Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
Cemoli D18
2 yıl önce - Çrş 01 Hzr 2016, 16:38
Çankırı - Eldivan - Seydi Köyü ve Hacı Murad-ı Veli Türbesi


XII. yüzyılda Türkistan'dan gelerek Hicaz, Şam ve Urfa dolaylarında bulunduktan sonra Tosya ve Çankırı bölgesine yerleşen Aliyyülbüka'nın
oğludur. Türbesi Eldivan ilçesine bağlı Seydiköyü'nde bulunmaktadır. Türkistanlı âlimlerden ders alarak yetişen Hacı Murad-ı Veli, 1187 yılında Seydiköyüne yerleşmiş ve halkın eğitimi ile meşgul olmuştur. Köyün üst kısmında bulunan türbe ve cami, Hacı Murad-ı Veli'nin makamı olması sebebiyle çok sayıda ziyaretçi çekmektedir.

--

Anadolu'nun Türk ve Müslümanlaşmasında büyük katkısı olduğu bilinen ve bu toprakların 4 büyük velisinden biri olarak kabul edilen Hacı Murad-ı Veli'nin Seydi köyündeki türbesi, ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Münir Cerrahoğlunun yaptığı açıklamada, Eldivan ilçesine bağlı Seydi köyünde bulunan Hacı Murad-ı Veli’nin Anadolu tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Hacı Murad-ı Veli'nin babasının Horasan'dan Anadolu'ya geldiğini aktaran Cerrahoğlu, "Horasan'dan Anadolu'ya gelen Aliyyül Büka'nın oğludur. Aliyyül Büka, önce Hicaz'a, sonra Şam'a, oradan Urfa, Tosya, Kastamonu çevresi ve daha sonra ise Çankırı'ya yerleşmiştir. Hacı Murad-ı Veli'nin doğum tarihi kesin olmamakla birlikte 1117 olarak kabul edilir. Veli'nin, ölüm tarihi ise 1207 olarak kabul edilir. Bu tarih aralığına baktığımızda Hacı Muradı Veli, 90 yıl yaşamış bir Anadolu ereni olarak karşımıza çıkar" diye konuştu.

Anadolu'nun müslümanlaşmasında Hacı Murad-ı Veli'nin büyük katkısı olduğunu kaydeden Cerrahoğlu, "Hacı Murad-ı Veli hazretleri, Anadolu'nun İslamlaşması, Türkleşmesi ve bu coğrafyanın Müslamanlaşması konusunda önemli katkıları olan 40 bin Horasan ereninden birisi olarak kabul edilmektedir. Özellikle Çankırı ve çevresinin Müslamanlaşmasında büyük katkıları olmuştur" dedi.

-4 Veli'den biri-

Hacı Murad-ı Veli'nin diğer büyük veliler Hacı Bektaşi Veli, Şeyh Şaban-ı Veli ve Hacı Bayram-ı Veli kadar tanınmadığını aktaran Cerrahoğlu, şöyle konuştu:

"Hacı Murad-ı Veli Anadolu'daki diğer 4 büyük veli kadar tanınmıyor. Hacı Murad-ı Veli'nin diğer büyük Veliler kadar tanınmamasının nedenlerinden birincisi, kendisi hakkında yazılı kaynaklar olmaması. Kendisinden günümüze ulaşan şiir, nesir, yada nutuktan oluşan herhangi bir eseri elimizde bulunmuyor. Bir diğer konu ise, herhangi bir tarikat silsilesinin içinde yer almamasından kaynaklanmaktadır. Çünkü yaşadığı dönemde tarikat kurumu, Anadolu'da henüz tam kurumsallaşmış bir kimliğe sahip değildi."

Cerrahoğlu, Hacı Murad-ı Veli'nin 'Seyid' olarak tanındığını dile getirerek, "Veli Hazretlerinin, yaşadığımız coğrafyada Seyid olarak bilinmesinin birinci nedeni, uzun süre yaşadığı köyün isminin yıllardır Seydi olarak anılmasıdır. Bu, onun Seyidliğine bir nişane olarak kabul edilir. Diğer bir belirtisi ise köyünde bulunan türbesindeki sandukasının üzerinde bulunan yeşil şeritli sarıktır. Bu da, Hacı Murad-ı Veli'nin, seyitlik alameti olarak karşımıza çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

Veli'nin 5 çocuğu bulunduğunu aktaran Cerrahoğlu, şunları söyledi:

"Hacı Murad-ı Veli'nin oğullarından Elvan Seydi Hazretlerinin, Orta ilçesine bağlı Elmalı kasabasında yatmaktadır. Diğer bir oğlu Pir Ali Çelebi ise Çubuk'un Selek köyünde hayatını kaybetmiştir. Pir Ali Çelebi Çubuk'a gelmeden önce Karabük'ün Eskipazar ilçesinin bir köyünde tekke kurmuştur. Hacı Murad-ı Veli'nin üçüncü oğlu Abdulgaffar Çelebinin kabri ise, Veli’nin Seydi köyündeki türbesinde bulunmaktadır. Kızlarının ismi ise bilinmemektedir. Onların kabri de türbededir."

Hacı Murad-ı Veli'nin her kesimi kucakladığını ifade eden Cerrahoğlu, bunun sebebinin onun engin hoşgörüsü olduğunu kaydetti.

Seydi köyünde bulunan türbe özellikle son dönemlerde il genelinden ve çevre iller tarafından yoğun ilgi görmekte. ramazan ayında köyde bulunan türbeye gelen vatandaşlar burada namaz kılıp dualar ediyorlar.


---


Eldivan ilçesinin Seydi köyünde yer almakta bu türbe.
İl özel idare tarafından bu turizm alanın sıcak asfalt dökülmekte.

http://www.yachting-all.com/all-sal-luxury-jet.as ...6,%A016:05


Cemoli D18
2 yıl önce - Cmt 04 Hzr 2016, 00:03

Ulaşım turizm açısından önemli.
Tanıtım ise daha çok önemli...


Cemoli D18
2 yıl önce - Pts 13 Hzr 2016, 09:41

Alıntı:
Hacı Murad-ı Veli 1117 yılında Türkistan’ın Sayram Kasabasında doğmuştur. Asıl adı Ali’dir. Annesinin adı Hatice, babasının adı Seyyid Ahmet’tir. Babası Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri’nin dergahında çok carı çaldığı için ‘’Aliyyü’l-Büka’’ olarak bilinir.
Aliyyü’l-Büka aynı zamanda Kadiri tarikatının kurucusu Şeyh Abdulkadir Geylani’nin hayatta iken icazet verdiği 16 halifeden birisi olan Şeyh Baka’dır.
Hacı Murad-ı Veli’nin babası Aliyyü’l-Büka’nın türbesi Çankırı İli Ilgaz İlçesi Yerkuyu Köyü’nde bulunmaktadır. XII. Yüzyılda bu köyde yaşamıştır. Türbeye yüzyıllardır akıl hastası, sara, felç olan kişiler şifa bulmak amacı ile gelmektedirler. Türbede dua ederler, kurban keserler. Günümüzde özelliğini korumaktadır.
Annesi Hatice Hatun’un mezarı Çankırı İli Korgun İlçesi Ahlat köyü Güvlek Tepe mevkiinde bulunmaktadır.
Hoca Ahmet Yesevi’nin dava arkadaşlarından olan Hacı Murad-ı Veli, Ali Necmeddin Mahmud-u İsfahani, Şeyh Bedrettin Mahmud ve babası Aliyyü’l-Büka Hazretleri’nden ders almıştır. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Nizamı Alem İlah-i Kelimetullah yolunda mücadele verecek olan birçok ereni Anadolu ya göndermiştir. Bu erenlerden Hacı Murad-ı Veli babasının yanından ayrılarak önce Kalecik İlçesine bağlı Eski Köy bölgesine yerleşmiştir. Kalecik tekfurunun baskıları sonucu ailesi ile birlikte göç ederek 1187 yılında Çankırı İli Eldivan İlçesi Seydi Köyüne yerleşmiştir. Hacı Murad-ı Veli Horasan’dan Anadolu’ya Akkoyunlu Aşiretinin imamı olarak gelmiştir. Yörede İslamiyeti yüceltme mücadelesi veren, Çankırı’nın dini ve tasavvufi hayatını şekillendiren bir alimdir.
Hacı Murad-ı Veli’nin su değirmenciliği yaptığı ve demirci ustası olduğu, bu mesleğin babadan oğula geçtiği bilinmektedir. Kalecik Eski Köy Ilıman deresi mevkiinde eskiden ‘’su değirmeni’’ bulunması, hiçbir türbe ve mezar bulunmamasına rağmen ‘’Sarı Dede’’ olarak anılan çamlık tepede yağmur duasına çıkılması ve kurban kesilmesi Hacı Murad- Veli’nin izlerini taşıdığı kanısı oluşturmaktadır. Hacı Murad-ı Veli’nin değirmeni olarak bilinen ‘’şıh değirmeni’’ Eldivan ilçesinde bulunmaktadır.
Hacı Murad-ı Veli’nin türbesinde bulunan taşları kendisi Kazakistan’ın ‘’Yesi’’ şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi’nin dergahından Yesevi’nin emri ile Anadolu’ya devesi ile dört yılda getirdiği söylentileri vardır. Bu taşlar; yada taşları, savaşçı taşlar, yağmur yağdıran veya bereket taşları olarak bilinmektedir.
Hacı Murad-ı Veli Hazretleri babası ile birlikte Urfa Halilürrahman Camii’ne hizmet ettiği dönemde Bağdat İslam Eserleri Kütüphanesi’nden alınan belgelere göre Seyyid Hacı Murad-ı Veli hakkında tutulan 48773 nolu kayıtta ‘’Anadolu’ya üçüncü dereceli veli’dir’’ ibaresi bulunmaktadır. Bu bilgilere (a.g.e. 136, 137) sayfalarındaki kayıtlarda adı geçen bu belgeye rastladığı Doç.Dr. Haydar Teberoğlu kayıtlarında rastlanmıştır.
Günümüzde Hacı Murad-ı Veli ile Hacı Bayram Veli’nin en küçük kardeşi Abdal Murad karıştırılmaktadır. Hacı Murad-ı Veli’nin, Hacı Bayram Veli ile yakın akrabalığı dile getirilmektedir. Ayrıca çeşitli kaynaklarda Hacı Murad-ı Veli’nin Turabi Ocağına bağlı olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. Aşağıda doğum tarihleri ve Anadolu’ya geldikleri tarihler dikkate alındığında gerçeği yansıtmadığı görülecektir.

Hoca Ahmet Yesevi (1093 - 1166)
Hacı Murad-ı Veli (1117 - 1207)
Ahi Evran (1171 - 1261) gerçek adı Mahmut’tur.
Ali Turabi Baba (1173 - 1265) 1205 yılında Çankırı İli Şabanözü İlçesi Mart Köyü’ne gelmiş ve bu köyde meftundur.
Mevlana Celalettin Rumi (30 Eylül 1207 – 17 Aralık 1273)
Hacı Bektaşi Veli (1209 – 1271) gerçek adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata’dır.
Hacı Bayram Veli (1352 – 1429) (1340 – 1430)
Şeyh Şaban-i Veli (1497 – 1569)

Hacı Murad-ı Veli’nin üç oğlu vardır. Abdulgaffar Çelebi Seydi Köyü’nde babasının yanına defnolunmuştur. Pir Ali Çelebi önceleri Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Sadeyaka Köyü’nde tekke kurmuş, daha sonra Ankara İli, Çubuk İlçesi, Selek (Sele) Köyü’nde vefat etmiştir. Türbesi burada bulunmaktadır. Elvan Seyyid Hazretleri Çankırı İli, Orta İlçesi, Elmalı Köyü’ne 1187-1200 yılları arasında gelmiş ve dört müridi ile yerleşmiştir. 1906 yılına kadar devam eden tekke kurmuştur.Türbesi bu köyde bulunmaktadır.


Bir de böyle bir paylaşım var

http://turkmenbeyi.com/index.php/makaleler/cilgin ...uradi-veli

Cemoli D18
2 yıl önce - Pts 22 Ağu 2016, 10:39Cemoli D18
2 yıl önce - Pts 17 Ekm 2016, 16:48


(+)

(+)

(+)

(+)
Foto:A.S.


Cemoli D18
2 yıl önce - Prş 09 Mar 2017, 12:31


(+)Seydi Köyü'nden.

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)


Alıntı.
Cemoli D18
1 yıl önce - Cum 24 Mar 2017, 17:01

genel manzara


(+)

(+)


Alıntı.


Cemoli D18
1 yıl önce - Prş 27 Nis 2017, 12:14


(+)

(+)Alıntı.


Cemoli D18
1 yıl önce - Çrş 05 Tem 2017, 09:33

Eldivan Hacı Murad-ı Veli'yi Anma, Kiraz Şenliği, Kültür ve Spor Etkinlikleri gerçekleştirildi

http://www.cankiri.gov.tr/eldivan-haci-murad-i-ve ...leştirildi

Bu yıl 25’incisi yapılan Eldivan Hacı Murad-ı Veli'yi Anma, Kiraz Şenliği, Kültür ve Spor Etkinlikleri gerçekleştirildi.Festivalin ikinci günündeki etkinliklere Çankırı Vali Vekili Abdullah ASLANER, Çankırı Milletvekili Hüseyin FİLİZ, İstanbul Milletvekili Osman POYRAZ, Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Abdullah DEDE, Çankırı Belediye Başkanı İrfan DİNÇ, Eldivan Kaymakamı Musa GÖKTAŞ, Orta Kaymakamı Mehmet İLİDİ, Eldivan Belediye Başkanı Nurettin GÖKÇER, Şabanözü Belediye Başkanı Mustafa KARAKAYA, İşadamı Kiraz Ağası Tufan KIDIMAN, diğer yetkililer, daire amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Festivalin ikinci gününde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere katılan Vali Vekili Abdullah ASLANER kısa bir konuşma yaparak 25. Kez gerçekleştirilen festivalin hayırlı olmasını diledi. Festivalde emeği geçenlere de teşekkür eden Aslaner, eski Çankırı Valisi Mesut KÖSE ve yeni Çankırı Valisi Hamdi Bilge AKTAŞ’ın da selamlarını iletti.Kiraz ve Buzağı yarışması ile diğer dallarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve konserin ardından festival programı sona erdi.


Misafir 09b

1 yıl önce - Prş 06 Tem 2017, 16:55

AnadolumuDa yaşayan büyük Zatlar veliler evliyalarsayfa 1
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET