Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Ankara Esenboğa Emlak Piyasası ve imar bilgileri
« önceki   123 ... 172173174175   sonraki »

ANA SAYFA -> ANKARA - Haberler ve Sohbet
cevap yaz
sayfa 173
hulusican
12 ay önce - Sal 06 Ağu 2019, 22:45

burası güldarbı ' mı ?

conqueror 006

12 ay önce - Çrş 07 Ağu 2019, 14:24
hulusican


Evetyarsa007
12 ay önce - Çrş 07 Ağu 2019, 15:44
Man Fabrika


Metro güzergahı üzerinde anladığım kadarıyla,

hulusican
12 ay önce - Çrş 07 Ağu 2019, 20:59

conqueror 006
bir yerde yazır da yapılacak diye okumuştum hangisi doğru acaba güldarbı mı yazır mı ? daha doğrusu belediye ve man yetkililerinden yer konusunda net açıklama varmı ?


Gurbetci44
11 ay önce - Sal 20 Ağu 2019, 17:13

Güldarpı mahallesine 450 milyonluk.ve yaklisk 320 dönüm arazi üzerine kurulacakmş. Çed raporundan sonra projeye başlanacak.murat10606
11 ay önce - Sal 27 Ağu 2019, 15:43
Arazi toplulaştırma


Arazi toplulaştırma çalışmaları için DSİ Esenboğada irtibat ofisi kurmuş ve hisse sahipleri ile mülakat yapıyorlarmış, çalışmalarda buna göre ilerleyecekmiş.Hisse sahipleri için önemli


(+)


Mutlu Nihayet
10 ay önce - Pts 23 Eyl 2019, 10:19

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİKarar No:1214 13.09.2019


K A R A RYenimahalle, Keçiören, Pursaklar yol güzergahının Pursaklar İlçesinde kalan bölümü ve çevresine yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına yapılan itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu 29.08.2019 gün ve 221 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13.09.2019 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda 24.04.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılan Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.032019 tarih ve 330 sayılı kararı ile onaylanan Yenimahalle, Keçiören, Pursaklar yol güzergahının Pursaklar İlçesinde kalan bölümü ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz edildiği,

-TMMOB Şehir Plancılar Odası Ankara Şube Başkanlığının dilekçesi ile itiraz konusu alana ilişkin daha önce gerçekleştirilen imar planlarına yönelik dava bulunduğu, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2018 tarih ye 1788 sayılı kararı ile onaylanan "Yenimahalle, Keçiören, Pursaklar yol güzergâhının Pursaklar İlçesinde kalan bölümü ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı" işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline karar verilmesi talebiyle açmış oldukları davanın devam ettiği ve Ankara 15.İdare Mahkemesi'nde 2019/410 E. sayıyla görülmekte olduğu,

-İtiraz konusu planın üst ölçekli planın belirlediği ana ilke ve stratejilerini hiçe saydığı, itiraz konusu alanın 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında Vadi Tabanı, Ağaçlandırılacak Alanlar, "KG" ile gösterilen Kent Giriş Kapısı, Ticari Rekreasyon Alanı, Çok Seyrek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı, Orta Yoğunluklu Konut Alanları, Kentsel Çalışma Alanları, "D" ile gösterilen Düzeltilecek/Sağlıklaştırılacak Alanlar, Rekreasyon Alanı olarak tanımlandığı, ayrıca söz konusu alanın Havaalanı Hava Koridorları sınırında kaldığı,

-İtiraz konusu, planlama alanının kuzeyinde bulunan Gümüşoluk Göleti çevresinin Konut Alanı olarak planlandığı, bu alanın 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında Çok Seyrek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı olarak tanımlandığı, -Aynı şekilde gelişme konut alanı olarak tanımlanan bölgenin doğu ve güney sınırının da 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında ağaçlandırılacak alan ve tarım alanı olarak tanımlandığı, planlama alanına getirilecek nüfus ve yapılaşma koşulları ile tarım alanlarında yapılaşma baskısı oluşturacağı,

-İtiraz konusu planlama alanının Esenboğa Havalimanına yakınlığı sebebiyle "Havaalanı Hava Koridoru" sınırları içerisinde yer aldığı ve Mania Planına uygunluğunun değerlendirilmesinin gerektiği, bölgede yapılaşma koşullarının E:1.00,Yençok: Serbest olarak belirlendiği, söz konusu alanda yükseklik sınırlaması verilmemesinin, Esenboğa Havaalanının uçuş güvenliğine zarar vereceği, ilgili planın, meclis kararında mania planına uygunluğuna ilişkin herhangi bir görüş ve karardan bahsedilmediği,T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİKarar No:1214 13.09.2019


-2-


-Ayrıca plan notları içerisinde bölge parkı ve rekreasyon alanlarında otopark, açık 2. El oto pazarlama kullanımlarının olabileceğinden bahsedildiği, bölge parkı ve rekreasyon alanı olarak tanımlanan alanın planın güneydoğusunu oluşturduğu, bu bölgenin 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında Vadi Tabanı ve Ağaçlandırılacak Alan olarak tanımlandığı,

-Söz konusu plan değişikliklerinin yakın çevresindeki ulaşım-dolaşım sistemine etkileri, kent bütününe etkisi ve zorunlu alt yapı alanlarının dağılımına etkileri gibi teknik çalışma ve değerlendirmelerin yapılmadığı, bu tür parçacıl müdahalelerle kamu yararının zorunlu kılınmasının mümkün olmadığı gibi, üst ölçekli planların ortaya koyduğu ana ilke ve stratejilerine aykırı kararlar alındığı, üst ölçekli planların mekânsal bütünlüğünün zedelendiği,

-Bu değerlendirmeler ışığında; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2019 tarih ve 330 sayılı kararı ile onaylanan, 24.04.2019-24.05.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Yenimahalle, Keçiören, Pursaklar yol güzergâhının Pursaklar İlçesinde kalan bölümü ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazın tarafımızca değerlendirilmesinin istendiği,

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği uyarınca, onaylı çevre düzeni planı olan Ankara için, itiraz konusu planlarda, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planının üst kademe plan olarak kabul edilemeyeceği, mevzuatta üst kademe planların 1/100.000 ve 1/50.000 ölçekli planlardan oluştuğu,
Bu bağlamda, itiraz konusu imar planına, Yönetmelikte de tanımlandığı üzere, en üst kademede olan 1/100.000 ölçekli 2038 Ankara Çevre Düzeni Planında ki hükümlere bakmadan sadece 1/25.000 Ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı üzerinden üst ölçek plan kararlarına aykırıdır şeklinde yorum yapmanın, tamamen şehircilik ve planlama ilkelerinden uzak bir yaklaşım olduğu ve Ankara 2038 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hükümleri ve plan kararlarına itiraz konusu güzergâhın uygun olduğu,

Kaldı ki hem 1/100.000 hem de 1/25.000 ölçekli planların yine Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin Genel Planlama Esasları başlıklı 7. Maddesi uyarınca, Planların, kademesine ve ölçeğine göre ve yapılış amacının gerektirdiği ayrıntı düzeyinde kalmak koşuluyla alt kademedeki planları yönlendirdiği, üst kademe planların, alt kademesindeki planlara mekânsal nitelikte hedef koyan, yol gösteren ve ilke belirleyen plan olduğu ve Mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları ile nazım imar planları üzerinden ölçü alınarak uygulama yapılamayacağının hüküm altına alındığı, bu açıdan bakıldığında üst ölçek planların lekesel plan kararlarının ölçü alınarak alt ölçek planların eleştirilmesinin mevzuat açısından uygun olmadığı,

Şehir Plancıları Odasının tüm bu mevzuata ve üst ölçekli plan kararlarına bağlı gerçekleri görmezden geldiği, ve üst ölçekli planları karşılaştırma gibi bir çalışmaya gitmediği, Gümüşoluk Göleti çevresinin konut alanı olarak planlandığının ifade edildiği, hem Ankara 2038 Çevre Düzeni Planı hem de 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında bu bölgenin konut lekesine isabet ettiği, dolayısıyla davacının 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında alanın,

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİKarar No:1214 13.09.2019


-3-


ağaçlandırılacak alan ve tarım alanı olarak belirlendiği iddiasının da gerçekçi olmadığı, söz konusu üst ölçek kullanımların zaten itiraz konusu plan sınırı ile alakasının bulunmadığı, ayrıca Kent Giriş Kapısı, Ticari Rekreasyon Alanı, Kentsel Çalışma Alanlarının da üst ölçekli plan kararları ile uyumlu olduğu,

İtiraz konusu planda yükseklik sınırlaması verilmemesinin, Esenboğa Havaalanının uçuş güvenliğine zarar vereceği, meclis kararında da mania planına uygunluğuna ilişkin görüş ve karardan bahsedilmediğinden ifade edildiği ancak anılan planda yüksekliğin serbest olarak belirlenmesinin mania planına uyulmayacağı anlamına gelmediği, itiraz konusu plan üzerinde "Esenboğa Havalimanı mania planı kriterlerine uyulacaktır." plan notuna yer verildiğinden, bu durumun göz ardı edilmediği,

Plan değişikliğinin yapılabilmesinin esas itibariyle "kamu yararının zorunlu kılması" ilkesine bağlandığı, oysa ki itiraz konusu 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin yapılması için bir zorunluluğun söz konusu olmadığının ifade edildiği ancak itiraz konusu planın Fen İşleri Daire Başkanlığının talebi üzerine yapılan ve Yenimahalle’den başlayarak Keçiören ve Pursaklar'a devam eden yol güzergahı ile otonomiyle Saray bölgesi ve devamına hizmet edecek alternatif bir yol güzergahına ilişkin bir çalışma olduğu tamamen kamu yararı içerdiği, itiraz konusu planın kamuya hizmet edecek yol güzergahına ilişkin olduğu, daha önce de vurgulandığı üzere, hem 1/25.000 Nazım İmar Planı hem de 1/100.000 Çevre Düzeni Planı genel ulaşım şeması kriterlerine uygun olarak yapıldığı,

Ayrıca;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih 116 sayılı ve 12.05.2017 tarih ve 1002 sayılı kararları ile onaylanarak kesinleşmiş olan 1/100.000 ölçekli 2038 yılı Ankara Çevre Düzeni Planında da itiraz konusu anılan yol güzergah bağlantılarının mevcut olduğu, bahse konu plan çalışmasının bir nevi onaylı üst ölçek plan olan "Çevre Düzeni Planı" plan kararlarının alt ölçek planlara işlenmesi niteliği taşıdığı, ayrıca bütünlüğün korunması bağlamında planlar arasında kademelerime ve tutarlılığın esas alındığı, plan değişikliklerinin zorunlu olmadıkça yapılmadığı, planlama sürecinin teknik, yasal ve kurumsal mevzuata uygun olduğu, yapılması zorunlu durumlarda ise öncelikle üst ölçekli planlarla uygunluğunun arandığı ve mutlak suretle kamu yararı ilkesine dayandırıldığı,

Açıklanan gerekçeler çerçevesinde itiraz dilekçesindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, itirazın reddinin gerektiği görüş ve kanaatine varıldığı,

3194 sayılı İmar Kanununun "Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması" başlıklı 8. maddesinin b fıkrasındaki "...Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar." hükmü uyarınca, itirazlara İlişkin Belediye Meclisimizce bir karar alınması gerektiğiT.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİKarar No:1214 13.09.2019


-4-


Hususları tespit edilmiş olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazların reddi, plan onama sınırları içinde yer alan mezarlık alanlarının muhafaza edilerek, Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 2019/50285 sayılı yazısında talep edilen alanın İmar planında E=0.10, Yençok=2 kat (Mania planına uygun olmak koşulu ile) “Resmi Kurum Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Mansur YAVAŞ
Meclis Başkanı

Cafer Tayyar ALTUĞ
Divan Katibi

Tuğba AYDOS
Divan Katibi


mertgil
10 ay önce - Pts 23 Eyl 2019, 10:43

Odaların plan iptal davalarına baktığımızda benim de dikkatimi çeken ve davalar için dayanak yaptıkları plan;2023 Nazım Imar Planı.Odalar 2023 planını sanki üst ölçek planmış gibi referans almaktalar.
Anlaşılan Odaların daha önce açmış olduğu davalar 2038 CDP ile boşa çıkarılacak.


Kentakd
10 ay önce - Pts 23 Eyl 2019, 13:05

Mutlu nihayet kardeşim nerden ulaşabiliyorsunuz bu kararlara?Şimdi sonuç nedir tam olarak?İmar onaylanmış oldu mu?

En son Kentakd tarafından Pts 23 Eyl 2019, 14:12 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


Mutlu Nihayet
10 ay önce - Pts 23 Eyl 2019, 13:36

ABB sitesi Meclis kararlarısayfa 173
« önceki   123 ... 172173174175   sonraki »
ANA SAYFA -> ANKARA - Haberler ve Sohbet