Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 240
KemalCetin
10 ay önce - Sal 20 Mar 2018, 13:01

Sayın 06Delikurt,

Sizin adınıza güzel bir yatırım olmasını dilerim.
Şu anda m2 fiyatı 115-120 TL civarıdır diye düşünüyorum.
Satmaya kalkarsanız piyasadaki durgunluktan o fiyata hemen elden çıkartamayabilirsiniz.
Ama 50 mt lik bulvar bittiğinde bence o taraflar da hareketlenecektir.

Hayırlı günler, saygılar.


bagci06
10 ay önce - Çrş 21 Mar 2018, 02:04

İmarli ve üstelik hisseli yere nasıl bahçe yapacaksın? Nasıl türk örgü çekeceksin? Belediye ve zabıta peşini bırakmaz

06delikurt
10 ay önce - Çrş 21 Mar 2018, 06:58
Bagci06


Benim aldığım yer yer tek tapu ve bütün hisse benim engel olan nedirbagci06
9 ay önce - Cmt 24 Mar 2018, 19:09
OVACIK - BAĞLUM ARASINA 5 OKUL DAHA


Karar No:495 16.03.2018
K A R A R
Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi Kadastro 969 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.03.2018 gün ve 1437 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16.03.2018 tarihli toplantısında okundu.
Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın 19.02.2018 tarih ve 33139 sayılı yazısı ile Ovacık Mahallesi orman alanı vasfındaki 969 parsele yönelik 1/5000 ölçekli nazmı imar planı değişikliği 5216 sayılı yasanın ilgili maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına sunulduğu,
Keçiören İlçesi, Ovacık Mahallesi, kadastro 969 numaralı parselde yaklaşık 45,2 hektarlık alanda; ikili eğitim yapan okulların tekli eğitime geçirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde 5 adet okul yapılmasının planlandığı,
Söz konusu 969 numaralı parsele yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planının Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.01.2014 tarih ve 123 sayılı kararı ile onaylandığı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Keçiören Belediye Meclisi'nin 07.02.2014 tarih ve 99 sayılı kararıyla uygun görüldüğü ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2014 tarih ve 488 sayılı kararıyla onaylandığı, ancak Ankara 4.İdare Mahkemesinin 2014/823 E. ve 2015/1664 K. nolu dosyasında alana ilişkin jeolojik etütlerinin yapılmadığı gerekçesiyle dava konusu olan 1/5000 ölçekli nazmı imar planının iptaline karar verildiği,
Kd.969 parselin bulunduğu alanın orman vasfında olduğu, Orman alanı kullanımında olması sebebiyle Ankara Orman Bölge Müdürlüğünün 28.11.2017 tarih ve 29-1323 sayılı yazısı ile geçici tahsisinin alındığı, ilgili planların onaylanmasından sonra kesin tahsisin alınacağı ve alana yönelik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 15.06.2017 tarih ve E.15852 sayılı yazısıyla onaylı jeolojik etüt raporunun gönderildiği,
Plan değişikliği ile Keçiören Ovacık 969 parselin Orman Alanı kullanımında kaldığı, ve plan notlarında "Planlama Alanı Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Ankara Orman Bölge Müdürlüğü'nün 29.11.2017 Tarih 132389 no.lu izin ve 122 no.lu oluru ile Milli Eğitim Bakanlığı adına ön izin verilen alanı kapsamaktadır.", "Planlama alanında orman kadastro komisyonunca belirlenen orman vasfındaki alanlar aynen korunacak olup, bu alanda 6831 sayılı orman kanununun 17. maddesi ve orman kanununun 17/3 ve 18.maddelerinin uygulama yönetmeliği uyarınca devlete ait eğitim tesisleri ve bununla ilgili her türlü yer bina ve tesis yapılabilir. Bu yapı ve tesislere ilişkin olarak Orman Ve Su İşleri Bakanlığı'ndan uygun görüş alınmadan mimari proje onaylanamaz, yapı ruhsatı verilemez. Uygulama ilgili kurum tarafından önerilen mimari projedeki yoğunluklara ve vaziyet planına göre yapılacaktır.", "Planlama alanına ilişkin 29.05.2017 tarihinde Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce onaylanan 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun sonuç ve öneriler kısmındaki hususlara uyulacaktır. Parsel bazında mimari proje aşamasında laboratuar deneylerine dayalı sondajlı zemin etüt raporu yaptırılması zorunludur.", "Planda belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve yürürlükteki imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir." şeklinde 4 adet plan notu belirtildiği,
Hususları tespit edilmiş olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin “onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.


(+)


ati66
9 ay önce - Cmt 24 Mar 2018, 22:33
Okul


Sayın bağcı06 bu okul inşaatları zaten başlamamışmıydı? Yoksa bu karar farklı bi proje mı?

bagci06
9 ay önce - Pzr 25 Mar 2018, 12:46

Meclis kararında yazıldığı üzere farklı, benim duyduğuma göre bağlum ve karakaya bölgelerinde 10-12 okul projesi daha var, yoksa tekli eğitimde sıkıntı olurkahramanturk
9 ay önce - Pzr 25 Mar 2018, 22:17

Arkadaşlar burasıda okul inşaatı Bağlum karşıyaka mahallesi 91418 adada bilmeyenler görmeyenler için saygılar


cesur37
9 ay önce - Sal 27 Mar 2018, 11:12

baglum da acılan bu 50 metrelik yollar hakkında bilgisi olan var mı ne zaman başlayacak yoksa iptal mi oldu 2 senedir bi calışma yok

bagci06
9 ay önce - Sal 27 Mar 2018, 11:30

elektrik hatlarının deplasesi sonrasında çalışmalar başlayacak

cesur37
9 ay önce - Çrş 28 Mar 2018, 13:41

bagcı06 one dem acıklarmısınsayfa 240
ANA SAYFA -> ANKARA - Haberler ve Sohbet