Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
İstanbul İETT'den Haberler
« önceki   1234 ... 150151152   sonraki »

ANA SAYFA -> ULAŞIM
cevap yaz
sayfa 3
Akın Kurtoğlu

17 yıl önce - Pzr 17 Tem 2005, 13:58

İETT’nin 2005 Misyonu: Özelleştirme

Alıntı:
İETT Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İstanbul Ulaşımı ve İETT’nin Misyonu” başlıklı rapora göre, araç filosunu 1500’e düşürecek olan İETT, sadece kent merkezinde toplu taşımacılık yapacak. Kurum, diğer araçlarını ve hatlarını özelleştirecek.
İstanbul Ulaşım İdaresi (İUİ) kurularak kent ulaşımının tüm yetkilerini tek elde toplamayı içeren tasarının yasalaşmasını bekleyen İETT, bu görevi üstlenmeye de hazır. Böylece İETT ulaşımı gerçekleştiren değil, düzenleyen ve denetleyen bir kurum olmayı hedefliyor.

Ulaşıma Talip
“İstanbul kent içi ulaşım sorunlarının çözümü için “plan, proje, istimlak, inşaat, işletim, denetim ve yatırım alanlarında tam yetki sahibi ve özel bütçeye sahip İstanbul Ulaşım İdaresi kurulması için önemli bir adım atılmış ve TBMM’ye sunulan yasa teklifi komisyonlarda görülmeye başlanmıştır” denilen raporda İETT göreve talip olduğunu şu sözlerle dile getiriyor: Yakın bir gelecekte uygulanması kaçınılmaz olan “İstanbul Ulaşımının Yeniden Yapılandırılması” sürecinde 134 yıllık birikimi ve güçlü kanuni dayanakları ile İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçmişte olduğu gibi gelecekte de önemli bir misyon yüklenmeye hazırdır.

Bugün İstanbul ulaşımında yetkili kurumlar ise İETT Genel Müdürlüğü, UKOME, belediyeler, İl ve İlçe Trafik komisyonları ve Karayolları Genel Müdürlüğü.

Yeni Misyon
Rapora göre, İstanbul ulaşım sisteminin yeniden yapılandırılması ile İETT yeni bir misyon üstlenecek ve 2 bin 500 olan İETT otobüs sayısı 1500’e düşürülecek. “Yeni otobüs alımları, önemli finansal ve bürokratik güçlükleri olup uzun zaman almaktadır” diyen İETT, temel stratejisini şöyle tarif etmiş; “1500 otobüslük sabit ve etkin bir otobüs filosu ile kamu taşımacılığının lokomotifi olarak kent merkezinde taşımacılığı sürdürmek, kalan 1000 otobüsünü alternatif modeller kapsamında kademeli olarak özelleştirme uygulamasına yöneltmek”.

İstanbul ulaşım yönetimi ve hat şebeke yapısının yeniden yapılandırılması tamamlandıktan sonra ise İETT İşletmeleri Genel Müdürlğü özden sahiplenme, hat kiralama ve otobüs kiralama gibi alternatif özelleştirme yöntemleri ile kurum özelleştirmeye tedrici olarak geçecek.

Rant Büyük
İETT, Özel Halk Otobüsleri, minibüs ve TCDD gibi 17 ayrı ulaşım türü ile ulaşım hizmeti verilen İstanbul’da, İETT raporuna göre, kent içi yolculuklarının yüzde 91.7’si karayolu araçları ile yapılıyor. İstanbul’da kara ulaşımı yapan işletmeler içinde 42.85 oranında en büyük paya sahip olan İETT’yi yüzde 33.66’lık payla Özel Halk Otobüsleri takip ediyor. Yeni personel almayan İETT, bugün kent içi ulaşım hizmetinde toplam 5 bin 212 işçi ve 877 memur personeli ve KİPTAŞ’tan kiraladığı 1826 işçiyi çalıştırıyor.

Toplam 2051 adet araç ise Özel Halk Otobüsü (ÖHÖ) olarak hizmet veriyor. 470 adet olan otobüs hatlarının 262’sinde sadece İETT otobüsleri, 36’sında sadece ÖH֒ler ve 172’sinde ise hem İETT hem de ÖH֒ler çalışıyor.

İlginç Karşılaştırma
Rapor’da Fransa’nın başkenti Paris’in tüm kent içi kamusal ulaştırma sistemini tek elden yönete ve finansal kaynakları bağımsız bir işletme modeline sahip olan RAPT ile İETT karşılaştırılıyor ancak; RAPT’ın kamu toplu taşımacılığındaki payı yüzde 80 iken, İETT’nin yüzde 43 ve azaltmayı planlıyor.

İETT’nin 4 bin km2’lik hizmet ağı ve 7 bin 720 km’lik hat uzunluğuna rağmen, hizmet ağı 2 bin km2 ve hat uzunluğu ise sadece 2 bin 800 km olan Fransız RAPT’ın filo sayısı İETT’nin neredeyse iki katına yakın ve 4 bin aracı kapsıyor. İETT ise örnek aldığı RAPT’ın aksine otobüs sayısını 1500’e düşürmeyi hedefliyor.

RAPT bünyesinde personel sayısı 37 bin 900 iken, personeli giderek azalan İETT’nin kendi raporuna göre 6 bin 417 personeli var. Yani hizmet alanı daha geniş olan İETT’nin personel sayısı neredeyse 6 kat daha az!

-------------------------------------

GATS’tan Bugüne
26 Mart 1995’te imzalanan ve tüm hizmet sektörü alanlarının serbest piyasa koşullarına açılmasının hukuki zeminini oluşturan çok yanlı ilk ticaret ve yatırım anlaşması olan GATS Hizmet Ticareti Genel Anlaşması, İETT’nin özelleştirilmesinin de temelini oluşturuyor. GATS anlaşma hükümlerinin eksiksiz uygulanmasını emrediyor. Ana prensibi her kamusal hizmetin piyasalaştırılması olan GATS’ın özel kesime koşulsuz açılmasını öngördüğü ana ve bağlı hizmetlerin arasında belediye hizmetleri, eğitim ve bağlı hizmetler, sağlık ve bağlı hizmetleri, sosyal hizmetler, madencilikle bağlı hizmetler, enerji dağıtımı ve bağlı hizmetler gibi son yıllarda piyasaya açılmaya başlayan ve olumsuz sonuçlarının teker teker ortaya çıktığı hizmetlerin yanı sıra deniz, kara ve hava taşımacılığı hizmetleri de bulunuyor.

İstanbul Ulaşım İdaresi (İUİ) Ne Getiriyor
İstanbul Ulaşım İdaresi Genel Müdürlüğü’nün görevleri “kara, deniz ve su toplu taşıma sistemi ile metro, tünel ve raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma işlerini tesis ve/veya işletmesini imtiyaz, yap-işlet-devret veya yap-işlet yöntemleriyle yaptırmak; toplu taşıma hizmetlerini tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek, hizmet satın almak, toplu taşıma hatlarını kiraya vermek suretiyle yerine getirmek” olarak tanımlanıyor. Bu tanımın özelleştirmenin habercisi olduğu daha önce gazetemizde de yer alan haberlerle de duyurulmuştu. İUİ, büyükşehir belediyesince üstlenilen kavşak, viyadük, yol yapım, bakım ve onarım hizmetleri, yolcu ve yük terminalleri, her türlü ticari otoparklar, aktarma merkezleri ve bunlara ilişkin plan, proje, imalat, koordinasyon, denetim, ruhsatlandırma, işletim ve benzeri diğer işlemleri yürütmekle görevli olacak.

‘Toplu Ulaşım Kâr Alanı Olamaz’
Gazetemizin sorularını yanıtlayan İETT Daire eski Başkanı Güven Otman kurumun özelleştirme sürecini özetlerken, Avrupa’daki özelleştirme örneklerinin vahim sonuçlarını da anlattı.

İETT’nin Özelleştirilmesindeki İlk Adımlar Hangileriydi?

1982 yılında 2705 Sayılı TEK Kanunu ile bütün elektrik dağıtımı İETT’den alındı. Elektrik İETT’nin en önemli gelir kaynağıydı. Doğalgaz çıkınca bu sefer de havagazı tasfiye edildi. İETT’nin otofinansman olanağı sağlayabilecek doğal gaz dağıtımı ise, projenin şebeke inşaatının İETT örgütleyiciliğinde yapılmasından hemen sonra İGDAŞ diye yasal dayanağı olmayan bir kuruluşla yürütülmeye başlanmış, inşaat aşamasına kadar yüzde 40 olan İETT payı, doğalgazdan gelir elde edilmeye başlanınca yüzde 9’a düşürülmüştür.”

1980’de Özel Halk Otobüsleri’nin ortaya çıkmasıyla yaşanan gelişmeler nelerdir?

80’li yıllardaki özeleştirmelerden de nasibini aldı İETT. Harcama ve yatırımlarını gerçekleştirebilmek için özerk statüsünden ödünler verip sözün tam anlamıyla Büyükşehir Belediyesi’nin güdümüne girdi. 1980-1995 döneminde Büyükşehir Belediyesi bazı hizmetlerini anonim şirketler tarafından yürütmeye başladı. Bugün raylı ulaşımı yürüten Ulaşım AŞ’nin de içinde yer aldığı Belediye İktisadi Teşekküleri (BİT) oluşturuldu. Böylece bu şirketlerle belediye hizmetlerinin bölüm bölüm özelleştirilmesinin yolları açılmaya başlandı. Bugüne kadar gelen tüm belediye yönetimleri de bu yapıyı devam ettirdi. Bu yapı, belediye çalışanları ile yapılan toplu iş sözleşmelerinin de delinmesinin yolunu açtı. Özel Halk Otobüsleri’ne ve minibüs, dolmuş gibi yine özel toplu taşımacılığa hat kiralama yöntemleri ile ulaşım rantı paylaşıldı.

Halk Otobüsleri istediği zaman çalışıyor. İstediği zaman da arabasını çekiyor. En ilginç uygulama ise İETT’nin kent içi ulaşımdaki yetkilerini ruhsat ve paraya dönüştürmesi olsa gerek. Kurum, hat kiralama gibi yöntemlerle kentin ulaşım rantının bir bölümünü ele geçirme çabası içinde ama bir noktadan sonra kendi varlık nedenini yok ederek kendi kendisini zor duruma düşürmektedir.

Toplu taşımacılığın özelleştirildiği diğer ülkelerde nasıl uygulamalar olmuştur?

İngiltere’de toplu taşıma özelleştirildi. Ancak insanlara hizmet götürülemiyor. Hizmet için yatırım lazım. Yatırım yapan özel sektör kârını yeteri kadar alamıyor. Alamayınca da araçlardan personelden tasarruf ve zaman tarifesinden tasurruf ediyor; sefer sayısı azaltılıyor. Zayıf olan hatlar var. Deniyor ki “siz yine oralara hizmet götürün, biz zararınızı karşılarız.” Yine zarar görüyorsunuz. Bütçenizden özel firmalara para veriyorsunuz. Zaten sosyal bir hizmet olan toplu ulaşım bir kâr alanı olarak düşünülemez. Avrupa Birliği üyesi olan Belçika, İrlanda, İtalya, Avusturya, Finlandiya, Almanya, İspanya ya da İsviçre gibi ülkelerde kent içi toplu ulaşım kamu tarafından sıkı denetim altında tutulup bunlara kamu desteği yapılmaktadır. Bazı yörelerinde kent içi ulaşımın tam olarak özelleştirildiği İngiltere’de ise; otobüs işletmelerinin kamu maliyesi tarafından desteklenmesi bırakıldığından ayakta kalmak isteyen kuruluşlar yalnızca ücret tarifelerini artırarak yolcuya yüklenmekte veya tamamen çökmektedirler. Her iki durumda da mağdur olan halk olmakta, ya aşırı ücret ödemekte veya tamamen toplu ulaşımdan mahrum kalmaktadırlar.

İngiltere’deki özelleştirmenin sonuçlarına örnekler verebilir misiniz?

Hareket zamanları halkın gereksinmelerine göre değil, ulaşım kuruluşunun kendi kâr amacına göre yapılmaktadır. Yolcu ücretleri artmış, yolcu yoğun bölgelerde yüzde 12 yolcu azalması oluşmuştur. Kamusal teknik donanımlarla mümkün olan ulaşım entegrasyonu ve aktarma olanakları azalmış, biletlerin geçerlilik sürelerinde yolcu zararına indirimler yapılmıştır. Kamusal kent içi ulaşımın; kültürel, ekonomik ve eğitsel işlevlerine yanıt verme olanağı azalmıştır. Yoğunluk olmayan yörelerde ulaşım kalitesi düşmüştür. Altyapıya artık yeni yatırım yapılmamakta, bakım-onarım eksik bırakılarak yolcu canlı güvenliği tehlikeye sokulmaktadır. Plânlama ve ortak donanımların kullanım olanağı ortadan kalkmıştır. Kent içi toplu ulaşım kolunda işsizlik artmıştır. Gelir getirici hatlar öncelikle özelleştirilmiş, ancak kâr açısından çekici olmayan diğer hatların kamu tarafından parasal desteklenmesi ya da işletilmesi zorunluluğu ortaya çıktığından kamu maliyesinde iddia edilen rahatlama gerçekleşmemiştir. Yolcu lehine kurallar kaldırılarak kuralsız alanlar yaratılmış ancak bu rekabeti körükleyeceğine yolcu tarifelerinde yolcu aleyhinde keyfiliği artırmıştır. Çalışanlar arasında haksız rekabet yaratılarak çalışma ortamı aynen bugün İETT’de yapıldığı gibi bozulmuş, sonuç olarak ulaşım hizmeti kalitesi düşüp yolcu can güvenliği azalmıştır. Özet olarak özelleştirmeden, ne toplu taşıma sisteminden doğrudan yararlananlar ne de toplu ulaşım sistemindeki çalışanlar memnun olmuştur.


Başar Alabay'ın yönlendirmesiyle; Evrensel Gazetesi'nin 12 Haziran 2005 sayılı nüshasındaki Elif Görgü'nün yazısından alınmıştır.

Akın KURTOĞLU


Akın Kurtoğlu

17 yıl önce - Pzr 17 Tem 2005, 17:32

İETT HABERLERİ

İETT Bilet Zammının Bir Kısmını İptal Etti

İETT tarafından dün Metro, Tramvay ve Teleferik'e yapılan zam bu sabah geri alındı. Zam sadece İETT otobüslerini ve ÖHO'yu kapsayacak. Açıklamaya göre; bundan amacın, raylı taşımayı özendirmek olduğu belirtildi. Lâstik tekerlekli taşıma ise bu kararın dışında tutuldu.

Akın KURTOĞLU


Kemal Çevik
17 yıl önce - Pzr 17 Tem 2005, 19:11
RAPT


Arkadaşlar,
Akın bey,

Dikkatinizi çekmiştir belki haberde RATP, RAPT diye geçiyor ama o kadar kusur kadı kızında da olur. Ama en önemlisi şu harcadığım zamanın boşuna gitmediğini öğrenmek oldu.

Görüşmek üzere
RATP'deki adamınız : Kemal ÇEVİK


Engin

17 yıl önce - Pzr 17 Tem 2005, 19:14

1) bence raylı sistemden öte istanbul gibi bir şehirde toplu taşımanın komple özendirilmesi gerekirken; trafik sorunana daha kolay bir çözüm bulunamayacağında herkes hemfikir iken

2) hep istihap haddinden kat be kat fazla yolcu alarak yüzde yüzden fazla kar ettiğine inandığım

3) biz insan taşıyoruz sloganı ile mizah yaparar insanları balık istifi gibi taşımaktan çekinmeyen ve bunu TAMAMEN göç, çarpık kentleşme gibi sorunlara bağlayarak kendisinde suç aramayan

bir işletmenin bir yılda aylık öğrenci akbilimi önce 30dan 35e, sonrasında da 45'e çıkararak %50 zam yapmasını sadece soygunculuk olarak görüyorum; hiç kusura bakılmasın!

akbilin yenilenmesinde hiç bir mantıklı gerekçe gösterilmeksizin (sanırım)20milyon alınmasına değinmeyeceğim bile... bir daha da başıma gelirse, başka bir isimle alıp maskara olmamak için sahte kimlik ve öğrenci belgesi kullanacağım


Akın Kurtoğlu

17 yıl önce - Pzr 17 Tem 2005, 19:17

Kemal Üstadım,

Alıntıyı yaparken RATP / RAPT yazım yanlışlığını farkettim, lâkin kendimden birşey katmaksızın birebir alıntı yapmakta olduğum için, herhangi bir şekilde müdahalede bulunmadım yazı bloğuna...

Dolayısıyla, mesajdaki yazım yanlışlığı kaynağın orijinalinden gelmektedir.

Akın KURTOĞLUMustafa Kumbar

17 yıl önce - Pzr 17 Tem 2005, 19:31

Alıntı:
başka bir isimle alıp maskara olmamak için sahte kimlik ve öğrenci belgesi kullanacağımEngin Bey öğrenci olarak ne zorluklarda okumakta olduğunuzu anlıyorum...Fakat biz Türk milleti olarak ilk uygulamalarda biraz serdenişde bulunuruz ama sonraları alışır uydururuz kendimizi bu serüvene...Ben şimdi size mazota gelen zamlardan son yılbaşı zammından önce uzun zaman zam yapılmamasını anlatmayacağım...

Öğrenci olmanızdan dolayı duygularınızı anlıyorum..Ama son cümleniz ..!!! Umarım bu yola başvurmazsınız...

Kalın sağlıcakla...
Mustafa Kumbar


En son Mustafa Kumbar tarafından Pts 29 Ağu 2005, 15:02 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


Mustafa Noyan

17 yıl önce - Çrş 27 Tem 2005, 11:41

Daha önce farketmemiştim ama İETT Piknikli Günler Otobüsleri tanıtım afişlerinde kapıları sol tarafta olan İkarus E otobüs resmi kullanmış !
İstanbullular güle güle kullansın.
İETT nin reklam ajansının bu ciddiyetini (!) daha önce farketseydim herhalde 50 kişi yanlışına o kadar kafa yormazdım.Zaferr
17 yıl önce - Cum 29 Tem 2005, 17:33

Alıntı:
Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği (TÜBİDER), İETT tarafından yolcu taşıma ücretlerine yapılan zammın geri alınması için İstanbul İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Yenibosna'daki mahkeme binasına avukat Aysun Gürtekin ile gelen TÜBİDER Genel Başkanı Fuat Engin, dava dilekçesini İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne verdi.

Mahkemenin bulunduğu binanın önünde basın mensuplarına açıklama yapan Engin, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararıyla İETT ile özel halk otobüslerinde kullanılan akbil ve bilet ücretlerine yüzde 18.2 ile yüzde 37.5 arasında zam yapıldığını hatırlattı.

Fuat Engin, haksız olduğunu öne sürdüğü zamların mahkeme kararı beklenmeden geri alınması gerektiğini savundu.


AA


Mert Keski
17 yıl önce - Prş 04 Ağu 2005, 08:14

İETT websitesine bugün itibariyle kroki sorgulama özelliği eklenmiş. Belki bizler için yeterince tatmin edici değil, ancak -eski haritanın aksine- sitenin geri kalanıyla entegre bir biçimde güncel durak ve güzergah bilgilerini kullanıyor olması olumlu bir özellik.

Burç

17 yıl önce - Prş 04 Ağu 2005, 09:33

Ben bu kroki sorgulama sayfasını bulamadım. Tam adresi var mı?sayfa 3
« önceki   1234 ... 150151152   sonraki »
ANA SAYFA -> ULAŞIM