Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Akın Kurtoğlu

17 yıl önce - Cmt 07 Oca 2006, 02:58
V4-BOĞAZİÇİ İSKELELERİ-Anadolu


Construction KUZGUNCUK İSKELESİ Construction
İSKELENİN TARİHÇESİ ve ÖZELLİKLERİ (PORT HISTORY and DETAILS)

 • Kuzguncuk İskelesi: Mimar Ali Talât Bey tarafından inşa edilen iskele, iki katlı ve kârgirdir. Yanaşma mahalli ahşaptır. Binanın terasında Denizcilik İşletmeleri’nin sosyal tesisi yer almaktadır. Boğaziçi’nin Anadolu yakasındaki iskelelerinden olup, sadece   sabah ve akşam saatlerinde hizmet vermektedir. İskele önü derinliği; 7.1 metredir. Köprüye uzaklığı; 2.41 deniz milidir.
KUZGUNCUK İSMİNİN KÖKENİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

 1. Fatih Devri’nde, "Kuzgun Baba" adında bir zat burada oturmaktaydı. Sonradan, ona hürmeten Boğaziçi’nin bu küçük köyüne zatın adı verildi (Evliya Çelebi).

 2. Eskiden "Kosinitza" adıyla anılan semtin, daha sonraları bu adı bozularak "Kuzguncuk"a dönüşmüştür.

 3. Kuzguncuk’un eski adının ise; "Hrisokeramos" olduğu ve "Altın Kiremit" anlamına gelen   bu adın, yerleşmeye II. Iustinos (565-578) tarafından yaptırılmış olan ve çatısı altın yaldızlı kiremitlerle kaplı bir kiliseden geldiği yazılmaktadır.
KUZGUNCUK İSKELESİNİN SİTEDE YERALAN FOTOĞRAFLARI
Kuzguncuk İskelesi - Mustafa NOYAN - 29/11/2004 Kuzguncuk İskelesi - Mustafa NOYAN - 04/12/2004 Kuzguncuk İskelesi - Mustafa NOYAN - 02/07/2005 Kuzguncuk İskelesi - Mustafa NOYAN - 01/01/2006
Fotoğraf (Photo by): Mustafa NOYAN - 29/11/2004 Fotoğraf (Photo by): Mustafa NOYAN - 04/12/2004 Fotoğraf (Photo by): Mustafa NOYAN - 02/07/2005 Fotoğraf (Photo by): Mustafa NOYAN - 01/01/2006
KUZGUNCUK İSKELESİNDEN KALKAN VAPUR HATLARI VE DETAYLARI
HAT NO SEFER SEFER SÜRESİ SEFER SAYISI PRYT (S/A) PRYT (ARA) PRYT (GECE) SEFER ŞEKLİ TEKNE ÜCRET
V11 KUZGNCK-EMİNÖNÜ 25 dk. 4 + 4 35 dk. - - Uğraklı Vapur 1.25 YTL.
V11 KUZGNCK-BEŞİKTAŞ 10 dk. 4 + 4 35 dk. - - Direkt Vapur 1.25 YTL.
V11 KUZGNCK-B.BEYİ 10 dk. 4 + 4 35 dk. - - Direkt Vapur 1.25 YTL.
V11 KUZGNCK-Ç.KÖY 20 dk. 4 + 4 35 dk. - - Uğraklı Vapur 1.25 YTL.


Akın Kurtoğlu

17 yıl önce - Cmt 07 Oca 2006, 02:58

Construction BEYLERBEYİ İSKELESİ Construction
İSKELENİN TARİHÇESİ ve ÖZELLİKLERİ (PORT HISTORY and DETAILS)

 • Beylerbeyi İskelesi: Boğaziçi’nin Anadolu yakasındaki iskelelerinden olup, tek katlı olan iskele binası ahşaptır. Sadece sabah ve akşam saatlerinde hizmet vermektedir.
  Önündeki derinlik; 5.7 metredir. Köprüye uzaklığı; 3.51 deniz milidir.
BEYLERBEYİ İSMİNİN KÖKENİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

 1. III. Murad'ın "Beyler Beyi" olan Mehmed Paşa'nın yalısı burada inşa edilmiştir. Sonradan semt, devletin üst kademelerinde görev yapanların da tercih ettiği bir semt olmuştur.

 2. Semtin ilk adı; "İstavroz" olup, bu isim I. Constantinus’un IV. yy’da adıgeçen yörede yaptırdığı kilisenin üzerine koydurmuş olduğu; "yaldızlı büyük haç"tan gelmektedir.
BEYLERBEYİ İSKELESİNİN SİTEDE YERALAN FOTOĞRAFLARI
Beylerbeyi İskelesi - Aydın SERT - 02/07/2004 Beylerbeyi İskelesi - Aykut_a - 03/11/2005 Beylerbeyi İskelesi (Yenilenen)- Mustafa NOYAN - 20/06/2005 Beylerbeyi İskelesi - Mustafa NOYAN - 15/01/2006
Fotoğraf (Photo by): Aydın SERT - 02/07/2004 Fotoğraf (Photo by): Aykut_a - 03/11/2005 Fotoğraf (Photo by): Mustafa NOYAN - 20/06/2005 Fotoğraf (Photo by): Mustafa NOYAN - 15/01/2006
BEYLERBEYİ İSKELESİNDEN KALKAN VAPUR HATLARI VE DETAYLARI
HAT NO SEFER SEFER SÜRESİ SEFER SAYISI PRYT (S/A) PRYT (ARA) PRYT (GECE) SEFER ŞEKLİ TEKNE ÜCRET
V11 B.BEYİ-EMİNÖNÜ 35 dk. 4 + 4 35 dk. - - Uğraklı Vapur 1.25 YTL.
V11 B.BEYİ-BEŞİKTAŞ 20 dk. 4 + 4 35 dk. - - Uğraklı Vapur 1.25 YTL.
V11 B.BEYİ-KUZGNCK 10 dk. 4 + 4 35 dk. - - Direkt Vapur 1.25 YTL.
V11 B.BEYİ-Ç.KÖY 10 dk. 4 + 4 35 dk. - - Direkt Vapur 1.25 YTL.


Akın Kurtoğlu

17 yıl önce - Cmt 07 Oca 2006, 02:59

Construction ÇENGELKÖY İSKELESİ Construction
İSKELENİN TARİHÇESİ ve ÖZELLİKLERİ (PORT HISTORY and DETAILS)

 • Çengelköy İskelesi: Boğaziçi’nin Anadolu yakasındaki iskelelerinden olup, yolcu çıkış mahalli betondur. Sadece sabah ve akşam saatlerinde hizmet vermektedir. 1990 yılında yenilenen iskelenin önündeki derinlik; 6.9 metredir. Köprüye; 4.04 deniz mili mesafededir.
ÇENGELKÖY İSMİNİN KÖKENİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

 1. Osmanlılar döneminde, 4 dişli gemi çapalarının yapıldığı imalâthane bu köyde idi. Bu çapalara; "çengel çapa" adı verilirdi. Bu yüzden, köyün adı da bu çapalardan gelmektedir.

 2. İstanbul’un Fethi’nden hemen sonra sahilde çok sayıda "çengel (çıpa)" görüldüğü, bu yüzden köye; "Çengelli Köy", "Çengel Köyü" adı konulduğu kabul edilir.

 3. Köyün adı kimi kaynaklarda; "Çenkar Karyesi" olarak geçer. Bu ismin zamanla halk ağzında yuvarlanarak günümüzdeki kullanıldığı şekline dönüştüğü söylenir.

 4. Yörenin ismini; "Çengeloğlu Tahir Paşa" koyduğu için, köy de bundan böyle Paşa’nın   ismiyle anılmaya başlamıştır.
ÇENGELKÖY İSKELESİNİN SİTEDE YERALAN FOTOĞRAFLARI
Çengelköy İskelesi - Aydın SERT - 02/07/2004
Fotoğraf (Photo by): Aydın SERT - 02/07/2004
ÇENGELKÖY İSKELESİNDEN KALKAN VAPUR HATLARI VE DETAYLARI
HAT NO SEFER SEFER SÜRESİ SEFER SAYISI PRYT (S/A) PRYT (ARA) PRYT (GECE) SEFER ŞEKLİ TEKNE ÜCRET
V11 Ç.KÖY-EMİNÖNÜ 45 dk. 4 + 4 35 dk. - - Uğraklı Vapur 1.25 YTL.
V11 Ç.KÖY-BEŞİKTAŞ 30 dk. 4 + 4 35 dk. - - Direkt Vapur 1.25 YTL.
V11 Ç.KÖY-KUZGNCK 10 dk. 4 + 4 35 dk. - - Direkt Vapur 1.25 YTL.
V11 Ç.KÖY-B.BEYİ 10 dk. 4 + 4 35 dk. - - Direkt Vapur 1.25 YTL.
M16 Ç.KÖY-EMİRGÂN 10 dk. 3 + 3 90 dk. - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.


Akın Kurtoğlu

17 yıl önce - Cmt 07 Oca 2006, 18:03

Construction KANDİLLİ İSKELESİ Construction
İSKELENİN TARİHÇESİ ve ÖZELLİKLERİ (PORT HISTORY and DETAILS)

 • Kandilli İskelesi: Boğaziçi'nin Anadolu yakasındaki iskelelerinden olup, günboyu hizmet vermektedir. İlk iskele Şirket-Hayriye zamanında 1916’da yanmış, yerine yapılan iskele de 1978'de Liberya bandıralı bir tankerin çarpması sonucunda parçalanmıştır. İskele ve iskele binası betonarmedir. Bina tek katlıdır. İskelenin önündeki derinlik; 9.6 metredir. Önündeki akıntı çok yoğun olduğu için, eski iskelelerin önünde zincirle duba bağlı olurdu. Köprüye; 5.66 deniz mili mesafededir.
KANDİLLİ İSMİNİN KÖKENİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

 1. Padişahlar Göksu mesiresinden geri dönerlerken, onların şerefine buradaki papaz bahçesi adlı yerde "Kandiller" yakılırdı.

 2. Revan seferinden dönen IV. Murad, oğlu Şehzade Mehmed’in doğum haberini burada almış, bunun üzerine, bahçede bulunan büyük bir servi ağacını 7 gece boyunca kandillerle ışıklandırmış, bundan böyle de bahçenin adı; "Kandilli Bahçesi" olarak kalmıştır Şehzade, bu bahçenin içinde bulunan; Nevâbâd Köşkü’nde doğmuştur.

 3. Akıntıburnu açıklarından gecen gemilere kılavuzluk yapmak üzere, geceleri bu kıyıda "Kandiller" yakılırdı. Kandilli koy/kıyı olarak anılırdı.

 4. Akıntıburnu'ndan bir şehzadenin cesedinin denize atılmasından sonra, buraya; "Kan Dili (kan burnu)" adı verilmiştir (İnciciyan).
KANDİLLİ İSKELESİNİN SİTEDE YERALAN FOTOĞRAFLARI
Yeniköy İskelesi - Aydın SERT - 02/07/2004Yeniköy İskelesi - Mustafa NOYAN - 02/07/2004
Fotoğraf (Photo by): Aydın SERT  -  02/07/2004 Fotoğraf (Photo by): Mustafa NOYAN - 02/07/2004
KANDİLLİ İSKELESİNDEN KALKAN VAPUR HATLARI VE DETAYLARI
HAT NO SEFER SEFER SÜRESİ SEFER SAYISI PRYT (S/A) PRYT (ARA) PRYT (GECE) SEFER ŞEKLİ TEKNE ÜCRET
M13 KANDİLLİ-EMİNÖNÜ 40 dk. 2 + 2 50 dk. - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M13 KANDİLLİ-BEŞİKTAŞ 35 dk. 2 + 2 40 dk. - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M13 KANDİLLİ-BEYKOZ 40 dk. 2 + 1 50 dk. - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M16 KANDİLLİ-EMİRGÂN 25 dk. 7 + 7 100dk. 90 dk. - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M16 KANDİLLİ-ÇENGLKY 25 dk. 2 + 3 50 dk. - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M16 KANDİLLİ-ARNAVTKY 15 dk. 6 + 7 100dk. 90 dk. - Uğraklı Motor 1.25 YTL.


Akın Kurtoğlu

17 yıl önce - Cmt 07 Oca 2006, 18:42

Construction ANADOLUHİSARI İSKELESİ Construction
İSKELENİN TARİHÇESİ ve ÖZELLİKLERİ (PORT HISTORY and DETAILS)

 • Anadoluhisarı İskelesi: Boğaziçi'nin Anadolu yakasındaki iskelelerinden olup, günboyu hizmet vermektedir. Boğaziçi’nin en dar yerinde bulunmaktadır. 1989’da baştanbaşa onarılan iskelenin, 21x21 m²’lik beton yolcu çıkış mahalli mevcuttur. İskele binası tek katlı ve betonarme olup, 1365 m² lik bir alana sahiptir. İskelenin önündeki derinlik; 7.2 metredir. Köprüye; 6.47 deniz mili mesafededir.
ANADOLUHİSARI İSMİNİN KÖKENİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

 • Boğaziçi'nin Anadolu yakasında, boğazdan geçen gemileri denetlemek amacıyla 1393'de Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan "Hisar"ın (Güzelce Hisar/Yenice Hisar) hemen çevresinde oluşan semt, mevcut hisarın adını almıştır.

 • Bizans Dönemi'ndeki ismi; "Nea Polis" (Yeni Şehir) ve "Aretea" idi.
ANADOLUHİSARI İSKELESİNİN SİTEDE YERALAN FOTOĞRAFLARI
Anadoluhisarı İskelesi - Tuncer HALICI - 02/07/2004 Anadoluhisarı İskelesi - Simon - 10/01/2006 Anadoluhisarı İskelesi - Mustafa NOYAN - 11/02/2006
Fotoğraf (Photo by): Tuncer HALICI - 02/07/2004 Fotoğraf (Photo by): Simon - 10/01/2006 Fotoğraf (Photo by): Mustafa NOYAN - 11/02/2006
ANADOLUHİSARI İSKELESİNDEN KALKAN VAPUR HATLARI VE DETAYLARI
HAT NO SEFER SEFER SÜRESİ SEFER SAYISI PRYT (S/A) PRYT (ARA) PRYT (GECE) SEFER ŞEKLİ TEKNE ÜCRET
M13 A.HİSAR-EMİNÖNÜ 55 dk. 3 + 3 45 dk. - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M13 A.HİSAR-BEŞİKTAŞ 40 dk. 3 + 3 45 dk. - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M13 A.HİSAR-BEYKOZ 50 dk. 2 + 2 35 dk. - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M16 A.HİSAR-EMİRGÂN 20 dk. 7 + 7 100dk. 90 dk. - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M16 A.HİSAR-ARNVTKY 20 dk. 7 + 7 100dk. 90 dk. - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M16 A.HİSAR-ÇENGLKY 30 dk. 3 + 3 90 dk. - - Direkt Motor 1.25 YTL.
Akın Kurtoğlu

17 yıl önce - Pts 09 Oca 2006, 21:50

Construction ANADOLUKAVAĞI İSKELESİ Construction
İSKELENİN TARİHÇESİ ve ÖZELLİKLERİ (PORT HISTORY and DETAILS)

 • Anadolukavağı İskelesi: Boğaziçi'nin Anadolu yakasındaki, Poyrazköy’den sonraki en kuzey iskelesi olup, günboyu hizmet vermektedir. 1987’de yeniden inşa edilen iskele ve iskele binası ahşap-betonarme karışımı olup, tek katlıdır. İskelenin önündeki derinlik; 6.7 metredir. Köprüye; 14.14 deniz mili mesafededir.
ANADOLUKAVAĞI İSMİNİN KÖKENİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

 1. Osmanlılar döneminde, Karadeniz’den İstanbul’a giriş-çıkış yapan gemilerin mutlaka uğramak zorunda bulundukları ve günümüzün deniz gümrüğü işlevini üstlenen kontrol karakollarına; "kavak" adı verilirdi. Boğaziçi’nin Karadeniz’e yakın kesiminde her iki yakada da karşılıklı birer kontrol noktası oluşturulmuştu. Bu gümrüklerden Anadolu yakasında olanına verilen; "Anadolu-Kavağı (gümrüğü)"nün hemen yanındaki köy de aynı isimle anılmaya başlandı. Yerleşme, günümüzde Kuzey Deniz Saha Komutanlığı sınırları içinde olup, köye kara ve denizyoluyla giriş-çıkışlar serbesttir. Buraya; "Kavak Hisar" da denilirdi.

 2. Halk arasında, burada bulunan büyük "kavak ağaçları"ndan dolayı sözü geçen ismi aldığı da söylenmektedir (Ancak bu kesinlikle yanlış bir inanıştır).

 3. Kavak: Bu kelime, Osmanlılar Devri’nde birkaç farklı mânâda kullanılmıştır:

  a. Kavak ve kav: Kavlık, çakmak kabı, büzülmek, dikilmek anlamlarında kullanılırlar.

  b. Kavak: Orduya ait istihkâm ve tabya yerlerine verilen addır. Çevirmek, kapamak, tutmak, engel olmak anlamlarına gelir (Selimiye Kavağı ve önünde bulunan Kavak İskelesi, Haliç’teki Aynalı Kavak, Kavacık, Rumeli Kavağı, Anadolu Kavağı ve Anadoluhisarı Kavak iskelesi İstanbul’da bilinen Kavak noktalarından birkaçıdır).

  c. Kavak ağacı: Yukarıda sözü edilen anlamların paralelinde özelliğe sahip olan bir ağaç türüdür. Genellikle sınır çevirmek ve kapamak için dikilirler. Bu özeliklerinden dolayı istihkâm ve tabyalara kavak ağacının alan sınırlayıcı ismi konulmuştur.

  d. Kıl’a-ı Erbaa: "Dört Kale" demektir. Rumeli Kavağı, Anadolu Kavağı, Telli Tabya ve Yuşa istihkâmlarına verilen genel isimdir. Osmanlılar zamanında Boğaziçi’nin Karadeniz’e açılma noktalarında bulunan ve ikisi Rumeli, ikisi de Anadolu yakasında bulunan bu dört istihkâma; "Kavak Kaleleri/Hisarları" da denilirdi.
ANADOLUKAVAĞI İSKELESİNİN SİTEDE YERALAN FOTOĞRAFLARI
Anadolukavağı İskelesi – Aykut_a - 02/07/2004 Anadolukavağı İskelesi - Faruk ÖNCAN - 20/09/2005 Anadolukavağı İskelesi - Faruk ÖNCAN - 20/09/2005 Anadolukavağı İskelesi - Faruk ÖNCAN - 20/09/2005
Fotoğraf (Photo by): Aykut_a - 02/07/2004 Fotoğraf (Photo by): Faruk ÖNCAN - 20/09/2005 Fotoğraf (Photo by): Faruk ÖNCAN - 20/09/2005 Fotoğraf (Photo by): Faruk ÖNCAN - 20/09/2005
ANADOLUKAVAĞI İSKELESİNDEN KALKAN VAPUR HATLARI VE DETAYLARI
HAT NO SEFER SEFER SÜRESİ SEFER SAYISI PRYT (S/A) PRYT (ARA) PRYT (GECE) SEFER ŞEKLİ TEKNE ÜCRET
M14 A.KAVAĞI-EMİNÖNÜ 100dk. 1 + 1 - - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M14 A.KAVAĞI-BEŞİKTAŞ 85 dk. 1 + 1 - - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M14 A.KAVAĞI-SARIYER 20 dk. 1 + 1 - - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M14 A.KAVAĞI-R.KAVAĞI 10 dk. 1 + 1 - - - Direkt Motor 1.25 YTL.
V15 A.KAVAĞI-EMİNÖNÜ 90 dk. 1 + 1 - - - Uğraklı Vapur (Özel) 4 YTL.
V15 A.KAVAĞI-BEŞİKTAŞ 75 dk. 1 + 1 - - - Uğraklı Vapur (Özel) 4 YTL.
V15 A.KAVAĞI-SARIYER 20 dk. 1 + 1 - - - Uğraklı Vapur (Özel) 4 YTL.
V15 A.KAVAĞI-R.KAVAĞI 10 dk. 1 + 1 - - - Direkt Vapur (Özel) 4 YTL.
M17 A.KAVAĞI-SARIYER 10/ 20 dk. 15 + 15 45 dk. 60 dk. 75 dk. Direkt/ Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M17 A.KAVAĞI-R.KAVAĞI 10 dk. 8 + 7 90 dk. 160dk. - Direkt Motor 1.25 YTL.


Akın Kurtoğlu

17 yıl önce - Pts 09 Oca 2006, 21:53

Construction BEYKOZ İSKELESİ Construction
İSKELENİN TARİHÇESİ ve ÖZELLİKLERİ (PORT HISTORY and DETAILS)

 • Beykoz İskelesi: Boğaziçi'nin Anadolu yakasındaki iskelelerinden olup, sadece sabah ve akşam zirve saatlerde hizmet vermektedir. 1989’da yeniden inşa edilen iskele ve iskele binası betonarmedir. Bina tek katlıdır. İskelenin önündeki derinlik; 6.5 metredir. Köprüye; 10.55 deniz mili mesafededir.
BEYKOZ İSMİNİN KÖKENİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

 • Kocaeli valileri Boğaziçi’nin ucundaki bu köyde ikamet ederlerdi. Farsça "köy: kos" demektir. "Beykos: Bey Köyü" anlamına gelir.
BEYKOZ İSKELESİNİN SİTEDE YERALAN FOTOĞRAFLARI
Beykoz İskelesi – Fatih KOCAOĞLU - 02/07/2004 Beykoz İskelesi – Mustafa NOYAN - 11/01/2006
Fotoğraf (Photo by):  Fatih KOCAOĞLU - 02/07/2004 Fotoğraf (Photo by): Mustafa NOYAN - 11/01/2006
BEYKOZ İSKELESİNDEN KALKAN VAPUR HATLARI VE DETAYLARI
HAT NO SEFER SEFER SÜRESİ SEFER SAYISI PRYT (S/A) PRYT (ARA) PRYT (GECE) SEFER ŞEKLİ TEKNE ÜCRET
M13 BEYKOZ-EMİNÖNÜ 80 dk. 3 + 3 45 dk. - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M13 BEYKOZ-BEŞİKTAŞ 65 dk. 3 + 3 45 dk. - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M13 BEYKOZ-KANLICA 30 dk. 2 + 2 35 dk. - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M13 BEYKOZ-ÇUBUKLU 20 dk. 2 + 2 35 dk. - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
Akın Kurtoğlu

17 yıl önce - Pts 09 Oca 2006, 21:54

Construction PAŞABAHÇE İSKELESİ Construction
İSKELENİN TARİHÇESİ ve ÖZELLİKLERİ (PORT HISTORY and DETAILS)

 • Paşabahçe İskelesi: Boğaziçi'nin Anadolu yakasındaki iskelelerinden olup, sadece sabah ve akşamları zirve saatlerde hizmet vermektedir. Eski iskele binası 1989’da terkedilerek, hemen 100 metre aşağısına günümüzde kullanılan yeni iskele ve binası inşa edildi. İskele binasının 150 m2 kullanım alanı olup, 22 m. x 40 m. ebatlarında yolcu çıkış mahalli bulunmaktadır. Bina tek katlıdır. İskelenin önündeki derinlik; 5.6 metredir. Köprüye; 9.43 deniz mili mesafededir. 1970’li yılların başlarında Boğaziçi’nin kuzeyinde, karşıdan karşıya araç geçişi amacıyla kurulan; "Paşabahçe-İstinye" araba vapuru iskelesi ise 2-3 yıl sonra 30 Ekim 1973’de Boğaziçi Köprüsü’nün açılmasıyla işlevini yitirerek iptal edildi. Günümüzde, Paşabahçe’deki eski araba vapuru kapak atma iskelesinin olduğu yer, park olarak hizmet vermektedir.
PAŞABAHÇE İSMİNİN KÖKENİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

 1. Semt, ilk önce, "Hezarpâre Ahmed Paşa"nın bahçesinin içine ve çevresine kurulduğu için; "Paşa’nın bahçesi" adıyla anılmaya başlandı.

 2. Yöredeki incir ağaçlarının bolluğundan dolayı ilk ismi; "İncir Köyü" idi.
PAŞABAHÇE İSKELESİNİN SİTEDE YERALAN FOTOĞRAFLARI


(+)

(+)
Fotoğraf (Photo by): Simon - 13/01/2006 Fotoğraf (Photo by): Simon - 13/01/2006
ÇUBUKLU İSKELESİNDEN KALKAN VAPUR HATLARI VE DETAYLARI
HAT NO SEFER SEFER SÜRESİ SEFER SAYISI PRYT (S/A) PRYT (ARA) PRYT (GECE) SEFER ŞEKLİ TEKNE ÜCRET
M13 PAŞABAHÇE EMİNÖNÜ 70 dk. 3 + 3 45 dk. - - Uğraklı Motor 1.25 YTL
M13 PAŞABAHÇE BEŞİKTAŞ 55 dk. 3 + 3 45 dk. - - Uğraklı Motor 1.25 YTL
M13 PAŞABAHÇE BEYKOZ 10 dk. 2 + 2 35 dk. - - Direkt Motor 1.25 YTL
M13 PAŞABAHÇE ÇUBUKLU 10 dk. 2 + 2 35 dk. - - Direkt Motor 1.25 YTL


Akın Kurtoğlu

17 yıl önce - Pts 09 Oca 2006, 21:54

Construction ÇUBUKLU İSKELESİ Construction
İSKELENİN TARİHÇESİ ve ÖZELLİKLERİ (PORT HISTORY and DETAILS)

 • Çubuklu İskelesi: Boğaziçi'nin Anadolu yakasındaki iskelelerinden olup, sadece sabah  ve akşamları zirve saatlerde hizmet vermektedir. İlk kez 1912 yılında inşa edilen iskele, sonradan 1991’de yıktırılarak, günümüzde kullanılanı inşa edildi. Yolcu çıkış mahalli betondur. İskele ve iskele binası betonarme olup, bina tek katlıdır. İskelenin önündeki derinlik; 5.6 metredir. Köprüye; 8.52 deniz mili mesafededir.
ÇUBUKLU İSMİNİN KÖKENİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

 1. Osmanlılar döneminde, burada bulunan bir bahçeye, "çubuk şeklinde kızılcıklar" ekilerek, yetiştirilirdi. Bahçe; "Çubuklu Bahçe" diye adlandırılırdı.

 2. Tütün içmeye yarayan; "çubuk lüleleri"nin yapımında kullanılan toprak, bu yöreden temin edilirdi.
ÇUBUKLU İSKELESİNİN SİTEDE YERALAN FOTOĞRAFLARI
Çubuklu İskelesi - Simon - 13/01/2006 Çubuklu İskelesi – Simon - 13/01/2006
Fotoğraf (Photo by): Simon - 13/01/2006 Fotoğraf (Photo by): Simon - 13/01/2006
ÇUBUKLU İSKELESİNDEN KALKAN VAPUR HATLARI VE DETAYLARI
HAT NO SEFER SEFER SÜRESİ SEFER SAYISI PRYT (S/A) PRYT (ARA) PRYT (GECE) SEFER ŞEKLİ TEKNE ÜCRET
M12 M13 ÇUBUKLU-EMİNÖNÜ 70 dk. 3 + 3 20 dk. - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M12 M13 ÇUBUKLU-BEŞİKTAŞ 55 dk. 3 + 3 20 dk. - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M13 ÇUBUKLU-BEYKOZ 20 dk. 2 + 2 35 dk. - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M13 ÇUBUKLU-P.BAHÇE 10 dk. 2 + 2 35 dk. - - Direkt Motor 1.25 YTL.


Akın Kurtoğlu

17 yıl önce - Pts 09 Oca 2006, 21:55

Construction KANLICA İSKELESİ Construction
İSKELENİN TARİHÇESİ ve ÖZELLİKLERİ (PORT HISTORY and DETAILS)

 • Kanlıca İskelesi: Boğaziçi'nin Anadolu yakasındaki iskelelerinden olup, günboyu hizmet vermektedir. İskele ve iskele binası 1990’da yeniden inşa edilmiş olup, betonarmedir. Bina tek katlıdır. İskelenin önündeki derinlik; 6.5 metredir. Köprüye; 7.52 deniz mili mesafededir.
KANLICA İSMİNİN KÖKENİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

 1. Anadolu'dan, "kağnılar"ı ile buraya topluca göç eden Türk halkı, bu ilginç taşıma araçlarının ismini, yerleştikleri köye ad olarak koydular. "Kağnılıca"nın söylenişi sırasındaki yuvarlatılarak bazı harflerinin yutulması sonucu semtin ismi günümüzdeki şeklini almıştır.

 2. Fetih'ten çok önce, burada yaşayan; "Kanglı" adlı Türk boyundan gelmedir.

 3. Bu köyde yetişen bir otu yiyen ineklerin sütü hafif pembeye çalardı. Bu sütten yapılan yoğurdun çok özel bir tadı olurdu. Yoğurdun ve sütün renklerinin "açık kan rengi"ne çaldığı benzetmesi, köyün isminin; "kanlı" olarak anılmasına sebep olmuştur.

 4. Osmanlılar’dan kalma mezartaşlarının üzerinde köyün ismi; "Kanlıcak" olarak geçer. [/i]
KANLICA İSKELESİNİN SİTEDE YERALAN FOTOĞRAFLARI
Kanlıca İskelesi - Aykut_a - 02/07/2004 Kanlıca İskelesi - Aydın SERT - 02/07/2004
Fotoğraf (Photo by): Aykut_a - 02/07/2004 Fotoğraf (Photo by): Aydın SERT - 02/07/2004
KANLICA İSKELESİNDEN KALKAN VAPUR HATLARI VE DETAYLARI
HAT NO SEFER SEFER SÜRESİ SEFER SAYISI PRYT (S/A) PRYT (ARA) PRYT (GECE) SEFER ŞEKLİ TEKNE ÜCRET
M12 M13 KANLICA-EMİNÖNÜ 60 dk. 3 + 3 45 dk. - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M12 M13 KANLICA-BEŞİKTAŞ 45 dk. 3 + 3 45 dk. - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M13 KANLICA-BEYKOZ 30 dk. 2 + 2 35 dk. - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M12 M13 KANLICA-ÇUBUKLU 10 dk. 3 + 3 20 dk. - - Direkt Uğraklı Motor 1.25 YTL.
V15 KANLICA-EMİNÖNÜ 40 dk. 1 + 1 - - - Uğraklı Vapur (Özel) 4 YTL.
V15 KANLICA-BEŞİKTAŞ 25 dk. 1 + 1 - - - Direkt Vapur (Özel) 4 YTL.
V15 KANLICA-A.KAVAĞI 50 dk. 1 + 1 - - - Uğraklı Vapur (Özel) 4 YTL.
M16 KANLICA-ARNVTKÖY 70 dk. 1 + 1 - - - Uğraklı Motor 1.25 YTL.
M16 KANLICA-ÇENGLKY 55 dk. 1 + 1 - - - Uğraklı Vapur 1.25 YTL.
M16 KANLICA-İSTİNYE 20 dk. 1 + 1 - - - Uğraklı Vapur 1.25 YTL.
ANA SAYFA -> ULAŞIM