Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Utku ARDIÇ

7 yıl önce - Pts 03 Oca 2011, 20:13
İST » D4(Kısa Mesafe Yolcu Taşımacılığı) Yetki Belgesi Yürürlüğe Girdi
Alıntı:
Ulaştırma Bakanlığı mevcut yetki belgelerine bir yenisini daha ekledi. D4 adını alan yetki belgesi 100 kilometreye kadar şehirlerarası, il içi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası ve il içi servis taşımacılığını kapsayacak.

Ulaştırma Bakanlığı D4 Yetki belgesinin kapsamını belirledi. Yönetmeliğe göre; D4 Yetki Belgesi ile;

-Tarifeli veya tarifesiz olarak 100 kilometreye kadar olan kadar olan şehirlerarası yolcu taşımacılığı,
-Tarifeli veya tarifesiz olarak mesafesine bakılmaksızın il içi yolcu taşımacılığı,
-100 Kilometreye kadar şehirlerarası veya il içi servis taşımacılığı yapılabilecek.

Diğer taraftan; D4 ile Tarifeli veya tarifesiz olarak şehir içi iki nokta arasındaki taşımacılık, Tarifeli veya tarifesiz olarak 100 kilometre üzerindeki şehirlerarası taşımacılık, Tarifeli veya tarifesiz olarak il sınırları ile belediye sınırları aynı olan iller arası taşımacılık, Tarifeli veya tarifesiz olarak yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu il sınırları dışında iki nokta arasındaki taşımacılık yapılamayacak.

Ulaştırma Bölge Müdürlükleri tarafından düzenlenecek olan D4 Yetki belgesi ile yetki belgesi sahipleri; merkezi adreslerinin bulunduğu il sınırları içinde bir veya birden fazla şube açabilir veya acenteyle sözleşme yapabilir. Merkezi adreslerinin dışındaki illerde ise aynı il sınırları içinde sadece bir şube açabilir veya acenteyle sözleşme yapabilir. Yetki belgesi eki taşıt belgesine sadece yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin plakasına sahip özmal taşıtlar kaydedilir.

Merkezi adresi il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan illerde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler adına yetki belgesi düzenlenmez ve bu illerin plakasına sahip taşıtlar D4 yetki belgesine kaydedilmez.

Servis taşımacılığı; öğrenci taşımaları için “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nde, personel taşımaları için ise “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği”nde taşımacı, sürücü ve taşıtlar hakkında yer alan kurallara uyulması kaydıyla yapılabilir.

D4 yetki belgesiyle tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilmesi için; İl içi tarifeli taşımacılık yapmak için ilgili İlçelerin Trafik Komisyonlarından ya da Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nden alınacak uygunluk kararlarının Bakanlığa sunulması şarttır. Şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı için de aynı izinlerin alınması şart koşulurken; kalkış ve varışların yetki belgeli bir yolcu terminalinden yapılması esas olarak belirlendi. Belediye sınırları içerisinde izlenecek güzergah olarak D1 yetki belgesiyle yapılan taşımalarda kullanılan güzergahlar izlenir. Bu güzergahların dışında bir güzergah izlenebilmesi için ilgili belediye tarafından yazılı izin verilmesi ve bu hususta alınan yazılı iznin Bakanlığa sunulması şarttır.

Ücret ve zaman tarifeleri, yolcu bileti, ara durak, taşıma hattı ile belediye sınırları dışındaki güzergâhlara ilişkin hususlarda yapılacak uygulamalar için KTY hükümleri esas alınır.

Taşıma hatlarının sayısı, yetki belgesinde kayıtlı araç sayısına göre belirlenirken;

1-2 araç- 1 taşıma hattında
3-4 araç en fazla 2 taşıma hattında
5-6 araç en fazla 3 taşıma hattında
7-8 araç en fazla 4 taşıma hattında
9-10 araç en fazla 5 taşıma hattında kullanılabilecek.

Yetki belgesi sahipleri, zaman tarifelerini aksatmamak kaydıyla yetki belgelerinde kayıtlı taşıtlarla tarifesiz yolcu taşımacılığı da yapabilecek.Ulaştırma Bakanlığı mevcut yetki belgelerine bir yenisini daha ekledi. D4 adını alan yetki belgesi 100 kilometreye kadar şehirlerarası, il içi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası ve il içi servis taşımacılığını kapsayacak.

Ulaştırma Bakanlığı D4 Yetki belgesinin kapsamını belirledi. Yönetmeliğe göre; D4 Yetki Belgesi ile;

-Tarifeli veya tarifesiz olarak 100 kilometreye kadar olan kadar olan şehirlerarası yolcu taşımacılığı,
-Tarifeli veya tarifesiz olarak mesafesine bakılmaksızın il içi yolcu taşımacılığı,
-100 Kilometreye kadar şehirlerarası veya il içi servis taşımacılığı yapılabilecek.

Diğer taraftan; D4 ile Tarifeli veya tarifesiz olarak şehir içi iki nokta arasındaki taşımacılık, Tarifeli veya tarifesiz olarak 100 kilometre üzerindeki şehirlerarası taşımacılık, Tarifeli veya tarifesiz olarak il sınırları ile belediye sınırları aynı olan iller arası taşımacılık, Tarifeli veya tarifesiz olarak yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu il sınırları dışında iki nokta arasındaki taşımacılık yapılamayacak.

Ulaştırma Bölge Müdürlükleri tarafından düzenlenecek olan D4 Yetki belgesi ile yetki belgesi sahipleri; merkezi adreslerinin bulunduğu il sınırları içinde bir veya birden fazla şube açabilir veya acenteyle sözleşme yapabilir. Merkezi adreslerinin dışındaki illerde ise aynı il sınırları içinde sadece bir şube açabilir veya acenteyle sözleşme yapabilir. Yetki belgesi eki taşıt belgesine sadece yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin plakasına sahip özmal taşıtlar kaydedilir.

Merkezi adresi il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan illerde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler adına yetki belgesi düzenlenmez ve bu illerin plakasına sahip taşıtlar D4 yetki belgesine kaydedilmez.

Servis taşımacılığı; öğrenci taşımaları için “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nde, personel taşımaları için ise “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği”nde taşımacı, sürücü ve taşıtlar hakkında yer alan kurallara uyulması kaydıyla yapılabilir.

D4 yetki belgesiyle tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilmesi için; İl içi tarifeli taşımacılık yapmak için ilgili İlçelerin Trafik Komisyonlarından ya da Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nden alınacak uygunluk kararlarının Bakanlığa sunulması şarttır. Şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı için de aynı izinlerin alınması şart koşulurken; kalkış ve varışların yetki belgeli bir yolcu terminalinden yapılması esas olarak belirlendi. Belediye sınırları içerisinde izlenecek güzergah olarak D1 yetki belgesiyle yapılan taşımalarda kullanılan güzergahlar izlenir. Bu güzergahların dışında bir güzergah izlenebilmesi için ilgili belediye tarafından yazılı izin verilmesi ve bu hususta alınan yazılı iznin Bakanlığa sunulması şarttır.

Ücret ve zaman tarifeleri, yolcu bileti, ara durak, taşıma hattı ile belediye sınırları dışındaki güzergâhlara ilişkin hususlarda yapılacak uygulamalar için KTY hükümleri esas alınır.

Taşıma hatlarının sayısı, yetki belgesinde kayıtlı araç sayısına göre belirlenirken;

1-2 araç- 1 taşıma hattında
3-4 araç en fazla 2 taşıma hattında
5-6 araç en fazla 3 taşıma hattında
7-8 araç en fazla 4 taşıma hattında
9-10 araç en fazla 5 taşıma hattında kullanılabilecek.

Yetki belgesi sahipleri, zaman tarifelerini aksatmamak kaydıyla yetki belgelerinde kayıtlı taşıtlarla tarifesiz yolcu taşımacılığı da yapabilecek.


Değiştirme için ek ücret ödenmeyecek

Tahditli plakalı otobüsler; yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilmez, belediye mücavir alanı dışına çıkarak taşıma yapamaz, okul servis aracı olarak kullanılması halinde, bu taşıtların hizmet vermekte olduğu okulun öğrencilerini, okulca düzenlenen veya iştirak edilen gezi, tören, kutlama ve benzeri amaçla belediye sınırları dışına götürüp-getirebilir.

Öte yandan mevcut Y belgesinin D4 yetki belgesi ile değiştirilmesinde bunların mevcut taşıma hattı, güzergahı, ara duraklarını esas alır ve bunları yetki belgesine kaydedilir. 31.12.2011 tarihine kadar geçerli olmak üzere yetki belgesi değiştirilir. Mevcut Y yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında herhangi bir yetki belgesi ücreti alınmayacak.

Son tarih 31 Ekim

Mevcut Y yetki belgesi sahiplerinin bu yetki belgelerini en geç 31 Ekim 2011 tarihine kadar D4 yetki belgeleriyle değiştirmeleri de şart. 31 Ekim 2011 tarihine kadar mevcut yetki belgelerini değiştirmeyen taşımacılar değiştirme haklarını kaybetmekle birlikte faaliyetlerini yetki belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar devam ettirebilirler. Bu sürenin bitiminde yetki belgeleri geçersiz olur.


www.tasimacilar.com


cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> ULAŞIM