Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
44hakan
11 yıl önce - Pts 14 Ksm 2011, 20:36
Malatya Deprem Tarihçesi


Van'da yaşanan depremden sonra deprem açısından riskli bir bölgede bulunan Malatya'nın depreme ne kadar hazır olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok.Ama genel gözlemlerimiz gösteriyor ki Malatya da diğer şehirler gibi depreme kesinlikle hazır değil.Büyükşehir hikayesinden ziyade Malatya'nın deprem gerçeği üzerinde yoğunlaşması ve depreme kendini hazırlaması gerekiyor.Deprem öldürmez,bina öldürür gerçeğini göz önüne alıp gerekenleri yapmamız ve bu konuda bir kamouyu oluşturmamız gerektiğini düşünüyor ve bu söylemlerimizi eylemlerimize nasıl dökmemiz gerektiğini tartışabileceğimiz bir başlık açmayı düşündüm.İnternette kısa bir araştırma yaptım ve bakın Malatya'nın depremle arası nasıl?
Alıntı:
MALATYA İLİNİN DEPREMSELLİĞİ
Malatya ve yakın dolayında geçmişte olan ve gelecekte oluşacak depremlere neden olan DAF (Doğu Anadolu Fayı)'nın uzanımları ve bu uzanımların lokasyonları Ek-1 deki Malatya İli Afet Risk haritasında gösterilmektedir.

Bunlar Hazar-Sincik, Çelikhan-Gölbaşı ve Sürgü Faylarıdır. DAF zonu Doğu Anadolu da Karlıova’dan(Bingöl) başlayan ve 580 km uzunluğu boyunca Antakya ‘ya doğru uzanan 4-25 km genişlikte olan bir deformasyon kuşağıdır. Yaklaşık 2 milyon yıldır hareket ettiği bilinen sol yanal atımlı Daf’ın bugüne kadar 15 km lik yanal öteleme yapmış olduğu yani, fayın yıllık kayma hızının 7,9 mm/yıl olduğu tespit edilmiştir. Karlıova –Antakya arasında Daf belirgin sol yanal atımlı 7 ana segmentten oluşur.
Karlıova- Antakya arasında DAF zonunun her bir depremde kırılması beklenen belirgin bölümleri(segment) şunlardır:

1-Karlıova-Bingöl Fayı; 65 km
2-Bingöl-Palu yükselim alanı
3-Palu-Hazar Fayı; 50 km
4-Hazar-Sincik Fayı; 85km
5-Çelikhan-Gölbaşı Fayı; 50 km
6-Gölbaşı-Türkoğlu Fayı; 90 km
7-Türkoğlu-Antakya Fayı; 145 km
DAF boyunca bu segmentlerde büyüklüğü 6.7 ile 7.8 arasında değişen birçok deprem gelişmiş ve ağır hasarlara neden olmuştur.
Depremin Oluş Tarihi, Depremin Büyüklüğü ve Açıklamalar
27 Mart 1875 Gölcük Depremi : M>7.0 : Hazar(Gölcük) Gölünün güneyindeki köylerde etkili olduğu belirtilen depremle ilgili can kaybı dışında başka kayıt yoktur. Gölün Tigris Vadisine boşaldığı bölümün 4 m yükseldiği ve eski vadiye doğru aşırı su akışı olduğu belirtilmektedir.
02 Mart 1893 Çelikhan Depremi : M>7.0 : Malatya’nın güneyindeki 220 km uzunluğunda ve 120 km genişliğindeki bir alanda, Kubeli, Behevni, Hun-i Monayır, Akçadağ, Karakiahta ve Mirdis yerleşim alanları etkilenmiştir. Akçadağ Bölgesindeki 11740 evden 2179 ev tamamen yıkılmış, 1345 ev oturulamaz hale gelmiş ve 2195 ev hasar görmüştür. Depremde oluşan can kaybı 885, yaralı sayısı 164 dür. Malatya ile Pütürge arasındaki dağ köylerinde 7000 evden 5100 ü tamamen, 30000 nüfuslu Malatya da ise bazı evler yıkılarak 3000 can kaybı olmuştur.
04 Aralık 1905 Şiro Çayı Depremi: M=6.8 : Pütürge ile Sürgü arasındaki dağ köylerinde can kaybı(500) ve ağır hasar oluşarak, Kozluk, Abdülharap, Güzhane, Erkenek Kasabaları tamamen yıkılmıştır. Ana şoku az sayıda, ancak oldukça şiddetli artçı şoklar(M=5.5)izlemiştir.

14.06.1964 Malatya Depremi: M=6 : Ölü sayısı 8, hasarlı konut sayısı 678
05.05.1986 Sürgü Depremi : M=5.8 : Ölü sayısı 3, hasarlı konut sayısı 842
06.06..1986 Sürgü Depremi : M=5.8 : Ölü sayısı 1, hasarlı konut sayısı 1174
13.07.2003 Pütürge-Doğanyol Depremi: : M=5.4 : Can kaybı yok, hasarlı konut sayısı 400
26.11.2005 Pütürge-Doğanyol Depremi : M=5.2 : Can kaybı yok, ağır hasarlı konut sayısı 597, işyeri 2, ahır 134

Tarihsel deprem kayıtları, DAF’ın farklı bölümleri üzerinde son 100 yıldır büyük yıkıcı depremlerin gelişmediğini, dolayısıyla fay zonunun gelecekte olacak yıkıcı depremlerin riski altında olduğunu göstermektedir.
Ülkemizdeki en büyük diri faylardan biri olan DAF’ın Hazar-Sincik bölümüne Doğanyol İlçesi Gökçe Beldesi yaklaşık 4 km mesafede bulunmaktadır. Malatya yerleşim alanı ise İl sınırları içerisinden geçen yukarıda ifade edilen segmentlerine 36 km uzaklıktadır.
İlimiz 18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre Merkez 1. derece deprem bölgesi sınırları içerisinde yer almaktadır.


Kaynak:
http://iys.inonu.edu.tr/index.php?web=sivilsavunm ...amp;dil=tr


44hakan
11 yıl önce - Pts 14 Ksm 2011, 21:27
Fay Hattındaki En Riskli Yer!..Malatya


Fay Hattındaki En Riskli Yer!..

BİLSAM Akademik Düşünce Topluluğu tarafından aylık olarak yapılan kahvaltılı toplantıların bu ayki konusu "Deprem ve Malatya" oldu. Yaklaşık üç saat süren ve ilgili alanlarda çalışan akademisyenlerin de hazır bulunduğu toplantıda Van depremleri ve Türkiye’nin deprem gerçeği konuşuldu. Toplantıda bu konuda Malatya'da neler yapılacağı da tartışıldı. Malatya'nın yaklaşık 100 yılda bir yıkıcı bir depremle karşı karşıya kaldığı belirtilirken, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki en riskli bölge olduğu vurgulandı.

Tartışma ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantının sonuç bildirgesinde şu tepsit ve öneriler yeraldı.

1. Günümüz dünyası hızlı bir kentleşme eğilimi içindedir. Artık dünya nüfusunun yarıdan fazlası, Türkiye nüfusunun %75’inden fazlası, Malatya nüfusunun ise %65’den fazlası kentlerde yaşamaktadır. Kentler, insanlığın tarihsel yürüyüşü içinde insanoğlu tarafından ortaya çıkarılan en orijinal ve en karmaşık yapılardır.

2. Kentleşmede sürdürülebilirliğin ilk şartı kenti afetlerden korumaktır. Bu yüzden özelde Malatya genelde de ülkemizdeki bütün şehirler için afet risk unsurları ortaya konulmalı, risk haritaları çıkarılmalı, afetlerle mücadele stratejisi geliştirilmeli, yapılacaklarla ilgili planlama, projelendirme ve uygulama süreçleri belirlenmelidir. Kentlerde yapılacak yatırımlar, alt yapı çalışmaları, bölge planı, il çevre düzeni, ulaşım planı ve diğer çalışmalar, hazırlanan risk haritalarına göre yapılmalıdır.

3. Deprem riski Malatya için en başta gelen doğal afet riskini oluşturmaktadır. Bu yüzden Malatya’da sürdürülebilir bir kentleşme sağlamanın ilk şartı kenti deprem riskine karşı korumaktan geçmektedir. Zira depreme karşı koruyamadığımız bir kenti sürdürülebilir kılamayız. Bu anlamda Malatya deprem konusunda mutlaka bir strateji geliştirmeli ve yapılacak çalışmalar sistematik bir yaklaşımla ele alınmalıdır.

4. Doğu Anadolu Fayı (DAF) ülkemizin en önemli deprem kuşaklarından birini oluşturmaktadır. DAF kuşağında Bingöl, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Antakya illeri bulunmaktadır. Tüm bu deprem kuşağında yaklaşık 3 milyon kişi yaşamaktadır. DAF’ın jeolojik özellikleri ve tarihsel deprem kayıtları bu kuşak içerisinde 7’den büyük depremlerin olabileceğini göstermektedir. Tarihsel katalog verilerine göre MS 602 yılından 1905 yılına kadar bu hat üzerinde 21 yıkıcı deprem oluşmuştur. Bunların 13 tanesi Malatya, 2 tanesi Kahramanmaraş, 2 tanesi Muş- Bingöl arası, 2 tanesi Palu (Elazığ) ve 2 tanesi de Hazar Gölü (Elazığ) çevresinde gerçekleşmiştir.

5. Bu veriler Malatya’nın her 100 yılda bir yıkıcı bir depremle karşı karşıya kaldığını, Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki en riskli bölge olduğunu, bu fay üzerinde son bin yılda oluşan depremlerin çoğunun Malatya merkezli gerçekleştiğini göstermektedir. Dahası Malatya sadece doğu Anadolu fay hattının değil aynı zamanda Malatya -Ovacık fay hattının da tehdidi altındadır.

6. İlimizde “Depremle Mücadele Stratejisi” geliştirilmeli, bu stratejiyi yürütmek üzere bir “Deprem Konseyi” oluşturulmalı, olası deprem senaryoları dikkate alınarak deprem parkları belirlenerek, buralarda bağımsız elektrik enerjisi kaynakları, su kaynakları, çadır, ısıtıcı, demir kesici, vinç gibi araç ve gereçler hazır bulundurulmalıdır.

7. Yapılan inşaatlarda aşırı yüksek binalara yer verilmemeli, binalar arasında esneme boşlukları bırakılmalı, en önemlisi ise mimari yaklaşımda değişime gidilerek “Dikey Mimariden Yatay Mimariye” geçilmelidir. Bu yaklaşım sosyal psikoloji açısından da anlamlı olacaktır.

8. Yapılan her bina için binanın teknik özelliklerini, kim ya da kimler tarafından inşa edildiğini, kullanılan malzemelerin özelliklerini, temel yapısını vs gösteren bir “Bina Tanıtım Levhası” hazırlanmalı ve yetkili merciler tarafından onaylandıktan sonra binanın girişine asılmalıdır.

9. İnşaat sektöründe çalışanların tamamında sertifikalı olma şartı aranmalı belgesi olmayanlar, özellikle konut inşaatında çalıştırılmamalıdır. En önemlisi müteahhitlik mesleği, belli kriterleri sağlamayı gerektiren bir mesleğe dönüştürülmelidir.

10.Türkiye’deki depremlerde oluşan can kayıpları temelde binaların gerekli şartlara uyulmaksızın yapılmasından kaynaklanmaktadır. Bunun önlenmesi için denetimler sıklaştırılmalı, denetim elemanları liyakat ve ehliyet ilkesine göre istihdam edilmeli, inşaatlar sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Zira var olan sorunların büyük çoğunluğu mevzuat yetersizliğinden değil insan unsurundan kaynaklanmaktadır.

11. Malatya’nın yapı envanteri çıkarılarak bütün konutlar niteliğine göre tasnif edilmeli, muhtemel depremlere karşı öncelikli risk alanları belirlenerek bu alanların kentsel dönüşüme ya da yeni konutlarla değiştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmalıdır.

12. Yeni uygulamaya giren yapı denetim sisteminde müteahhidin firma seçme inisiyatifi engellenerek, denetim yapacak firmanın kura ya da sıra ile belirlenmesi sağlanmalıdır. Zira aksi uygulama müteahhitle firmanın pazarlık yapmasına, fiyatlarda ciddi bir denetimi imkânsız kılacak kırımların gündeme gelmesine ve dolayısıyla denetimin inşaat alanında bizzat yapılmak yerine büroda kâğıt üzerinde yapılmasına yol açmaktadır.

13.İlgili alanlarda eğitim veren ve müfredatında meslek etiği dersi olmayan lise, yüksekokul ve fakülteler için bu ders zorunlu hale getirilmelidir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları duyarlı hale getirilerek deprem ve sonuçları konusunda eğitim çalışmaları arttırılmalıdır.

14.Günümüzde her ilde en az bir üniversite olduğu dikkate alınarak üniversitelerin bu alanda daha çok katkı vermesi sağlanmalı, bilimsel araştırmalarda evrensellik ilkesinden kopmaksızın yerelin sorunlarına öncelik verilmelidir.

15.Bütün bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde ve sürecin işletilmesinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliği yapmalıdır.

Kaynak:
http://www.reklam_link.com/haber/fay-hattindaki- ...riskli-yer


cilee
11 yıl önce - Sal 15 Ksm 2011, 20:02

sanırım pütürge depreminin tarihi yanlış. o iki depremde mayıs 2000 yılında oldu diye hatırlıyorum.

Nihat Koç

11 yıl önce - Prş 16 Şub 2012, 14:05

Malatyada Az Önce 4.7 Şiddetinde Deprem Meydana Gelmiştir

cemil sav
11 yıl önce - Prş 16 Şub 2012, 14:09

evet hissettim derecesi küçükte olsa ev kötü sallandı..Emrah23
11 yıl önce - Prş 16 Şub 2012, 16:28

geçmiş olsun malatyalı kardeşlerimize hafif şekilde elazığdada hissedildi deprem. malum doğuanadolu fay zonu üzerinde kurulu şehirlerimiz. hepimizin dileği biran önce inşallah kentsel dönüşüm projeleri uygulanır

Hüseyin_44
11 yıl önce - Prş 16 Şub 2012, 18:37

Alıntı:
"Kayıp ve Tahribat Yok"

Malatya Valisi Ulvi Saran, Darende ilçesinde meydana gelen orta şiddetli depremin ardından aldıkları bilgiler doğrultusunda bir kayıp ve tahribat olmadığını bildirdi.

Vali Saran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurkaya köyü merkezli yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından yetkililerle telefonla görüştüklerini belirterek, ''Şu ana kadar aldığımız bilgiler doğrultusunda bir kayıp ve tahribat yok'' dedi.

Bir ekibi olay mahalline gönderdiklerini belirten Saran, köyde esaslı bir inceleme yapacaklarını kaydetti.

Deprem anında Darende'de olan köy muhtarı Kadir Kayacı ise vatandaşların panik yaşadığını ve dışarı çıktığını belirtti.

''Herhangi bir kaybımız yoktur'' diyen Kayacı, 45-50 haneli köyde bazı evlerde çatlamalar olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Köyde yaşayan Döndü Kaya da eski ve kullanılmayan bir evin yıkıldığını söyledi.

İlçe merkezinde ise depremi hisseden vatandaşların sokaklara çıktığı öğrenildi.

KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI..

Bu arada Darende Kaymakamı Mehmet Aktaş, merkez üssü Çukurkaya köyü olan 4.7 büyüklüğündeki depremde bir yazlık evin bazı kısımlarının yıkıldığını, onun dışında olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Depremin ardından Çukurkaya köyüne giden Kaymakam Mehmet Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazlık olarak kullanılan bir evin bazı kısımlarının yıkılması dışında köyde bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.

Aktaş, ''Bazı kısımları yıkılan yazlık bir ev var. Onun dışında bir şey yok. Herhangi kayda değer bir şey yok. Bir kaç evde çatlamalar var. Vatandaşın kayda değer bir sıkıntısı yoktur. Yazlık olarak kullanılan bir ev. Toplumda depremle ilgili ufak bir korku var'' dedi.

Ayrıca, Çukurkaya köyüne yakın olan Yazıköy'de de bazı evlerde çatlaklar oluştuğu öğrenildi.

Öte yandan, deprem anı Darende'deki bir internet kafenin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Anadolu Ajansı
alp coşkun
11 yıl önce - Çrş 21 Mar 2012, 23:50

Bu gün meydana gelen deprem büyüklük olarak her ne kadar 3.9 olarak ölçülsede yüzeye çok yakın olması nedeniyle(2.6 km.) çok şiddetli şekilde hissedildi. Depremin büyüklüğü kadar derinliği ve sarsıntı süreside önemlidir Allahtan uzun sürmedi.

Vahap+44

11 yıl önce - Prş 22 Mar 2012, 01:07

Çok şükür korkulan olmadı..Rabbim muhafaza eylesin..Amin...

zali44

7 yıl önce - Pzr 04 Ekm 2015, 00:36
hafiften sallandık


2015.10.04 00:08:03 ORNEKKOY-PUTURGE (MALATYA)
RABB'im felaketlerle sınanması bizi....sayfa 1
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET