Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1

Sizce Cezalar Yeterli mi ?
Yeterli 20.9%  20.9%  [19]
Yeterli Değil 49.5%  49.5%  [45]
Para Cezası Yerine Hapis Cezası 12.1%  12.1%  [11]
Ben Kurallara Uyuyorum Cezalar Beni İlgilendirmez 12.1%  12.1%  [11]
Fikrim Yok 5.5%  5.5%  [5]
Toplam Oy : 91

Tarık Stlms
8 yıl önce - Pts 09 Oca 2012, 22:31
Trafik Cezaları : ücretler indirimler


Trafik Cezaları 2013


Kırmızı ışıkta geçme trafik cezası
■Madde 47/1-b Kırmızı ışık Kuralına uymamak
■Kimlere Uygulanacak: Sürücülere
■Ceza Tutarı Ne Kadar : 166 TL (Erken Ödeme Peşin 124,5 TL)
■Ceza Puanı: 20

Ehliyetsiz araç kullanma cezası
■Madde 36 Sürücü belgesiz araç kullanmak ve sürülmesine izin vermek
■Kimlere Uygulanacak : Kullananlara ve kullandıranlara
■Ceza Tutarı Ne kadar : 343 TL
■Açıklama : Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse ayrıca trafik zabıtasınca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.

Emniyet kemerini bağlamama cezası
■Madde 78/1-a Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak,
■Kimlere uygulanacak : Uymayanlara
■Ceza tutarı ne kadar : 77 TL (Erken Ödeme Peşin 57,75 TL)
■Ceza puanı: 15

Araçta telefonla konuşma cezası
■Madde 73 Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak
■Kimlere uygulanacak: Uymayanlara
■Ceza tutarı ne kadar: 77 TL (Erken Ödeme Peşin 57,75 TL)
■Ceza Puanı : 10

Alkollü araç kullanma cezası
■Madde 48/5 Yönetmelik ile belirtilen miktarın üzerinde alkollü araç kullanmak
■Kimlere uygulanacak : Sürücülere
■Ceza tutarı ne kadar :
■1. Defasında 700 TL Erken Ödeme Peşin 525 TL
■2. Defasında 877 TL Erken Ödeme Peşin 657,75 TL
■3 ve 3ten fazlasında 1.407 TL (en az 6 ay)
■Ceza puanı: 20
■Belgenin geri alınma durumu: Geriye doğru 5 yıl içerisinde 1. defada 6 ay, 2. defada 2 yıl, 3 ve 3′ten fazlasında 5 yıl (mahkemece)
■Araç Kullanmaktan men: Sürücüler
■Açıklama: Sürücülerden 2. defa alkol aldığı tespit edilenler Sağlık Bakanlığınca sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlar, eğitimi başarıyla tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir, 3 ve 3′ten fazlasında ise sürücüler psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri muayenesine tabi tutulurlar, bu değerlendirme ve muayene sonrasında durumu uygun olanlara süresi sonunda belgeleri iade edilir.

Muayenesiz araç kullanma cezası
■Madde 34 Araçların muayene süresini geçirmek
■Kimlere uygulanacak: Sürücülere
■Ceza tutarı ne kadar: 77 TL ( Erken Ödeme Peşin 57,75 TL)
■Ceza Puanı: 10
■Trafikten men: Araçlar

Hız sınırı aşma cezası % 10′dan – % 30′a kadar
■Madde 51/2-a Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak
■Kimlere uygulanacak: Sürücülere
■Ceza tutarı ne kadar: 166 TL (Erken Ödeme Peşin 124,5 TL)
■Ceza Puanı : 10
Hız sınırı aşma cezası % 30′dan fazla
■Madde 51/2-b Hız sınırlarını % 30’dan fazla kadar aşmak
■Kimlere uygulanacak: Sürücülere
■Ceza tutarı ne kadar: 343 TL (Erken Ödeme Peşin 257,25 TL)
■Ceza Puanı : 15
■Belgenin geri alınma durumu: Geriye dönük 1 yıl içerisinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile
■Açıklama: Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.
Trafik Cezaları 2012


Maliye Bakanlığının yeniden değerleme oranı çerçevesinde yılbaşından itibaren yüzde 10,26 oranında arttırıldı.

Servis freni, lastikleri, ışık donanımı noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanan sürücülere 72 lira ceza uygulanacak.

Görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar ve eşya bulunan, tehlike yaratacak veya çevredekileri rahatsız edecek derecede duman ya da gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler 154 lira ceza ödeyecek.

Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksilerde ise taksimetre bulundurmayan ya da kullanmayan sürücüler 319 lira, takoğraf veya taksimetreyi bozuk imal eden ya da bozan, bu durumdaki cihazları kullanan kişilere ise 4 bin 927 lira ceza verilecek.

Aracın muayene süresini geçirenler 72, sürücü belgesiz araç kullanan ya da kullanıma izin verenlere de 319 lira ceza yazılacak.

Sürücü belgesi sınıfına göre sürmeye yetkili aracın dışındaki araçları kullananlara 319, sürücü belgesi almak için yanlış bilgi veya sahte belge veren sürücü adaylarına 814, araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmayan sürücülere ise 154 lira ceza verilecek

Işık İhlali

Aksi bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme ya da gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli işgal etmenin cezası 154 lira oldu.

Kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere 154 lira ceza yazılacak.

Toplu taşım araçlarında sigara içmenin cezası 82 lira oldu. Alkollü araç kullanan sürücülere birinci defasında 650, ikinci defasında 814, 3 ve 3'ten fazlasında ise bin 306 lira para cezası verilecek.

Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri alarak araç kullanan sürücüler de bin 306 lira ceza ödeyecek.

Taşıt kullanma süreleri dışında araç kullanmak ve kullandıranlara 72 lira ceza verilecek.

Hız Sınırı

Hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar (otuz dahil) aşan sürücülere 154, yüzde 30'dan fazla aşanlara da 319 lira ceza verilecek.

Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen ya da sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal edenlere bin 967 ile 3 bin 280 lira arası ceza verilecek.

Araçların hızlarını, kavşak, dönemeç, tepe üstleri, yaya geçitleri, hemzemin geçitler, tünel, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmayan sürücülere 72 lira ceza verilecek.

Dönüş kurallarına riayet etmeyen sürücüler 72, geçme kurallarına uymayan ya da yasak yerde geçen sürücüler ise 154 lira ceza ödeyecek.
Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan sürücülere de 72 lira ceza verilecek.

Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemeyip yakından takip eden sürücülere de 72 lira ceza verilecek.
Kavşaklara yaklaşırken şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek de 72 lira ile cezalandırılacak.

Duraklamanın yasaklandığı yerde duraklayanlar, kavşak, tünel, rampa, köprü ve bağlantı yollarına yerleşim birimleri içinde beş metre, yerleşim birimleri dışında ise yüz metre mesafede duraklayanlara 72 lira ceza verilecek.

Park Yasağı

Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde, geçiş yolları önünde veya üzerinde, yangın musluklarına her iki yönden beş metre mesafede park eden sürücülere 72 lira ceza uygulanacak.

Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park eden sürücüler de 72 lira ceza verecek.

Özürlülerin araçları için ayrılmış yerlere park eden sürücüler 144 lira ceza ödeyecek.

Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmayan sürücülere 319 lira, geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli ve yağışlı havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması durumunda sürücülere 154 lira ceza yazılacak.

Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanan sürücüler 72 lira ile cezalandırılacak.

Taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 58, karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapan sürücülere ise 147 lira ceza yazılacak.

Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulunduran, bu cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanan sürücüler 72 lira ile cezalandırılacak.

Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca süren, araçlardan bir şey atan veya döken, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere de 72 lira ceza verilecek.

Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmayan ve kullanmayanlara da 72 lira ceza uygulanacak.

Park yerlerindeki araçlar için, yetkisiz olarak park ücreti alanlara 72 lira ceza verilecek.

Sürücü belgeleri geri alındığı halde, geri alma süresi içerisinde araç kullananlara 319 lira ceza uygulanacak.

Kaza mahallinde durmayan ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almayanlara 154 lira ceza yazılacak.

Araçlara izin almadan reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak takılması ya da yazılması, sesli ve ışıklı donanımların bulundurulması durumunda sürücülere ve araç işletenlerine 72 lira ceza uygulanacak.

Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkaran sürücülere 650, tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkanlara da 72 lira ceza verilecek.

Kazalarda ölen, yaralanan veya maddi hasar varsa bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştiren sürücülere 319, kazayı yetkililere bildirmeyenlere de 154 lira ceza uygulanacak.

Yayalara Uygulanacak Cezalar

Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürüyen yayalara 72 lira ceza verilecek.

Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymayan, karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmeyen yayalara 72 lira ceza verilecek.

Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde ve kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını göz önüne almadan veya göz önüne aldığı halde uygun zamanda geçmeyen yayalar da 72 lira ödeyecek.

Herşey tamam ama araçlardan bir şey atan veya dökenlerede ceza verilmesi bence en mantıklı karar.
Kaynak


Burak Öztaş
8 yıl önce - Çrş 04 Nis 2012, 00:47

Bence ülkemizdeki trafik cezalarının yeterli hatta fazla bile olduğunu düşünüyorum. Buradaki asıl sorun hataların ne kadarının cezalandırıldığıdır. Hatta Ben cezalarda indirime gidilmesinden yanayım. Cezalar indirilsin ama her hata yapana da ceza uygulansın.levent tezcanlı

8 yıl önce - Çrş 04 Nis 2012, 02:10

Cezaların yeterliliği ile ilgili sorun yok, bence uygulamada yetersiziz. Nedense kesilen cezaların büyük çoğunluğu radar (aşırı sürat) ,yanlış park ve ışık ihlalinden oluşuyor, emniyet kemeri, cep telefonu ile seyir halinde konuşma, eksik-yetersiz donanımla trafiğe çıkma, şerit ihlali gibi konularada biraz ağrlık verilse, trafik çilemiz biraz daha azalır gibime geliyor,
ayrıca ehliyet eğitim ve sınav sisteminin yetersiz olduğunu düşünüyorum, insanlara gerçek manada araca hakim olmadan ehliyet verip ,tecrübeyi trafikte insan hayatlarını tehlikeye atarak öğrenmelerini bekliyoruz.


Murat Caner
7 yıl önce - Çrş 25 Nis 2012, 12:31

http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/04/25/hayir-m ...leri-degil

Alıntı:
Büyük acılara yol açan trafik kazalarını önlemek için yoğun bir mücadele verilen ülkemizde yargının emniyet güçlerine karşı özel zırh geliştirdiği ortaya çıktı.


Alıntı:
Hukukçular, "Büyük bölümü itiraz eden yargı mensupları lehine sonuçlanan mahkeme kararları trafikte ayrıcalıklı ve imtiyazlı bir sınıf oluşturdu" görüşünde. Antalya'da yaptığı kırmızı ışık ihlali MOBESE kameralarınca tespit edilen ve kayda alınan bir Ağır Ceza üyesinin itirazına bakan mahkemenin, "Ağır Ceza Mahkemesi üyesi bir hakim trafik suçu işlemez" diye karar verdiği öne sürüldü.


Romedi666
7 yıl önce - Çrş 25 Nis 2012, 12:51

Alıntı:
Hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar (otuz dahil) aşan sürücülere 154, yüzde 30'dan fazla aşanlara da 319 lira ceza verilecek.


Burada bi saçmalık var, ben 93km ile 319 tl ceza aldım ne yani şimdi 93 yerine 85le girmiş olsam yarısını mı ödeyecektim ? Böyle saçma bi sınır olduğunu bilsem nasılsa 319tl den yukarısı yok, o radara 250km/s ile girerdim...Mehmet Burak
7 yıl önce - Çrş 25 Nis 2012, 13:01

Alıntı:
Burada bi saçmalık var, ben 93km ile 319 tl ceza aldım ne yani şimdi 93 yerine 85le girmiş olsam yarısını mı ödeyecektim ? Böyle saçma bi sınır olduğunu bilsem nasılsa 319tl den yukarısı yok, o radara 250km/s ile girerdim...


Hız sınırına uysanız hiç para ödemeyecektiniz


meric turkbikmaz

7 yıl önce - Çrş 25 Nis 2012, 13:12

Laf olsun diye kesilen ve arkasında ne amaçların olduğunu bildiğimiz cezalar sade vatandaşın canını her zaman sıkmıştır.

Bir kaç sene önce Antalya'ya giderken başımızdan geçen bir olay;

Burdur'dan Antalya'ya doğru Toroslara sardırmışız.. O zaman yolun duble olduğunu hatırlamıyorum, inşa halinde olması kuvvetle muhtemel.. Önümüzde saatlerdir trafik kurallarına aykırı bir şekilde konvoy yapmış -belki de biraz mecburiyetten- kamyonlar... Sonunda bir düzlükte, çizgilerin kesik ve sollamaya müsait olduğu bir yerde bastık gaza geçtik 3-4 kamyonu... Tam bu geçişi tamamladığımız sırada kabak gibi radarın önüne düşmüşüz...Tak 500 metre ileride çevirdi polis amcam.. "90 km/sa hız sınırı olan yerden 106 ile geçmişsiniz, buyrun bu da görüntüsü" ...

Şimdi soruyorum size bu hak mı, adalet mi ? Türkiye yollarında bu tarz can sıkıcı durumlar malesef ki yaşanıyor.. Allah'a çok şükür babamın 30 küsür yıllık sürücülüğünde 1 ya da 2 kez bu gibi radara girdiğimiz hatırlarım..


Murat Caner
7 yıl önce - Çrş 25 Nis 2012, 14:30

Can sıkıcı mı? 106 ile duvara toslarsanız canınız gider.

meric turkbikmaz

7 yıl önce - Prş 03 May 2012, 09:59

Almanya'da 'tavsiye edilen hız sınırı 130 km/sa' olan yollarda (Autobahn) 200+ hızlar yapıyor insanlar. Buna rağmen kaza oranları çok düşüktür. Tabi orada çok sıkı tedbirler uygulanır hem araçların güvenliği hem de eyalet karayollarının, federal devletin sorumluluk alanına giren güvenlik önemleri açısından.

He eğer dersenki mevcut iktidar bu dandik ve standart dışı duble yolları yaptı, bir de üstüne hız sınırını 90'dan 110'a çıkardı... o zaman haklısın. Çünkü şehirler arası yollarda standart şerit genişliği 3.4m ve emniyet şeridi genişliği en az 3m olması gerekirken, bizde bazı yerlerde emniyet şeridinin ırzına geçilmiş bazı yerlerde trafik şeridi genişliği 2.5-3.0 aralığına kadar inmiş.

Biz tabi ki diğer insanların güvenliği ve kendi güvenliğimiz için hız limitlerine riayet ediyoruz. Ama sen önceki mesajımı dikkatle okumamışsın Kamyon konvoyu solladık diyorum sollamanın serbest olduğu yerde, anladın mı?


Gokce_1903

7 yıl önce - Prş 03 May 2012, 10:41

Emniyet şeridini normal şerit gibi kullanan insanlar yüzünden bir yığın insanımız öldü ama halen bunla ilgili doğru düzgün tedbir yok. Büyükşehirlerde tüm çevreyollarında EDS denetimi olmalı. Hergün Kozyatağı-Gebze arasından TEM'den gidip geliyorum, hergün emniyet şeridi hız yapanlarla kaynıyor.sayfa 1
123 ... 101112   sonraki »
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET