Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
Cemoli D18
2 yıl önce - Çrş 02 Ksm 2016, 16:01
Enflasyon, Faiz, Dolar Kuru, TL ve Ekonomi


Dolar kuru ulusal para biriminin yabancı para karşısındaki değeridir.
Çok basit bir mantıkla, ulusal paranın talebindeki artış ya da arzındaki azalış paranın değerini yükseltir.

Enflasyon fiyatlar genel düzeyindeki artışı ve paranın değerindeki düşüşü ifade eder.
Faiz ise paranın, yani sermayenin getiri oranıdır.
Bu üç göstergenin birbirine uyumlu hareket etmesi ülke ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Göstergelerden birinde meydana gelen olumlu veya olumsuz değişiklik diğerleri üzerinde de etkili olabilecektir.
Makro ekonomik açıdan bakıldığında, sağlıklı bir büyüme ve ekonomik denge için faiz, enflasyon ve dolar kuru artışlarının birbirine yakın fakat yüksek olmaması önemlidir.
Bu üç göstergenin uyumlu fakat yüksek oranlı artması refah düzeyini olumsuz etkileyecektir.

Faiz, enflasyon, dolar kuru ulusal bir ekonominin en önemli üç göstergesidir ve birbirini yakından etkilemektedir.
Bu üç göstergenin dengede kalamaması ekonomide farklı sorunlar meydana getirir.

Enflasyonun en önemli nedeni, toplam talep ve arz düzeyi arasındaki dengenin bozulmasıdır.

Alıntı:
Kaynakların kıt nüfusun yoğun olduğu ülkelerde yüksek enflasyona daha sık rastlanır.

Enerji kaynakları burada büyük önem taşıyor.


***

Şöyle bir durum var;
Alıntı:
Faiz merkez bankalarının enflasyonla mücadele etmek için kullandığı en önemli silahtır. Enflasyon faiz arasındaki ilişki ekonomistler arasında da tartışma konusudur. Enflasyon ve faiz arasındaki ilişkiyi anlamak için öncelikle enflasyonun nedenine bakmakta fayda var. Enflasyonu yükselten sebepler talep artışından mı kaynaklanıyor? Maliyet artışından mı?


1976 yılından Nobel Ekonomi Ödülü kazanan Amerikalı iktisatçı Milton Friedman tarafından enflasyon üzerine geliştirilen ‘’Monetarizm’’( parasalcılık) teorisine göre yüksek enflasyonun sebebi bütçe açığıdır. Yani bir ülkede belli bir dönemde yapılan yatırımların iç ve dış tasarruflar toplamına eşit olmamasıdır. Bütçe açığındaki her artış para arzında bir artışa neden olur. Para arzındaki artış talep artışını da beraberinde getirir ve yüksek enflasyona neden olur. Bütçe açığını kamu açığı olarak tabir etmekte mümkündür (çünkü kamu kesimi, KİT, döner sermaye, fonlar ve sosyal kurumları da içermektedir.) Kamu gelir ve giderleri arasındaki dengesizlikten kaynaklanan kamu açıklarıyla mücadele etmek için dolaşımdaki parayı arttırmak, yeni vergiler, vergi oranlarında düzenlemeye gidilmesi, borçlanma gibi finansman yöntemleri kullanılır. Kamu açığının finansmanı için para arzının arttırılması yolunda alınan önlemler (para basılması) talep artışından kaynaklanan enflasyonist baskıları da beraberinde getirecektir.

***


Dolar kurundaki artış enflasyonda yükselme eğilimine neden olan önemli bir sebeptir. Enflasyonla dolar kuru arasındaki ilişkiye bakıldığında, döviz kurlarında meydana gelen bir değişiklik fiyatlara yansımaktadır. Döviz kurundaki yükseliş ithal mal fiyatlarını etkiler özellikle hammadde ve enerji ithalatı yüksek olan ülkelerde kurdaki yükseliş nihai mala yansır ve fiyatlar genel düzeyinde artış gözlemlenir. Bu durumda, enflasyonda yaşanan yükselişten ülkenin dış pazardaki rekabet gücünün olumsuz etkilenmemesi için önlem olarak, yerli paranın değerinin düşürülmesi yönünde bir politika uygulanmasına gidilebilir.



Bu detayda çok önemli.
Alıntı:
Dış borçların enflasyon ve büyüme üzerindeki etkisine girmeden kısaca şunu söyleyebiliriz; Vadesi geldiğinde ödenecek borcun reel faiz oranı borç alınan parayla sağlanan büyümeden daha düşük olmalıdır. Dış borç verimli kullanılmazsa tekrar borç alma ihtiyacı doğar ve borçlanma maliyetleri yükselir bu da faizin artmasına neden olacaktır.



Ekonomi, halkı doğrudan ilgilendiren br konu.
Ekonominin bozulması, milyonlarca insanı etkiler.
Bir çok plan ve süreci erteletir, hatta iptal ettirir.
Kişilerin, bunalıma girmesine neden olur. Mutsuzluk başını alır gider, tepetaklak olur her şey.
Ülkeyi kemirir, yer ve bitirir.
Ülke dinamiklerini iyi kullanmak gerek.
Yerlileşme, millileşme çok büyüm öneme sahip oluyor bu noktada.

Halkın, devletin olabildiğince tasarruf yapması gerekir.


Misafir 329

1 yıl önce - Pts 17 Nis 2017, 22:27

Dolar akşam saatlerinde 3.70 olmuş yine.

Bunun sebebi Kuzey Kore mi yok Agit olayı mı ? Bir den fırlamaya başladı yine. Fikri olan.


Muhsint
1 yıl önce - Pts 03 Tem 2017, 11:10

Haziran Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı


Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,27 azalırken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,07 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,90, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 14,87 oldu. ( Muhammed Ali Yiğit - Anadolu Ajansı )



(+)İnfografik için tıklayınız




Cemoli D18
1 yıl önce - Pts 03 Tem 2017, 11:54

Enflasyonun yüzde 6'nın altına inmesi gerek.
Şu anki enflasyon hükümeti de rahatsız ediyor.


Cemoli D18
1 yıl önce - Cum 07 Tem 2017, 10:55

Sayın Numan Kurtulmuş: Faizlere doğrudan müdahaleye edemeyiz

Türkiye'de faizlerin yüksek olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, buna karşın doğrudan müdahalede bulunamayacaklarını belirterek, bu noktada kamu bankalarına ciddi görevler düştüğünü söyledi.


https://m.dunya.com/ekonomi/kurtulmus-faizlere-do ...eri-371263


Faiz ülkenin belini büküyor.


Misafir 04a

1 yıl önce - Cum 07 Tem 2017, 11:05

Faiz ülkenin belini bükmüyor. dış ticaret açığı verdiğimiz için her yıl 40 milyar dolar açık veriyoruz bu 40 milyar doları ya da dışarıdan borçlanıyoruz banka veya şirketler veya yabancı yatırımcı çekmek için tahvil veya borsaya giren sıcak para lazım bunu da faizi arttırarak ülkeye çekebiliyoruz ocak ayında 3.90 lara çıkan doları ne ile düşürdük sanıyorsunuz



Misafir 21b

1 yıl önce - Cum 07 Tem 2017, 14:52

Kamu bankaları zaten bildiğin gaspçı. Parana düzgün faiz vermez, çekmek istersin vermez, sürekli devlet tarafından kayrılırlar bir de.

Mert Karakoyun

1 yıl önce - Prş 28 Eyl 2017, 10:36

Enflasyonun düşmesini istiyorlarsa öncelikle gıda fiyatlarını sebze meyve hububat ve et fiyatlarının azalması gerekiyor. bu ürünlerin fiyatları Türkiye'de çok oynak, müthiş spekülasyonlar var, kabzımallar komisyoncular vatandaşa kazığı atıyor üretici kazanamadığından yakınıyor aracılar kabzımallar ve komisyoncular fiyatı uçuruyor. bu aracılar aradan çıkmadığı müddetçe fiyatlar düşmez, fiyatlar düşmediği müddetçe enflasyon da düşmez.

TRemre
1 yıl önce - Prş 28 Eyl 2017, 10:45

Her seçim öncesi bu aracı problemi intibak yasasıyla, idamla birlikte dile getiriliyor, sonra üstüne bir güzel sünger çekiliyor. Niyetleri olsa çoktan yaparlardı.

Misafir 76b

1 yıl önce - Prş 28 Eyl 2017, 11:01

Euro rekor kırdı, dolar 3.60'a dayandı



sayfa 1
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET