Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Konya Beyşehir Gölü
« önceki   123 ... 585960   sonraki »

ANA SAYFA -> KONYA
cevap yaz
sayfa 2
salihh
14 yıl önce - Çrş 14 Hzr 2006, 21:44
Beyşehir gölünden manzaralar....


[Yılmaz konyaya ait resimler silindi.
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?p=576044#576044 - Gözde - Prş 16 Ağu 2007 00:09
]


42hakan42

14 yıl önce - Prş 06 Tem 2006, 00:48(+)
(+)


kadirbaba
14 yıl önce - Cum 14 Tem 2006, 18:41

Beyşehir Gölü'nün Akılcı Kullanımına Doğru

Projenin Amaçları  
>Bölgedeki ilgi gruplarının belirlenmesi
>Düzenlenecek çalıştaylarla ilgi grupları arasında gölün akılcı kullanımına yönelik ortak bir vizyonun oluşturulması
>Göl ve çevresinin biyolojik çeşitliliğini etkileyen insan faaliyetlerinin belirlenmesi
>Havzadaki kıt su kaynaklarının sürdürülebilir olarak kullanımını sağlamak üzere mevcut su yönetim planlarına öneriler getirilmesi ve/veya alternatifler oluşturulması


Beyşehir Gölü, Anadolu’nun en büyük kapalı havzası olan Konya Havzası’nın güney batısında yer almaktadır. Göl, Türkiye’nin yüzey alanı açısından üçüncü en büyük ve aynı zamanda en büyük tatlısu gölüdür. Beyşehir Gölü, doğal güzelliği, zengin biyolojik çeşitliliği ve bulunduğu bölgedeki en büyük tatlısu kaynağı olması nedeniyle ülkemizdeki en önemli sulakalanlardan biridir.

Beyşehir Gölü’nün yüzey alanı suyun en yüksek olduğu dönemde yaklaşık 73.000 hektar ve ortalama derinliği de 5 metredir (en derin yeri 10 metre). Gölde bulunan 33 ada, kışlayan ve üreyen kuşlar açısından oldukça önemlidir.

Göl alanı, 1991 yılında 1. Derece Doğal SİT Alanı ilan edilmiştir. 1993 yılında göl ve çevresindeki biyolojik çeşitlilik açısından değerli alanlar, Isparta ve Konya İlleri’ne bağlı olan Kızıldağ ve Beyşehir Milli Parkları sınırları içine alınmıştır. Ayrıca göl, suyunun birinci dereceden içme suyu kriterlerine uyması nedeniyle İçme ve Kullanma Suyu Koruma Sahası statüsüne de sahiptir.

Göl, doğu kısımları hariç dağlar ile çevrelenmiştir. Göl’ün batı ve güney yakası sırasıyla Orta Toroslar’ın devamı durumunda olan Dedegöl (Anamas) ve Gidengelmez Dağları’yla sınırlanmıştır. Kuzeyde ise Kızıldağ yükseltisi bulunmaktadır. Doğu tarafı nispeten tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı düzlüklerden oluşmaktadır.

Gölü besleyen 27 akarsu bulunmaktadır. Gölün boşalımı ise, Konya Ovası’na doğru akan Çarşamba Suyu’yla olmaktadır. Karstik zemin yapısı nedeniyle gölün güneyinde yer alan ve yeraltı suyu akışlarıyla Akdeniz Havzası’nda kalan Manavgat Çayı’na bağlanan obruklarla da su boşalımı olmaktadır. Bu nedenle göl, yağışlı ve kuru mevsimlere bağlı olarak yeraltı sularıyla beslenmekte ya da su kaybetmektedir. Uzun dönemli istatistiksel verilere göre, göl seviyesi 1121 ve 1125.6 metre kotlarında salınmakta, ancak son yıllarda aşırı su çekilmesi nedeniyle seviyede önemli düşüşler gözlenmektedir.

Biyolojik Çeşitlilik Açısından Önemi
Göl ve çevresinin biyolojik çeşitliliğini, yörenin iklimsel ve jeolojik yapısı belirlemektedir. Gölün de dahil olduğu bölge, Toros Dağları’nın devamı olan yükseltilerin etkisiyle içerilere sokulan Akdeniz iklimiyle Orta Anadolu’nun bozkır iklimi arasındaki geçiş noktasında kalmaktadır. Bu iklimsel ve jeolojik durum, göl ve çevresinin ekolojik özelliklerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Yöre, bu özellikleri nedeniyle iki ekolojik bölge içerisinde kalmaktadır. Batı ve güneybatı kısımları Güney Anadolu ve Ortadoğu İğne Yapraklı ve Yaprak Döken Dağ Ormanları Ekolojik Bölgesi (no: 165), kuzey ve doğu kısımları ise İç Anadolu Yaprak Döken Ormanları Ekolojik Bölgesi (no: 18)‘nin içerisindedir. Diğer yandan göl, sulakalanlar açısından bakıldığında da, Akdeniz Ekolojik Bölgesi (no:123) ve daha özel olarak da Anadolu Tatlısu Ekolojik Bölgesi (no: 195)’nde yer almaktadır.

Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü kısımlarda meşe (Quercus sp.) ve ardıç (Juniperus sp) ormanlarına sık rastlanmaktadır. Yüksek bölgelerde sedir (Cedrus libani) ağaçları da görülmektedir.

Beyşehir Gölü, endemik balık türleri açısından önemlidir. Ancak bu durum 1970‘lerde göle sudak (Stizostedion lucioperca) balığının atılması ile değişmiş ve endemik balık türlerinin nesli, gölü besleyen akarsular dışında rastlanan birkaçı dışında tükenmiştir. Şu anda baskın türler sudak ve sazan balıklarıdır.

Göldeki adalar ve etrafındaki sazlıklar, kışlayan sukuşları ve üreyen kuşlar açısından önem taşır. Bugüne kadar, tepeli pelikan (Pelecanus crispus) gibi dünya ölçeğinde nesli tehlike altında olan türler göldeki adalarda üremekteydi. Her ne kadar artık tepeli pelikanlar görülmese de, sayıları 300.000’e ulaşan ördek türleri gölde kışlamaktadır. Ayrıca bölgede, Türkiye’nin iç kesimlerinde üreyen tek gümüş martı (larus cachinnans) kolonisi gözlenmiştir. 2003 yılında gerçekleştirilen kış ortası sukuşu sayımlarında da, Doğu Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi popülasyonunun %31’ine karşılık gelen 10.004 adet macar ördeğinin (netta rufina) gölde kışladığı gözlenmiştir.

İnsan Faaliyetleri ve Tehditler
Göldeki başlıca insan faaliyetleri; balıkçılık, saz kesimi, sulama ve içme suyu teminidir. Gölün ekolojik özellikleri bozuldukça bu faaliyetler de olumsuz bir biçimdede etkilenmektedir. Gölde ticari balıkçılık gelişmiş durumdadır. Yaklaşık 2000 balıkçı teknesi bulunmaktadır. Gölün belirli bölgelerinde köylüler tarafından saz kesimi yapılmaktadır. Konya’daki Çumra Ovası’na sulama suyu temini dışında, özellikle batı yakasından büyük ölçekli pompa istasyonlarıyla tarım arazilerinin sulanması için su çekilmektedir.

Beyşehir Gölü’nün Konya Havzası’ndaki tek tatlısu kaynağı olması nedeniyle, gölle ilgili başlıca etkiler gölden su çekilmesiyle ilişkilidir. Başta tarım olmak üzere Konya Ovası’ndaki birçok faaliyet için gölden su çekilmesine, 20. yüzyılın ilk yıllarında başlanmıştır. Beyşehir Gölü havzanın başlıca tatlısu kaynağı olma özelliği hala sürmektedir.

Gölden aşırı su çekilmesinin gölün ekolojik özellikleri üzerinde ardışık ve artan olumsuz etkileri olmaktadır. Su seviyesinin azalmasıyla kıyılarda kumullanma ve erozyon, sediman birikimi, sualtı bitkilerinde artış, balıkların yumurtlama alanlarının bozulması gibi etkiler ortaya çıkarmaktadır.

Etobur sudak balığının göle atılmasıyla, bazı otobur balık türlerinin nesli tükenmiş, bazılarının da sayısı azalmıştır. Bu durum, göldeki sualtı bitkilerinin doğal olarak kontrolünü engellemiştir.

Evsel atık suların göle deşarjı da bir başka tehdittir. Göl çevresindeki yerleşimlerin çoğunun atık suları, herhangi bir arıtmaya tabi tutulmadan göle ulaşmaktadır. Gölün doğu yakasındaki tarım alanlarından gelen drenaj suları da insan faaliyetlerinin göl üzerindeki baskısını artırmaktadır.

WWF Türkiye’nin Beyşehir Gölü’nün Akılcı Kullanımına İlişkin Yaklaşımı
Sürdürülebilir su kaynakları yönetiminde esas olan, doğal yapının gereksinimlerini göz önüne alan bir yaklaşımdır. Konya Kapalı Havzası’nda suya duyulan gereksinimin giderek artması nedeniyle, Beyşehir Gölü günümüzde de, gelecekte de havzanın başlıca su kaynağı olma özelliğini sürdürecektir. Üstelik, zengin biyolojik çeşitliliği nedeniyle havzadaki en önemli ve koruma önceliğine sahip alan durumundadır.

WWF Türkiye’nin Beyşehir Gölü’yle ilgili vizyonu, yöre halkının sosyal ve ekonomik yararı için sağlıklı bir göl ortamının sağlanmasıdır.

Bu proje, aynı zamanda WWF Avrupa Su ve Sulakalanlar Uzmanları’nın öncelik verdiği çalışmalardan birisi olan WWF Türkiye’nin yürüttüğü Konya Kapalı Havzası Projesi’nin en önemli bileşenlerinden biri durumundadır. Projenin amacı, gölün ekolojisine yönelik tehditlerin belirlenmesi ve var olan planlamalara öneriler ve/veya alternatifler getirilmesidir.

Kaynak: Beyşehir Gölü'nün Akılcı Kullanımına Doğru Projesi - Doğal Hayatı Koruma Vakfı, WWF - Türkiye
http://www.wwf.org.tr/tr/su_beysehir_main.asp


ahmet seven

14 yıl önce - Pts 07 Ağu 2006, 00:31
Beyşehir göl kenarındaki taş köprü


Beyşehirin adeta sembolü taş köprü.
Taş tarihçesi ve köprünün gündüz & gece hali.


(+) 

(+) 

(+)


erdemivrizli
14 yıl önce - Pts 07 Ağu 2006, 13:30(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+)
sayfa 2
« önceki   123 ... 585960   sonraki »
ANA SAYFA -> KONYA