Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
Rustavi

16 yıl önce - Pts 10 Oca 2005, 14:14
En gelişmiş il İzmir


Bir Izmir`li olarak ne kadar gurur duydum bilemezsinizz....


Alıntı:
En gelişmiş il sıralamasında İstanbul 6. sırada...

Beşincisi tamamlanan ''Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı'' sonucunda, 81 il içinde en gelişmiş il İzmir olarak tespit edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Gür'ün Konferans Genel Koordinatörlüğünü yaptığı, 81 ilin valileri, belediye başkanları, üniversite rektörleri, sanayi-ticaret odaları başkanları ve uzman kişi ve kuruluşların ortak çalışmasıyla iki yılda gerçekleştirilen çalışma, Türkiye'nin sorunlarına çözüm önerileri getiriyor.
Tüm verilere göre birinci olan İzmir'i, Ankara ve Eskişehir izlerken, İstanbul 6. sırada yer alıyor. 81 il arasında, Hakkari en geri kalmış il olarak tespit edildi.
DPT, DİE gibi kuruluşlar başta olmak üzere, birçok ekonomik ve sosyal istatistiki bilginin kullanıldığı illerin gelişmişlik ortalamalarının belirlenmesinde şu veriler kullanıldı:
''Nüfus, yüzölçümü, okur-yazar oranı, okullaşma oranı, kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), kentleşme oranı, il doğumlu olanlar/il nüfusu, ortalama hane halkı büyüklüğü, nüfus yoğunluğu, doğurganlık hızı, bebek ölüm hızı, kadın başına düşen çocuk oranı, öğretmen başına öğrenci oranı, yüksek öğretimdeki öğrenci sayısı, yatak başına düşen hasta sayısı, doktor başına hasta sayısı, işsizlerin işgücüne oranı, toplam suç sayısının nüfusa oranı, sanayi sektöründe çalışan nüfus, kişi başına yıllık elektrik tüketimi, kişi başına yıllık su tüketimi, GSYİH gelişme hızı, merkez ilçelerin gelişmişlik sıralaması.''


ÇÖZÜM ÖNERİLERİ...
Çözüm önerileri içinde, ''istihdamın arttırılması, herkese sağlık ve sosyal güvenlik hakkının sağlanması, zorunlu temel eğitimin 12 yıla çıkarılması, AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılması, AB yanında, Kafkaslar'da, Balkanlar'da ve Ortadoğu'da yeni işbirliği ve güç birliğinin hızlandırılması bölgesel dengesizliklerin giderilmesi, demiryolu ağının genişletilmesi, tarımda arazinin ve suyun etkili kullanımının sağlanması'' gibi öneriler bulunuyor.
Türkiye'nin sorunlarına çözüm önerilerinde, ''kalkınma çabalarında insan odaklı, çevre, yoksulluğun azaltılması, adalet, fırsat eşitliği, eğitim kalitesi, Ar-Ge, sağlık, çağdaş sosyal güvenlik alanlarına öncelik verilmesi, güneş, rüzgar, su gibi yenilenebilir biyokütlenin enerji amaçlı kullanımına önem verilmesi, doğalgazın yaygınlaştırılması, yatırımcının önündeki bürokratik engeller kaldırılması, yatırımla ilgili işlemlerin azaltılması ve etkili bir şekilde koordine edilmesi, yatırımlardaki teşviklerin kademeli olarak ve ürüne veya temel çıktıya göre verilmesi'' gibi öneriler de yer alıyor.

OKUMA-YAZMA ORANI...
Okuma-yazma oranı açısından en üst sırada İstanbul gelirken, İstanbul'u Ankara ve Tekirdağ izliyor. En az okuma-yazma oranına sahip il ise Şırnak.

KİŞİ BAŞINA GSYİH...
Kişi başına GSYİH açısından, en üst sırada Kocaeli yer alırken, Kocaeli'ni, Bolu ve Kırklareli izliyor. En az kişi başına GSYİH'ye sahip il ise Ağrı olarak tespit edildi.

KENTLEŞME ORANI...
En yüksek kentleşme oranında, İstanbul birinci sırada yer alırken, Ankara ikinci, İzmir ise üçüncü sırada yer alıyor.
En az kentleşme oranına sahip il ise Bartın.

TOPLAM SUÇ SAYISININ NÜFUSA ORANI...
Toplam suç sayısının nüfusa oranı açısından yapılan sıralamaya göre ise suç oranı en yüksek il Gaziantep olurken, ikinci Antalya, üçüncü İstanbul, dördüncü sırada ise Ankara yer aldı. Suç oranı en az olan il ise Erzincan olarak belirlendi.


Kaynak:
http://www.milliyet.com.tr/2005/01/10/son/soneko16.html


Bülent
15 yıl önce - Cum 16 Arl 2005, 15:11
Türkiye'nin geleceğinde İzmir'in önemi


Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü internet sitesinde "Türkiye'nin Geleceği" adinda bir calisma bulamadim maalesef, vakti olan bir arkadas arastirip bizlerle paylasirsa sevinirim.

Alıntı:


Türkiye'nin geleceğinde İzmir'in önemi

"Türkiye'nin Geleceği" konusunda İçişleri Bakanlığı, Valilikler, Belediye Başkanlıkları, Üniversiteler, Ticaret, Sanayi Odaları Başkanlıkları, Sendikalar, Vakıflar ve birçok Sivil Toplum Kuruluşunun katıldığı ortak bir akıl ürünü olan çok önemli bir çalışma yayınlandı.
AB müzakere sürecinde çok iyi hazırlanmış ve çözüme odaklanmış bu öğretici çalışma aşağıdaki dört ana eksen üzerine oturuyor;
a) Valilikler
b) Belediye Başkanlıkları
c) Üniversiteler
d) Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı
Bu olağanüstü çalışmayı iş yapma yeteneği çok yüksek, üst düzey bir yönetici Mustafa Gür koordine etmiş.

MUSTAFA GÜR KİMDİR?
Sayın Mustafa Gür, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı.
Devlet İstatistik Enstitüsü'nden yetişmiş. Matematik mühendisi.
Ayrıca işletme ve kamu yönetimi konusunda yüksek lisans eğitimi var.
Sayın Mustafa Gür'ün Genel Koordinatörlüğünü yaptığı bu çalışma, 81 il bazında 25 değişken analiz edilerek ortaya çıkmış.
İl bazında gelişme potansiyeli, ivme kazandıracak projeler, sorunları aşmaya dönük çözüm önerileri geliştirilmiş.
Sayın Mustafa Gür bu çalışmaya başladığında 42 yaşında idi.
700 bilim adamının katkıda bulunduğu ve Türkiye'nin ortak aklı olan "Türkiye'nin Geleceği" çalışması 6 yılda tamamlandı.
Bu süreçte sonuçları değerlendiren 5 konferans gerçekleştirildi.

ÇALIŞMANIN SONUÇLARI
Çalışmada refah ve gelişmişlik göstergesi olan 25 temel kriterin ortalaması ele alınarak inceleme ve sıralama yapıldı.
Bu kriterler;
Okur yazar oranı, okullaşma oranı, kişi başına GSYİH, kentleşme oranı, nüfus, aile büyüklüğü, nüfus yoğunluğu, doğurganlık hızı, bebek ölüm hızı, bir kadına düşen çocuk sayısı, ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, yatak başına hasta sayısı, doktor başına hasta sayısı, işsizlerin-işgücüne oranı, nüfusa göre suçlu oranı, sanayi sektöründe çalışan nüfus, kişi başına yıllık elektrik tüketimi, GSYİH-gelişme hızı.

Burada önemli olan 25 kriterin bir bütün olması. Bu nedenle değerlerin ortalaması önemli.

İZMİR'İN YERİ
Sonuca dikkatinizi çekiyorum;
Bu göstergelere göre gelişme potansiyeli en yüksek olan il İzmir.
İzmir diğer illere göre daha gelişmiş.
Bu sonuç İzmir'in yatırımlar için önemli bir potansiyele ve altyapıya sahip olduğunu gösteriyor.
Bu çalışmayı Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi'nden temin etmek mümkün.
Buradan Sayın Mustafa Gür'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

http://ya2005.yeniasir.com.tr/12/16/index.php3?ka ...m=yazarlar


ismail deveci
12 yıl önce - Çrş 08 Ekm 2008, 22:18

İzmir gerçekten de 'en gelişmiş il'sıfatını hakeden bir il.Bu şehre her gidişimde bunu daha fazla anlıyorum.

ibrahim_

12 yıl önce - Prş 09 Ekm 2008, 16:29

Bu ilk 1. oluşu değil.Daha önceki araştırmalarda da bu sonuç çıkmıştı.İzmir eğitim,yaşam tarzı ve diğer konularda diğer illerimize göre daha farklı ve bu durum dışardan gelen insanların yorumlarıyla ön plana çıkıyor...

Yusuf Esengül
12 yıl önce - Prş 09 Ekm 2008, 16:35

İzmir her alanda Türkiye'nin lokomotifi. Sadece şehir merkezi değil ilçeleri ile de en önde. Büyük problemlerini halletmiş. Tek problemi aşırı göçe ayak uyduramamak ve içme suyu problemini halledememiş olması. Her şeye rağmen keşke her yer İzmir kadar şanslı olsa,keşke her yer İzmir gibi olsa.

ozgurok
12 yıl önce - Prş 09 Ekm 2008, 17:43

haber 2005ten
aynı araştırma şu an yine yapılsa aynı sonucun çıkacağını ben de zannetmiyorum


Fırat
12 yıl önce - Prş 09 Ekm 2008, 18:49

Alıntı:
aynı araştırma şu an yine yapılsa aynı sonucun çıkacağını ben de zannetmiyorum

Ben de zannetmiyorum,
devletin zirvesindeki o "önemli" kişiler İzmir'i pek önemsemediği için yatırım yok, kendi kendimize gelişmek zorundayız.
Bu şartlar aldında da hayli zor..


Ege T.
12 yıl önce - Prş 09 Ekm 2008, 20:41

Alıntı:
İzmir %60'ın üzerinde gecekondulaşma oranıyla, İstanbul ve Ankara'yı açık ara sollarken nasıl en gelişmiş il olabiliyor?

Bana göre en yaşanılası iller sıralamasında Bursa ve İstanbul'un ardından, üçüncülüğü hakedebilir.

Bunu hangi veriye dayanarak söylüyorsunuz.
İzmir'in 2005'den daha kötü durumda olduğuna da kesinklikle katılmıyorum. Yatırım yapılmıyor diyorsunuz ama sadece çevre yolunun bitmesi bile büyük bir olay. Evet İzmir'e bu dönemde de geçmişte olduğu gibi hakettiği önem verilmiyor ama yıllardır konuşula konuşula sonunda bazı kıpırdanmalar olmaya başladı. Limanın özelleştirilmesi sorunsuz bir şekilde bitip gerekli yatırımlar yapılır, İzmir-İstanbul otoyolu bitirilir(yılsonuna kadar ihale edilecek), Yeni kent merkezindeki yatırımlarda ekonomik krizler nedeniyle aksamayarak tamamlanır, Urla'daki teknopark ile birlikte tüm yarımada planlara uygun şekilde gelişir ve turizm alanları da mantıklı, korumacı bir anlayışla değerlendirilirse İzmir 2020'de bugün hayal bile edilemeyecek bir noktaya gelecektir. İzmir ve çevresinin çok büyük bir potansiyeli var ve bu potansiyel er ya da geç bir şekilde ortaya çıkacaktır.


Engin

12 yıl önce - Prş 09 Ekm 2008, 20:46

Alıntı:
Suç oranı en az olan il ise Erzincan olarak belirlendi.

Erzincan Osmanlı zamanından beri böyleymiş, Atatürk bile şehirde hapishanelerin bomboş olmasına çok şaşırmış.

İzmir bence de çok gelişmiş bir il. Hepsini görmeden en gelişmişi diyemem elbette. Ancak insanları diğer büyük şehirlerden oldukça duyarlılar. Bir büyük şehir, tüm imkanlar var ama büyük şehirlerin hiç bir sorunu yok


osmancık
12 yıl önce - Prş 09 Ekm 2008, 20:55

ortalaması alınınca iyi çıktı galiba yoksa , tek tek kalemlere bakılınca pek fazla birinciliği yok.

şehirleşmede istanbul ankara
okuma yazma oranında istanbul ankara
kişi başına milli gelirde kocaeli, bolu.

başka kalemlerde fena değil demek ki.sayfa 1
123 ... 111213   sonraki »
ANA SAYFA -> İZMİR - Haberler ve Sohbet