Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Antalya AntRay 3. Etap: Varsak-Otogar ve Otogar-Üniversite-Işıklar
« önceki   12345 ... 136137138   sonraki »

ANA SAYFA -> ULAŞIM
cevap yaz
sayfa 4
Hüseyin YETİM
4 yıl önce - Çrş 28 Ekm 2015, 17:39

@Misafir 9b8 yapma lütfen şehrin zemini traverten kayaçla kaplı tamamen, antalyanın jeolojik yapısına bakacak olursak yeraltı metrosunun yapılacağı en rahat şehirdir bu ülkede (Hem maliyet hem hız hemde işçilik açısından)

a_iverson
4 yıl önce - Cum 06 Ksm 2015, 19:10

Musa07;
Ağaçları kesmiyoruz, kökleyip başka yere ekiyoruz demek sadece şirin gözükmekten ibarettir. Antalya'da kent estetiği her geçen gün yok olmaktadır. Varolan yeşil alanları korumak, yeni yeşil alanları yaratmak hedef olmalıdır. Antalya'da ne kadar ağaç varsa hepsini kökleyip dağa ekelim o zaman.
Nostaljik tramvay hattı dışındaki tramvay güzergahındaki caddeler bugün Antalya'nın en kötü caddeleri olmuştur. Sebebi de bellidir. Kent estetiği yok malesef. Şimdi Belediye o yolların bir kısmını araç trafiğine kapatıp yayalaştırarak yeni proje yapmaya çalışıyor. Yaptığı proje de yine beton yığını.
Kayseri Belediyesi ne güzel yapmış tramvay hatlarını. Raylara çim, kenarlara da ağaç ve çiçek ekmişler. Antalya'da da böyle yapılsa en azından hiç yoktan iyidir diyeceğiz.
Perge Bulvarı - Aksu hattı boyunca ve Sakarya Bulvarı - Meltem hattı boyunca orta refüjlerdeki yeşil alan ve ağaçlar heba edilecek. İlerde de Liman - 100. yıl ve Burhanettin onat - Terracity hattındaki refüjleri de köklerler. Antalya'daki caddelerin anasını bellerler böylelikle. Antalya'da gezilebilecek cadde bırakmayacaklar. Her yeri beton yığınına çevirmeyi de çok seviyor Menderes Türel. Güya çevreciyim diye geçiniyor. Tabi, orta refüjler yeşil alandan sayılmadığı için kişi başına düşen yeşil alanda bir değişiklik yaratmıyor.Ömer YILMAZ
4 yıl önce - Cmt 07 Ksm 2015, 21:28

Serik Caddesinde sökülen yüzlerce koca koca ağaçları görmediniz galiba.

Serik caddesinde 3 büyük refüj var, bunların birisi ana yolu ikiye ayıran orta refüj, diğer ikisi de ana yol ile yan yolları ayıran orta refüjler. Ben hayatımda bu kadar güzel refüj görmemiştim. Yıllardır oradan geçerken hep mest olurdum. Yemyeşil yoldu. şimdi noldu. abuk subuk köprülü kavşaklar yüzünden ağaçlar heba edildi.a_iverson
4 yıl önce - Cmt 07 Ksm 2015, 23:41

Antalya'ya Doğu istikametinden giriş yapanları, gelen yabancı turistleri yem yeşil bir Antalya karşılardı. Havaalanı yolu gerçekten güzeldi.
Aynı şey çevreyolu içinde geçerli. Ama Menderes Türel burayı da kazımaya, betonlaştırmaya kafasına koydu. Çok çevreci, kent estetiğine çok önem veren büyük başkan ( ? ).
Caddelerimizdeki yeşil alanlar git gide yok oluyor. Türel'in orta refüjlere alerjisi var sanırım. Avrupa'daki, Amerika'daki gibi kaldırımlarda sıra sıra devasa ağaçlar olsa hadi orta refüj önemli değil deriz.
Nostaljik tramvay hattını nasıl yapacak onu da merakla beklemekteyim ayrıca.


gsmustafa07
4 yıl önce - Pzr 08 Ksm 2015, 04:41

kardeşim öyle diyorsunuz da antalya serik arası 10 15 ışıkta bekliyorduk yol yaklaşık 45 dk sürüyordu şimdi 20 dk hiç durmadan gidebiliyorsun zaten ağaçlarda expo alanına nakil edildiMusa07
4 yıl önce - Pts 09 Ksm 2015, 21:58

Orta refüj yıllar öncesinden tren için düşünülmüştü zaten.

ediz000

4 yıl önce - Pzr 06 Arl 2015, 00:57

3. etap yavaş yavaş adımlar atılıyor
Alıntı:
DÜDEN KAVŞAĞI VE SAKARYA KAVŞAĞI ARASI KATLI KAVŞAK YOL YAPIMI

İhale Tarihi

30.12.2015

İhale Saati

10:30

YOL YAPTIRILACAKTIR
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DÜDEN KAVŞAĞI VE SAKARYA KAVŞAĞI ARASI KATLI KAVŞAK YOL YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2015/161657
1-İdarenin
a) Adresi : Karaalioğlu Parkı İçi Muratpaşa/ANTALYA 07100 MURATPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2422495230 - 2422495493
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@antalya.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Antalya, Kepez İlçesi, Düden Kavşağı ve Sakarya Kavşakları arasında ; Kızılırmak ve Yeşilırmak Caddelerinin bir bölümü ile Sakarya Bulvarına dönüşü içine alacak şekilde 1 adet katlı kavşak ve bağlantılı yolların yapım işi olup
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Antalya, Kepez İlçesi, Düden Kavşağı ve Sakarya Kavşakları arasında
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 420 (Dörtyüzyirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Antalya Büyükşehir Belediyesi Danışmanlar Ofisi Toplantı Salonu Karaalioğlu Parkı İçi Muratpaşa/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 30.12.2015 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği eki Yapım İşleri Benzer İş Grupları Listesi’nde yer alan A/V. Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Karaalioğlu Parkı İçi Muratpaşa/ANTALYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Danışmanlar Ofisi Toplantı Salonu Karaalioğlu Parkı İçi Muratpaşa/ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

http://www.antalya.bel.tr/ihale-ilanlari
en üsteki 30 aralık 2015 deki ihale


Renatilli
4 yıl önce - Pzr 06 Arl 2015, 01:02

Kavşağın yerini gösterebilir misiniz ?

ediz000

4 yıl önce - Pzr 06 Arl 2015, 01:14

düdenden başlayacak sakaryada bitecek düden kavşağı ile sakarya kavşağı ikiside dahil yapılacak zaten menderes türelin eski projesi

Misafir c47

4 yıl önce - Pzr 06 Arl 2015, 13:06

3. etapin haritasi varmi ?sayfa 4
« önceki   12345 ... 136137138   sonraki »
ANA SAYFA -> ULAŞIM