Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
ArKaN
13 yıl önce - Cum 11 Mar 2005, 13:12
ATATÜRK'ün gençliğe hitabesi


Ekleyeyim dedim belki bunuda bilmiyenler olabilir gelsinler hiç olmazsa wowturkey den ögrensinler....

Ey Türk gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı!
İşte; bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur
arkinayvali

13 yıl önce - Cum 11 Mar 2005, 13:46

ATATÜRK'ÜN TÜRK GENÇLİĞİNE HİTABESİ -orjinal
Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza
ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek
isteyecek, dahili ve harici, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve
Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde
bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve
şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve
Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir
galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın
kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları
dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün
bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde
iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde
bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini,
müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakru
zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı!

İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklal ve
Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil
kanda mevcuttur.

Ankara, 20 Ekim 1927

-o-

ATATÜRK'ÜN TÜRK GENÇLİĞİNE HİTABESİ - YENİ TÜRKÇE

Ey Türk Gençliği!

Birinci ödevin; Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini, sonsuzluğa değin
korumak ve savunmaktır.

Varlığının ve geleceğinin biricik temeli budur. Bu temel, senin en
değerli güven kaynağıdır. Gelecekte de, yurt içinde ve dışında, seni bu
kaynaktan yoksun etmek isteyen kötücüller bulunacaktır. Bir gün,
bağımsızlığını ve cumhuriyetini savunmak zorunda kalırsan; ödeve atılmak
için, içinde bulunacağın durumun olanaklarını ve koşullarını
düşünmeyeceksin! Bu olanaklar ve koşullar çok elverişsiz olabilir.
Bağımsızlığına ve cumhuriyetine kıymak isteyecek düşmanlar, bütün dünyada
benzeri görülmedik bir utku kazanmış olabilirler. Zorla ve aldatıcı
düzenlerle sevgili yurdunun bütün kaleleri alınmış, bütün gemilikleri ele
geçirilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve yurdun her köşesine düşman
girmiş olabilir. Bütün bu koşullardan daha acıklı ve korkunç olmak üzere,
yurdunda, iş başında bulunanlar, aymazlık ve sapkınlık içinde
olabilirler. Üstelik, hainlik de yapabilirler. Daha kötüsü, iş başında
bulunan kişiler, kendi çıkarlarını, yurduna girmiş olan düşmanların
siyasal erekleriyle birleştirebilirler. Ulus, yoksulluk ve sıkıntı içinde
ezgin ve bitkin düşmüş olabilir.

Ey Türk geleceğinin gençliği!

İşte, bu ortam ve koşullar içinde bile ödevin, Türk bağımsızlığını ve
Cumhuriyetini kurtarmaktır! Bunun için gereken güç, damarlarındaki soylu
kanda vardır!

Söylev' den 20 Ekim 1927


En son arkinayvali tarafından Cum 20 May 2005, 11:49 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


Mehmet
13 yıl önce - Pzr 15 May 2005, 13:27

Atatürk' ün Gençliğe Hitabesinin Analizi

Türk Gençliği!
Birinci vazifen, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türk Cumhuriyetini ve bağımsızlığını korumak ve kollamaktır. (Anayasa Madde 2)

Çağdaş Türk Cumhuriyeti;
Varlığının ve geleceğinin tek temeli ve en kıymetli hazinen, bağımsızlığının, vatanın bölünmez bütünlüğü, ulusun bölünmez bütünlüğü ve çağdaş Türk Cumhuriyetidir. Gelecekte seni tekrar karanlığa ve felaketlere, sürükleyerek bölüp parçalayıp yok etmek istayecek iç ve dış düşmanların olacaktır.

Bir gün, bu iç ve dış düşmanlarla karşılaşırsan, üzerine atılmak, mücadele etmek için, içinde bulunacağın durumun şartlarını düşünmeyeceksin.

İçinde bulunacağın şartlar çok uygunsuz şekilde gelişebilir. Bağımsızlığına ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar; yurdumuzu aralarında paylaşarak, bize yaşam alanı bırakmak istemeyen, birinci dünya harbi galibi devletler gibi dünya dengelerini lehine çevirmiş çok güçlü devletler olabilirler. İçinde bulunacağın şartlar çok uygunsuz şekilde gelişebilir.

Mondros Ateşkes Antlaşması ve ardından imzalanan Sver Antlaşması neticesinde, fiilen Türk devletlerini bir çok cephede yenememiş birinci dünya harbi galibi devletlerin yaptığı gibi, Türk vatanının yine bütün kaleleri zorla ve hileyle ele geçirilmiş, orduları dağıtılmış ve güzel vatanın her köşesi işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şartlardan daha üzücü ve daha kötüsü, ülkenin iktidarına sahip olanlar; yakın tarihte padişah, halife ve sadrazamların içine düştüğü durum gibi, büyük yanılgı, sapkınlık ve ihanet içinde olabilirler. Kendi makam, mevki ve ünvanlarını kaybetmemek için, ülkeyi istila etmiş güçlerin, siyasi istekleri doğrultusunda vatanın elden gideceğini, esarat zincirinin ulusun boynuna geçeceğini bile bile, onlarla işbirliği içine girip, hangi güçlü devletin esareti altında olmanın daha yararlı olacağını aralarında tartışma sefilliği gösterip, kendileri gibi düşünmeyen, kurtuluş amacıyla çırpınan insanları hain ilan ederek. üzerlerine kuvvet göndermenin yanında, kurtuluş mücadelesini engellemek için her türlü, kargaşa ve isyanı çıkarmak şerefsizliğini gösterebilir. Ulus fakirlik ve yokluk içinde yıkılmış ve yorgun düşmüş olabilir.

Ey Türk geleceğinin (yarının) evladı! Yaşanabilecek en kötü durumda dahi görevi ulusun bağımsızlığını, Atatürk milliyetçiliğine bağlı olarak demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan çağdaş Türk Cumhuriyetini kurmaktır. İhtiyaç duyacağın güç, damarlarında dolaşan asil kanda mevcuttur!EmrahMac

11 yıl önce - Çrş 30 Ağu 2006, 19:13

Gençllğin Atatürk'e Cevabı
Ey büyük Ata!

Varlığımızın en mukaddes temeli olan, Türk istilal ve Cumhuriyeti'nin ebedi bekçisiyiz. Bu karar, sarsılmaz irademizin değişmez ifadesidir.

İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir...Bizler bütün hızımızı senden, milli tarimizden ve ruhumuzdaki sönmez iman ateşinden alıyoruz. Senin kuruduğun kuvvetli temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her hamle şuurludur. En kıymetli emanetin olan Türk istiklal ve cumhuriyeti, mevcudiyetimiz esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde ilelebet yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. Bu mukaddes emanete yönelen dahili ve harici bütün tecavüzler, iman dolu göğsümüze çarpacak ve parçalanacaktır. İstiklal ve cumhuriyetimize kast edecek düşmanler, en modern silahlarla mücehhez olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, milli şuurumuzunn ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaklardır. Çünkü, istiklal ve cumhuriyetimize kast edenler karşılarında binlerce türk tarihinin yılmaz evlatlarını, Cumhuriyet inkılaplarının feyizli ve imanlı gençliğini bulacaklardır.

Ey en büyük Türk! İstiklal ve cumhuriyetimizi korumak mecburiyeti hasıl olunca, içinde bulunacağımız ahval ve şerait ne olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak; bütün engelleri aşıp, her güçlüğü yenmek azmindeyiz.

Türk Gençliği


kh.alkanca
10 yıl önce - Cum 18 Oca 2008, 11:07
Türkçeleştirilmiş Gençliğe Hitabe


Balıkesir- Altınoluk Meydanı(+)

(+)


Ufuk Aydinli

9 yıl önce - Sal 24 Hzr 2008, 20:49

avrupadaki türk gencleri malesef atatürkün genclige hitabesini degil ezbere bilmeyi, öyle birsey oldugundan bile bihaberler. malesef o kadar üzücü ki.

hatta cogunun istiklal marsini bile bilmediklerini gözlüyorum ve dahada üzülüyorum.

cok yazik...osmanturan

9 yıl önce - Prş 24 Tem 2008, 15:00

ATATÜRK'ÜN TÜRK GENÇLİĞİNE HİTABESİ - YENİ TÜRKÇE


diye bir şeyi ilk defa duyuyorum. Biraz temessüm ile okudum.

Orjinalin verdiği o hazı o duyguyu o içtenliği bulamadım


erdaleski
9 yıl önce - Prş 24 Tem 2008, 15:02

beni mazur görün lütfen.
Atatürk'ün Geçliğe Hitabesi'ni bilmek elbette önemli ama daha önemli olan ona layık olmaktır.


AliEmrah35

9 yıl önce - Prş 24 Tem 2008, 15:21

Zaten Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini hakkıyla anlasaydın, belkide şuan dünyanın en büyük gücü olabilirdik.

Hüseyin C
9 yıl önce - Prş 24 Tem 2008, 15:23

Yeni Türkçe adı altında yazılan çeviride Türkçe olmayan sözcükler:
Cumhuriyet: Arapça
düşman: Farsça
dünya: Arapça
kale: Arapça
(hain)lik: Arapça+Türkçe
siyasal: Arapça+Türkçe
ve: Arapça

Ayrıca bu çeviride kullanılan ama günlük hayatta sık kullanılmayan çoğu yeni türetilmiş Türkçe sözcükler:
kötücül (bedhah karşılığı)
utku (galibiyet karşılığı zafer anlamında)
gemilik (tersane karşılığı)
erek (emel karşılığı amaç anlamında)

Ayrıca uygun olmayan karşılıklar:
güven kaynağı (hazine karşılığı)
ödev (vazife karşılığı) görev daha uygun olurdusayfa 1
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET