Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı

Araçlarınız hangi Avrupa emisyon standartlarında?
Euro 1 0.0%  0.0%  [0]
Euro 2 0.0%  0.0%  [0]
Euro 3 6.2%  6.2%  [1]
Euro 4 6.2%  6.2%  [1]
Euro 5 50.0%  50.0%  [8]
Euro 6 18.8%  18.8%  [3]
Euro 7 18.8%  18.8%  [3]
Toplam Oy : 16

BektaşFLY
5 yıl önce - Prş 10 Arl 2015, 14:15
Avrupa emisyon standartları


Avrupa emisyon standartları satılan yeni araçların egzoz emisyonları için kabul edilebilir sınırları tanımlayan AB üyesi ülkelerin. Emisyon standartları bir dizi tanımlanan Avrupa Birliği direktiflerine giderek daha sıkı standartlar ilerici giriş evreleme.Araç sayısı her geçen gün hızla artmakta ve çevre kirliliğine yol açmaktalar. Son yıllarda bu artış oranı eskiye göre çok fazla. Araç sayısında ki büyük artış, bir çözüm üretmenin, bir yolun bulunması gerekliliğini gündeme getirdi. Çözüm olarak egzoz emisyonlarına standartlar çözülmesine karar verildi. Her bir aracın belli bir standartta çevreye egzoz gazı vermesi kararlaştırıldı. Bu standartlar her sene zorlaştırılıyor ve emisyon değerleri düşürülüyor.
Birçok ülke emisyon değerlerini azaltmayı amaçlayan Kyoto Protokolü’nü onayladığından, otomobil firmaları ve bilim adamları hava kirliliğinin azaltılması için çalışmalar yapıyor. Hava kirliliğini önlemek amacıyla motorlu araçlara getirilen AB ülkelerinin ardından,2009 yılından itibaren ülkemizde de zorunla hale geldi.
Yakıtların içerisinde HC ve S bulunuru. Bunlar havadan alınan O2,N2,H2O ile yakılır. Yanma sonucunda N2,O2,H2O,CO2,CO,NOX,SO2 ve HC bileşenleri ortaya çıkıyor. Bu bileşenlerden bizler için önemli olanları CO,HC,NOx dir. Bir insanın günlük ihtiyacı olan 15 m3 temiz havayı bir tek taşıtın sadece 10 dakikalık bir süre içerisinde tehlikeli hale dönüştürmekte. Euro emisyon standartları Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olup, egzozdan çıkan zararlı gaz ve partikülleri,kademeli olarak ve belirli bir takvim içerisinde azaltma programına Euro Emisyon Standartları deniyor. Bu gazların zamanla kademeli olarak azaltılması hedefleniyor. Eylül ayı itibariyle bu sene Euro-6 standartlarına geçiyoruz. Euro standardında rakam büyüdükçe taşıtların çevreye verdiği zarar azalmaktadır. Her yeni standartta zararlı gazlar biraz daha azaltılmış oluyor.
Dünyada emisyonlara yönelik ilk düzenlemeler 1968 yılında California’da,ilk sınırlama ise 1972 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde ECE R 15.00 Regülasyonu ve EEC 72/220 Yönetmelik’i ile başlamıştır.

Euro Standartları Uygulayan Ülkeler = Asya-Avrupa-Güney Amerika-Afrika Ülkeleri
EPA Standartları Uygulayan Ülkeler= Kuzey Amerika Ülkeleri
Euro veya EPA standartlarını uygulayan Ülkeler = Orta Amerika Ülkeleri-Avusturalya
Japan Standartları Uygulayan Ülke = Japonya

