Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
İstanbul Taksim meydanı yayalaştırma projesi
123 ... 373839   sonraki »

ANA SAYFA -> İSTANBUL - Haberler ve Sohbet
cevap yaz
sayfa 1
mehmet GZL
6 yıl önce - Çrş 03 Tem 2013, 21:46
İstanbul Taksim meydanı yayalaştırma projesi

1. İdare Mahkemesi, Taksim'de yayalaştırma, Topçu Kışlası, battı-çıktı tünelleri, Gezi Parkı ile ilgili tüm projeleri iptal etti. Mahkemenin 6 Haziran'da aldığı iptal kararı, daha önce Topçu Kışlası'yla ilgili yürütmeyi durdurma kararı alan 6. İdare Mahkemesi'nin gerekçesinde ortaya çıktı. 1. İdare Mahkemesi gerekçeli kararında, Gezi Parkı'nda yapılacak değişikliğin şehircilik ilkelerine uygun olmadığını, Topçu Kışlası'nın planlarda belirtilmediğini, STK, uzman ve işyeri-hane sahiplerinin görüşlerinin alınması gerektiğini bildirdi.

Davanın açıldığı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kararı temyiz ederse son sözü Danıştay söyleyecek.

Davayı açan Şehir Plancıları Odası avukatı Koray Cengiz, tüm projenin iptal edildiğini ve Gezi Parkı'na çivi bile çakılmayacağını belirtirken, hukukçular, üst mahkemenin kararına kadar çalışmaların durması gerektiğini görüşünde.

Mimarlar ve Şehir Plancıları Odası tarafından Kültür Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi aleyhinde İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nde açılan davada karar 6 Haziran'da alındı. Taksim Yayalaştırma Projesi'nin önünü açan 1/5000 ile 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğin iptali için "yürütmenin durdurulması" istemiyle açılan davada mahkeme, esastan karar vererek planların iptaline karar verdi.

Mahkeme gerekçeli kararı, İsmet İnönü Caddesi (Gümüşsuyu), Mete Caddesi ve Sıraselviler Caddesi'nde yapılması planlanan dalış tünellerinin (battı-çıktı) iptali, Gezi Parkı'nda herhangi bir yapılaşmaya gidilmemesi, Topçu Kışlası'nın yapılmaması anlamına geliyor. Kararda ayrıca, "Gezi Parkı'nda yapılan değişiklik şehircilik ilkelerine uygun değil", "Değişiklik öncesi STK, ilgili uzman ve hane-işyeri sahiplerinin görüşü alınmalıydı", "Gezi Parkı'nda yapılan değişikliğin zorunlu hedefleri hukuki değil" vurgusu yapıldı.

ONAY ALINMADI
İstanbul 1. İdare Mahkemesi, gerekçeli kararını, 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 2012 yılında verdiği karara dayandırdı. Kararda, eksikliklere de vurgu yapıldı. Buna göre, yayalaştırma projesi yapılırken, SİT alanı kapsamında olan Gezi Parkı'ndaki ağaçların ve peyzajının korunması için Koruma Komisyonu'na başvuruda bulunulmadı, görüş veya onay alınmadı. Aynı şekilde plan değişikliğiyle ilgili Beyoğlu Belediye Başkanlığı'nın görüş ya da onayının alınmadı. Kararda, trafik düzenlemesiyle ilgili "Yaya ve taşıt trafiğinin İstanbul Metropolitan Kent Bütünlüğü içerisinde önemli trafik akslarının bilirkişi raporunda özellikle kurul kararlarında belirtildiği gibi, makro ölçekte 'Ulaşım Mastır Planı' ile çözümlenmesi gerekirdi" denildi.

GÖRÜŞ ALINMADI
Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, bölgede yaşayanların görüşünün alınması gerektiği de gerekçeli kararda belirtildi. Kararda, şöyle denildi:
"Plan hazırlama süresi içerisinde, plan yapılacak alanla ilgili meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, koruma alanı içinde yaşayanlar ve işyeri sahiplerinin katılımıyla görüşlerin alındıktan sonra vizyon, hedef ve stratejilerinin oluşturulması üzerine taslak planının Koruma Kurulu'na sunulması gerekmektedir."
Mahkeme, uzun yıllardır park olarak kullanılan Gezi Parkı alanının, yeni plana göre değiştirilmesi halinde, eşdeğer bir alan bırakılması koşuluyla değiştirilebileceğine de kararında yer verdi.

ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE UYGUN DEĞİL
Gerekçeli kararda, Topçu Kışlası ile ilgili bir bölüm yer aldı ve değişikliğin şehircilik ilkelerine uygun olmadığı belirtildi. Kararda, "Plan notlarında 'Taksim Kışlası'yla ilgili hüküm olduğu halde dava konusu planlarda bununla ilgili bir belirlemenin yapılmadığından, Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin şehircilik ilkeleriyle planlama tekniklerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

DALIŞ TÜNELLERİ İPTAL
Geçen yıl 2 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun verdiği dalış tünellerinin yeraltına alınmasının uygun olmadığı yönündeki kararına vurgu yapan mahkeme, gerekçesinde şu görüşlere yer verdi:
"Dava konusu planların İsmet İnönü Caddesi (Gümüşsuyu), Mete Caddesi, Sıraselviler Caddesi'ndeki dalış tünellerine ilişkin kısmının bu yönüyle de koruma ilke ve kararlarına uygun olmadığına karar verilmiştir."

PLAN İPTAL
Mahkeme gerekçeli kararında son olarak, şehircilik prensiplerine ve Koruma Kurulu ilke kararlarına, planlama esaslarına uygun bulunmadığı gerekçesiyle plan değişikliklerinin iptaline karar verildiğini de bildirdi.

KARAR, DİĞER MAHKEMENİN GEREKÇESİNDE
6 Haziran'da alınan 1. İdare Mahkemesi'nin kararı, daha önce Topçu Kışlası'yla ilgili yürütmeyi durdurma kararı alan 6. İdare Mahkemesi'nin gerekçesinde ortaya çıktı. 6. İdare Mahkemesi'nin, 1. İdare Mahkemesi'nin kararına atıfta bulunduğu anlaşıldı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Kültür Bakanlığı'nın itirazını reddederken, "Projeye dayanak teşkil eden imar planları yargı kararıyla iptal edilen bu davada hukuka uygunluk görülmemiştir" dedi.

http://www.haberturk.com/yasam/haber/857541-taksi ...tal-karari


Cem Deman
6 yıl önce - Çrş 03 Tem 2013, 21:50

gel de anlam ver! Nasil bir aciklamasi olabilir ki?20 Ilgaz memiş 94

6 yıl önce - Çrş 03 Tem 2013, 21:58

Bir şeyi ayırt etmemiz lazım.
Taksim'de birbirinden bağımsız 2 proje var.
1)yayalaştırma 2)topçu kışlası.
Mahkeme hangisini iptal etti? Yayalaştırma projesini mi, yoksa topçu kışlasını mı?


Yayalaştırma çalışmasını doğru buluyorum, çünkü meydanlar genellikle yayalar için yapılır. Bizdeki meydanlar genellikle kavşak olarak işlev görüyor, uzun yıllardır maalesef böyle bir sorun var Türkiye'de. Bu sorunu çözecek çalışmaların tamamına destek veriyoruz, verilmelidir.

Ancak, Topçu Kışlası inşaatını gerekli görmüyorum.
Bu kışla ne olacak? Askerler kalacak değil ya? Müze olur, AVM olur, sergi salonu olur, otel olur, olur da olur...
Bu amaçla kullanılabilecek bir yığın bina var Taksim'de.
Gezi parkına ise dokunmamak lazım. İstanbul'da yeşil alan sıkıntısı var. Londra, NY, Paris gibi şehirlerde kişi başına düşen yeşil alanla, İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını araştırın, ne kadar geri kaldığımızı görürsünüz.
Bu durumda ne yapılır? Kışlanın başka bir yere yapılması düşünülebilir. Taksim'e yakın olan ve tarihi değeri olmayan binaların yıkılması, kışlanın da bu binaların olduğu yere yapılması düşünülebilir.


mehmet GZL
6 yıl önce - Çrş 03 Tem 2013, 22:02

Alıntı:
Bir şeyi ayırt etmemiz lazım.
Taksim'de birbirinden bağımsız 2 proje var.
1)yayalaştırma 2)topçu kışlası.
Mahkeme hangisini iptal etti? Yayalaştırma projesini mi, yoksa topçu kışlasını mı?


1. İdare Mahkemesi, Taksim'de yayalaştırma, Topçu Kışlası, battı-çıktı tünelleri, Gezi Parkı ile ilgili tüm projeleri iptal etti


Cem Deman
6 yıl önce - Çrş 03 Tem 2013, 22:04

Yillar boyunca sehrin göbegi bir insaat cukuru kalabilir mi yani? Ne yapilsin, yapilanlar tekrar yikilip eski haline mi getirilsin?ahmetsever
6 yıl önce - Çrş 03 Tem 2013, 22:06

Alıntı:
1. İdare Mahkemesi - Yayalastırma projesi
6. İdare Mahkemesi - Topcu kıslası

Topçu kışlası ile ilgili hiçbir işlem yapılmadığı için iptal nedeniyle proje komple durdurulabilir veya gerekçeler doğrultusunda yeni proje hazırlanır v.s.
Ancak, yayalaştırma projesi ile tüneller v.s yapılıyor, şimdi bu durdurma kararı ile ne olacak?
Yapılmakta olan işler durdurulacak mı? durdurulursa trafik v.s. ne olacak?
Yoksa açılan bu tüneller toprak ile doldurulup eski haline mi getirilecek?


mehmet GZL
6 yıl önce - Çrş 03 Tem 2013, 22:09

Alıntı:
Yillar boyunca sehrin göbegi bir insaat cukuru kalabilir mi yani? Ne yapilsin, yapilanlar tekrar yikilip eski haline mi getirilsin?izmir de yıllar boyunca sehrin göbegi bir insaat cukuru kalabiliyor İzmir Utanç Çukuru (Basmane)...istanbuldada kalabilir zihniyet anı zihniyet


Fatih52

6 yıl önce - Çrş 03 Tem 2013, 22:42

Bunlar yetmez 3.köprü,3.Havalimanı ve Tüpgeçitte iptal edilsin.Memlekette ne kadar güzel iş varsa iptal edilsin.

Mustafa99
6 yıl önce - Çrş 03 Tem 2013, 22:50

Halt yemiş mahkeme. Seçimde CHP'ye ayar verir bu karar..

Pınar1Pınar

6 yıl önce - Çrş 03 Tem 2013, 23:07

Topçu Kışlasını bir kenara bırakacak olursak yayalaştırma Projesinin iptali çok kişinin başını yakar.

Taksim Meydanının yıllarca şu anki haliyle inşaat şeklinde kalacak olması pek çok kişinin bazı çevrelere bakış açısını değiştirecek, Taksim trafiği 6 aydır inşaat yüzünden çekilmez haldeydi, şimdi senelerce o trafik orada kalacak. Ortada iptali gerektirecek bir durum var ise bu inşaat başlamadan önce yapılır, başladıktan sonra değil.

Şu anda bu yayalaştırma projesinin iptali demek yeni bir Bolu Dağı Tüneli faciası ve Taksim Meydanının yıllarca inşaat halinde kalması demek. 10 yıldır sürekli olarak bazı mahkeme sonuçları nedeniyle bitirilemeyen metro inşaatlarının yanına bir de Taksim İnşaatı eklenmiş oldu.

Cümlemize hayırlı uğurlu olsun.sayfa 1
123 ... 373839   sonraki »
ANA SAYFA -> İSTANBUL - Haberler ve Sohbet