eylemleri barındıran bir program hazırlanmıştır. Bu programa uygun mekanlar tasarlanmıştır.

Eylemler Mekanlar
Buluşma ve toplantı Kapalı Toplantı ve sergi salonları
Gösteri Açık eylem ve gösteri platformu
Kültürel etkileşim, Sergileme, Bilgilenme, İletişim Info Box
Seyir Açık anfi, açık sinema
Toplu gösteri Konser alanı
Buluşma Kanopi
Oyun Kentsel plaj, su ögeleri, anfi
Alışveriş ve etkileşim Ticari birimler, kafe, sinema
İbadet ve toplanma Cami

Mimari Tasarım Raporu
Info Box, Sosyal-Kültürel Tesis ve Kent Kanopi’si Eylem Platformunu günün farklı saatleri ve haftanın farklı günleri için yeniden programlar. -4,50 kotunda konuşlandırılan alışveriş birimleri ve sinemalar ise kentliye sürekli ihtiyaçlarını karşılamak için servis verir. Böylece, Bursa Yeni Kent Meydanı buluşma, toplantı, gösteri, kültürel etkileşim, sergileme, bilgilenme, iletişim, seyir, oyun, alışveriş ve ibadet ile zaman içinde farklılaşan eylemler bütününü barındıran bir mekan olarak yorumlanmıştır.

Kanopi altında yer alan Kiosklar geçici fonksiyonlar içermektedir. Kiosklar kentlinin gündemine göre yeniden programlanabilir.Yine Seyir Platformu üzerinde organize edilen toplu gösteriler (konser, oyun, film, maç gibi) meydanın kamusal mekan kimliğine ve kentli tarafından kabul görmesine olanak sağlar. Kanopi geçirgen yapısı ile batı yönünden gelenler için bir giriş kapısı kimliğine de sahiptir. Fevzi Paşa Bulvarının geometrik uzantısı olması özelliği ile kuzeyde gelişmekte olan yeni kent merkezine uzanır ve ikisi arasında tipolojik bir ara yüz oluşturur. Bu nedenle, geçirgenliğe ve açık mekan eylemlerine uygun olarak çelik konstrüksiyon ile inşa edilmesi uygun görülmüştür. Aynı zamanda, kentin hareketinin biraz yavaşladığı duraklama mekanı olarak değerlendirilebilir.

Kentin odak noktası olma iddiasındaki Bursa Yeni Kent Meydanı kaçınılmaz olarak kente dair her türlü bilginin herkes tarafından ulaşılıp, paylaşıldığı bir etkileşim mekanına da sahip olmalıdır. Bursa Info Box, bu amaçla kentlinin meydana giriş yaptığı seyir platformunun karşısında yer alır, sürekli bilgi akışı sağlar ve etkinliklerden kentliyi haberdar eder. Cam ve çelik konstrüksiyona sahip bina dışarıdan kolayca algılanmaktadır. Bu bağlamda, kentle, sürekli iletişime sahip kimliğiyle yapım sistemi örtüşmektedir. Cephe konstrüksiyonu kentli için bilgi akışını sağlayan bir ekran olarak tasarlanmıştır. Cam yüzey, meydan kotu altındaki sinema ve alışveriş mekanlarına düşeyde geçiş sağlar.

Üçgen forma sahip kültür merkezi sadece kentlinin sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan kapalı mekanları barındırmakla kalmaz, aynı zamanda İzmir-Ankara yoluna ve Fevzi Çakmak Bulvarı ile birleşen İstanbul yoluna sırt, etkinlik platformuna korunaklı, yalıtılmış cephe verir. Meydandaki insan hareketinin ve etkinliklerinin görsel ve mekansal olarak üçgen yapının içine taşınması amacıyla meydan cephesi geçirgen tasarlanmıştır. Sergi ve enstalasyon mekanları yapının giriş ve ara katlarında tasarlanırken, üst katlarda toplantı salonları yapının ortasındaki büyük boşluk çevresinde organize edilmiştir.

Yer üstünde sosyal ve kültürel etkileşime dönük mekanlara yer verilmesi meydanın ticari kimliğinin yanında kamusal ve sosyal mekan kimliğine sahip olmasına da katkı sağlamıştır.Bursa Santral Garaj Kent Meydanı Mimari ve Kentsel Planlama Proje Yarışması


Akın Alan
13 yıl önce - Prş 16 Şub 2006, 22:25
 

(+) 


Akın Alan
13 yıl önce - Pts 20 Şub 2006, 22:58
Yarışmada 2. Olan Proje
(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+)(+) 

(+) 

(+)Arkadaşlar bu da yarışmada ikinci oln proje fakat iki projede birbirinden güzel ve karmaşık bunları bir mimarlık sitesinin proje yayınından aldım belki bu yüzden karışıktır.sayfa 1
ANA SAYFA -> BURSA