Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Akın Kurtoğlu

16 yıl önce - Cum 13 Oca 2006, 04:29

Construction ÜSKÜDAR - 2 İSKELESİ Construction
İSKELENİN TARİHÇESİ ve ÖZELLİKLERİ (PORT HISTORY and DETAILS)

 • Üsküdar - 2 İskelesi: İskele, Şirket-i Hayrıye'nin Boğaziçi kıyılarında yaptırdığı ilk iskelenin yerindedir. Bu ilk iskele 1906'da yıktırılarak yenisi inşa edildi. İki katlı, sütunlu ve süslü kabartmalarla bezeli iskele de zaman içinde yıktırıldı.

  Günümüzde kullanılan iskele ise 1983 yılında inşa edilmiş olup, mimarı Orhan Şahinler'dir. İkili yapıdaki iskelenin üzerinde, birbirine bitişik tek katlı iki iskele binası mevcuttur. Adıgeçen soldaki iskele; "Eminönü" hattı vapurlarına ve "Tekmil Haliç" motorbotlarına hizmet vermektedir. İskele platformu betonarme olup, önündeki su derinliği; 8.7 metredir. Köprüye uzaklığı; 1.86 deniz milidir.
ÜSKÜDAR İSMİNİN KÖKENİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

 • Yerleşmenin ismi, XII. yy'dan itibaren Bizanslılar tarafından; "Skutarion" olarak geçmeye başlamıştır.

 • IV. Haçlı Seferi sırasında kullanılan ismi ise; "Escutaire"dir ve Fransızca kaynaklarda bu isim bolca tekrarlanmaktadır.

 • Farsça; "konak" mânâsına gelir. Arabistan, İran ve Anadolu'ya giden "kervanların konaklama yeri" olduğundan, semte bu ad verilmiştir.

 • Farsça; "ulak" anlamına gelen "Eskudari"den türemiştir.

 • Balkanlar'daki "İşkodra" kentinden gelen göçmenlerin yerleştirildiği bu bölgeye, İşkodra kelimesi yumuşatılarak Üsküdar ismi verilmiştir.

 • Bizanslılar Devri’nde burada bulunan; "Scutarii" adlı bir askerî sınıfın kışlası da aynı adla anılırdı. Osmanlılar bu yörenin adını tamamen değiştirmeyip, mevcut ismi Üsküdar'a dönüştürmüşlerdir. Bu askerî bölük, imparatorun deri kalkanlı muhafızları olup, Yunanca; "skitos: tabaklanmış deri" demekti. Bölüğün adı olan "Skutarii" de, bu kelimeden türemiştir.

 • Farsça; "askandar: karargâh" kelimesinden gelmektedir.

 • Bizans imparatoru Valens'in askerlerinin kaldığı kışlalara; "uskudaryen" adı verilirdi. Burada da, askerlerin bir kışlası mevcuttu.

 • Pers işgali sırasında Anadolu Yarımadası’ndaki kavimlerden ve halktan vergi olarak toplanan altınlar buradaki hazinelerde saklandığı için yöreye; "Hrisopolis (Altın Şehir)" denirdi. M.Ö. VII.yy'da bir Grek kolonisi olarak kurulan Halkedon'un (Kadıköy) iskelesi ve tersaneleri, bugünkü Üsküdar'ın yerleştiği alanda bulunurdu. Kimileri de, günbatımında evleri karşı yakadan yaldızlı gibi göründüğü için Üsküdar'a "Altın Şehir" adının verildiğini söylemektedir.
ÜSKÜDAR - 2 İSKELESİNİN SİTEDE YERALAN FOTOĞRAFLARI
Üsküdar - 2 İskelesi - Aydın SERT - 02/07/2004 Üsküdar - 2 İskelesi - Mustafa NOYAN - 10/02/2006
Fotoğraf (Photo by): Aydın SERT - 02/07/2004 Fotoğraf (Photo by): Mustafa NOYAN - 10/02/2006
ÜSKÜDAR - 2 İSKELESİNDEN KALKAN VAPUR HATLARI VE DETAYLARI
HAT NO SEFER SEFER SÜRESİ SEFER SAYISI PRYT (S/A) PRYT (ARA) PRYT (GECE) SEFER ŞEKLİ TEKNE ÜCRET
V02 ÜSKÜDAR-EMİNÖNÜ 15 dk. 54 + 53 15 dk. 20 dk. 30 dk. Direkt Vapur 1 YTL.
M07 ÜSKÜDAR-KARAKÖY 15 dk. 13 + 13 60 dk. 60 dk. - Direkt Motor 1 YTL.
M07 ÜSKÜDAR-YEMİŞ 20 dk. 13 + 13 60 dk. 60 dk. - Uğraklı Motor 1 YTL.
M07 ÜSKÜDAR-EYÜB 55 dk. 13 + 13 60 dk. 60 dk. - Uğraklı Motor 1 YTL.


Akın Kurtoğlu

16 yıl önce - Cum 13 Oca 2006, 04:29

Construction ÜSKÜDAR - 3 İSKELESİ Construction
İSKELENİN TARİHÇESİ ve ÖZELLİKLERİ (PORT HISTORY and DETAILS)

 • Üsküdar - 3 İskelesi: İskele, Şirket-i Hayrıye'nin Boğaziçi kıyılarında yaptırdığı ilk iskelenin yerindedir. Bu ilk iskele 1906'da yıktırılarak yenisi inşa edildi. İki katlı, sütunlu ve süslü kabartmalarla bezeli iskele de zaman içinde yıktırıldı.

  Günümüzde kullanılan iskele ise 1983 yılında inşa edilmiş olup, mimarı Orhan Şahinler'dir. İkili yapıdaki iskelenin üzerinde, birbirine bitişik tek katlı iki iskele binası mevcuttur. Adıgeçen sağdaki iskele; "Beşiktaş" hattı vapurlarına hizmet vermektedir. İskele platformu betonarme olup, önündeki su derinliği; 8.7 metredir. Köprüye uzaklığı; 1.90 deniz milidir.
ÜSKÜDAR İSMİNİN KÖKENİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

 • Yerleşmenin ismi, XII. yy'dan itibaren Bizanslılar tarafından; "Skutarion" olarak geçmeye başlamıştır.

 • IV. Haçlı Seferi sırasında kullanılan ismi ise; "Escutaire"dir ve Fransızca kaynaklarda bu isim bolca tekrarlanmaktadır.

 • Farsça; "konak" mânâsına gelir. Arabistan, İran ve Anadolu'ya giden "kervanların konaklama yeri" olduğundan, semte bu ad verilmiştir.

 • Farsça; "ulak" anlamına gelen "Eskudari"den türemiştir.

 • Balkanlar'daki "İşkodra" kentinden gelen göçmenlerin yerleştirildiği bu bölgeye, İşkodra kelimesi yumuşatılarak Üsküdar ismi verilmiştir.

 • Bizanslılar Devri’nde burada bulunan; "Scutarii" adlı bir askerî sınıfın kışlası da aynı adla anılırdı. Osmanlılar bu yörenin adını tamamen değiştirmeyip, mevcut ismi Üsküdar'a dönüştürmüşlerdir. Bu askerî bölük, imparatorun deri kalkanlı muhafızları olup, Yunanca; "skitos: tabaklanmış deri" demekti. Bölüğün adı olan "Skutarii" de, bu kelimeden türemiştir.

 • Farsça; "askandar: karargâh" kelimesinden gelmektedir.

 • Bizans imparatoru Valens'in askerlerinin kaldığı kışlalara; "uskudaryen" adı verilirdi. Burada da, askerlerin bir kışlası mevcuttu.

 • Pers işgali sırasında Anadolu Yarımadası’ndaki kavimlerden ve halktan vergi olarak toplanan altınlar buradaki hazinelerde saklandığı için yöreye; "Hrisopolis (Altın Şehir)" denirdi. M.Ö. VII.yy'da bir Grek kolonisi olarak kurulan Halkedon'un (Kadıköy) iskelesi ve tersaneleri, bugünkü Üsküdar'ın yerleştiği alanda bulunurdu. Kimileri de, günbatımında evleri karşı yakadan yaldızlı gibi göründüğü için Üsküdar'a "Altın Şehir" adının verildiğini söylemektedir.
ÜSKÜDAR - 3 İSKELESİNİN SİTEDE YERALAN FOTOĞRAFLARI
Harem İskelesi - Mustafa NOYAN - 11/02/2006
Fotoğraf (Photo by): Mustafa NOYAN - 11/02/2006
ÜSKÜDAR - 3 İSKELESİNDEN KALKAN VAPUR HATLARI VE DETAYLARI
HAT NO SEFER SEFER SÜRESİ SEFER SAYISI PRYT (S/A) PRYT (ARA) PRYT (GECE) SEFER ŞEKLİ TEKNE ÜCRET
V04 ÜSKÜDAR-BEŞİKTAŞ 10 dk. 56 + 56 15 dk. 20 dk. 30 dk. Direkt Vapur 0.75 YTL.


Akın Kurtoğlu

16 yıl önce - Cum 13 Oca 2006, 04:29

Construction HAREM İSKELESİ Construction
İSKELENİN TARİHÇESİ ve ÖZELLİKLERİ (PORT HISTORY and DETAILS)

 • Harem İskelesi: İstanbul'un Anadolu yakasındaki tek araba vapuru (feribot) iskelesi olup, yolcu vapuru çalışmaz. Günboyu hizmet vermektedir. İskelenin önündeki derinlik; 6.2 metredir. Köprüye; 1.76 deniz mili mesafededir.
HAREM İSMİNİN KÖKENİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

 • Plânları bizzat III. Selim tarafından çizilerek hazırlanan ve bu bölgede inşa edilmiş olan; "Kavak Sarayı"nın "Harem Dairesi" günümüzde yok olmakla birlikte, semtin adı hâlâ aynı adla devam etmektedir.
HAREM İSKELESİNİN SİTEDE YERALAN FOTOĞRAFLARI
Harem İskelesi - Aydın SERT - 07/12/2004 Harem İskelesi - Aykut_a - 03/11/2005
Fotoğraf (Photo by): Aydın SERT - 07/12/2004 Fotoğraf (Photo by): Aykut_a - 03/11/2005
HAREM İSKELESİNDEN KALKAN VAPUR HATLARI VE DETAYLARI
HAT NO SEFER SEFER SÜRESİ SEFER SAYISI PRYT (S/A) PRYT (ARA) PRYT (GECE) SEFER ŞEKLİ TEKNE ÜCRET
A31 HAREM-SİRKECİ 20 dk. 30 + 30 30 dk. 30 dk. - Direkt A.Vapur 1 YTL.


Akın Kurtoğlu

16 yıl önce - Cum 13 Oca 2006, 04:30

Construction HAYDARPAŞA İSKELESİ Construction
İSKELENİN TARİHÇESİ ve ÖZELLİKLERİ (PORT HISTORY and DETAILS)

 • Haydarpaşa İskelesi: Gar inşa edilmeden önce, vapurlar denize doğru dikine uzanan taş bir iskeleye yanaşmaktaydılar. 1908'de inşası sona eren Haydarpaşa Garı önüne, sonradan 1915-17 yılları arasında Mimar Vedat Tek tarafından, ahşap kazıklar üzerine oturtulan yığma taştan iskele ve binası inşa edildi. Kütahya çini sanatının en nadide  çinileriyle bezenmiş olan bina, Şubat 1988'de aslına uygun olarak yeniden restore edildi. Haydarpaşa İskelesi, Köprü istikametinden gelen vapur yolcularının; "Haydarpaşa-Gebze" banliyö tren hattına entegrasyonlarını sağlayan önemli bir sacayağıdır. Daha önceki yıllarda çok daha fazla olan vapur seferleri, günümüzde nisbeten azaltıldı. "Karaköy-Haydarpaşa" arasında çalışan direkt hat, beş yıl kadar önce iptal edildi. Eminönü ve Karaköy kalkışlı vapurların, Kadıköy'e varmadan önce uğradıkları bir ara iskele konumuna düştü. İskelenin önündeki su derinliği; 6.5 metredir. Köprüye uzaklığı; 1.90 deniz milidir.
HAYDARPAŞA İSMİNİN KÖKENİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

 1. Türk diplomatı "Koca Haydar Paşa"nın, 1533’de Sadrazam iken konağının bulunduğu çayırın adıdır. Eskiden; "Haydarpaşa Çayırı" veya "Haydarpaşa Sahrası" olarak da anılırdı.

 2. III.Selim’in Veziri olan "Haydar Paşa"nın buradaki bahçesinden gelmektedir.
HAYDARPAŞA İSKELESİNİN SİTEDE YERALAN FOTOĞRAFLARI
Haydarpaşa İskelesi - Aydın Sert - 02/07/2004 Haydarpaşa İskelesi - Memocan - 02/07/2004 Haydarpaşa İskelesi - Memocan - 02/07/2004 Haydarpaşa İskelesi - Aydın SERT - 02/07/2004
Fotoğraf (Photo by): Aydın SERT  -  02/07/2004   Fotoğraf (Photo by):   Memocan - 02/07/2004 Fotoğraf (Photo by): Memocan - 02/07/2004 Fotoğraf (Photo by): Aydın SERT - 02/07/2004
HAYDARPAŞA İSKELESİNDEN KALKAN VAPUR HATLARI VE DETAYLARI
HAT NO SEFER SEFER SÜRESİ SEFER SAYISI PRYT (S/A) PRYT (ARA) PRYT (GECE) SEFER ŞEKLİ TEKNE ÜCRET
V01 H.PAŞA-EMİNÖNÜ 20 dk. 0 + 11 20 dk. - - Direkt Vapur 2 YTL.
V05 H.PAŞA-KARAKÖY 20 dk. 22 + 48 15 dk. 20 dk. 30 dk. Direkt Vapur 1 YTL.
V01 V05 H.PAŞA-KADIKÖY 5 dk. 59 + 22 15 dk. 20dk. 30 dk. Direkt Vapur 1 YTL.
Akın Kurtoğlu

16 yıl önce - Cum 13 Oca 2006, 04:30

Construction YENİ KADIKÖY İSKELESİ Construction
İSKELENİN TARİHÇESİ ve ÖZELLİKLERİ (PORT HISTORY and DETAILS)

 • Yeni Kadıköy İskelesi: 1950’li yıllarda "Kadıköy-Sirkeci" arabalı vapur iskelesinin yerine inşa edilmiştir. 1982 yılının Ekim ayında eski iskele ve binası yıkılarak, yerine bugünkü kazıklar üzerine oturtulan iskele inşa edildi. İki katlı iskelenin üst katından eğitim salonu ve lokal olarak yararlanılmaktadır. İskele önündeki su derinliği; 5.7 metredir. İnşası sırasında zemini yüksek tutulduğu için oluşan kot farkından dolayı, bilhassa küçük vapurların yanaşmalarında sorunlar yaşanmaktadır. Köprüye uzaklığı; 2.15 deniz milidir.
KADIKÖY İSMİNİN KÖKENİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

 1. "Kadı Celâlzâde Hızır Bey Çelebi"ye, makam ödeneği olarak tahsis edilen köydür.

 2. Fenikeliler köye; "Kalkedonia" derlerdi. Kharkidon: Yenişehir demekti. Günümüze dek değişim geçirerek bugünkü şeklini aldı.

 3. "Halkedon" kelimesinden türemiştir. Rumca Halki/kalki: bakır mânâsında ve Donya: memleket anlamında olup; "Bakır Memleketi" olarak anılırdı (M.Ö. VII.yy).

 4. İstanbul'un fethinden sonra, Fatih'in; "Halke Don"u, “İlk İstanbul Kadısı” (belediye başkanı) olan; "Kadı Hızır Bey"e vermesinden sonra, köyün ismi, “Kadı”nın adıyla anılarak; "Kadı’nın Köyü" denildi.

 5. Şimdiki Osmanağa Camii’nin bulunduğu yerde, eskiden; "Kadı Mehmed Efendi Mescidi" bulunmaktaydı. Mescidin adı köye de isim olmuştu.

 6. Battal Gazi Kadıköy'ü aldıktan sonra, köye; "Gazi Köyü" adı verildi. Bu ad, zamanla günümüzdeki haline dönüştü.
YENİ KADIKÖY İSKELESİNİN SİTEDE YERALAN FOTOĞRAFLARI
Yeni Kadıköy İskelesi - Aydın Sert - 02/07/2004
Fotoğraf (Photo by): Aydın SERT  -  02/07/2004
YENİ KADIKÖY İSKELESİNDEN KALKAN VAPUR HATLARI VE DETAYLARI
HAT NO SEFER SEFER SÜRESİ SEFER SAYISI PRYT (S/A) PRYT (ARA) PRYT (GECE) SEFER ŞEKLİ TEKNE ÜCRET
V01 KADIKÖY-EMİNÖNÜ 20 dk. 42 + 42 15 dk. 20 dk. - Direkt/ Uğraklı Vapur 1 YTL.
V05 KADIKÖY-KARAKÖY 20 dk. 55 + 55 15 dk. 20 dk. 30 dk. Direkt/ Uğraklı Vapur 1 YTL.
V01 V05 KADIKÖY-H.PAŞA 5 dk. 22 + 59 15 dk. - 30 dk. Direkt Vapur 1 YTL.


Akın Kurtoğlu

16 yıl önce - Cum 13 Oca 2006, 04:31

Construction ESKİ KADIKÖY İSKELESİ Construction
İSKELENİN TARİHÇESİ ve ÖZELLİKLERİ (PORT HISTORY and DETAILS)

 • Eski Kadıköy İskelesi: İlk olarak 1846 yılında, Fevaid-i Osmaniyye idaresi zamanında, Kadıköy’den Köprü’ye vapur seferleri konuldu. Bugünkü iskele, 1915 yılında yarı beton-yarı yığma olarak yaptırıldı. 1926’da onarım geçirdi. Binanın üst katı, Ocak 1989’dan beri Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin lokali olarak hizmet vermektedir. 1959 yılında kapsamlı bir onarım geçiren iskele binası, 1984-86 yılları arasında yeniden onarıldı. 1995’de ise son kez onarım gördü. İskelenin önündeki su derinliği; 3.8 metredir. Köprüye uzaklığı; 2.15 deniz milidir.
KADIKÖY İSMİNİN KÖKENİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

 1. "Kadı Celâlzâde Hızır Bey Çelebi"ye, makam ödeneği olarak tahsis edilen köydür.

 2. Fenikeliler köye; "Kalkedonia" derlerdi. Kharkidon: Yenişehir demekti. Günümüze dek değişim geçirerek bugünkü şeklini aldı.

 3. "Halkedon" kelimesinden türemiştir. Rumca Halki/kalki: bakır mânâsında ve Donya: memleket anlamında olup; "Bakır Memleketi" olarak anılırdı (M.Ö. VII.yy).

 4. İstanbul'un fethinden sonra, Fatih'in; "Halke Don"u, “İlk İstanbul Kadısı” (belediye başkanı) olan; "Kadı Hızır Bey"e vermesinden sonra, köyün ismi, “Kadı”nın adıyla anılarak; "Kadı’nın Köyü" denildi.

 5. Şimdiki Osmanağa Camii’nin bulunduğu yerde, eskiden; "Kadı Mehmed Efendi Mescidi" bulunmaktaydı. Mescidin adı köye de isim olmuştu.

 6. Battal Gazi Kadıköy'ü aldıktan sonra, köye; "Gazi Köyü" adı verildi. Bu ad, zamanla günümüzdeki haline dönüştü.
ESKİ KADIKÖY İSKELESİNİN SİTEDE YERALAN FOTOĞRAFLARI
Eski Kadıköy İskelesi (Gece) - Aydın Sert - 02/07/2004 Eski Kadıköy İskelesi - Kemal Söylemez - 04/12/2004 Eski Kadıköy İskelesi (Panoramik) - Kemal Söylemez - 10/10/2005
Fotoğraf (Photo by): Aydın SERT  -  02/07/2004   Fotoğraf (Photo by):   Kemal SÖYLEMEZ - 04/12/2004 Fotoğraf (Photo by): Kemal SÖYLEMEZ - 10/10/2005
ESKİ KADIKÖY İSKELESİNDEN KALKAN VAPUR HATLARI VE DETAYLARI
HAT NO SEFER SEFER SÜRESİ SEFER SAYISI PRYT (S/A) PRYT (ARA) PRYT (GECE) SEFER ŞEKLİ TEKNE ÜCRET
V03 KADIKÖY-BEŞİKTAŞ 25 dk. 28 + 28 30 dk. 30 dk. - Direkt Vapur 1 YTL.
V21 KADIKÖY-KINALI 30 dk. 8 + 7 120dk. 150dk. 195dk. Direkt Vapur 2 YTL.
V21 KADIKÖY-BURGAZ 45 dk. 8 + 7 120dk. 150dk. 195dk. Uğraklı Vapur 2 YTL.
V21 KADIKÖY-HEYBELİ 60 dk. 8 + 7 120dk. 150dk. 195dk. Uğraklı Vapur 2 YTL.
V21 KADIKÖY-BÜYÜKADA 75 dk. 8 + 7 120dk. 150dk. 195dk. Uğraklı Vapur 2 YTL.
V21 KADIKÖY-SEDEF 90 dk. 0 + 0 - - - - - -
V21 KADIKÖY-SİRKECİ 20 dk. 7 + 8 120dk. 150dk. 195dk. Direkt Vapur 2 YTL.
V21 KADIKÖY-KABATAŞ 35 dk. 0 + 1 - - - Uğraklı Vapur 2 YTL.
V24 KADIKÖY-YALOVA 150dk. 1 + 1 - - - Uğraklı Vapur 4.5 YTL.
ANA SAYFA -> ULAŞIM