2012 Emisyon StandartlarıÜlkemizde Euro Standartları uygulanmaktadır. Ülkemizde emisyon standartları şu şekilde adımlar atılarak başlandı:
1993: Otomotiv Sanayi Çevre Deklerasyonu yayınlandı.
1995: Otomobiller Euro 93 standardına artan yüzdelerle uygun hale getirilmeye başlandı.
1996: AB gümrük birliği anlaşması ile AB tip onayı mevzuatı çalışmaları başlatıldı. Üretilen taşıtların AB normlarına 5 yıl içinde uygun hale getirileceği bildirildi.
1996: Ticari araçlar emisyon (ECE R24) uyum programı yayınlandı.
2001: Tüm dizel araçlarda Euro 1 seviyesi başladı.
2008: Yeni tip onayında Euro 4 seviyesi başladı. Mevcut araçlarda 1.1.2009’da başladı.
2009: Ekim ayından sonra tüm araçlar EURO 5 standartlarına uygun hale getirilmesi zorunlu tutuldu.
2014: Euro 5 standartları geçerli. 1.9.2014 tarihinden itibaren üretilen ve ithal edilen araçlarda Euro 6 standartları şartı getiriliyor.
Ülkemizde Euro standartları uygulaması geç başlamıştır. Türkiye’de 2008 yılı itibariyle EURO 1 standartları geçerli olmaya başlamış, 2009 yılından sonra EURO-4 standartlarına geçilmiştir. Ülkemiz euro standartlarına geç girmesin ve Euro-2,Euro-3 normlarına geçişlerinin Avrupa’nın geride kalınmasından dolayı direk Euro-4 standartlarına geçilmiştir. Ülkemizdeki araç üreten şirketlerin Avrupa ihracatının da engellenmemesi için böyle bir yaptırım yapılmış.
Emisyon sınırlarına uyum için motorlar sürekli geliştirilmekte, günümüzde motorlarda son derece kompleks ve pahalı teknolojiler kullanılmaktadır. Gelecekteki “Sıfır Emisyon” hedefi için elektrik veya hidrojen gibi alternatif enerjiler kullanan “Hibrid” motorların geliştirme süreci başlamıştır.
Taşıtlara Göre Euro Standartlarına Geçiş YıllarıBinek Araçlarda Emisyon DeğerleriHafif Ticari Araçlar İçin Emisyon Değerleri-1305kg dan hafif araçlarHafif Ticari Araçların Emisyon Değerleri 1305-1760 kg arasındaki araçlarHafif Ticari Araçlar İçin Emisyon Standartları 1760-3500kg arasındaki araçlarKamyonlar(Dizel) ve Otobüsler (Dizel) İçin Emisyon StandartlarıPeki gazların bizlere ne gibi zararları oluyor:
· Azot Oksitler (NOx) = Yüksek sıcaklıktaki yanma sonucu oluşur. Yağmur suyuyla karışarak aside dönüşür.Bu yağışlara maruz kalan insanlarda akciğer fonksiyonlarında olumsuz değişimler meydana gelir.
· Karbon Monoksit (CO)= Verimsiz yanma sonucu çıkar. Renksiz kokusuz, tahriş etmeyen ancak çok zehirli bir gazdır. Aynı zamanda karbondioksitten daha güçlü şekilde sera etkisine yol açar.
· Hidro Karbon= Yanmamış yakıttan kaynaklanan uçucu yakıt buharıdır.
· Parçacık Maddeler (PM)= 2.5 µm’den küçük bronşları dolduran parçacıklardır.
Dizel Motorlarda Egzoz Emisyon Kontrolü
Benzinli araçların yanında dizel araçlarda kullanılıyor. Dizel araçların kullanım alanı genellikle toplu taşımacılık ve yük taşımacılığı diyebiliriz. Günümüzde dizel araçlar,benzinli araçların yerini alıyor. Bundan dolayıdır ki dizel motorlardan kaynaklanan emisyonlarında azaltılması gerekiyor.
Dizel motorlardaki kirleticilerin önemli olanları:

·Karbon Oksitle:Yanma ürünleri arasında CO bulunmasının ana nedeni yeterli Oksijenin C(karbon) ile tepkimeye girememesidir. Dizel motorlarında genellikle fakir karışım oranları ile çalışıldığından CO emisyonu düşük olmaktadır.
·Azot Oksitler: İçten yanmalı motorlarda yanma odasındaki sıcaklık 1800K’nin üzerine çıktığında,havanın içerisindeki azot ve oksijen kimyasal olarak birleşerek azot oksit denilen,insan sağlığına ve çevreye zararlı bir gaz haline dönüşür.
· Kükürtlü Bileşenler: Yakıtlarda kullanılan S(kükürt) yanma sırasında SO3 e dönüşür. Motor soğukken yoğuşan su buharı ile birleşir ve sülfürik aside (H2SO4) e dönüşür. Sülfürik asit,motor yağına karışarak motordaki segmanlar, yataklar gibi motor aksamını aşındırır ve motor ömrünü kısaltır.
· Hidrokarbonlar: Yakıtın tam yanmaması ve yakıtın buharlaşması neticesinde ortaya çıkıyor.
·Aldehitler:Yakıt olarak kullanılan hidrokarbonların eksik yanması neticesinde emisyon olarak kısmen yanmış hidrokarbonlar yani aldehitler ortaya çıkar.
· Partiküller: İyi ayarlı bir benzin motoruna göre dizel motorlu taşıtlar daha fazla duman ve koku veren madde yaymaktadır. Dizel motorlarında değişik işletme şartlarından kaynaklanan dört tip partikül emisyonlarına rastlanmaktadır.
§ Beyaz Duman: Soğuk havalarda görünen genellikle su buharıdır. Bu kirletici değildir.
§ Mavi Duman: Tam yanmamış yakıt veya bilhassa aşınmış motorlarda yağ zerreciklerinin oluşturduğu dumandır.
§ Siyah Duman: İs-Karbon parçacıklarının oluşturduğu dumandır. Tam yükte ve düşük hava/yakıt oranlarında ortaya çıkar.
§ Diğer Parçacıklar: Sülfatlar,yağlama yağı ve yakıt içindeki katkılardan gelen parçacıklardır.
Dizel motor yakıtı olarak kullanılan motorin genellikle C17H34 kullanılır. Hava ile karışan motorinden yanma sonucunda yanma ürünleri oluşur. Bunlar CO2,H2O ve N2 dir. Eğer yakıt çevrim sonucu tam olarak yanmamış ise bu bileşenlere ek olarak CO,HC,NOX,PM gibi ürünler de oluşur. Dizel motorlarda PM ve NOX emisyonlarının yüksek düzeyde,CO ve HC emisyonlarının ise daha az olduğu görülmektedir. Çünkü dizel motorlarda hava fazlalık kaysayısı, benzinli motorlara göre daha yüksektir.
Araçta Egzoz Emisyonuna Etki Eden Faktörler:

1.Sıkıştırma Oranı: Sıkıştırma oranı artıkça motor gücü artmakta ve özgül yakıt tüketimi de azalmaktadır. Yakıt ekonomisi sağlanması emisyon değerlerini de düşürmektedir.
2.Hava/Yakıt Oranı: İdeal hava yakıt oranı bizler için yeterlidir. Fakir ve zengin karışımlar istediklerimizin bir kısmı sağlamaktadır. Bundan dolayı normal karışım en idealidir.
3.Ateşleme Avansı: Avans ayarı artınca yakıt ekonomisi iyileşmektedir. Her motorun değişik çalışma koşullarında değişik miktarlarda avansa ihtiyacı vardır.
4. Yakıt Kalitesi: Yakıt ne kadar kaliteli olursa kendiliğinden yanmaya karşı da o kadar dirençlidir. Kendiliğinden yanmayan yakıt,yanma olayı için ideal değerlerinin tutturulması açısından önemlidir.
5.Motorlarda Alev Hızı:Yanma olayının kısa sürede tamamlanması,bir diğer ifadeyle alev hızının yüksek olması motor performansı açısından çok önemlidir.
6. Motor Sürtünmesi:Motor sürtünmelerinden kaynaklanan kayıplarının önüne geçilmesi gerekiyor. Bu şekilde az enerjiyle yine eski gücü elde edebileceğiz. Bu şekilde yakıttan tasarruf sağlamış olunacak.
7.Motorlarda Kullanılan Yardımcı Sistemler (Su pompası,Soğutma Kompresörü,Alternatör):Motor gücünün bir kısmı bu parçalara verildiğinden verimde düşüşe sebep olmaktadır. Gerekli gücü elde edebilmek için daha fazla yakıta ihtiyaç duyulacaktır. Bu da emisyon değerlerini artıracaktır.
8. Yanma Odası Tasarımı:Etkili bir yanma oluşumunu sağlamak için ön alev tarafından kat edilen yol küçültülmelidir. Çabuk yanmayı kolaylaştırmak için de yeterli büyüklükte türbülansa sahip piston yapılmalıdır.
9.Taşıt Tasarımı:Taşıttın ağırlığın azaltılması yakıt tüketimini azaltacağı gibi emisyon değerlerini de düşürecektir. Ayrıca önden çekiş araçlar daha ekonomik ve performansı yüksektir.
10.Taşıt Aerodinamiği:İyi bir aerodinamik yapısı yakıt tüketimini azaltmakla beraber aynı zamanda,kirletici emisyonlarda,kararlılıkta, gürültü düzeyinde,hareket kabiliyeti ve taşıt iklimlendirmesini de olumlu yönde etkilemektedir.
Araçlardaki Emisyon Değerlerini Düşürmek İçin Kullanılan Donanımlar

§ Kapalı Çevrim Yakıt Sistemi: Egzoz sistemine takılan bir oksijen algılayıcısı ile atılan eksoz gazlarının içerisindeki kullanılmamış oksijen miktarı ölçülür. Buradan gelen sinyal ile yakıt püskürtme sistemi ona göre enjektörlerden püskürtülecek yakıtı ayarlar.
§ Egzoz Gazı Çevrimi (EGR) : Egzoz emisyonunu düşürmek için,çıkan egzoz gazından bir miktar gazı tekrar yanma odasına ileten sistemdir. Bu şekilde NOX gazının oluşumu engellenir.§ İkinci Hava Püskürtme Sistemi (AIR): Motor ısınıncaya kadar,tam yanmamış HC ve CO gazlarının yanması için egzoz manifolduna hava göndererek oksijen ile bu gazların yanmasını sağlar. Bu sistem ile dışarı CO ve HC atılmaz fakat egzoz sisteminin sıcaklığı artar.
§ Hava Buharlaşması Kontrol Sistemi(EVAP):EVAP(Evaporative emission control system). Yakıt depolarında sıcaklığın değişmesiyle yakıt buharı oluşur. Bu buhar değişik vasıtalar ile dışarı atılır. Bu sistem ise yakıttaki buharlaşmayı önlemek ve yakıt ekonomisi sağlamak için kullanılır. Benzin buharları,benzin deposundan merkezi bağlantı vasıtası ile bağlantı hortumunun içinden aktif kömür filtresinin içine gönderilir. Buradan benzin motora geri döner.
§ Kartel Havalandırma Sistemi: Yanma sonucunda kartele yanmış gazlar inmektedir. Bu yanmış gazlar ve içindeki artık maddeler motor yağının özelliğini bozar. Bu nedenle kartele inen kaçak gazların dışarı atılması gerekir. Kartel havalandırma sistemi, kartele inen kaçak gazların dışarı atılmasını sağlar.
§ Yavaşlamada Yakıt Kesme Sistemi: Motor Freni Esnasında
§ Katalitik Konvertör : Yanmamış hidrokarbonlara ikinci bir yanma ve kirletici gazlara bir indirgeme ortamı sağlar. Bu yanma ve indirgeme birtakım katalizörler kullanılarak yapılır. İkinci yanma işlemi motor dışında gerçekleştiğinden enerji elde edilmez. Bu gazlar daha sonra atmosfere salınırlar.


Euro 6 Motor Nedir

Euro 6 hakkında merak edilen her şeyi Bosch açıklıyor.
Euro 6’ya geçiş sürücüler açısından ne anlama geliyor?

Türkiye’de Euro6’ya geçişin ilk aşaması 1 Ocak 2015 itibarıyla gerçekleşecek. Avrupa egzoz gazı emisyon mevzuatına göre, yeni araçlarda CO2 emisyonu 2015 yılına kadar km başına ortalama 130 g olacak şekilde düzenlenmiş olmalı. Bu oran 2021 yılında ise 95 g/km’ye düşürülmüş olmalı.
Avrupa Birliği’nde taşıtlar için egzoz gazı emisyon standartları belirleyen Euro 6’ya göre, dizel otomobiller de benzinli otomobiller kadar temiz hale getirecek.
Avrupa Birliği ülkelerinde 1 Eylül 2014 itibarıyla yürürlüğe giren mevzuata göre, dizel araçlar artık kilometrede 80 mg’ den fazla nitrojen oksit salamayacak.

Bosch, Avrupa Birliği’nde taşıtlar için egzoz gazı emisyon standartları belirleyen bir düzenleme olan Euro 6’yla ilgili bilgi verdi. Bosch Türkiye Temsilcisi Steven Young Euro 6’nın, dizel otomobilleri de benzinli otomobiller kadar temiz hale getireceğini söyledi. Yeni düzenleme, taşıt emisyonlarındaki partikül ve nitrojen oksitlerde yeni üst sınırlar belirliyor. Avrupa Birliği ülkelerinde 1 Eylül 2014 itibarıyla, dizel araçlar artık kilometrede 80 mg’ den fazla nitrojen oksit salamayacak (benzinli taşıtlar: kilometrede 60 mg). Bir önceki üst sınır kilometrede 180 mg idi. 1 Ocak 2015’ten itibaren satılan tüm yeni taşıtların Euro 6 limitlerini karşılaması zorunlu olacak.

Türkiye’de de zorunlu oluyor

Binek ve hafif ticari araçlar için, yeni tip onayı alacak modellerin, 1 Ocak 2016’dan itibaren Euro 6 emisyon standardına uygun olması planlanıyor. Hali hazırda satışı devam eden sıfır modellerin, Euro 6’ya revize edilerek satışına devam edilmesi için ise araç üreticilerine 1 Ocak 2017’ ye kadar süre tanınması gündemde.

Ağır ticari araçlar için Euro 6’ya geçiş ise 3 aşamalı olarak planlanmış durumda. Bu aşamalar Euro 6A, Euro 6B ve Euro 6C şeklinde adlandırılıyor. Yeni tip onayı alacak araçlar 1 Ocak 2015’ten itibaren ilk aşamada istenen normları (Euro 6A) ve 1 Ocak 2016’dan itibaren ise üçüncü aşamada (Euro 6C ) istenen normları karşılamak durumunda. Halen satışı devam eden yeni modellerin revize edilmesi için ise aynı şekilde üç aşama söz konusu. 1 Ocak 2016’dan itibaren ilk aşama normları karşılanmalı, 1 Ocak 2017’den itibaren ise araçlar üçüncü aşamaya uygun olmalı.

Avrupa’nın egzoz gazı emisyon mevzuatının amacı nedir?

1993 yılında Euro 1 düzenlemesinin hayata geçirilmesinden bu yana, karayolu trafiğinden kaynaklanan emisyon değerlerinde yüksek oranda bir azalma sağlandı. Bosch tarafından sunulan gelişmiş otomotiv teknolojisi; araçlardaki CO2, nitrojen oksitler ve partiküller gibi maddelerin emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunuyor.Güç aktarım organlarındaki teknik ilerlemeler de etkisini gösteriyor: 1990 yılından bu yana, dizel motorların partikül emisyonları yaklaşık yüzde 99 oranında azaltılırken, günümüzdeki dizel araçlar 1990’ların başlarındaki benzer taşıtlara kıyasla yüzde 98 daha az nitrojen oksit salınımı gerçekleştiriyor. Güç aktarım organlarında elektriğe geçişteki ilerlemenin sürmesiyle birlikte, bu emisyon değerleri daha da düşecek.

Otomobiller için Avrupa Birliği tarafından yapılan düzenlemenin ardından belirlenen hedefler şu şekilde sıralandı;

- Yeni araçlarda CO2 emisyonu 2015 yılına kadar km başına ortalama 130 g olacak şekilde düzenlenmelidir.

- Bu oran 2021 yılında ise 95 g/km’ye düşürülmelidir.

- Bu değerler ortalama olarak belirlenmiştir. Araç ağırlığına bağlı olarak bu değerler belirlenen bu oranlara bağlı kalacak şekilde değişebilir.

Otomobiller artık daha mı pahalı olacak?

Euro 6’ya uyumlu modellerin fiyatları, genellikle Euro 5 uyumlu benzer modellerin fiyatları ile aynı aralıkta kalıyor. Kimi Euro 6 uyumlu modellerin, örneğin farklı bir şanzıman veya farklı lastikler gibi, ek özelliklere sahip olması fiyatları artırabiliyor. Bu ekstra özelliklerden kaynaklanan ek maliyetler çıkartıldığında, Euro 6 modellerin fiyatında halen kayda değer bir artış bulunmuyor.

Euro 6 dizel taşıtların teknolojisini nasıl değiştiriyor?

Dizel taşıtların Euro 6 ile belirlenen düşük emisyon limitlerini karşılayabilmek için mükemmel şekilde ayarlanmış bir egzoz gazı arıtma sistemine ihtiyacı bulunuyor. 1.700 kilograma kadar olan araçlar için, düşük maliyetli bir NOx depolamalı katalitik konvertör yeterli oluyor. Ağır taşıtlarda, sadece AdBlue özellikli bir SCR katalitik konvertör bunu yapabiliyor. AdBlue özellikli SCR katalitik konvertör sistemi, AdBlue adlı kokusuz üre çözeltisi ile nitrojen oksitleri zararsız su buharına ve nitrojene dönüştürüyor. AdBlue, belirli aralıklar ile araç bakımlarında yeniden dolduruluyor.

Euro 6 Türk sürücüler için neleri değiştiriyor?

Euro 6, Türkiye’de hâlihazırda otomobili olanlar için hiçbir değişiklik getirmiyor. Bu kişiler, taşıtlarını eskisi gibi kullanmaya devam edebilirler. Bununla birlikte, en son teknolojiye sahip bir modele sahip olmak isteyen yeni araç alıcılarının Euro 6’ya geçişin farkında olması önemli.

Bu tarihlerden önce Euro6’ya uygun olmayan araçlar satın alanlar için ise herhangi bir düzenleme söz konusu değil. O araçlar aynı şekilde kullanılmaya devam edilebilir. Bu uygulama yalnızca yeni satılacak araçlar için geçerli.

Not:2021 yılını da düşünerekten Euro 7 Standartını da ekliyorum


ZaferB66
3 yıl önce - Çrş 27 Arl 2017, 14:01
Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları kaldırılıyor


Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile 1 Ocak 2018 itibarıyla egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatı kullanımı sona erecek, egzoz gazı emisyon ölçümlerinin takibi online sistem üzerinden yapılacak.
AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, egzoz gazı emisyon ölçümleri motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliğinin kontrolünde önemli rol oynuyor. Taşıtlar, periyodik bakımlarının yaptırılmaması, emisyon kontrol ekipmanlarının tahrip olması, uygunsuz yakıt kullanılmasına bağlı olarak insanları zehirleyen araçlara dönüşebiliyor.

Bu nedenle taşıt sahiplerinin, araçlarının bakım ve onarımlarını yaptırarak, egzoz emisyonlarının standartlara uygunluğunu belgelemek için gerekli ölçümleri yaptırma zorunluluğu bulunuyor.

Bakanlık tarafından, trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak kontrol etmek ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Mart 2017'de yayınlanan, "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği", 1 Ocak 2018 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bu yönetmeliğe göre "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi" oluşturuldu. Takip sistemi ile Ocak 2018 itibarıyla gerçekleştirilen tüm egzoz emisyon ölçümleri elektronik ortamda yürütülecek, ölçüm yapılan taşıtlar fotoğraf kaydı ve tüm ölçüm bilgileri ile sisteme kaydedilerek, bakanlık tarafından "online" takip edilecek.

Ölçümler, bakanlığın elektronik sistemine kaydedildiği için egzoz emisyon pulu ve ruhsatına da ihtiyaç duyulmayacak. Böylece vatandaş fazladan belge taşımak zorunda kalmayacak.

Yönetmelikle 1 Ocak 2018'den itibaren egzoz emisyon ölçümü sonrası pul ve ruhsat düzenlenmeyeceği için taşıt sahiplerine ölçüm sonuçlarını içeren rapor verilecek ve bu tarihten itibaren ölçüm yaptıran vatandaşlar taşıtlarına ait egzoz emisyon geçerlilik süresini sadece e-devlet üzerinden sisteme girerek sorgulayabilecek.

Daha önce egzoz emisyon ölçümü yaptırmış, geçerli pul ve ruhsatı bulunan taşıt sahipleri ise ellerinde bulunan ruhsatları geçerlilik süresi sonuna kadar muhafaza ederek, denetim sırasında görevlilere ibraz edebilecek.

Bakanlık takip sistemi sayesinde ölçüm yapılmadan pul verilmesi, sonuçlara müdahale edilmesi, sahte emisyon pulu ve ruhsatı kullanılmasının da önüne geçilecek.

http://www.milliyet.com.tr/egzoz-gazi-emisyon-pul ...i-2580448/


Misafir c2f

3 yıl önce - Pzr 07 Oca 2018, 13:54

2004 model 1.2 16v lpgli aracımı 5 ocak 2018 de egzoz muayenesine götürdüm araç hiç bir şekilde muayeneden geçmiyor katalizör değişti egzoz değişti bujiler değişti buji kabloları değişti enjektör temizleyi kullanıldı fakat 6 denemeye rağmen geçmedi aynı istasyonda 6 kere denememe rağmen geçmedi benimle birlikte 5 araç daha defalarca denendi geçemedi

Misafir 802

3 yıl önce - Prş 22 Şub 2018, 09:33

bAŞKA BİR İSTASYONA GİT. İSTASYONLARIN KULLANDIKLARI CİHAZLAR FARKLI... HASSASİYETLERİDE FARKLI MALESEF. BAŞKA BİR İSTASYONDA DENERSENİZ GEÇERANA SAYFA -> ULAŞIM