Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 4
mustafa zft

5 yıl önce - Pts 01 Tem 2013, 11:48

Bu hava parası konusunda bir minibüsçü ile konuştuğumda benzer bir durumdan bahsetmişti. Söylediği rakam ise 15 Milyon TL idi. Ne derece doğrudur bilemiyorum. Bindiğiniz minibüsçülere sorabilirsiniz.

TURAN YUNUS
5 yıl önce - Prş 25 Tem 2013, 23:44

Denizli’de toplu taşımanın minibüsçülere devredilmesi ile ilgili girişimler sonuçsuz kaldı.
Alıntı:

Organizasyon görevi verilen Denizli Şoförler Odası, minibüsçü esnafının 3’te 2’sini ikna edemeyince sürece, Ramazan Bayramı sonrasına kadar ara verildi.

De­niz­li’de mi­ni­büs­çü­le­rin hat­la­rın­dan fe­ra­gat ede­rek halk oto­bü­sü hattı al­ma­la­rı­nı ön­gö­ren Be­le­di­ye Mec­lis ka­ra­rı üze­ri­ne De­niz­li Şo­för­ler Odası, mi­ni­büs­çü es­na­fı­nı or­fa­ni­ze etmek için ha­re­ke­te geçti. Ancak hisse ba­şı­na her mi­ni­büs­çü­yü 245 bin TL, Tu­reks’in is­te­di­ği hava pa­ra­sın­dan da 40 bin olmak üzere top­lam 285 bin TL yük al­tı­na so­ka­cak olan halk oto­bü­sü iş­let­me­ci­li­ği­ne esnaf me­sa­fe­li yak­laş­tı.

De­niz­li Şo­för­ler Odası Baş­ka­nı Osman Boz­ka­ya, gi­ri­şim­le­ri­nin şu ama kadar sonuç ver­me­di­ği­ni ve toplu ta­şı­ma­yı devr almak için ge­rek­li 3’te 2’lik ço­ğun­lu­ğu sağ­la­ya­ma­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Şu an için ara ver­dik. Ra­ma­zan Bay­ra­mı’ndan sonra mi­ni­büs­çü es­na­fı­nı tek­rar to­par­la­mak için gi­ri­şim baş­la­ta­ca­ğız. Be­le­di­ye Baş­ka­nı’mızla da gö­rü­şe­ce­ğiz. Pes et­mi­yo­ruz” dedi.

Bir iş de sorunsuz olsa şaşacağım. Bu arad hava parası neden istiyor Tureks anlamış değilim. Araçlar için mi, zahire pazarı için mi, yoksa Denizli'nin ulaşımından çekilmek için mi?


Yasin Efesoy

5 yıl önce - Cum 26 Tem 2013, 20:28

Alıntı:
Bu arad hava parası neden istiyor Tureks anlamış değilim.

Hava parası diye bir şey yok. Birkaç uyanığın ortaya attığı bir şey bu. Söz konusu para, bugün itibariyle Tureks'in tüm filoyu ve garajını devretmesi karşılığında istediği para. Olayın bununla alakası yok. Olayın özü; minibüsçülerin denetim altına girmek ve kazançlarının tamamını vergilendirmek istememeleri.gürkan raci
5 yıl önce - Cmt 27 Tem 2013, 11:51

garaj olarak kullandıları eski zahire pazarı zaten belediyenin dğeilmiydi? turekse satışı ne zaman yapldıki?

ayrıca bu sisteme dahil olacak minibüs sahipleri o garajı kullanmak yada o filoyu almak zorundalarmı?


bahriaskin
5 yıl önce - Cmt 27 Tem 2013, 14:01

Alıntı:
.......Bu arad hava parası neden istiyor Tureks anlamış değilim. Araçlar için mi, zahire pazarı için mi, yoksa Denizli'nin ulaşımından çekilmek için mi

Belki yasal değil ama bu para her yerde var. Bizler karşı çıkabiliriz belki, ama minibüscülerin karşı çıkması çok komik.


ismailyuksel
5 yıl önce - Cmt 27 Tem 2013, 15:42

tureksin sözleşmesi bitecekse neden otobüsleri sonraki gelenler almak zorunda ?Yasin Efesoy

5 yıl önce - Cmt 27 Tem 2013, 18:02

Alıntı:
garaj olarak kullandıları eski zahire pazarı zaten belediyenin dğeilmiydi? turekse satışı ne zaman yapldıki?

Satışı yapılmadı. Ancak orada ilave olarak yapılmış bir bina ve kurulmuş olan bir düzen var (kademe, akaryakıt ikmal, ofisler vs.).
Alıntı:
ayrıca bu sisteme dahil olacak minibüs sahipleri o garajı kullanmak yada o filoyu almak zorundalarmı?

Elbette değiller. Ancak sözleşme süresinin bitmesinden önce işletmeyi Tureks'ten devralmak isterlerse böyle bir teklif ortaya çıktı.
Alıntı:
tureksin sözleşmesi bitecekse neden otobüsleri sonraki gelenler almak zorunda ?

Almak zorunda değiller. Eğer tamamen devralmak isterlerse böyle bir fiyat söz konusu.


TURAN YUNUS
5 yıl önce - Pts 05 Ağu 2013, 22:55
Minibüsçüler otobüsçü olmayacak


Denizli Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantılarında aldığı minibüsçülerin birleşerek Özel Halk Otobüsüne dönüştürülmesi ile ilgili karar, resmi müracaat olmadığı gerekçesiyle oy birliği ile iptal edildi.
Alıntı:

Denizli Belediye Meclisi, Ağustos ayı toplantılarının son bileşimi tamamladı. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci’nin başkanlık ettiği birleşimde, Temmuz ayı toplantılarında alınan ve Denizli’nin şehir için trafik sorununu çözmesi öngörülen ‘Minibüslerin Özel Halk Otobüslerine dönüştürülmesi ile ilgili kararın iptali görüşüldü.
RESMİ MÜRACAAT OLMADI
Denizli Belediye Meclisi’nin, Haziran ayı toplantılarında alınan M plakalı minibüslerin özel halk otobüsüne dönüştürülmesi ile ilgili kararının, Belediyeye resmi müracaatta bulunulmadığı gerekçesiyle Meclis 1. Başkan Vekili Şamil Çınar’ın yazılı önergesi ile yeniden meclis gündemine geldi. Minibüsçülere verilen sürenin 18 Temmuz 2013 tarihinde dolmasına rağmen, resmi müracaat olmadığı gerekçesiyle kararın iptalinin istendiği önerge ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, oy birliği ile kabul edildi.
“HANGİ GEREKÇELERLE ALINMIŞTI ?”
Denizli halkına ve minibüsçülere rağmen böyle bir kararın alınmasının gerekçesini soran CHP Denizli Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Teoman Sancar, “760 minibüsün özel halk otobüsüne dönüştürülmesiyle Denizli’nin trafik sorununun çözülemeyeceği belli idi. Denizli’de 300 bin araç trafikte seyrederken, minibüslerin bir gecede güzergahlarını değiştirerek, özel halk otobüsüne dönüştürülmesi gibi kararlar alarak sorunu çözmeye gidiyoruz. 8 ay sonra Turex ihalesi yapılacakken nicen ve hangi gerekçelerle böyle bir karar alındı bilemiyorum” dedi.

“YENİ BİR PLANA İHTİYAÇ VAR”
Denizli’nin trafik sorunun çözümlenmesi için yeni bir ulaşım planına ihtiyaç olduğun da vurgulayan Sancar, “Minibüslerin güzergahını değiştirerek binlerce vatandaş mağdur edildi. Aynı mağduriyetleri yaşanmaması için, gerek anket, gerek referandum gerekse bir şekilde vatandaşın görüşü alınarak yeni bir ulaşım planı yapılmalıdır. Tabana yok sayarak aldığımız kararların tutmadığını, başarısız olduğunu bu minibüsçüler ile ilgili alınan kararda gördük. Aynı hata bir daha yapılmamalı” diye konuştu.
“HATA DEĞİL”
Minibüsçülere verilen sürenin 18 Temmuz’da dolduğunu ve resmi müracaat olmadığı için kararın zaten kendiliğinden düştüğünü belirten Belediye Meclisi Ağustos Ayı oturumuna başkanlık eden Ali Değirmenci, “Denizli belediyesi bu kararı kendi almadı. Minibüsçülerden teklif geldiği için böyle bir karar alındı. Ancak kendi aralarında birliktelik sağlanamadı ve resmi müracaat olmadı. Süre dolduğunda, karar kendiliğinden düşmüştü. Ancak minibüsçüleri rahatlat için iptal kararı alıyoruz. Bunu başarısızlık, tutmadı diye yorumlamak yanlış olur” diyerek CHP Grup Başkan Vekii Sancar’ın eleştirilerine cevap verdi.


Kaynak: http://www.denizlihaber.com/denizli/denizli-merke ...olmayacak/
Böyle plansız projesiz bir çalışmanın sonucu böyle olacağı belliydi.


TURAN YUNUS
5 yıl önce - Cmt 17 Ağu 2013, 16:45

Denizli Belediyesi Meclisi’nin şehir içi minibüslerinin halk otobüslerine dönüştürülmesi ile ilgili kararından vazgeçmesi, minibüs hat sahiplerini yüreklendirdi. Minibüsçüler, özel halk otobüslerinin işletmeciliğini istiyor. Ancak minibüslerin kaldırılmasını istemiyor. Turex’e 18 milyon hava parasını da vermek istemeyen minibüsçüler, “Sözleşmesi bitince gitsin. Sonra biz devir alalım” diyorlar.
Alıntı:
Denizli Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısında aldığı minibüsçülerin birleşerek özel halk otobüsüne dönüştürülmesi ile kararı, yeterli çoğunluk olmadığı gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine harekete geçen minibüs hat sahipleri, şehir içi ulaşımına talip oldu.
1990 yılında kurulan S.S Denizli Hat Minibüsçüleri ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini yeniden faaliyete geçiren hat minibüsçüleri, belediye meclisinin yerinde bir karar aldığını belirtti.<br />
Meclis Kararını değerlendiren Kooperatif Başkanı İbrahim Ceylan, “Belediye, Denizli’nin şehir içi yolcu taşımacılığında yeni bir düzenleme yapılması için karar almış ve değişimin otobüsten yana olmasını istemişti. Ancak, Denizli kasabadan bozma bir şehir. En kısası 9 metre olan otobüslerin rahatlıkla geçebileceği sokaklar ve caddeler çok az. O nedenle bu ulaşım sorunun çözmek yerine daha çok trafik yoğunluğu ve sorunu yaratırdı. Ayrıca, minibüsçüler için altından kalkamayacağı maliyet yükleyecekti. Kararın iptal edilmesi yerinde olmuştur” dedi.
ÖZEL FİRMA VARKEN OLMAZ
Ceylan, Kayseri modelinin Denizli’ye uygulanmaya çalışıldığını belirterek, “Kayseri’de özel halk otobüs şirketi yoktu. O nedenle uygulanması kolay olmuştu. Denizli’de özel halk otobüslerini işleten bir özel firma var. Bizden bu firmanın zararının karşılanması istenmişti. Bunu kabul etmemiz mümkün değildi. Ve beklenen çoğunluk sağlanamayınca geri adım atıldı” diye konuştu.
“BU KÜLTÜRÜ YOK SAYAMAZSINIZ”
Minibüs ile yolculuk yapmak isteyen ve bundan zevk alan vatandaşların olduğunu vurgulayan Kooperatif Başkanı Ceylan, “Minibüs ile ulaşım bir alışkanlık ve kültürdür. Minibüsleri ortadan kaldırarak, minibüsle yolculuk yapmaktan zevk olan insanları da yok saymış olursunuz. Bu kültürü yok etmek değil yaşatmak gerekir. Biz minibüslerle birlikte özel halk otobüslerinin de olmasını istiyoruz. Ve böyle bir ulaşım sisteminin içerisinde biz hat sahipleri de yer almak istiyoruz” diyerek gelecek ile ilgili projelerini paylaştı.

"ŞEHİR İÇİ ULAŞIMINA TALİBİZ”
Minibüs hat sahiplerinin otobüs olmaktan vaz geçmediğini belirten Ceylan, “Biz minibüsçüler olarak, otobüs olmaktan vaz geçmedik. Biz hem minibüs hem de otobüs olarak şehir içi yolcu taşımacılığında yetkili olmak istiyoruz. Şu an özel halk otobüslerinden yetkili olan firma ile Belediye sözleşmesinin sona erdiği tarihe kadar bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Daha sonra Belediye Başkanı Osman Zolan ile görüşeceğiz. Minibüs ve özel halk otobüslerinden elde ettiği gelirden az olmamak kaydı ile belediyeye ödeme yapmaya hazır olduğumuzu ve özel halk otobüslerini bize vermesini talep edeceğiz. Belediye kabul etmez ise, ihaleye girmek istiyoruz” dedi.


Kaynak: http://www.denizlihaber.com/denizli/kent-genel/de ...alip-oldu/

En adil olanı ihaleye girmeleri kim kazanırsa onun bu işi yönetmesi ancak ben her zaman toplu ulaşım gibi halka hizmet görevinin sosyal devlet olmanın belediyeye getirdiği sorumluluk olarak görürüm. Bu yüzden toplu ulaşım işini belediyenin kendisi yapmasından taraftarım. Ancak şu anki yöneticilerimiz özelleştirmeden yana ne yazık ki.


S_Yıldırım
5 yıl önce - Pts 19 Ağu 2013, 09:52

Toplu ulaşım işini, belediyenin kendisinin yapmasının bedelini her yıl 20 trilyon zarar ederek ödedi.sayfa 4
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> ULAŞIM - Ege