Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 3
fatih413
10 ay önce - Sal 26 Arl 2017, 00:58

İznik fayı ve devamı olan Gemlik fayı 983 yıldır kırılmadı. Bu fayda çok fazla enerji birikti. Şayet bu fay kırılırsa Gemlik'te sağlam bir tane bina kalmaz.
Alıntı:
696 nolu KHK
"MADDE 13- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 25- Bursa İli Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve İlçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçer. Bu alanlarda 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir. Bu madde kapsamında nakline ve yerleştirilmesine karar verilenlerin iskanına ilişkin iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülür.


En son fatih413 tarafından Sal 26 Arl 2017, 01:00 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


fatih413
10 ay önce - Sal 26 Arl 2017, 00:58

17 Ağustos 1999 İzmit depreminden iki hafta önce kanunla Bursa-İznik ilçesindeki deprem zararlarını azaltma merkezi Kandilli Rasthanesine bağlandı. Ama tahminlerin aksine deprem Bursa-İznik değil Kocaeli-İzmit'de oldu.
Alıntı:
2547 sayili Kanunun 2880 sayili Kanunla degisik 7/d-2 maddesi ve Yüksekögretim Kurulu Baskanliginin, 04/08/1999 tarihli Yürütme Kurulu toplantisinda alinan karar uyarinca, Iznik Deprem Zararlarinin Azaltilmasi Arastırma ve Uygulama Merkezi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Arastirma Enstitüsü Müdürlügü'ne bagli hizmet merkezine dönüstürülmüstür (bundan böyle Merkez olarak anilacaktir). Merkez, yerbilimlerinin degisik disiplinlerinde, geçici veya sürekli, gözlem ve bilimsel arastirmalar yapmak, elde edilen sonuçlari bilim ortamlarina ve toplum hizmetine aktarmak amaci ile kurulmustur.


Misafir 3d6

10 ay önce - Sal 26 Arl 2017, 01:40

Bursa / Gemlik'li değilim, Ankaralıyım. 44 yaşındayım.

Annem Orhangazi de doğup, Gemlik'te büyüdüğü ve evlendiği için ben bu konuya dahil oldum.

Yani, anne tarafım komple Gemlik ve Bursa'da yaşamakta.

Dolayısı ile, yıllardır ziyaret ettiğim bir yerleşim yeri Gemlik.

Oraya gittiğim zaman, sokak sokak gezdiğim için bilirim, Gemliğin durumu inşaat kalitesi açısından berbat.

Binaların çoğu henüz ayakta iken dökülüyor ve rutubet nedeni ile aşırı korozyona uğramış durumda.

Gemlik'te sokaklar dar ve insanlar bilinçsiz.

Olası bir yıkıcı deprem de o kentin hali nice olur düşünemiyorum.

17 Ağustos 1999 da ben de orada idim. Gazhane caddesinde bulunan evimden kordon'a koşuşumuzu hatırlıyorum da, ne kadar bilinçsiz ya da düşüncesizmişiz, oysaki olası bir yıkıcı depremde ilk gidecek yerler, sonradan doldurma alanlar ancak o telaş ile biz bunu düşünemedik.

Gemliğin taşınması kararı bence olumlu ama taşınacağı söylenen yer / arazi / bölge bence yanlış.

Gemlik, adını şu an hatırlayamadığım, o dağın eteklerine değil, şu an Gemlik'te inşa edilen TOKİ konutlarının olduğu bölgeye ya da Gemlil OSB nin olduğu bölgeye taşınmalı.

Zira, geçen yaz böbrek taşı düşüren dayımı Gemlik devlet hastanesine götürmek zorunda kaldım. Arabamız yok, bizde vardı ama farz edin paramız da yok, dağın başına kurulmuş olan o hastaneye nasıl ulaşacağız ?

Bir de toplu taşımanın iptal olduğu saatleri düşünün. Kadayıfınız kaymaklı olsun !

Dağın başına kent kurulmaz, kurulursa da gelişemez.

Saygılarım ile.Misafir 341

10 ay önce - Sal 26 Arl 2017, 02:01

Mustafa Taşlı ağabeyinde söylediği gibi bana da pek inandırıcı gelmedi. Gemlik, Bursa'nın merkez dışında İnegöl'den sonraki ikinci büyük ilçesi. Nüfusu 100 Binin biraz üzerinde yani Gemlik köy değil kasaba değil ki bir anda taşınsın. Öyle bir taşıma işlemi olsa bile bu çok uzun yılları alır. Sonra yol boyunda ÖzdilekAVM var, fabrikalar var bunları nasıl taşıyacaksınız. Ayrıca şehrin girişinde çok yüksek katlı binalar var o binalar Allah muhafaza şiddetli bir depremde yerle bir olur. Madem böyle bir risk vardı zamanında o binalara bu kadar kat izni vermeseydiniz keşke. İlçenin hastanesini dahi bayırda bir yere kurmuşlar. Birde şunu anlamış değilim şimdi adamın birisi şehrin güzel bir semtinden yeni bir daire almıştı veya çok lüks bir evi vardı. Peki devlet bu vatandaşa karşı ne yapacak. Lüks dairesinin karşılığında TOKİ'den ev mi verecek. Ne bileyim bu durum biraz adaletsizlik olarak yorumlanmaz mı sizce de?

Serky45
10 ay önce - Sal 26 Arl 2017, 02:31

Alınan karar iyi hoş da taşınacağı yer hususu bana da garip geldi. Engürücük'e taşısalardı daha iyiydi

bahadır 0302

10 ay önce - Sal 26 Arl 2017, 08:37

İşte Gemlik.

Körfezin incisi.

Yukarıdan bakınca muhteşem, içine girince çarpık yapılaşmanın merkezi.

Zemin kötü, planlama berbat.

Balçık üzerine binalar dikilmiş.

Çoğunda deniz kumu kullanılmış.

Caddeler sokaklar labirent gibi. Karman çorman, düzensiz. Bilmeyen kaybolur.

Orta halli bir deprem bile Gemlik’in yarısını yerle bir eder.

Nüfusun da dörtte biri canından olur.Nihayet gereği düşünüldü ve Gemlik’in taşınması yönünde karar alındı.

Nereye?

Zeytin ağaçlarına zarar vermeden, sağlam zemine sahip yamaçlara.

O yamaçların zemini kaya.

Manzara harika.

Körfeze hâkim.

Gemlik’in bugünkü hali, zemin ve binalar sağlam olsaydı bile şehircilik açısından sağlıklı değil.Sahil şeridi ve yamaçlardaki binalar haricinde denizi görmek imkânsız.

Ayrıca bugün yerleşim yeri olarak kullanılan bölge, verimli tarım arazisiydi.

İznik gölünden gelen dere, düzlük başlarken ikiye ayrılır ve o iki dere sayesinde her taraf sulanırdı.

Zamanla yavaş yavaş büyüyen ilçenin, tarım alanı olan o bölgeye yapılan binalarına temel kazılırken, herhalde hepsinin zemininden su çıkmıştır.İlçenin taşınılması düşünülen yamaçlarda, ne zeytinlik bulunuyor, ne orman arazisi.

Boyu bir metreyi geçmeyen çalı çırpıdan ibaret makilik.

Bölgenin maki olan bitki örtüsü, TOKİ olarak değişecek.

Uzun vade içinde ödeme kolaylığı da sağlandıktan sonra, ihtiyaçlara göre planlanmış mahallelerde, kapanması imkânsız manzaraya sahip yeni binalarla örnek bir şehir kurulacak.


Bir yanda körfez, bir yanda dağlar ve zeytinlikler, bir yanda İznik gölü.

Zaten bizim klasik yerleşim anlayışımızda, şehirlerin sırtını dağa yaslaması her bakımdan elzemdir.

Aşağıdaki eski yerleşim bölgesi yeniden tarım alanı yapıldığında, bütün sebze meyve ihtiyacı karşılanır.

Artanı da gemilerle İstanbul’a gönderilir.

Eskiden öyle yapılırdı. (Ama o zamanlar nüfus şimdikinin beşte biriydi.)

Eğer bu plan hemen uygulanmazsa ne olur? Allah korusun, deprem gelir, yapacağını yapar.

Bize de, ah vah, edip dövünmek düşer.fatih413
10 ay önce - Sal 26 Arl 2017, 19:24

Araplar veya zengin muteahhitler için Khk çıkarılmasına gerek yok. Onlar zaten belediyelerle işini görüyor. Onların dağ başına konut yapma gibi bir derdi yok.

Bu Khk ile daha önce zeytinlik olarak kaydedildiği için imara açılamayan bölgenin sadece depreme karşı hazırlık için kentsel dönüşüm amacıyla imara açılmasıdır. Kanunla imara kapatılan bölgenin kanun hükmünde kararname ile imara açılmasıdır.

Kentsel dönüşümde ve konut maliyetinde en önemli maliyet arsa maliyetidir. Arsa maliyeti yapı maliyetinden daha fazla olabiliyor. Birçok yerde kentsel dönüşüm sadece arsa kalemi yüzünden yapılamıyor.

Umarım bu KHK çıkarıldığı ile kalmaz bir an önce uygulamaya geçirilir. 110 bin kişilik şehirden ne kadar insan kurtarılsa kardır. Umarım birileri biz KHK çıkardık, vatandaş razı gelmedi deyip işi sürüncemeye bırakmaz.

Rant diye kentsel dönüşüme karşı çıkanlara sormak lazım; yeşil alan mı daha kıymetli yoksa insan hayatı mı?


Cüneyt5316

10 ay önce - Sal 26 Arl 2017, 20:58

Bence taşınması çok da sor değil. Doğuda devlet bütün ilçeyi nasıl yenileyebiliyorsa gemliğide taşıyabilir. Ve belediye ilk etapta 8000 daire yapıyor, bu 9600 e çıkacak. Ayrıca daha önce de başka bir projenin 4. Etabının temelide atıldı. Bunu belediye kendisi açıkladı. Sanırsam hepsi bitince tahminen 14-15 bin daire olur. Daha sonra devamı da gelir.

dubişler
9 ay önce - Çrş 27 Arl 2017, 13:28

Dik yamaçlarda manzarası var diye yeni bir şehirin yaşayacağını ve talep göreceğinden emin değilim. Gemlik mevcut hali ile saatli bombanın üzerinde bir gün yıkılacak maalesef... Ancak yaşayan bir şehir sadece deprem tedbiri ile gelişemez. gürsunun durumuda farklı değil. eski tarihte deniz veya göl olan alanlara iskan verilmemeli... bu alanlar için daha güvenli projeler yapılmalı...

Misafir 79b

9 ay önce - Cum 29 Arl 2017, 01:43

Sayın ryland34,

Bilimsel bir gerçeklik olan deprem gerçeği var iken ve altından fay hattı geçtiği bilinmesine rağmen bir ilçenin taşınmasına rant korkusu ile itiraz etmek ne kadar mantıklı ?

Bugün ilçe rant için taşınıyor diyenler eğer ilçe taşınmaz ve on binlerce insan ölür ise, ' Fay hattını bildiğiniz halde, neden bir şeyler yapmadınız ?' diye bağırmayacaklar mı ?

Size tavsiyem, gelip Gemlik'i ve yapı stokunu kendi gözleriniz ile görün ve daha sonra yorum yapınız.

Yolların ve sokakların darlığı, olası bir deprem sonrası bina enkazlarından dolayı kapalı kalacak sokaklar ve Afad / Umke vs benzeri kurtarma ekiplerinin ulaşmakta çok sıkıntı çekeceği gerçeğini de bir kenara not ediniz lütfen.sayfa 3
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> BURSA - Haberler ve Sohbet