Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 823
Mutlu Nihayet
7 ay önce - Prş 03 Ekm 2019, 09:24

Zannetmekle alakasi yok. Mesajlari okumadan yaziyorsunuz. Ovacik içi değil. Asagi hacilda kamu arsasi diyor.
Rayiç bedelleri sokak sokak belediye sitesinde mevcut.
91591 ada parsel tapunuzda hangi sokak olarak geçiyorsa o sokagin rayiç bedeline bakabilirsiniz. Ovacik 800-1000 lira ise hacil 200-400 arasi oynuyor


Hanzadek
7 ay önce - Prş 03 Ekm 2019, 09:30

Oraya verecekleri para metresi en fazla 200-250 lira. Ovacik içi olsa bu durumda 1000 lira verirler. Rayiç bedelleri gercek satis fiyatindan dusukOmercıtak

7 ay önce - Prş 03 Ekm 2019, 20:47

Epeydir takip edemedim. Ovacık ta gelişmeler var mı?

Usta006
7 ay önce - Prş 03 Ekm 2019, 21:29

Ankara da 200 TL imarli arsamı kaldi,hobi bahcesimi......

Mutlu Nihayet
7 ay önce - Prş 03 Ekm 2019, 21:41

Kamu arsasi ne kadar ediyor peki ?

Al bak Ovacik - Yukseltepede kamu arsalariUsta006
7 ay önce - Cum 04 Ekm 2019, 23:18
Ecrinensar
7 ay önce - Pzr 06 Ekm 2019, 04:42
Kamu arsası


Mutlu nihayet

Bende biliyorum değerinin 200 civarı olduğunu. Benim demek istediğim bu arsaları devlet kamu arsası ilan etti yada belediye. Şimdi diğer normal arsalarla beraber istimlak ederse yanyana iki arsanın arasındaki 400tl farkın mantığı ney? 10 20 sene önce tarlaydı şimdi yeşil alan orman v.s olarak devlete geçecek. Bu durumda eşit ödeme yapması lazım değilmi?
Daha önce başından geçen varsa bilgilendirsin. Teşekkürler


sado81
7 ay önce - Pzr 20 Ekm 2019, 00:30
Karakaya bölgesi


Karakaya bölgesinin yeni imar planında metrekarelerde değişiklik olmuş mu? Benim de orada biraz arsam var. Bilgisi olan var mı? Facebook da grup kursak oradan konuları takip etsek olur mu? İyi akşamlar.

Mutlu Nihayet
7 ay önce - Pts 21 Ekm 2019, 17:48

Karakaya ile ilgili karar ABB meclisinde yazılmıştı.
Oradan takip edebilirsiniz.
Eylül ayında

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ


Karar No:1139 12.09.2019


K A R A RKeçiören İlçesi Ovacık Mahallesi Karakaya mevkiinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu 21.08.2019 gün ve 146 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.09.2019 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Keçiören Belediye Meclisinin 2018/417 sayılı kararıyla önerilen Belediye Meclisimizin 13.12.2018 gün ve 2012 sayılı kararı ile tadilen onaylanan; Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi Karakaya Mevki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine yapılan itiraz dilekçelerinin Keçiören Belediye Meclisi'nin 04.03.2019 gün ve 116 sayılı kararına bağlanarak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına sunulduğu,

Keçiören Belediye Meclisi'nin 03.09.2018 gün ve 417 sayılı kararı ile uygun görülen Karakaya Mevkii 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.12.2018 gün ve 2012 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile birlikte onaylanarak askıya çıkarıldığı, Askı süreci içerisinde;

Aytekin Kılıç'ın 08.01.2019 gün ve 48 sayılı dilekçesi ile 34407 ada 1 nolu parselde mevcutta ev, bahçe bulunduğundan yeni yapılan planın eski haline getirilmesi gerekçesiyle ve Av.Erkan Ankara'nın 02.01.2019 gün 64 sayılı dilekçesiyle 2 parselinin plan sınırında olmadığı ancak alanın orman alanı olmadığı için plan sınırına alınması gerekçesiyle 2 adet itiraz bulunduğu, aynı kişilerin 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı sürecinde aynı konulu iki adet itirazının bulunduğu,

Keçiören Belediye Meclisi'nin 04.03.2019 gün ve 116 sayılı kararı ile Karakaya Mevkine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazların reddedildiği,

Yapılan değerlendirmede:2 parselin kadastro parsel olduğundan kurum ve kuruluş görüşlerinin bulunmadığı;ancak görüşlerin tamamlanması kaydı ile plan bütünlüğü açısından plana dahil edilebileceği, 34407 ada 1 nolu parsele ilişkin itiraz dilekçesinde imar barışından istifade edilerek yasal hala getirilmiş ofis ve ev bulunduğu iddia edilmiş ancak yapı kayıt belgesinin sunulmadığı, onaylı eski planlara göre geriye dönüş sağlandığında ada parselin ticaret alanına denk geldiği, itirazlara ilişkin Belediyemiz Meclisince bir karara bağlanması gerektiği,

Hususları tespit edilmiş olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süreci içerisinde yapılan itirazların reddine yönelik İlçe Belediye Meclis Kararının onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.


Mansur YAVAŞ
Meclis Başkanı Cafer Tayyar ALTUĞ
Divan Katibi Mehmet Kürşad KOÇAK
Divan Katibi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİKarar No:1138 12.09.2019


K A R A RKeçiören İlçesi Ovacık Mahallesi Karakaya mevkiinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu 21.08.2019 gün ve 145 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.09.2019 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Yazı İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 07.05.2019 gün ve E.64614 yazısı ile 19.03.2019 gün R.84 sayılı yazı ile Başkanlık Makamına sunulan Keçiören Belediye Meclisinin 2018/417 sayılı kararıyla önerilen ve Belediye Meclisimizin 13.12.2018 gün ve 2012 sayılı kararı ile tadilen onaylanan; Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi Karakaya Mevki 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine askı süresi içinde 2 adet itiraz dilekçesi/yazısı Belediye Meclisince görüşülmesi için tekrar gönderilmesi istendiği,
Keçiören Belediye Meclisi'nin 03.09.2018 gün ve 417 sayılı kararı ile uygun görülen Karakaya Mevkii 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazmı imar planı önerisi Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.12.2018 gün ve 2012 sayılı kararı ile onaylanarak askıya çıkarıldığı, Askı süreci içerisinde;
Aytekin Kılıç'ın 05.02.2019 gün ve E.16669 sayılı dilekçesi ile 34407 ada 1 nolu parselde mevcutta ev, bahçe bulunduğundan yeni yapılan planın eski haline getirilmesi gerekçesiyle ve Av.Erkan Ankara'nın 15.01.2019 gün E.6628 sayılı dilekçesiyle 2 parselinin plan sınırında olmadığı ancak alanın orman alanı olmadığı için plan sınırına alınması gerekçesiyle 2 adet itiraz bulunduğu, askı süreci haricinde 2 parsele ilişkin aynı kişinin aynı konulu bir adet itirazının bulunduğu,
Yapılan değerlendirmede;2 parselin kadastro parsel olduğundan kurum ve kuruluş görüşlerinin bulunmadığı; ancak görüşlerin tamamlanması kaydı ile plan bütünlüğü açısından plana dahil edilebileceği, 34407 ada 1 nolu parsele ilişkin itiraz dilekçesinde imar barışından istifade edilerek yasal hala getirilmiş ofis ve ev bulunduğu iddia edilmiş ancak yapı kayıt belgesinin sunulmadığı,onaylı eski planlara göre geriye dönüş sağlandığında ada parselin ticaret alanına denk geldiği, itirazlara ilişkin Belediyemiz Meclisince bir karar alınması gerektiği hususunda;
3194 sayılı İmar Kanununun "Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması" başlıklı 8. maddesinin b fıkrasındaki "...Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar." hükmü uyarınca, itirazlara ilişkin Belediye Meclisimizce bir karar alınması gerektiği,

Hususları tespit edilmiş olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süreci içerisinde yapılan itirazların reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.


Mansur YAVAŞ
Meclis Başkanı Cafer Tayyar ALTUĞ
Divan Katibi Mehmet Kürşad KOÇAK
Divan Katibi


Salih2019
7 ay önce - Pts 21 Ekm 2019, 21:23
Karakaya


Yani ne demek oluyor bu 🙄sayfa 823
ANA SAYFA -> ANKARA - Haberler ve Sohbet