Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 887

Kanal İstanbul Projesi
olumlu düşünüyorum 46.4%  46.4%  [1053]
olumsuz düşünüyorum 46.9%  46.9%  [1064]
fikrim yok / kararsızım 6.6%  6.6%  [150]
Toplam Oy : 2267

Mehmet Kasım İyonya
1 ay önce - Çrş 07 Ağu 2019, 11:51
EKOSİSTEM DENGESİZLİĞİ


Doğayı çok kurcalama, bozarsın. Süveyş Kanal Cephesi Savaşlarını 1918'de kaybettik. Karadeniz bugün ötrofikasyon (besin fazlalığı) olarak bilinen bir ekosistem dengesizliği yaşamaktadır. Kısmen iklimsel hidro-meteorolojik koşulların zorlamasıyla 1993 yılından sonra deniz ürünlerinde ani bir çöküş ve ekosistemde rejim kayması da görülmektedir. Marmara’daki birincil üretim ve klorofil yoğunluğu çoğu zaman Karadeniz’den daha yüksektir. Bunun sonucunda, Marmara Denizi’nde Karadeniz’den daha da büyük etkiler sergilenmektedir. Son yıllarda yaşanan, balıkçıların ağlarını ve denizin yüzeyini kaplayan “kaykay” gibi olaylar bu duyarlı ekosistemin, Karadeniz’de de olduğu gibi, sanayileşme öncesi normal koşullarından çok fazla saptığını hatırlatmaktadır.


Plankton üretiminin doğal bir sonucu, “kendini gölgeleme” yoluyla üretim için gerekli (fakat fazlası sınırlayıcı olan) ışık geçirgenliğini etkilemesidir. Türk Boğazlar Sistemi’nde üst katmanın altına hemen hemen hiç ışık geçmemekte, birincil üretim sadece yüzeye yakın katmanda gerçekleşmektedir. Bunun sonucunda yüzey katmanda aşırı üretimle oluşan artıklar ve bozunma ürünleri tabana çökmektedir. Türbülans çoğu yerde, özellikle derin kesimlerde, rüzgârlarla karıştırılan üst katman akımıyla sınırlıdır ve dolayısıyla yüzeydeki oksijenin aşağıya doğru iletilmesi engellenmiştir. Aslında Marmara Denizi’nin derin kesimine oksijen hemen hemen sadece Çanakkale Boğazı’ndan giren Akdeniz sularınca sağlanır ve bu nedenle Karadeniz’dekinin benzeri oksijensiz (anoksik) koşullar en azından bugüne kadar oluşmamıştır Ancak tarihsel verilere bakıldığında, uzun yıllar içinde özellikle alt ve üst sular arasındaki bölgede oksijenin azaldığı görülmektedir. Yine çevre denizlerden ve karasal girdilerden çabuk etkilenen Marmara Denizi’nde artan olumsuz koşulların, önlem alınmaması halinde, daha büyük yıkımlara gebe olduğu öngörülebilir.Marmara’da bugünkünden çok daha olumsuz koşullara ulaşılır ve oksijen kullanımı artarsa yenilenme süresi uzun olan derin basendeki alt sularda oksijensiz koşullara doğru evrim gerçekleşir. İstanbul Boğazı alt akımı ile sağlanan oksijen hemen tüketildiği için Karadeniz’in derinlikleri tümüyle oksijensizdir ve dikey dolaşım bu suların türbülanslı girişim ile sağladıkları akılar sonucunda oluşur. Bölgesel hidrolojik döngü ile ilişkili olarak Karadeniz ile Akdeniz arasında gerçekleşen su seviyesi farkları iki deniz arasındaki akım miktarları ile doğrudan ilişkilidir. Bu da Karadeniz’deki tabakalaşmayı etkiler. Bu etkiler ise dikey dolaşım yoluyla fiziksel koşullara ve dolayısıyla ekosisteme yansır.


(+)


İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’den Marmara’ya madde taşıma işlevi resimde sergilenmektedir. Kuvvetli kıyı akıntılarıyla Karadeniz kıyısından sürüklenen partikül madde yükü Boğaz’ı aşarak Marmara Denizi’ne bir jet akımı halinde çıkmakta, akım yönü üstündeki küçük adalar (Sivriada, Hayırsızada ve Yassıada), jeti ikiye bölmektedir. Görünür ve infrared dalga boylarında algılanan yüzey sıcaklık dağılımı ise yine İstanbul Boğazı’ndan güneye doğru jet akımını göstermektedir.Mehmet Kasım İyonya
1 ay önce - Çrş 07 Ağu 2019, 15:03
1.105 m ASMA KÖPRÜ MALİYETİ


Alıntı:
3. Havalimanı çatalca metro hattı yapılırken ilk kanal İstanbul köprüsü dursunköy de yapılıyor istemezukçu camiaya da geçmiş olsun vatana millete hayırlı olsun çed süreci başladı


yalnız o metro değil, demiryolu. çed süreci başlayan iş. Daha inşaat süreci var. Maliyeti de yüksek. Kim karşılayacak acaba? Kanalı yapanlar mı? Devlet mi? 1.105 m uzunluk boğazdaki köprüye biraz yakın. Maliyeti de yüksek olur. Kanal boyunca böyle köprüler var. 8-10 tane. Maliyetleri topladığımızda bütçeye çok yük biner. K.Çekmece Avcılar Asma Köprüsü nasıl olacak acaba? Paralı mı?

https://reklam_link.com/2019/08/istanbul-havalimani- ...im-atildi/

Alıntı:
Proje kapsamında tren hattı, Kanal İstanbul’u toplam uzunluğu bin 105 metre olan asma köprü ile geçecek.


Ahmet YükselS
1 ay önce - Çrş 07 Ağu 2019, 16:29

Alıntı:
PLANKTON PATLAMASI


Plankton nedir diye sorsak 3 gün düşünür, en sonunda google'den bir yazı bulup paylaşırsın, burada bize plankton dersi vermeye kalkıyorsun!! Yapma bunu Volkan!!

Alıntı:
EKOSİSTEM DENGESİZLİĞİ
Doğayı çok kurcalama, bozarsın. Süveyş Kanal Cephesi Savaşlarını 1918'de kaybettik. Karadeniz bugün ötrofikasyon (besin fazlalığı) olarak bilinen bir ekosistem dengesizliği yaşamaktadır. Kısmen iklimsel hidro-meteorolojik koşulların zorlamasıyla 1993 yılından sonra deniz ürünlerinde ani bir çöküş ve ekosistemde rejim kayması da görülmektedir. Marmara’daki birincil üretim ve klorofil yoğunluğu çoğu zaman Karadeniz’den daha yüksektir. Bunun sonucunda, Marmara Denizi’nde Karadeniz’den daha da büyük etkiler sergilenmektedir. Son yıllarda yaşanan, balıkçıların ağlarını ve denizin yüzeyini kaplayan “kaykay” gibi olaylar bu duyarlı ekosistemin, Karadeniz’de de olduğu gibi, sanayileşme öncesi normal koşullarından çok fazla saptığını hatırlatmaktadır.


Yahu aynı saçma bilgileri her gün 10 defa paylaşınca bilgiler doğru olmuyor!! Bir soru sorduk, hala cevaplamadın!.. Boğazın bana göre 10'da 1'i, senin uzmanlara göre 90'da 1'i kadar su taşıyacak olan kanal mı karadeniz ve marmaranın eko dengesini bozacak? Bunu cevapla sonra gene saçmalıklarını paylaşırsın..

Alıntı:
K.Çekmece Avcılar Asma Köprüsü nasıl olacak acaba? Paralı mı?


İyonyagillere paralı normal vatandaşlara parasız olacak..

Kanalın maliyetini hesaplayan devlet, üstüne yapılacak köprüleri mi hesaplamayacak? Hepsi hesaplandı.. Yapılması mecburi olan 6 büyük köprünün (biri tren) toplam maliyeti 5 milyar tl olacak. İhtiyaca göre yapılacak 3-4 köprünün daha küçük olacağı hesaba katarak onların da 1.5-2 milyar arası bir maliyeti olması muhtemeldir.Mehmet Kasım İyonya
1 ay önce - Çrş 07 Ağu 2019, 16:38
KARADENİZ'İN AŞIRI BESİN YÜKLÜ KİRLİ KIYI SULARI AKACAK


Uzmanları dinlemeye devam ediyoruz. Kanaldan geçecek suyun boğazla kıyasla az olmasını, 30 yıl, 40, yıl gibi uzun vadede değerlendirdiğinizde oluşacak total etkiyi hesaplayabilirsiniz. Uzmanların hazırladığı dosyada bazı uydu resimleri paylaşılmış. Bu resimler bir benzetmeyle can çekişen bir hastanın röntgen filmi ile kıyaslanırsa, İstanbul’un güneyindeki çıplak gri renkli şehir alanları sol ve sağ akciğerler olarak algılanıp, ortasından geçen İstanbul Boğazı da Marmara Denizi’nin soluk borusu olarak canlandırilabilir. Gerçekte ise bölgenin tümünün yaşam destek sistemleri göz önüne alınırsa, kuzeydeki kırmızı alanların bu akciğerlere oksijen sağlayan ve elde kalan son yeşil alanları temsil eden ‘kuzey ormanları’ olduğu görülebilir.Üçüncü Köprü, bağlantı otoyolları, 3. havaalanı, Kanal İstanbul projeleriyle, bunların çevresinde yaratılacak yeni uydu kentler ve yerleşimler, halen 15 milyon gibi anormal bir nüfusa ulaşmış bulunan tarihi Şehr-i İstanbul’un kalan son yeşil alanlarının ve dünyada eşi bulunmayan zenginlikteki denizlerinin, son kırıntılarının da daha büyük nüfus artışı ile tamamen yitirilmesi anlamını taşımaktadır.

Uydu resimlerinde görüldüğü gibi, İstanbul Boğazı, artık Marmara Denizi'nin soluk borusu olmaktan çok uzaktır. Karadeniz'in aşırı besin yüklü, kirli kıyı sularının Marmara'ya taşınması ve yerel kirlenme sonucunda bu iç denizimiz, halen geri dönülmez biçimde tahrip olmuş durumdadır. Önlem alınmaya başlanmaz ve ek kirletici yüklerin bu denizimize verilmesi sürerse, sorunlar artarak sürecektir.


Ahmet YükselS
1 ay önce - Çrş 07 Ağu 2019, 17:28

Yayınladığın harita bile bizi teyit ediyor.. Kanal istanbulun güzergahında kayda değer bir orman yok. Sadece kuzeyde karadenize çıkışta, Terkos civarında ufak bir yeşil alan var. Kanal istanbul projesinde milyonlarca yeni ağaç dikilecek. Yeşil alana 150 milyon metrekare civarında alan ayrılıyor.. Kesilecek ağaç ise 5-6 milyon metrekareyi geçmez. Aradaki farka bak..

Bu arada soruları cevaplamamakta ısrar ediyorsun.. Tekrar soruyorum: ''Boğazın bana göre 10'da 1'i, senin uzmanlara göre 90'da 1'i kadar su taşıyacak olan kanal mı karadeniz ve marmaranın eko dengesini bozacak?''Arap arap
1 ay önce - Çrş 07 Ağu 2019, 19:04

Metro neyin üzerinde ilerliyor uçağın üzerindemi sende biraz akıl patlaması olmuş bence sanki metro demiryolunu kullanıyor gibi geliyor bana yanlışsam düzeltiver

Sinyor Selim
1 ay önce - Cum 09 Ağu 2019, 08:08

Ee ne oldu bu proje? Yapılmayacak mı? Hiç ses seda yokRfnkrm
1 ay önce - Cmt 17 Ağu 2019, 22:06

İstanbul boğazı için büyük önem taşıyan Kanal İstanbul projesinde ilk adımın tarihi belli oldu! Bu yıl 30 Ağustos 2019 tarihindeKanal İstanbul müjdesi açıklanacak. Tarihin 30 Ağustos seçilmesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemi bulunuyor. Türkiye'nin son yıllardaki en büyük projelerinden Kanal İstanbul'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kanal İstanbul" projesindeki kararlılığı, 30 Ağustos 2019 tarihinde resmen açıklanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos günü, Kanal İstanbul projesiyle ilgili ilk adımın müjdesini verecek. Kanal İstanbul'la ilgili ihale süreci ve diğer detaylar şimdiden araştırılmaya başlandı.


erhan344

1 ay önce - Pts 19 Ağu 2019, 17:20

Hayırlı olsun ülkemiz içinİstanbul boğazı için büyük önem taşıyan Kanal İstanbul projesinde ilk adımın tarihi belli oldu! Bu yıl 30 Ağustos 2019 tarihindeKanal İstanbul müjdesi açıklanacak. Tarihin 30 Ağustos seçilmesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemi bulunuyor. Türkiye'nin son yıllardaki en büyük projelerinden Kanal İstanbul'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kanal İstanbul" projesindeki kararlılığı, 30 Ağustos 2019 tarihinde resmen açıklanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos günü, Kanal İstanbul projesiyle ilgili ilk adımın müjdesini verecek. Kanal İstanbul'la ilgili ihale süreci ve diğer detaylar şimdiden araştırılmaya başlandı.

Daha önce Ulaştırma Bakanı Turhan'da, Kanal İstanbul'un 2025 yılında tam faaliyete geçeceğini ve büyük bir mega projenin Türkiye'ye kazandırılacağını duyurmuştu.

KANAL İSTANBUL'UN MALİYETİ DE BELLİ OLDU
Kanal İstanbul Projesi'ni yap işlet devret yöntemiyle yapmayı düşündüklerini açıklayan Ulaştırma Bakanı Turhan, projede toplam maliyetin yaklaşık 15 milyar dolar olduğunu söyledi.

KANAL İSTANBUL PROJESİ 30 AĞUSTOS'TA START ALACAK

30 Ağustos 2019 Tarihinde Kanal İstanbul için ilk adım atılacak. Proje, köprüler, yer altı geçitleri ve daha birçok geçit planlarıyla "Mega proje" statüsünde yer almakta.

https://www.google.com/amp/s/www.boxerdergisi.com ...-46374-amp


DERYA ŞİŞOĞLU
1 ay önce - Pts 19 Ağu 2019, 17:28
KANAL İSTANBUL PROJESİ


Kanal İstanbul aynı kararlıkla devam ediyor
Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin aynı kararlıkla devam ettiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda gençlerle bir araya geldi. Projeler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un aynı kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Erdoğan sözlerine şu ifadelerle devam etti, "Bazı ülkelerin ve firmaların şu anda ona da talepleri var. Bu taleplerle birlikte Kanal İstanbul'u devreye sokacağız. Onda da geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü Kanal İstanbul'u o kadar önemsiyoruz ki dünyanın en saygın projelerinden biri olarak görüyoruz."

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde, Boğaz'da denizin altından geçecek olan 3 katlı projeyle ilgili çalışmaların hazır olduğunu, projenin ihalesini yapıp uygulamaya sokacaklarını belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

"Kanal İstanbul, aynı kararlılıkla devam ediyor. Bazı ülkelerin ve firmaların şu anda ona da talepleri var. Bu taleplerle birlikte Kanalİstanbul'u devreye sokacağız. Onda da geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü Kanal İstanbul'u o kadar önemsiyoruz ki dünyanın en saygın projelerinden biri olarak görüyoruz. Orada da çift şehir planlıyoruz. Çift şehirden kastım, Karadeniz'le Marmara'yı ayıracağı için orada her iki tarafta muhteşem şehirler oluşturacağız. Bunlara sıfırdan başlanacağı için proje de ihtişamıyla bir farklılık ortaya koyacak. Bu farklılığıyla beraber Kanal İstanbul kendinden bahsettirecek. Süveyş Kanalı'nı, Panama Kanalı'nı dünyada herkes bilir. Şimdi İstanbul, İstanbul Boğazı'yla bir de Kanal İstanbul'uyla Çanakkale Boğazı'yla olduğu gibi dünyada farklı bir yere oturmuş olacak. Onunla ilgili bazı görüşmeler şu anda yapılıyor, dünyadan bazı firmaların katılma talepleri var."
https://reklam_link.com/kanal-istanbul-ayni-karar ...yor/606732sayfa 887
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET