Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Selahattin
13 yıl önce - Çrş 16 Mar 2005, 00:52
16 Mart Öğretmen Okullarının 157. Kuruluş Yılı


Evet bu bayağı eski tarih,çoğu kimsenin bilemediği,Öğretmen Okullarının Kuruluşunun Yıldönümüdür.Bizler gibi genç öğretmenlerin bunları bilmesi,çeşitli dersler çıkarması gerekmektedir.

Çünkü günümüzün en önemli sorunlarından birisidir EĞİTİM.Bu sorunun çözümüde Öğretmenlerin iyi yetişmiş olmasından geçer.Eğer Öğretmen her yönden gelişmiş olursa yönlendireceği gençler de Türkiye'nin kalkınması için var gücüyle çalışacaktır.

"Öğretmenler Birer Mumdur,Kendilerini Yakarak Başkalarına Aydınlık Verirler."
Öğretmenler Atatürk Devrimlerini,İnkilaplarını Gelecek Nesillere En İyi Biçimde Aktarmak Zorundadır.Öğretmenler Türkiye Cumhuriyet'ini Korudukça,Atatürk'e Bağlılıklarını Sürdürdükçe CUMHURİYET'İMİZ İLELEBET YAŞAYACAKTIR.


Öğretmen Okullarının tarihi ile ilgili kısa bir bilgi.

16 Mart 1848 Öğretmen Yetiştirmede Başlangıç

Yüksek Öğretmen Okulları, lise ve dengi okullara öğretmen yetiştiren eğitim kurumlarıdır. Okulun tarihinin, Dârülmuallimîn adlı okulun açılış tarihi olan 16 Mart 1848’e kadar uzandığı kabul edilmektedir.

1839’da Tanzimat’la başlayan batılılaşma hareketi en çok eğitime ihtiyaç gösteriyordu. Çünkü çeşitli alanlarda düşünülen köklü değişimle Türk toplumuna getirilecek yeni dünya görüşü ancak eğitim yoluyla sağlanabilirdi. Ancak dinsel kaynaklardan beslenen mevcut sistem bu işi gerçekleştirmekten çok uzaktı. Bu bakımdan eğitime; araştırıcı ve akılcı bir anlayışın kazandırılması, açılacak ve çağdaş eğitim yapacak batı modeli okullara, bu anlayışta öğretmen yetiştirilmesi gerekiyordu. 16 Mart 1848’de açılan Dârülmuallimîn bu amaçla kuruldu.

Dârülmuallimîn zaman içinde geliştirilerek, bünyesinde ilk, orta ve liselere öğretmen yetiştiren kısımları da içine alan “Dârülmuallimîn-i Âliye” adlı kuruma dönüşmüş, 1891 yılında bu kurumun içinde yer alan ‘Âli’ kısmı bugünkü lise düzeyindeki okullar olan idâdilere öğretmen yetiştiren bir yüksek okul haline getirilmiştir. Yüksek Öğretmen Okullarının asıl çekirdeği olan bu kurum, Cumhuriyete kadar sık sık yapı değiştirmiş ve 1915 yılında şekillenen yapısıyla Cumhuriyete devrolmuştur.

Cumhuriyet Dönemi: Darülmuallimîn-i Âli, Yüksek Muallim Mektebine Dönüşüyor

Cumhuriyetten önceki yapısı ile devralınan Dârülmuallimin-i Âliye’nin durumu, Cumhuriyet henüz kurulmadan, 15 Temmuz 1923 tarihinde toplanan Birinci Heyet-i İlmiye (Bilim Kurulu) toplantısında ele alınmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan bu çalışmalarla, “Yüksek Muallim Mektebi” adını alan okul, “Ecole Normale Superieure” adlı Fransız Yüksek Öğretmen Okulu’nu kendine model olarak almıştır.

16 Ağustos 1934 tarihinde, Yüksek Muallim Mektebi’nin, Cumhuriyet dönemindeki yapılanması başlangıç düşünülerek onuncu kuruluş yıl dönümü kutlanmıştır. Bu tarihte okulun adındaki Arapça kökenli sözcükler değiştirilerek artık okul; Yüksek Öğretmen Okulu olarak isimlendirilmiştir. Ancak okul, bir kaç on yıl daha, eski adıyla anılmaya devam edilmiştir.


halilok
13 yıl önce - Çrş 16 Mar 2005, 14:28

16 Mart Öğretmen Okullarnın Kuruluşu nedeniyle Hasan Ali Yücel Anadolu Öğretmen Lisesinde konferans verilecektir

serkan
12 yıl önce - Pts 13 Mar 2006, 10:31

Onur BALCI

10 yıl önce - Pzr 16 Mar 2008, 03:12

Bugün, Öğretmen Okulları'nın 160. kuruluş yıl dönümü.

Eğitim... Eskiden olduğu gibi, günümüzde de en önemli kavramlardan birisi. Bir toplumun aydınlık geleceğe ulaşması için, eğitim en büyük unsurdur. Bunu gerçekleştirecek olan da, öğretmenlerdir.

Bir öğretmen adayı olarak, toplumumuzun her konuda bilinçlenmesi için elimden gelen her şeyi vereceğime, Öğretmen Okulları'nın 160. kuruluş yıl dönümünde söz veriyorum.

Bir Hasanoğlanlı olarak, geçmişten aldığım meşaleyi elimden geldiğince devam ettireceğim.cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET