Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 7

Kıyamet gününü göreceğinizi düşünüyormusunuz ?
Hayır Göreceğimi Hiç Düşünmedim 66.7%  66.7%  [34]
Bazen göreceğim hissine kapılıyorum 19.6%  19.6%  [10]
Evet hep göreceğimi düşündüm düşünüyorum 13.7%  13.7%  [7]
Toplam Oy : 51

ali dostbey
2 ay önce - Çrş 15 Mar 2023, 02:09

Onlar, kıyametin ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? İşte, onun alametleri gelmiştir. (Kıyamet) başlarına geldiğinde nasıl öğüt alacaklar ki? (47/Muhammed 18)

Paylaştığınız bu ayet, kültürde ve gelenekte yer alan "kıyamet alametleri" iddialarını apaçık bir şekilde çürütmekte ve yalanlamaktadır.
Ayette yer alan; "İşte, onun alametleri gelmiştir" ifadeleri bir önceki iletimde/yorumumda belirttiğim gibi son vahiy Kur'an'ın indirilmesi ve son Resul(Elçi) olan Muhammed Nebi'nin gönderilmesidir.


sedattekin

2 ay önce - Çrş 15 Mar 2023, 08:13

İnsan öldüğünde zaten kıyameti kopar.

ali alimi012
2 ay önce - Çrş 15 Mar 2023, 11:23

Sana kıyametin ne zaman geleceğini sorarlar. De ki: Onun ne zaman geleceğine dair bilgi yalnız Rabbimin nezdindedir. Vaktini O’ndan başkası açıklayamaz. O kıyamet öyle bir meseledir ki, ne göklerde ve ne de yerde ona tahammül edecek hiç kimse yoktur! O size ansızın gelecektir. Sen sanki onu biliyormuşsun gibi onu sana soruyorlar. De ki: Ona dair gerçek bilgi yalnız Allah’ın nezdindedir; ama insanların çoğu bunu bilmezler.” (A'raf, 7/187)

“Yoksa onlar, kıyametin kendilerine ansızın gelmesini mi gözlüyorlar? Zaten alâmetleri geldi bile! Ama kıyamet gelip çattıktan sonra, ibret almaları neye yarar ki!” (Muhammed, 47/18)

- Aslında bazı meallerde “Yoksa onlar, kıyametin kendilerine ansızın gelmesini mi gözlüyorlar?” mealindeki ifadenin daha anlaşılır olması için “Yoksa onlar, kendilerine ansızın gelecek olan kıyameti mi gözlüyorlar / bekliyorlar?” şeklinde Türkçeye çevirmek daha uygun olur. Çünkü ayette, sorgulanan husus, “kıyametin ansızın gelmesi” değil, “ansızın vuku bulacak olan kıyametin gelmesi”dir.

- Ayetin başında “fe hel” kelimesi dikkate alındığında ayete şöyle meal vermek de güzeldir: “Kıyametin ansızın kendilerine gelmesinden (tepelerine inmesinden) başka neyi bekliyorlar? Onun belirtileri / alametleri zaten gelmiştir. O onlara gelip çatınca, ibret almaları neye yarar?!

- Bu açıklamadan anlaşıldığı üzere, her iki ayette de “kıyametin ansızın geleceği” hususu vurgulanmıştır.

Kıyamet alametlerinin daha önceden belirlenmiş olması, onun ansızın gelmeyeceği anlamına gelmez. Çünkü ileride meydana gelecek bir olayın alametlerinin ortaya çıkması, onun tam zamanını tayin etmeye yetmez.

Bu sebeple denilebilir ki, kıyametin tam olarak yılı, ayı, haftası bir şekilde bilinse bile yine onun tam saatinin bilinmesi anlamına gelmez ve onu gaybilikten çıkarmaz...sayfa 7
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET