Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Nevşehir - Kapadokya
« önceki   123 ... 101112 ... 128129130   sonraki »

ANA SAYFA -> Diğer Şehirler
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 11
Nusret Bey

11 yıl önce - Çrş 28 Hzr 2006, 01:28

Nevşehir-Göreme-Aşk Vadisi


 

(+) 

(+) 

(+)
(+) 

(+) 

(+)
serdar şahin
11 yıl önce - Prş 29 Hzr 2006, 15:06
ürgüp


Çok eski tarihi geçmişi olan Ürgüp İlçesi, İç Anadolu Bölgesinde Nevşehir İli'nin doğusunda yer almaktadır. Yüzölçümü 574 Km2. dir.Osmanlılar devrinde Kadılık merkezi olarak Konya İli'ne bağlı iken daha sonra Niğde ve Kayseri İllerine, 1954 yılında Nevşehir'in İl olması sonucunda da mülki yönden Nevşehir İli'ne bağlanmıştır.
Ürgüp İlçe merkezi 17 mahalleden oluşmaktadır. Belediye teşkilatı 1886 yılında kurulmuştur.Ürgüp ilçesinde Aksalur, Başdere, Mustafapaşa ve Ortahisar kasabalarımızda 4 Belediye teşkilatı olmak üzere 21 köy bulunmaktadır.2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, ilçenin toplam nüfusu 38.004 dür.Zengin tarihi geçmişine ve kültürel özelliklerine paralel olarak merkez ve köylerdeki konutlar genelde yöre taşları ile yapılmış, çoğunda eski mimari özellikleri görmek mümkündür.Ürgüp İlçesi, doğal güzellikleri, kültürel ve mimari özellikleri ve dini geçmişi bakımından oldukça zengin bir yerleşim birimi olmanın yanında önemli bir turizm eğlence ve konaklama merkezidir. Bu özelliklerinden dolayı ilçe merkezi ve köylerinde yoğun bir nüfus ve ticari hareketlilik dikkati çekmektedir.


serdar şahin
11 yıl önce - Prş 29 Hzr 2006, 15:08
avanos


Avanos,Çanakçılık, Halıcılık, Hediyelik eşya yapımı olmak üzere çeşitli El Sanatları, Selçuklu ve Osmanlı eserleri, Tarihi anıtlar ve Tümülüsler, Peri Bacaları, Açık Hava Müzesi, Kiliseler Vadiler ve yeraltı şehirleri gibi zengin ve çeşitli Turizm değerlerine sahip olan Avanos bölgesinin en önemli Turizm merkezlerinden birisidir.serdar şahin
11 yıl önce - Prş 29 Hzr 2006, 15:10
Derinkuyu


Derinkuyu Tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber İlçenin eski bir yerleşim birimi olduğu, tarihinin M.Ö.3000 yıllarına kadar ulaştığı sanılmaktadır. İlçenin eski adı MELEGOBİ yada MELEGOBİA' dır. Derinkuyu' nun ilk yerlileri ASUR kolonilerine kadar uzanır. İz bırakanlar (dışarıda toprak altında) Romalılar, İlçe içerisinde ise Bizanslılar' dır. Tarih boyunca bu toplum dışarıdan gelenlerle kaynaşmış, ad ve din değiştirerek KAPADOKYA adını almıştır.
Türkler 1071 Malazgirt savaşından sonra gelmeye başlamışlar, İlçenin doğusundaki Çekme, Kızılören, Şemşili, Bölören, Topaleyüp ve Melizlik yaylalarına yerleşerek hayvancılıkla geçimlerini sağlamaya çalışmışlardır.1830'lu yıllarda Derinkuyu' da yeryüzünde konut olmadığı yaşlılarca söylenmektedir.Bu günkü adı olan Derinkuyu halkın içme suyunu 60-70 metre derinliğindeki kuyulardan temin etmesinden dolayı verilmiştir. Kapadokya'nın 36 yeraltı şehrinin en büyük yeraltı şehri olan Derinkuyu yer altı şehri 1967 yılında turizme açılmış olup, 8 katlıdır.Ve sadece 3/1 gezilebilmektedir.


serdar şahin
11 yıl önce - Prş 29 Hzr 2006, 15:12
Nevşehir


Yapılan kazılardan elde edilen bilgilere göre Nevşehir İli'nin MÖ 3000 yıllara

kadar uzanan bir tarihi olduğu anlaşılmaktadır. Buraları tarih öncesi çağlardan beri yerleşmeye sahne olmuştur.Yöreye KAPADOKYA denirdi. Nevşehir Kızılırmak'ın güneyinde olup Hititler' in egemenliğine MÖ 2000 yıllarından sonra yayıldılar. Hitit Imparatorluğu MÖ 1150 yılında dağılınca Asurların etkileri

Nevşehir 'e kadar uzandı. MÖ 7.yüzyılda,bütün Anadolu gibi İran (Pers) İmparatorluğuna katıldı.Başkent Persopolis' ten yola çıkan İran imparatoru Kiros (Kurus) MÖ 546'da Nevşehir'i de aldı. MÖ 333 yılında Makedonya İmparatoru Büyük İskender, İran imparatorluğunu yıkıp burasını kendi topraklarına kattı. İskender'in ölümünden sonra Roma Imparatorluğu'na kadar İskender'in generallerinden Seleskovlar, Kapadokya Krallığı tarafından yönetildi. Bölge MÖ 1.yy' da Roma egemenliğini tanıdı

MS 395 yılında Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasından sonra 1077'de Anadolu Selçuklu Devleti kurulunca,bu topraklar da Orta Asya'dan gelen Türk egemenliğine girmiştir. Kapadokya yöresi 1071'den önce özellikle

7. ve 8.yy' larda doğudan İran-Sasani, güneyden gelen Arap-İslam akınlarına hedef olmuştur. Hititler döneminde kalma yörede bulunan 200'e yakın yeraltı şehri bu akınlar zamanında geliştirilmiş tir. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra bölge çoğunlukla Anadolu Selçuklu Devleti'nin elinde kaldı. 1308 yılında Anadolu Selçuklu Devleti yıkılınca Moğol istilasına uğramıştır. Yöre halkı Acem ve Arap kültürüne karşı çıkmıştır.13.yy' da Horasan' dan gelen Türk düşünürü Hacı Bektas-i Veli' nin çalışmaları sonucunda Türkler bölgede egemenliklerini kurmuşlardır. 1515 yılında Yavuz Sultan Selim,Dulkadiroğulları Beyliğine son verip eski Kapadokya'yı kesin olarakOsmanlı İmparatorluğu'nun yönetiminealmıştır. Osmanlılar döneminde bölgede önemli olaylar geçmemiştir. Gerek Selçuk,gerekse Osmanlı dönemlerinde yörede pek çok kervansaray,camii ve medrese yaptırılmıştır.

Hititler döneminde Kahve Dağı eteklerinde bulunan Nevşehir'in o günkü adi "NYSSA"dır.Osmanlı dönemin Nissa' nın yakınlarında MUSKARA adında bir köy kurulmuştur. Osmanlı Sadrazamı Damat İbrahim Paşa Muskaralı olup görevi aldığı yıllar arasında Muskara Köyü ve çevre köy kasabalarla geliştirerek yeni şehir anlamına gelen NEVŞEHİR adını alır.20 Temmuz 1954 yılına kadar Niğde ilinin bir ilçesi olan Nevşehir bu tarihte il olmuştur.sayfa 11
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
« önceki   123 ... 101112 ... 128129130   sonraki »
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler