Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 8

ANKARA'DAKİ OKUL VE HASTANELERİN TAŞINMASI PROJESİNE DESTEK VERİYOR MUSUNUZ ?
A -) EVET, İYİ BİR DÜŞÜNCE, DESTEKLİYORUM 77.8%  77.8%  [21]
B -) EVET, KESİNLİKLE HARİKA OLACAK 22.2%  22.2%  [6]
Toplam Oy : 27

seko06
2 yıl önce - Çrş 15 Ksm 2017, 12:51

misafir e8b 2019-2020 eğitim öğretim sezonuna kadar bölgede 130.000 lik bir nüfus oluşturulması bekleniyor.

BAĞLUM-OVACIK EĞİTİM KAMPÜSÜ

Başbakanımız BİNALİ YILDIRIM temel atma töreni için Keçiören'de.

Tüm vatandaşlar davetlidir.

16 Kasım Perşembe günü saat:13.00

Kafkas mahallesi

Bağlum-Karakaya


seko06
2 yıl önce - Prş 16 Ksm 2017, 12:42
TEMEL ATMA TÖRENİ(+)
(+)
(+)
(+)
seko06
2 yıl önce - Prş 16 Ksm 2017, 18:02


(+)
(+)
(+)
(+)


bagci06
1 yıl önce - Cmt 24 Mar 2018, 19:13
5 OKUL DAHA


Karar No:495 16.03.2018
K A R A R
Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi Kadastro 969 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.03.2018 gün ve 1437 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16.03.2018 tarihli toplantısında okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın 19.02.2018 tarih ve 33139 sayılı yazısı ile Ovacık Mahallesi orman alanı vasfındaki 969 parsele yönelik 1/5000 ölçekli nazmı imar planı değişikliği 5216 sayılı yasanın ilgili maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına sunulduğu,
Keçiören İlçesi, Ovacık Mahallesi, kadastro 969 numaralı parselde yaklaşık 45,2 hektarlık alanda; ikili eğitim yapan okulların tekli eğitime geçirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde 5 adet okul yapılmasının planlandığı,
Söz konusu 969 numaralı parsele yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planının Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.01.2014 tarih ve 123 sayılı kararı ile onaylandığı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Keçiören Belediye Meclisi'nin 07.02.2014 tarih ve 99 sayılı kararıyla uygun görüldüğü ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2014 tarih ve 488 sayılı kararıyla onaylandığı, ancak Ankara 4.İdare Mahkemesinin 2014/823 E. ve 2015/1664 K. nolu dosyasında alana ilişkin jeolojik etütlerinin yapılmadığı gerekçesiyle dava konusu olan 1/5000 ölçekli nazmı imar planının iptaline karar verildiği,
Kd.969 parselin bulunduğu alanın orman vasfında olduğu, Orman alanı kullanımında olması sebebiyle Ankara Orman Bölge Müdürlüğünün 28.11.2017 tarih ve 29-1323 sayılı yazısı ile geçici tahsisinin alındığı, ilgili planların onaylanmasından sonra kesin tahsisin alınacağı ve alana yönelik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 15.06.2017 tarih ve E.15852 sayılı yazısıyla onaylı jeolojik etüt raporunun gönderildiği,
Plan değişikliği ile Keçiören Ovacık 969 parselin Orman Alanı kullanımında kaldığı, ve plan notlarında "Planlama Alanı Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Ankara Orman Bölge Müdürlüğü'nün 29.11.2017 Tarih 132389 no.lu izin ve 122 no.lu oluru ile Milli Eğitim Bakanlığı adına ön izin verilen alanı kapsamaktadır.", "Planlama alanında orman kadastro komisyonunca belirlenen orman vasfındaki alanlar aynen korunacak olup, bu alanda 6831 sayılı orman kanununun 17. maddesi ve orman kanununun 17/3 ve 18.maddelerinin uygulama yönetmeliği uyarınca devlete ait eğitim tesisleri ve bununla ilgili her türlü yer bina ve tesis yapılabilir. Bu yapı ve tesislere ilişkin olarak Orman Ve Su İşleri Bakanlığı'ndan uygun görüş alınmadan mimari proje onaylanamaz, yapı ruhsatı verilemez. Uygulama ilgili kurum tarafından önerilen mimari projedeki yoğunluklara ve vaziyet planına göre yapılacaktır.", "Planlama alanına ilişkin 29.05.2017 tarihinde Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce onaylanan 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun sonuç ve öneriler kısmındaki hususlara uyulacaktır. Parsel bazında mimari proje aşamasında laboratuar deneylerine dayalı sondajlı zemin etüt raporu yaptırılması zorunludur.", "Planda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve yürürlükteki imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir." şeklinde 4 adet plan notu belirtildiği,
Hususları tespit edilmiş olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin “onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.


(+)


Misafir 3cc

1 yıl önce - Cum 06 Nis 2018, 15:47

Epey okul yapılacak gibibagci06
1 yıl önce - Cmt 09 Hzr 2018, 13:02

Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, kaliteli ve fırsat eşitliğine dayalı eğitimin önemine dikkat çekti. Çelik, atılacak devrim niteliğindeki adımları açıkladı. Çelik, 2019'un sonuna kadar ikili eğitimin sona ereceğini ve tam gün eğitime geçileceğini söyledi. Bu süreç içerisinde özellikle büyük şehirlerde bir çok devlet okulu ve özel okulun yapılması planlanıyor.

(Ankara için Ovacık ve Bağlum bu konuda öncü yerler olur diye düşünüyorum)


Misafir 984

1 yıl önce - Prş 14 Hzr 2018, 01:46

Bu bahsettiğiniz ikinci etap okullar için parseller ayrıldı bildiğim kadarıyla 1827 /1/2/3 birde 2930/1

bagci06
1 yıl önce - Çrş 04 Tem 2018, 11:14

Bağlum, Karakaya ve Kafkas civarlarına çok sayıda okul yapılması için ilk anlaşmalar yapılıyormuş. Bölgeye hayırlı olsun, bölgeler ve yapılacak okullar netleşince İNŞAALLAH paylaşırız.

bagci06
1 yıl önce - Çrş 04 Tem 2018, 11:22

Bağlum Anadolu İmam Hatip Lisesi alt tarafı
Kafkas Mahallesi Muhtarlığı çevresi,
733. Sokak,
Çağrı Okulları Hatıra Ormanı üstü,
Bağlum Düğün salonları civarları,
Bağlum Taksi yanı
Karakaya Ak Parti Hatıra Ormanı üstü,
Alparslan Caddesi civarı,

BU BÖLGELERE ÇOK SAYIDA OKUL YAPILACAK.


Misafir a30

1 yıl önce - Cum 16 Ksm 2018, 14:55

Baglum a çok okul yapılıyorsayfa 8
ANA SAYFA -> ANKARA - Haberler ve Sohbet