Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
2. El Araçlarda Km Düşürme
123   sonraki »

ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 1
Kamer55

5 yıl önce - Çrş 11 Nis 2012, 20:40
2. El Araçlarda Km Düşürme


Saygıdeğer wowturkey üyeleri;
Ülkemizde 2. el oto satışı toplam araç satışlarının %70ini oluşturuyor. Bu kapsamda da 2. el satışı büyük bir nimet. Bu işi işyeri açarak vergisi ile yapanlarda var, normal olarak alım satım yapanlarda. 2. el satışı büyük bir pazar olduğundan araçların km'sini düşürüp haksız kazanç elde edenlerin sayısı günümüzde artmakta. Aracın km'sini 60 bin diye güvenip alan, aslında km'nin 150 binlerde olduğu gerçeğiyle karşılaşan çok vatandaşımız var.
İnternette biraz araştırma sonucu km düşürmenin nitelikli dolandırıcılığa girdiği ve 2 ile 7 yıl arasında hapis cezası olduğunu öğrendim.
Alıntı:
Daire:11
Tarih:2009
Esas No:2006/5396
Karar No:2009/563
Kaynak:MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler:TCK 157, 61/1-e
İlgili Kavramlar:ARABA ALIM-SATIM İŞİNİN (GALERİCİLİK) SIFATININ SERBEST MESLEK KAVRAMI İÇİNDE DEĞERLENDİRİLEMİYECEĞİ
nl2br( 5237 Sayılı TCK.nun 158/1-i bendinde “… serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi” hali nitelikli dolandırıcılık olarak kabul edilmiştir. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 65/2. maddesinde serbest meslek faaliyeti “Sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır” şeklinde tanımlanmış, aynı kanunun 66.maddesinde ise “ serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır” denilmiştir. Böylece kendi nam ve hesabına mesleğin gerektirdiği etik kurallara uygun olarak çalışması gereken kişilerin toplumda kendilerine duyulan güveni kötüye kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçunu işlemeleri hali nitelikli dolandırıcılık olarak düzenlenmiştir.Bu bendin uygulanabilmesi için failin “serbest meslek mensubu” olması ve dolandırıcılık suçunu da mesleği gereği kendilerine duyulan güveni kötüye kullanmak suretiyle işlemesi gerekir. Somut olayda ise; sanığın, araba alım-satımı işi karşılığında aldığı bedeller için Vergi Usul Kanunu gereğince serbest meslek makbuzu düzenlemeyip fatura düzenlemek zorunda bulunduğundan, araba alım-satım işinin (galericilik) sıfatının yukarıdaki açıklamalar ışığı altında serbest meslek kavramı içinde değerlendirilemeyeceği, eylemin dolandırıcılık suçunun basit halini oluşturacağından tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir. Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inaç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık ve müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak: Kararın gerekçe bölümünde; 5252 sayılı Türk Ceza Kanunun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9/3. maddesi uyarınca suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Yasa ile sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı Yasanın ilğili bütün hükümleri olaya uygulanarak ve zarar miktarı da TCK.nun 61/1-e maddesi uyarınca temel cezanın tayinide gözetilerek ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle lehe Yasanın tesbiti gerektiği gözetilmeden, bu ilkelere uyulmadan ve uygulamalı karşılaştırma yapılmadan gerekçeden yoksun olarak denetime olanak vermeyecek şekilde 765 sayılı Yasa hükümleri esas alınarak yazılı şekilde hüküm kurulması, Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 05.02.2009 gününde oybirliği ile karar verildi. Başkan Üye Üye Üye Üye TEBLİĞNAME Sanığın galerici olarak serbest meslek sahibi olduğu bu nedenle işyerinde bulunduğu, müştekininde bu duruma güvenerek aracını sanığa satmak amacıyla noter de satış işlemi yaptığının anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin yargılama aşamasında 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı TCK.nun 158/1-i maddesinde tanımı yapılan “Serbest meslek sahibi kişiler tarafından mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçunu oluşturabileceği, bu suçtan delillerin tartışmasınında ağır ceza mahkemesinin görevine girdiği gözetilmeyerek görevsizlik kararı yerine yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması, Yasaya aykırı bulunduğundan hükmün CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASI, Talep ve dosya tebliğ olunur.20.07.2006 )


Alıntı:
MADDE 158 - (1) Dolandırıcılık suçunun;

a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,

c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,

İşlenmesi halinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 5377 – 29.6.2005 / m.19) Ancak, (e), (f) ve (j) bentlerinde sayılan hallerde hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.


Yine Motorlu Araç Satıcıları Federasyonunun bu yönde bi açıklaması var.

Alıntı:
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kahyaoğlu ikinci el araç alacakları uyardı.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kahyaoğlu, ikinci el araç satışlarında belli kontrol mekanizması olmadığı için herkes tarafından rahatlıkla ikinci el araç alım satımı yapıldığına dikkati çekerek, ''Kilometre düşürme olayının çok sık yaşanması üzerine Federasyon olarak İçişleri Bakanlığına bu konuda çalışma yapılması talebinde bulunduk'' dedi.

Kahyaoğlu, yaptığı açıklamada, ikinci el araç satışlarının kontrolsüz olarak herkes tarafından yapıldığını belirterek, ''İkinci el araç satışlarında belli kontrol mekanizması olmadığı için herkes ikinci el araç alım satımı yapıyor. Bu durum da bazı dolandırıcılık olaylarına davetiye çıkarıyor. Çünkü herkes iyi niyetli değil'' dedi.

İkinci el araçların satışında yapılan kilometre düşürme, pert kaydını değiştirme ve kapora yöntemiyle dolandırıcılık yöntemlerinden en yaygın olarak kullanılanının kilometre düşürme olduğunu ifade eden Kahyaoğlu, nitelikli dolandırıcılık suçu olan kilometre düşürmenin bazı kişiler tarafından 50 liraya yapıldığını söyledi.

Kahyaoğlu, ''İkinci el araç alan kişi, aracı test merkezlerine götürüp motor ve kaportasına baktırıyor. Bu raporlar tabii ki önemli ama mutlaka bir servise gidip aracın gerçek kilometresinin öğrenilmesi lazım'' diye konuştu.

Aldığı aracın kilometresinin düşürüldüğünü satım işlemi sonrasında öğrenen kişilerin genellikle bu durumu sineye çektiklerini aktaran Kahyaoğlu, ''Halbuki bu nitelikli dolandırıcılık. Bu durumla karşılaşan kişiler, ya aracı iade etsinler ya da mahkemeye başvursunlar'' dedi.

Kilometre düşürme olayının çok sık yaşanması üzerine Federasyon olarak İçişleri Bakanlığına bu konuda çalışma yapılması talebinde bulunduklarını belirten Kahyaoğlu, ''Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı ikinci el araçların satışları sırasında araçların gerçek kilometrelerinin bir belgeyle ortaya konulması için çalışma yapmalarını istiyoruz. Ancak yapılacak böyle bir çalışmayla kilometre düşürme ile yapılan dolandırıcılığın önüne geçektir'' diye konuştu.

2 İLA 7 YIL ARASINDA HAPİS CEZASININ SÖZ KONUSU
Yetkili otomobil servis sahibi Mustafa Akpınar da yapılan bazı testlerin ardından bir otomobilin kilometresinin düşürülüp düşürülmediğinin kolaylıkla anlaşılabildiğini vurgulayarak, satıcıların bu yola satmakta zorlandıkları otomobilleri cazip kılmak için başvurduğunu dile getirdi.

Avukat Çiğdem Erman ise ticari bir faaliyet kapsamında yapılan dolandırıcılıkların ''nitelikli dolandırıcılık'' kapsamında değerlendirdiğini belirterek, ikinci el otomobilleri kilometrelerinin düşürülmesinin de bu kapsamda değerlendirildiğini söyledi.

Türk Ceza Kanunu'na göre dolandırıcılığın 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası gerektirirken, nitelikli dolandırıcılık için 2 ila 7 yıl arasında hapis cezasının söz konusu olduğunu aktaran Erman, aldıkları otomobillerin kilometresi düşürülen vatandaşlara vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaları gerektiği önerisinde bulundu.Bu konu hakkında yorum ve düşüncelerimizi anlatabiliriz. Başına gelmiş olanlar, Yakınında bu durumla karşılaşan arkadaşlarımız var mı?


ahmetsever
5 yıl önce - Çrş 11 Nis 2012, 21:02

2.el araçlarda km.düşürme çok konuşulan/duyulan bir olay, ancak ispat etmek çok zor gibi. Ayrıca ispat etsen bile satıcıya dava açsan yıllar sürer, dava masrafları/çileside cabası, bu nedenle km.si düşürülmüş araç alıp daha sonra km.sinin düşürüldüğünü anlayan insanlar sineye çekiyor gibime geliyor.
Ancak nasıl bir önlem alınabilir? çok zor...


Ahmet Çamlı

5 yıl önce - Prş 12 Nis 2012, 00:06

Özellikle galeri arabalarının bir çoğu KM'si düşürülmüş arabalardan oluşuyor.
Bunu öyle bir ayarlıyorlarki siz anlayamıyorsunuz bile.

Diyelim ki 2010 model bir araba alacaksınız arabanın periyodik servis bakımlarıda yapılmış diyelim ki 60.000 km'de 2010 yılında servise girdi bir dahaki servis bakımı 1 yıl sonra olsun diyelim. Bu 1 yıl içerisinde 130.000 hatta 150.000 km'den fazla bir yol yapan bir araç servis bakım günü gelmeden km düşürülmesi yapılıyor ve araç daha önce 60.000'de servise girmişti anlaşılmasın diye 70.000 'e çekiliyor ve araç 2011 servisine 70.000 km'de girmiş oluyor.
serviste bu çıkmıyor. sizi aracı alırken kaç binde servise girmiş diye bakıyorsunuz "Tamam" diyorsunuz. satıcı da "bakın km'de oynama falan yok servise girdiği tarih ve km'ler belli deyip kağıtlarını gösteriyor veya internetten sorgulatıyor servise.
Ancak araca motor yıpranma veya performans testi ekstradan yapılırsa belki anlaşılabiliyor..

Bunu geçen gün bir arkadaşımın tanışı ayaküstü sohbette bana anlattı hatta kendi arabasına da "bunun km düşürme zamanı geldi" diye böbürlenerek anlatıyordu.

Özellikle şirket araçları ve de kaportada sorunu bulunmayan hatasız araçlarda bu km düşürülmesi yapılıyor.

Şirket araçları bilirsiniz çok km yapar araca bakarsınız 2011 model ama km'si 180.000 olmuştur. Piyasası da km'sinden dolayı düşüktür bunu alan uyanık!! galericiler veya ikinci elciler yasal olmayan km düşürme işlemi yaparak aldığını çok daha üstünde satıyorlar. Tabi alıcılar bu durmdan habersiz "Çok uygun fiyata aldım tertemiz aranba" diye teselli ediyorlar kendilerini...ilker22
5 yıl önce - Prş 12 Nis 2012, 09:25

Ben hiç tasvip etmiyorum bu işlemi yapanları aslında ruhsata KM ibareside eklenmeli araç el değiştirdikçe km ler işlenmeli ruhsata adam aldığında km kaçtaymış ben aldığımda kaçta çok güzel yardımcı olur.

Bir arkadaşım 2.el araç satıp alıyor adamın mesleği bu olmuş vergi derseniz vermez galerici değil.İstanbul a gidiyor 20 ye alıyor aracı aracın km yi 80 -90 bin e düşürüp 21 -22 ye satıyor.

Nasıl satıyor onuda anlamıyorum ben 40.000 km de ki aracımı 24 e verene kadar göbeğim çatladı veremedimde nitekim 23 e gitti.

Hatta bir keresinde dizel Cordoba getirdi İstanbuldan araç 350.000 km deymiş bunu 270 .000 e indirip gözümün önünde 18 e verdi.Kamer55

5 yıl önce - Pts 07 May 2012, 16:25

Yapanların Allah bin belasını versin. Bildiğiniz kul hakkına giriyor ve haksız kazanç oluşturuyor..

İSMAİL MAHMUT
5 yıl önce - Prş 10 May 2012, 17:46

ARKADAŞLAR BÖYLE BİR ARACI BİLMEDEN ALIP BİR SÜRE SONRA SATANLARIN DURUMU NE OLACAK
YANİ ARABAYI BİR SÜRE KULLANMIŞ ODA İLAN VERİP SATMIŞ HELEKİ ARABA 4 5 EL DEĞİŞTİRMİŞSE
BİZ SAYGIN BİR AİLEYİZ ALDIĞIMIZ ARACIN BİZ 5. SAHİPLERİYİZ SATTIĞIMIZ KİŞİYLE MAHKEMELİK OLDUK HİÇ BİR ŞEYLE ALAKAMIZ YOKKEN ANCAK BİZİM ELİMİZDE DYNMOOS EXPERTİZLİK ŞİRKETİNİN 2 ADET RAPORU VAR ARACI BİZ ALMADAN ÖNCEKİ TARİHLERDE BAKILMIŞ ARACA KM BİZE GELMEDEN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ KANITLANIYOR RESMEN AİLECE PİSKOLOJİMİZ BOZULDU SONUÇ NE OLACAK BEKLEYİP GÖRECEZgökhan_adige
5 yıl önce - Prş 10 May 2012, 17:51

bu işlem nasıl yapılıyor arkadaşlar

Burç

5 yıl önce - Prş 10 May 2012, 19:45

Arabayı kriko ile kaldır, geri vitese takıp gaza basılı tut, kilometre saati geriye gider..
(bknz: Ferris Bueller)


ferhat_zor
5 yıl önce - Cum 11 May 2012, 15:32
ARAÇ KM DÜŞÜRME


arkadaşlar benim başıma geldi şerefsizi mahkemeye verdim adam ilk sahibi yetkili serviste adı çıkıyor sahibinden com daki ilan çıktısı ile avukata verdim avukat 1,5 yıl sürer dedi beklemekteyiz kazanırız dedi dolandırıcılıga girer ayıplı mal satmaya girer dedi zamanınız varsa mahkemeye verin hakkınızı arayın herkese geçmiş olsun derim

serdar_35_35

5 yıl önce - Cum 11 May 2012, 20:44

Iste Boyle yapanlar kul hakkina girer. yav benim anlamadigim 2007 model BMW nasil olurda 160.000 Km gelir
cok sasiriyorum...sayfa 1
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET