Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 3
Deniz Zeybek
4 ay önce - Cum 28 Ekm 2022, 17:46

Karadeniz’de 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik. İnşallah çok yakında, enerjide yeni müjdelerin sevincini milletimizle paylaşacağız

Cumhurbaşkanı


Deniz Zeybek
4 ay önce - Cum 28 Ekm 2022, 17:53

AK Parti tarafından hazırlanan "Türkiye Yüzyılı'nın vizyon belgesinin tanıtım sitesi erişime açıldı

İşte 16 farklı başlığın yer aldığı vizyon belgesinden detaylar.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin yeni program ve hedeflerinin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyuyla paylaşıyor. AK Parti tarafından hazırlanan "Türkiye Yüzyılı'nın vizyon belgesinin tanıtım sitesi ise erişime açıldı. İşte 16 farklı başlığın yer aldığı vizyon belgesinden detaylar:

SÜRDÜRÜLEBİRLİĞİN YÜZYILI

Devamlılık, daim olma, kendine yetme…. Türkiye Yüzyılı’nda canlı ve cansız tüm yaşamları kucaklayan ekosistemi bu üç hedefin odağında destekleyen projeler ile güçlendireceğiz. Sürdürülebilirliğin ana eksenini oluşturan çevre koruma, ekonomik kalkınma ve sosyal tekamülde bakanlıklarımızın yürüttüğü her faaliyet ve geliştirdikleri proje Türkiye Yüzyılına doğru atılan adımları işaret etmektedir. Türkiye Yüzyılı’nda sürdürülebilirliği doğru adımlarla kesintisiz kılacağız. Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan ve ortak geleceğimize sahip çıkacak her iş modeli Türkiye Yüzyılı yatırım planlamalarının önceliklerinden olacaktır.

HUZURUN YÜZYILI

Ekonomik dalgalanmalar, göç hareketliliği, jeopolitik gerilimlerin savaşlara dönüştüğü bugün, pek çok gelişmiş ülke, refah toplumundan güvenlik toplumuna dönüş stratejisini benimsemek zorunda kalmıştır. Türkiye son yirmi yılda, dünyanın en zorlu ve stratejik jeopolitik konumunda gösterdiği benzersiz başarı ile ulusal güvenlik planlarında dönüşüme giden ülkelerin kılavuzu olmaktadır. Türkiye Yüzyılı’nda toplumumuzun varoluşsal özelliği farklılıklarımızın farkında olan, farklılıkları huzur ve refahın gölgesinde buluşturan bir yönetim anlayışı ile ilerleyeceğiz. Türkiye Yüzyılı bölüşüm ve girişimde adil bir dengenin güvencesi olacaktır.

KALKINMANIN YÜZYILI

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüyerek, reel ekonomiyi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. İthal girdiyi azaltarak, katma değerli üretimde ihracat rekorları kırdığımız yerli ve milli ekonomik oluşumun içindeyiz. Pandeminin silsileyle doğurduğu ekonomik dalgalanmalar dünya ülkelerini küçülmeye zorlarken, kalkınmaya yönelik yapısal reforlarımız ülkemiz adına kazanç fırsatlarına dönüşüyor. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin kümülatif ve sinerjik deneyimleriyle atılan doğru adımlar, Türkiye Yüzyılı’nın dünyada bir kalkınma ekolünün adı olarak anılmasını sağlayacaktır.

DEĞERLERİN YÜZYILI

Dünya tarihinin en kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapan bu topraklar, şimdi bize emanet. Bu emanet binlerce yılın farklılıklarını ve değerlerini sahip çıkmak zorunda olduğumuz bir ortaklığa taşımıştır. Kültürel ve sosyal ahengin güvencesi olan ortak değerlerimiz Türkiye Yüzyılı nesillerine de pusula olacaktır. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin değer öncelikli politikaları ile yerelden küresele Türkiye Yüzyılı çağın değeri olarak simgeleşecektir.

GÜCÜN YÜZYILI

Yerli ve milli kalkınma stratejileri doğrultusunda attığımız her adım Türkiye’nin güç profilini zirveye taşımaktadır. Ekonomik gelişim ve tüm sektörlerdeki inovatif dönüşümlerimiz ile jeopolitik güç olarak yükselişimiz küresel bir kabule dönüşmüştür. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde, tüm devlet kurumlarının ahenkli çalışması ve özel sektörün bu istikrarlı yapıya üretim artışı ile destek vermesi sağlık, sanayi, eğitim ve teknoloji gibi birçok alanda Türkiye Yüzyılı’nın temelini atmıştır. Türkiye Yüzyılı’nda duraklama ya da gerilemeye mahal vermeden, doğru hamleler ile ülkemizi dünyada örnek bir konuma taşıyacağız.

BAŞARININ YÜZYILI

Türkiye, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Yurtta Barış, Dünyada Barış’’ ülküsü, “ilkeli taraflılık” ve “dengede tam bağımsızlık” politikasıyla dünyanın en zorlu coğrafyasında sürdürülebilir barışın yegane gücüdür. Jeopolitik konumumuz ve temsil ettiğimiz değerlerle sadece ayakta durmanın yetmeyeceği, aksine her zaman koşmamız gereken bir coğrafyada olduğumuzun bilincinde ve kararlılığındayız. Barış bu ilerleyişimin en temel motivasyonudur. Jeopolitik konumumuz çevresinde bulunan çalkantılı zemine karşın sınırlarımız içinde barış, refah ve istikrar tesisini oluşturuyoruz. Milli menfaatler, uluslararası ilkeler ve dengeler gözetilerek Türkiye Yüzyılı’nda hem masada hem de sahada barışı sağlamak ve korumak için çalışıyoruz.

BARIŞIN YÜZYILI

Türkiye, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Yurtta Barış, Dünyada Barış’’ ülküsü, “ilkeli taraflılık” ve “dengede tam bağımsızlık” politikasıyla dünyanın en zorlu coğrafyasında sürdürülebilir barışın yegane gücüdür. Jeopolitik konumumuz ve temsil ettiğimiz değerlerle sadece ayakta durmanın yetmeyeceği, aksine her zaman koşmamız gereken bir coğrafyada olduğumuzun bilincinde ve kararlılığındayız. Jeopolitik konumumuz çevresinde bulunan çalkantılı zemine karşın sınırlarımız içinde barış, refah ve istikrar tesisini oluşturuyoruz. Milli menfaatler, uluslararası ilkeler ve dengeler gözetilerek Türkiye Yüzyılı’nda hem masada hem de sahada barışı sağlamak ve korumak için çalışıyoruz.

BİLİMİN YÜZYILI

Ülkemizde teknolojinin ilerleyişini ve teknolojinin insanları ne şekilde etkilediğini doğru şekilde okuduğumuz bilimsel bir devrim yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda teknik ve akademik bilgilerin harmanlanması ile insana verilen değeri maksimize edecek yaklaşımlar geliştiriyoruz. Bilimsel kulvarda insanlığın yaşam kalitesini artıracak kamu ve özel sektördeki inovatif yatırımlar, teknoloji tabanlı büyümedeki gücümüzün hızı olacaktır.

HAKLININ YÜZYILI

Toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, sosyal bir hukuk devletinde her zaman güçlü haklı değil, haklının güçlü olması gerekir. Türkiye Yüzyılı haklılığın güvencesi ve doğruluğun tarafı olacaktır. Dokunulmaz temel hak ve hürriyetlerin eksiksiz yaşanabildiği, bunların her türlü akıl dışı otorite karşısında korunduğu Türkiye Yüzyılı’nda, Cumhuriyet tarihinin en büyük demokratikleşme hareketini başlatarak demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesi, ideal anlamıyla uygulanabilmesi için siyasi, etnik, mezhepsel ve kültürel tüm farklılıklarımızın haklarına sahip çıkıyoruz. Türkiye Yüzyılı’na yön veren Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile devletimizin tüm kurumları hakkın ve haklının kayıtsız şartsız korunması için çalışmaya devam edecektir.

VERİMLİLİĞİN YÜZYILI

Pandemi, ekonomik dalgalanmalar ve yakın bölgemizde yaşanan savaşlar başta enerji, sağlık ve gıda olmak üzere yaşamsal pek çok alandaki üretim ve hizmetleri kesintiye uğratmıştır. Türkiye Yüzyılı’nın verimlilik stratejisi, koşullar ne olursa olsun vatandaşları ve gerektiğinde dünya için hayati öneme haiz her faaliyetin kesintisiz devam etmesini hedefler. Bu hedef doğrultusunda; insan, zaman, çevre ve üretim faktörlerindeki verimlilik, bakanlıklarımızın tüm işleyiş ve projelerinin temel konseptini oluşturmaktadır. Türkiye Yüzyılı, verimlilik üzerine inşa edilen bir dünya liderliği müjdelemektedir.

İSTİKRARIN YÜZYILI

Siyasal istikrarın sağladığı güven ve küresel krizlerde izlenen doğru stratejiler ile üretim, istihdam, sağlık ve adalette sarsılmaz temeller attık. Global dönüşüm sürecinin gerekliliklerini güçlü liderlik yapımızın izlediği doğru politikalar ile yerine getiriyoruz. Günü kurtarmak için değil, güçlü bir gelecek için somut adımlar atmaktayız. Türkiye Yüzyılı’nda geçmişte olduğu gibi tüm dünyaya karşı her alanda verdiğimiz mücadelemizde istikrarın gücü bir büyük zafere daha taşıyacağız.

ŞEFKATİN YÜZYILI

Dünyanın her neresinde olursa olsun insanlık vicdanının sükut ettiği noktalarda bizim sesimiz herkesten daha gür çıkmaktadır. Türkiye Yüzyılı’nda, en önemli devlet yönetim geleneklerimizden şefkati dünyanın tüm mazlum coğrafyalarına da ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu kadim devlet geleneğimiz Türkiye’de yaşayan her canlı için yaşamsal bir güvencedir. Sosyal adaletten sağlığa, eğitimden çalışma hayatına, şefkatin sıcaklığı Türkiye Yüzyılı’nın enerjisi olacaktır.

İLETİŞİMİN YÜZYILI

Türkiye Yüzyılı’nda iletişim; güvenlik ve uluslararası ilişki stratejilerinin, doğru bilginin, bilgiye ulaşılabilirliğin ve enformasyon teknolojilerindeki inovasyonun rotasını çizecektir. Son yıllarda gücü giderek artan yerli ve milli iletişim teknolojilerimiz bugün, bakanlıklarımızın görev ve sorumluluk alanlarında elde ettikleri başarının anahtarıdır. Türkiye Yüzyılı, iletişim becerileri ve teknolojileri ile kazanan Türkiye’nin çağı olacaktır.

DİJİTALİN YÜZYILI

Türkiye Yüzyılı; çağı yakalayan ülkeden, çağa yön veren ülkeye giden yolculuğun adıdır. Bu yolculukta vatandaşlarımıza yalnızca hizmet etmekle kalmıyor aynı zamanda da bu hizmetlerin kolay, hızlı ve ulaşılabilir olması için bilişimin tüm olanaklarını kullanıyoruz. Bakanlıklarımızın sunduğu her hizmetin, yaş, bölge, şehir, cinsiyet fark etmeksizin tüm vatandaşlarımıza eşit ve adil bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacak dijital dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Yalnızca vatanın dört bir tarafında değil, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da dijital dönüşüm ile en zor zamanlarında dahi yanı başlarındayız. Bilgiye ulaşma hakkının kolaylaştığı ve demokratikleştiği Türkiye Yüzyılı, bu yönde adım atan ülkelere de ışık olacaktır.

ÜRETİMİN YÜZYILI

Merkezine "yerli-milli, yenilikçi ve yeşil" üretim yönetimi prensibini alan anlayışımız ile tarımdan sanayiye Afro-Avrasya'nın üretim üssü olma yolunda doğru adımlarla ilerliyoruz. Yerli ve milli üretimin uluslararası rekabet gücünü artıracak, milli geliri atağa kaldıracak yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürünlerinin üretimi Türkiye Yüzyılı’nın öncelikli devlet politikalarından biri olacaktır. Türkiye Yüzyılı, üretim stratejilerinde var olan doğruların yanısıra yeni doğruların izleneceği ve konuşulacağı bir çağ olacaktır.

İSTİKBALİN YÜZYILI

Güçlüyüz ve yarın daha güçlü olacağız. Milletimizin azmi ve güçlü yönetim yapımız ile Türkiye Yüzyılı’nı gıpta edilecek bir istikbale dönüştüreceğiz. Tarihe yön veren fikirlerin filizlendiği bu topraklarda bizi daima ileriye götürecek olan her projeye, gerektiğinde can suyu gerektiğinde hayat nefesi olacağız. Finansman ve nitelikli insan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bakanlıklarımız, doğru veri ve politikalar üzerine inşa edilen Türkiye Yüzyılı vizyonu projeleri geliştirmektedir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile geçmişten aldığımız ilhamı günümüze yatırım yaparak bir gelecek kurmayı hedefleyen Türkiye Yüzyılı geleceğin öngörülebilirliğini temsil edecektir.


Bostancı Yunus
4 ay önce - Cum 28 Ekm 2022, 17:54

Ülkemiz için hayırlı olur. 2023'te yeniden Ak Parti, yeniden Reis.bashabela

4 ay önce - Cum 28 Ekm 2022, 17:57

Mesajları okuyorum.Ne anladınız yada ne açıkladı ne vaad etti de bu kadar gaza geldiniz.Ben mi sadece hayal kırıklığı yaşıyorum.

Deniz Zeybek
4 ay önce - Cum 28 Ekm 2022, 17:58

Ekmek 3 liraya indi mi deseydi.

Senin vizyon anlayışın bu mu ?ccahit
4 ay önce - Cum 28 Ekm 2022, 18:02

Vaat açıklaması değil.

Demek istediği Birlik beraberlik etrafında herkes ortaya projesini koysun ve yeni yüzyılı inşa edelim diyor.

Bize bu liderlik potansiyeli lazım.

Aksi halde sönük yıllar bizi bekler.


erkan_gs_mk

4 ay önce - Cum 28 Ekm 2022, 18:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak. 🇹🇷"

yusuf lutfi

4 ay önce - Cum 28 Ekm 2022, 19:50
erkan_gs_mk

4 ay önce - Cum 28 Ekm 2022, 20:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı Öncesi Milletimizle 🇹🇷"turgutkuzan

4 ay önce - Cmt 29 Ekm 2022, 11:16

Allah (c.c.) rahmeti, selamı ve bereketi üzerimize olsun.

Cumhurbaşkanımızın 28 Ekim 2022 tarihinde "Türkiye Yüzyılı" başlığıyla yaptığı vizyon açıklamaları beklentilerimi karşılamadı.

Beklentim DIŞ POLİTİKA ağırlıklı bir vizyon açıklaması olacağı yönündeydi.
"LİDER ÜLKE" kavramına vurgu yapılacağı beklentisindeydim.

Vizyon belgesi ile ilgili dikkatimi çeken cümle şu oldu :

Merkezine "yerli-milli, yenilikçi ve yeşil" üretim yönetimi prensibini alan anlayışımız ile tarımdan sanayiye Afro-Avrasya'nın üretim üssü olma yolunda doğru adımlarla ilerliyoruz.

https://turkiyeyuzyili.com/tr web sitesindeki bilgileri kategoriler halinde incelemeye çalışıyorum.
Zaman zaman çalışmalarımı bu başlık altında paylaşacağım.

Vizyon tanıtımı 16 kategoride yapıldı :

1. BARIŞIN YÜZYILI
2. BAŞARININ YÜZYILI
3. BİLİMİN YÜZYILI
4. DEĞERLERİN YÜZYILI
5. DİJİTALİN YÜZYILI
6. GÜCÜN YÜZYILI
7. HAKLININ YÜZYILI
8. HUZURUN YÜZYILI
9. İLETİŞİMİN YÜZYILI
10. İSTİKBALİN YÜZYILI
11. İSTİKRARIN YÜZYILI
12. KALKINMANIN YÜZYILI
13. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YÜZYILI
14. ŞEFKATİN YÜZYILI
15. ÜRETİMİN YÜZYILI
16. VERİMLİLİLİĞİN YÜZYILI

Vizyon çerçevesinde tanıtımı yapılan projeler :

1. 1 Milyon İstihdam Projesi
2. 2022 Yılında Sporcularımızın Başarıları
3. 500 Bin Sosyal Konut Projesi
4. Aile Sosyal Destek Programı (Asdep)
5. Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)
6. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
7. ANKA İnsansız Hava Aracı
8. Antalya Diplomasi Forumu (ADF)
9. Ay Araştırma Programı Projesi (AYAP)
10. Barış İçin Arabuluculuk
11. Bir Usta Bin Usta Projesi
12. Çalışan ve Üreten Gençler Programı
13. Çay Fabrikası Yapımı
14. Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri
15. Dijital Para Sistemleri, Dijital Türk Lirası Çalışmaları
16. Dünyada Eşitlikçi Türkiye
17. Edirne'den Kars'a Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivalleri
18. Eğitim Destekleri
19. Eğitimde Dijital Dönüşüm
20 Elektronik Kamu Alımları Platformu ( EKAP )
21. E-Nabız Uygulaması
22. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
23. Engelsiz CİMER
24. FATİH, YAVUZ, KANUNİ VE ABDÜLHAMİD HAN Sondaj Gemileri
25. Finansal E Dönüşüm Yolculuğu
26. Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi
27. Gençlik Merkezleri
28. Genel Kolluk - Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)
29. Gökbey
30. Hava Savunma ve Silah Mühimmat Sistemleri
31. Hello Türkiye
32. HÜRKUŞ Temel / Başlangıç / Gelişmiş Eğitim Uçağı
33. İklim Elçileri Projesi
34. İnsan Merkezli Yapay Zeka

35. İstanbul Atatürk Havaalanı Millet Bahçesi
36. İstanbul Havalimanı
37. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi
38. İş Sağlığı Ve Güvenliği Reformu
39. Kadın Destek Uygulaması (KADES)
40. Kamu Görevlilerinin Sendikal Haklarının Genişletilmesi
41. Karadeniz Gazı
42. Karayolu
43. Koruyucu Aile Hizmeti
44. Madrid Zirvesi
45. Marmaray
46. Mesleki Eğitimler
47. Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP)
48. Mikromobilite
49. Milgem Projesi
50. Milli Aşevi Programı
51. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Projesi
52. Salda Gölü Koruma Projesi
53. Sanayide Yeşil Dönüşüm Projesi
54. Seyahatsever
55. Sıfır Atık Projesi
56. SMA Tedavisinde İlaç Desteği
57. Sürdürülebilir Tarım
58. T129 ATAK Taarruz Ve Taktik Keşif Helikopteri
59. T629 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri
60. Tahliye Operasyonları
61. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Projeleri
62. Tarımda İnovasyon
63. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
64. Terör İle Mücadele
65. Ticarette Dijital Dönüşüm
66. TOGG
67. Türkiye’nin Dijital Lira Otobanı
68. Türkiye’nin Yeşil Hayat Damarları, Ekolojik Koridorlar

69. Vicdan Sesi Projeleri
70. Yargıda Bilişim Altyapısı/Teknolojileri
71. Yeniden Asya Girişimi
72. Yerli Ve Milli Pasaport Üretimi
73. Yeşil Enerji: HES Ve Barajlar
74. Yusufeli Barajı Ve HESsayfa 3
« önceki   1234 ... 101112   sonraki »
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET