Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 2
Akın Kurtoğlu

17 yıl önce - Cum 13 Oca 2006, 04:29

Construction ÜSKÜDAR - 2 İSKELESİ Construction
İSKELENİN TARİHÇESİ ve ÖZELLİKLERİ (PORT HISTORY and DETAILS)

 • Üsküdar - 2 İskelesi: İskele, Şirket-i Hayrıye'nin Boğaziçi kıyılarında yaptırdığı ilk iskelenin yerindedir. Bu ilk iskele 1906'da yıktırılarak yenisi inşa edildi. İki katlı, sütunlu ve süslü kabartmalarla bezeli iskele de zaman içinde yıktırıldı.

  Günümüzde kullanılan iskele ise 1983 yılında inşa edilmiş olup, mimarı Orhan Şahinler'dir. İkili yapıdaki iskelenin üzerinde, birbirine bitişik tek katlı iki iskele binası mevcuttur. Adıgeçen soldaki iskele; "Eminönü" hattı vapurlarına ve "Tekmil Haliç" motorbotlarına hizmet vermektedir. İskele platformu betonarme olup, önündeki su derinliği; 8.7 metredir. Köprüye uzaklığı; 1.86 deniz milidir.
ÜSKÜDAR İSMİNİN KÖKENİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

 • Yerleşmenin ismi, XII. yy'dan itibaren Bizanslılar tarafından; "Skutarion" olarak geçmeye başlamıştır.

 • IV. Haçlı Seferi sırasında kullanılan ismi ise; "Escutaire"dir ve Fransızca kaynaklarda bu isim bolca tekrarlanmaktadır.

 • Farsça; "konak" mânâsına gelir. Arabistan, İran ve Anadolu'ya giden "kervanların konaklama yeri" olduğundan, semte bu ad verilmiştir.

 • Farsça; "ulak" anlamına gelen "Eskudari"den türemiştir.

 • Balkanlar'daki "İşkodra" kentinden gelen göçmenlerin yerleştirildiği bu bölgeye, İşkodra kelimesi yumuşatılarak Üsküdar ismi verilmiştir.

 • Bizanslılar Devri’nde burada bulunan; "Scutarii" adlı bir askerî sınıfın kışlası da aynı adla anılırdı. Osmanlılar bu yörenin adını tamamen değiştirmeyip, mevcut ismi Üsküdar'a dönüştürmüşlerdir. Bu askerî bölük, imparatorun deri kalkanlı muhafızları olup, Yunanca; "skitos: tabaklanmış deri" demekti. Bölüğün adı olan "Skutarii" de, bu kelimeden türemiştir.

 • Farsça; "askandar: karargâh" kelimesinden gelmektedir.

 • Bizans imparatoru Valens'in askerlerinin kaldığı kışlalara; "uskudaryen" adı verilirdi. Burada da, askerlerin bir kışlası mevcuttu.

 • Pers işgali sırasında Anadolu Yarımadası’ndaki kavimlerden ve halktan vergi olarak toplanan altınlar buradaki hazinelerde saklandığı için yöreye; "Hrisopolis (Altın Şehir)" denirdi. M.Ö. VII.yy'da bir Grek kolonisi olarak kurulan Halkedon'un (Kadıköy) iskelesi ve tersaneleri, bugünkü Üsküdar'ın yerleştiği alanda bulunurdu. Kimileri de, günbatımında evleri karşı yakadan yaldızlı gibi göründüğü için Üsküdar'a "Altın Şehir" adının verildiğini söylemektedir.
ÜSKÜDAR - 2 İSKELESİNİN SİTEDE YERALAN FOTOĞRAFLARI
Üsküdar - 2 İskelesi - Aydın SERT - 02/07/2004 Üsküdar - 2 İskelesi - Mustafa NOYAN - 10/02/2006
Fotoğraf (Photo by): Aydın SERT - 02/07/2004 Fotoğraf (Photo by): Mustafa NOYAN - 10/02/2006
ÜSKÜDAR - 2 İSKELESİNDEN KALKAN VAPUR HATLARI VE DETAYLARI
HAT NO SEFER SEFER SÜRESİ SEFER SAYISI PRYT (S/A) PRYT (ARA) PRYT (GECE) SEFER ŞEKLİ TEKNE ÜCRET
V02 ÜSKÜDAR-EMİNÖNÜ 15 dk. 54 + 53 15 dk. 20 dk. 30 dk. Direkt Vapur 1 YTL.
M07 ÜSKÜDAR-KARAKÖY 15 dk. 13 + 13 60 dk. 60 dk. - Direkt Motor 1 YTL.
M07 ÜSKÜDAR-YEMİŞ 20 dk. 13 + 13 60 dk. 60 dk. - Uğraklı Motor 1 YTL.
M07 ÜSKÜDAR-EYÜB 55 dk. 13 + 13 60 dk. 60 dk. - Uğraklı Motor 1 YTL.


sayfa 2
ANA SAYFA -> ULAŞIM