Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 4
mehmetgakkom
7 yıl önce - Prş 29 Mar 2012, 09:37
özgün 35


bunu ben kendimden çıkarmadım kardeş biraz araştırma yaparsan eğer biraz dini inancın kuvvetliyse arasştır göreceksin bunu din adamları bile söylüyor fırat nehrinin kuuruyup altın rezervlerini çıkacağını ve bunun üzerine savaşlar olacağını yani hurefe değil bizzat din adamları tarafından söylenen kelimeler bilmem anlatabildlmmi
Alıntı:

08:16 (bugün)

işin ilginç yanı elazığın olmayan 50 bin ton altınını bile kıyamete bağlayanlar olmuş. millet olarak şu hurafeleri ve üfürükçülüğü bir türlü bırakamadık.


İSMAİL ÇELİK

7 yıl önce - Prş 29 Mar 2012, 09:49

50000ton Altın rezervi hakikaten doğru bir rezerv tahminimi?Dünya'nın yıllık altın üretimi yanlışım varsa düzeltin yıllık 1500ton.

Altın vardır yoktur demiyorum rezerv doğrumu?Sıfır hatası yok değilmi?


Hadislerde kastedilen altın ifadesi hakikaten altın madenini kastetmişolabileceği gibi,barajlarında hem enerji temini hem sulama yönünü düşünürsek altın değerindedir.Birde altın gibi değerli başka şeylerde kastedilmiş olabilir.(Petrol gibi)Belki 2-3 hususta kastetilmiş olabilir bunu zaman gösterecek.

Ama bu hadisin öğrettiği birşey var bize ülkemizin içinde olacağı birtakım şeyler olacak o kesin.

Sonra hesaplama yapmışsın izah etmişsin 60 ton mantıklı.mehmetgakkom
7 yıl önce - Prş 29 Mar 2012, 10:02

Alıntı:


İSMAİL ÇELİK


Mesajlar: 6803
İSTANBUL


09:49 (bugün)

50000ton Altın rezervi hakikaten doğru bir rezerv tahminimi?Dünya'nın yıllık altın üretimi yanlışım varsa düzeltin yıllık 1500ton.

Altın vardır yoktur demiyorum rezerv doğrumu?Sıfır hatası yok değilmi?


Hadislerde kastedilen altın ifadesi hakikaten altın madenini kastetmişolabileceği gibi,barajlarında hem enerji temini hem sulama yönünü düşünürsek altın değerindedir.Birde altın gibi değerli başka şeylerde kastedilmiş olabilir.(Petrol gibi)Belki 2-3 hususta kastetilmiş olabilir bunu zaman gösterecek.

Ama bu hadisin öğrettiği birşey var bize ülkemizin içinde olacağı birtakım şeyler olacak o kesin.

Sonra hesaplama yapmışsın izah etmişsin 60 ton mantıklı.


ismail kardeş hadiste fırat nehri suyu çekilecek altın yatakları çıkacak diyor yani sanmıyorum barajların olması mantıklı gelmiyo bence
Fırat nehrinin sularının çekilerek, nehir yatağından altın çıkması (Müslim, Filen, 29-31).


İSMAİL ÇELİK

7 yıl önce - Prş 29 Mar 2012, 10:09

Ama şu ifade var;altından bir dağ meydana gelmediği müddetçe;

zaten kesin odur demiyorum.

Hakikaten altın madenide olabilir.Altın kadar değerli madende olabilir.(Petrol v.s)

Hadiste suyu çekilme ifadesi var,şimdi burada su çekilmesi kuraklıktanmı olacak,nehir yatakmı değiştirecek belli değil.Ama baraj inşaatında bilirsin su tutana kadar (seddin arkası dolan kadar)su salınmaz.Doğrusunu Allah bilir ve zaman gösterecek.


ilkay33

7 yıl önce - Prş 29 Mar 2012, 11:47

Dünya'da çıkarılmış ya da çıkarılmayı bekleyen toplam 195 bin ton altın var ( en iyimser tahminler bunlar ) Bu rezervlerinde tamamına yakını Güney Afrika , Bostvana , Kongo , Brezilya , Rusya ve Myanmar'da bulunuyor...

Bu başlık alınmayın ama gerçekten ABARTILI

http://www.focusdergisi.com.tr/kultur/00364/

Ayrıca MTA 'ya göre en büyük altın rezervlerimiz Bergama ve Uşak sahasında ( ki bunlarda taş çatlasın 450 tonu bile bulmayacak)

kaynak : http://www.focusdergisi.com.tr/kultur/00364/AMIRAL
7 yıl önce - Prş 29 Mar 2012, 12:46

50000 ton rezervimiz varsa , zenginiz yahu....
Derdimizin tasamızın olmaması lazım !


Emrah23
7 yıl önce - Prş 29 Mar 2012, 15:21

mta.gov.tr
Alıntı:
ELAZIĞ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI
Elazığ ili Doğu Anadolu Bölgesinin güneybatısında, Yukarı Fırat havzasında yer almakta
ve Doğu Anadolu Bölgesini batıya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmaktadır. Elazığ’ın
topraklarını dağlık alanlar, platolar ve ovalar oluşturmaktadır.
Elazığ ilini de içine alan bölge, Doğu Toros orojenik kuşağında yer almaktadır. Bölge aynı
zamanda Doğu Anadolu Fay Zonu (DAF) üzerindedir ve bu nedenle oldukça karmaşık bir
jeolojiye sahiptir. Bu karmaşık jeolojik yapılar beraberinde birçok cevherleşmeyi de getirmiştir.
Elazığ ili ve çevresi, özellikle metalik maden yatakları açısından Türkiye’nin en önemli
bölgelerinden bir tanesidir. Genel Müdürlüğümüzün Elazığ ili ve yakın çevresinde yaptığı
çalışmalar sonucunda çok sayıda metalik maden ve endüstriyel hammadde yatak ve zuhurları
ortaya çıkarılmıştır. Bunlar başta krom ve mermer olmak üzere, bakır, kurşun, çinko, demir,
manganez, şelit, florit ve kireçtaşı olarak sayılabilir.
26 milyon ton olan (% 20 Cr2O3 ve üzeri) Türkiye krom potansiyelinin % 45’lik bölümü
Guleman bölgesinde bulunmaktadır. Guleman Bölgesi krom potansiyeli ve üretimi açısından
birinci önemli bölgedir. Bölgede, geçmiş yıllardan günümüze üretim yapılan büyük yataklar
Gölalan, Yunusdere, Ayıpınar, Kef, Kapin ve Lasir olarak sayılabilir. Bunlardan günümüzde
sadece Kapin ocağında açık işletme yapılmaktadır. Türkiye’de bulunan iki ferrokrom tesisinden
biri Guleman’da yer almaktadır.
Bölgedeki en önemli kurşun-çinko yataklarından biri Keban-Simli Kurşun-Çinko yatağıdır.
Bu yatakta, % 4.51 Pb, % 5.28 Zn ve 100 gr/ton Ag değerleri saptanmış olup, 86.800 ton görünür,
48.000 ton muhtemel ve 1.000.000 ton mümkün rezerv belirlenmiştir. Metal içeriği olarak ise
77.119 ton Pb ve 90.277 ton Zn tespit edilmiştir. Keban-Simli gümüşlü kurşun-çinko yatağından
geçmişte 577.000 ton tüvenan cevher üretimi yapılmıştır ancak yatak günümüzde
işletilmemektedir. Elazığ ili bakır yatakları bakımından da önem arz etmektedir. Ergani bakır
sahası ülkemizin önemli bakır yataklarından biridir. Ergani-Anayatak Türkiye’nin işletmeye konu
olmuş en eski bakır yataklarından biridir. Geçmiş yıllarda Genel Müdürlüğümüz tarafından
gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yatakta ortalama % 1.30 Cu tenörlü 14.650.000 ton cevher
saptanmıştır. Yatak Etibank tarafından geçmiş yıllarda işletilmiş olup, Ergani sahasındaki bakır
yataklarında özel sektör tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca Keban-Nallıziyaret ve
Sivrice-Uslu sahaları da ildeki diğer önemli bakır yataklarından biridir. Nallıziyaret yatağında %
0.092 Cu tenörünün yanı sıra % 0.014 Mo ve %0.054 W tenörleri de mevcuttur ve yatakta toplam
4.5 milyon ton rezerv belirlenmiştir. Sivrice-Uslu bakır yatağında ise % 0.26 Cu tenörlü 1.635.653
ton görünür rezerv saptanmıştır. Bunlar dışında Ergani, Keban, Palu ve Sivrice ilçelerinde çok
sayıda küçük boyutlu bakır-kurşun-çinko-molibden zuhurları bulunmaktadır. İlde çok sayıda
manganez cevherleşmeleri bulunmaktadır ancak bunların büyük çoğunluğu küçük boyutlu
zuhurlar niteliğindedir. Maden ilçesindeki % 16-20 arasında Mn içeriğine sahip zuhurların toplam
rezervi 1960 tondur. İldeki önemli demir zuhurları Keban ve Baskil ilçelerinde bulunmaktadır.
Baskil-Karakaş demir zuhurunda % 51.84 Fe, % 6.54 SiO2, % 0.47 Mn ve % 0.36 Al2O3 tenörlü
126.270 ton görünür rezerv, Keban Aşvan demir zuhurunda ise % 54.49 Fe tenörlü 23.798 ton
görünür demir rezervi tespit edilmiştir. Aşvan yatağı geçmiş yıllarda bir miktar işletilmiştir.
Bölge endüstriyel hammadde açısından da başta mermer olmak üzere önemli oluşumlara
sahiptir. Alacakaya ilçesindeki Elazığ vişnesi olarak adlandırılan mermerler sedimanter kökenli
tektonik breşlerin kalsit dolgu ile çimentolanması ve bağlanması sonucunda oluşmuştur. Yöredeki
mermer yatakları kişiler ve özel kuruluşlarca işletilmektedir. Mermer dışında ildeki diğer
endüstriyel hammaddeler florit ve kireçtaşıdır. Keban-Karamadara sahasında % 40 CaF2 tenörlü
604 ton görünür rezerve sahip florit ile Sivrice-Örençay’daki % 54.3 CaO tenörlü 36.250.000 ton
muhtemel rezerve sahip kireçtaşlarıdır.
Sözü edilen yer altı kaynakları dışında Kolan-Karakoçan’da da sıcaklığı 30°C-45.4°C,
debisi 25 lt/sn olan sıcak su kaynağı tespit edilmiş olup, alanda açılan kuyudan 41°C sıcaklık ve
25 lt/sn debide üretim sağlanmıştır.


ayrıca verilen bilgiler şöyle;
Alıntı:
ALTIN ( Au )
Keban (Fırat batısı) Au Sahası
Tenör : 1.2 gr/ton Au, 142.9 gr/ton Ag,
Rezerv : 40.700 ton görünür, 10.600 ton muhtemel rezerv.
BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO ( Cu-Pb-Zn )
Keban-Simli Pb-Zn İşletmesi
Tenör : % 4.51 Pb, % 5.28 Zn (100 gr/ton Ag değeri bilinmektedir)
Rezerv : 86.800 ton görünür, 48.000 ton muhtemel, 1.000.000 ton mümkün rezerv vardır.
Metal içeriği olarak 77.119 ton Pb, 90.277 ton Zn bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda
577.000 ton tüvenan cevher üretimi yapılmıştır. Yatakta üretim yoktur.
Keban-Zeytindağı zuhuru
Tenör : % 0.7 Zn, % 2 Pb (1.64-2.35 gr/ton Au, 40.1-47.3 gr/ton Ag değerleri
bilinmektedir).
Rezerv : Zuhur olduğu için rezerve yönelik çalışma yoktur.
Yurtbaşı-Gurbet zuhuru
Tenör : % 37 Zn, % 15.5 Cu,
Rezerv :Zuhur olduğundan rezerve yönelik çalışma yoktur.
Palu-Kedek zuhuru
Tenör : % 1.30 Cu, % 0.60 Zn,
Rezerv :Zuhur olduğundan rezerve yönelik çalışma yoktur.
Sivrice-Helezür Sahası
Tenör : % 2-3 Cu, %1 Zn, % 30 pirit
Rezerv : 50.000 ton muhtemel rezerv. Metal içeriği olarak 1.000 ton Cu, 500 ton Zn,
15.000 ton pirit bulunmaktadır.
Ergani-Şeyhyüt Tepe Sahası
Tenör : % 2 Cu
Rezerv : 2.000.000 ton görünür, 3.000.000 ton muhtemel rezerv.
Ergani-Türbe (Kafir,Topaluşağı,Mihrapdağı) Sahası
Tenör : % 1.34 Cu
Rezerv : 351.000 ton görünür rezerv. Metal içeriği ise 47.034 ton bakırdır.
Palu-Karaçör (Deri) zuhuru
Tenör : % 7-12 Pb, % 28-40 Zn
Rezerv :Zuhur olduğundan rezerve yönelik çalışma yoktur..
Keban-Nallıziyaret Yatağı
Tenör :% 0.092 Cu, % 0.014 Mo, % 0.054 W. Yataktaki diğer cevher mineralleri Pb, Zn
ve F
Rezerv : 4.500.000 ton görünür+muhtemel rezerv.
Keban-Bergayın zuhuru
Tenör : % 8 Pb-Zn
Rezerv :Zuhur olduğundan rezerve yönelik çalışma yoktur.
Keban-Karamağaradere zuhuru
Tenör :% 1Pb, % 1 Zn ve % ve % 0.76 Mo
Rezerv :Zuhur olduğundan rezerve yönelik çalışma yoktur.
Ergani-Ana Yatak
Tenör : % 20.20 pirit, % 12.54 S, % 1.39 Cu
Rezerv : 3.500.684 ton görünür rezerv vardır. Metal içeriği 203.628 ton bakırdır. Geçmiş
yıllarda yataktan 8-10 milyon ton üretim yapılmış olup, yatak terkedilmiştir.
Ergani-Mihrapdağı Sahası
Tenör : % 2.5 Cu
Rezerv : 290.000 ton rezerv belirlenmiştir. Geçmiş yıllarda üretim yapılmıştır.
Ergani-Hacan Sahası
Tenör : % 1.60 Cu
Rezerv : 40.000 ton görünür+muhtemel rezerv vardır. Metal içeriği 640 ton bakırdır.
Ergani (Mızır Tepe, Mergen Tepe, Kısabekir) zuhuru
Tenör :%1.38 Cu,
Rezerv :Zuhur olduğundan rezerve yönelik çalışma yoktur.
Baskil Nazaruşağı
Tenör :% 2 Cu (2.4 gr/ton Au, 4.2 gr/ton Ag değerleri bilinmektedir).
Rezerv : 49.000 ton mümkün rezerv.
Sivrice-Uslu bakır sahası
Tenör : % 0.26 Cu
Rezerv : Sahada % 0.26 Cu tenörlü 1.635.653 ton görünür, % 24 Cu tenörlü 2.592.650
ton muhtemel rezerv vardır.
DEMİR ( Fe )
Merkez-Aşvan Sahası
Tenör : % 31.88 ve % 54.49 Fe
Rezerv :% 54.49 Fe tenörlü 23.798 ton görünür rezerv, % 31.88 Fe tenörlü 164.250 ton
görünür rezerv vardır. Yatağın bir kısmı geçmiş yıllarda işletilmiştir.
Baskil-Karakaş Sahası
Tenör : % 51.84 Fe, % 6.54 SiO2, % 0.36 Al2O3
Rezerv : 126.270 ton görünür rezerv. Yatağın bir kısmı baraj gölü altında kalmış olup
kısmen işletilmiştir.
Keban-(Yahyalı ve Birivan-Hemzikan) Zuhurları
Tenör : Bilinmiyor.
Rezerv : 3 adet zuhur. Zuhur olduğundan rezerve yönelik çalışma yoktur.
FLORİT ( F )
Keban-Karamadara Sahası
Tenör : % 40 CaF2, MnO, Pb, Zn, Fe2S, Mn
Rezerv : 604 ton görünür,18.000 ton mümkün rezerv. Yatak geçmiş yıllarda üretilmiş.
KİREÇTAŞI ( Kçt )
Sivrice (Örençay Köyü) Sahası
Tenör : % 54.30 CaO
Rezerv : 36.250.000 ton muhtemel rezerv.
Elazığ-Cipköy
Tenör : -
Rezerv : 80.000.000 ton görünür+ mümkün+muhtemel rezerv.
KROM ( Cr )
İl genelinde: 22 adet yatak ve zuhur gurubu saptanmıştır. Geçmiş yıllarda çoğunda üretim
yapılmıştır. Günümüzde sadece Kapin ve Sori Yataklarında işletme faaliyetleri
sürdürülmektedir.
Tenör : % 15-35 Cr2O3
Rezerv : % 35 Cr2O3 ve üzeri. 500.000 ton görünür+muhtemel+mümkün rezerv, % 15-35
Cr2O3 tenörlü 7.000.000 ton görünür+muhtemel+mümkün rezerv.
MANGANEZ ( Mn )
Karakoçan (Sağın), Maden (Hazerik, Keydan, Satırlı, Körez, Değirmendere, Şadıyan,
Elbistan) Sahaları
Tenör : % 16-20 Mn
Rezerv : 2.000 ton toplam rezerv. Yataklar geçmişte işletilmiştir.
MERMER ( Mr )
Guleman-Altınoluk Köyü Yatağı-ELAZIĞ VİŞNE
Kalite : Kırmızı, yeşil renkli çakıllar gene aynı renkli çimento ile tutturulmasıyla
oluşmuşlardır. Sertliği 3, yoğunluğu 2.72 g/cm3, porozitesi % 3.2
Rezerv : 15.000.000 m3. Bu yörede birçok mermer yatakları kişiler ve özel kuruluşlarca
işletilmektedir.
MOLİBDEN (Mo)-WOLFRAM (Şel)
Keban-Soğanlıköy
Tenör : % 0.26 Mo, % 0.051 WO3
Rezerv : 25.000 ton görünür, 230.000 ton muhtemel rezerv.


Emrah23
7 yıl önce - Prş 29 Mar 2012, 15:27

erkanozkan demişki
Alıntı:
Birincisi Fırat Elazığa aitmiş gibi hemen sahiplenmeyin.
bizim fıratı sahiplendiğimiz falan yok kurumun açıklaması şöyle;
Alıntı:
Keban ilçesi sınırları içinde yer alan Fırat Nehrinin Batı sahasında 40 bin 700 ton görünür, 10 bin 600 ton da muhtemel altın rezervi bulunduğu belirtildi.

ayrıca verilen rakamlara göre 50bin tondan fazla altından bahsediliyor biz mta nın yalancısıyız


tuna destan
7 yıl önce - Prş 29 Mar 2012, 16:36

Hz. Peygamberin hadisi şeriflerine hala hurafe üfürükçülük diyenleri kınıyorum. Hadisleri inkar etmek küfürdür. Küfürde insanı dinden çıkarır. Hadisi şeriflerde belirtildiği üzere her 100 kişiden 99unun öldürülmesi hadisesi çok büyük bir hadisedir. Demek ki çok büyük bir zenginlik ortaya çıkacak ki bu kadar büyük bir kitlesel kıyım meydana gelecek. Ümmetini her konuda düşünen peygamberimiz bu konuda da bizi düşünmmüş ve sizden ona yetişen ondan birşey almasın demiştir. Ancak bu zenginliğin ne olduğu hadislerde açık açık belirtilmemiştir ve Fırat sadece Elazığdan akmamaktadır. Kimbilir belki Fıratın aktığı çok başka yerde çok başka bir zenginlik ortaya çıkacaktır henüz bu durum meçhuldür en doğrusunu Allah bilir.

Özgün Manastırlı
7 yıl önce - Prş 29 Mar 2012, 16:42

yahu Kuranda nerede petrol, altın, vs.. var olduğu niye yazsın madencilik kitabı mı o ??? dünyada gelişen her olaya bak Kuranda yazıyor demek moda oldu. elazığda altın olsa da Kuranda yazmaz olmasa da yazmaz. size kimse dinsiz olun demiyor ama birazcık ta ilime, bilime inanın.sayfa 4
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET