Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 2
cenk CAMCAY
8 yıl önce - Cum 30 Tem 2010, 11:08

Yeri net olarak Ağustos ayında açıklanacak ama basından tahkip ettiğim kadarıyla çok büyük bir ihtimal
Gebze Muallim Köy’deki GYTE Yerleşkesinde kurulacak.


cenk CAMCAY
8 yıl önce - Pts 02 Ağu 2010, 17:02

Bilişim Vadisi ile 30 bin kişiye istihdam sağlanması tahmin ediliyor.
Alıntı:
Bilişim Vadisi, 30 bin kişiye istihdam sağlar”
Türkiye Bilişim Derneği Kocaeli Şube Başkanı ve Türkiye Bilişim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kolaylı, Bilişim Vadisi’nin Kocaeli’ye yapılmasıyla en az 30 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

BÜYÜK YARARLAR
Bu haftaki Soru Yağmuru’na, Türkiye Bilişim Derneği Kocaeli Şube Başkanı ve Türkiye Bilişim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kolaylı konuk oldu. Kolaylı, tam 24 yıldır sektörün içerisinde bulunan bir isim. Bilişim Vadisi’nin ilimize kurulmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Kolaylı, çarpıcı açıklamalar yaptı. Bilişim Vadisi’nin Kocaeli’ye kurulmasının büyük yararları beraberinde getireceğini belirten Kolaylı, bunun en somut örneğinin iş imkanları olduğunu belirtti.

GELECEĞİN TEMİNATI
Kolaylı, “Bilişim Vadisi’nin kurulması demek, personel ve bilim adamlarıyla en az 30 bin kişinin istihdamı demektir. Türkiye çapında bulunan teknoparkların tamamında 12 bin kişi çalıştığını düşündüğümüzde, Bilişim Vadisi’nin büyüklüğü daha net ortaya çıkıyor” dedi. Bilişim Vadisi’nin ülkemizin geleceğini teminat altına alacak en önemli adım olduğunu aktaran Kolaylı, “Kocaeli’nin çok sayıda önemli özelliği, Bilişim Vadisi için seçilmesini sağlamıştır” diye konuştu.


http://www.kocaeligazetesi.com.tr/index.php/arsiv ...dam-salar-


mustafa yilmaz
8 yıl önce - Prş 05 Ağu 2010, 21:30

Kocaeli'de bilisim camiasinda olup bitene dair guncel bir blog tutmaya calisiyorum.

Burda bu kadar ilgiliyi gorunce duyurmak istedim.

--> BYTES 'n Bithynia <--cenk CAMCAY
8 yıl önce - Prş 02 Eyl 2010, 13:00

Alıntı:
Ergün: “Bilişim Vadisi Muallimköy’e”Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, daha önce Kocaeli’de kurulacağını ilan ettiği Bilişim Vadisi’nin kesinleşen yerini de ilk kez ÖZGÜR KOCAELİ’ye açıkladı. Ergün, Bilişim Vadisi’nin Gebze Muallimköy’de GYTE çevresindeki araziye kurulacağını söyledi.

http://www.ozgurkocaeli.com.tr/news.php?id=39604& ...e%E2%80%9D

Bilişim vadisinin yeri Muallimköy..


serkan çınar
8 yıl önce - Cum 22 Ekm 2010, 13:35

Alıntı:
Bilişim Vadisi' Yolculuğu

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan, 'Kocaeli ülkenin sanayi üretimi, katma değer ve dış ticaret payı, jeostratejik konumu avantajları ile olası bir bilişim bölgesi için en uygun koşulları taşımaktadır' dedi.

Prof. Dr. Bayraktutan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilişim sektörünün bilgi-işlem iletişim ve bileşenlerinden oluşan bilgi temelli yazılım ve donanım ile bunların ekonomik faaliyet alanına uyarlanması imkanlarını geliştirerek verimlilik ve etkinlikte önemli dönüşümler sağlayan bir sektör olduğunu söyledi.

Sanayi toplumunun tıkandığı 1970'lerden sonra gelişmiş ekonomileri yeniden büyüme politikasına sokan bu sektörün İrlanda ve Hindistan gibi ülkelere de küresel ekonomide önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Bayraktutan, bilişim teknolojilerinin hemen her iktisadi faaliyet alanında olanaklı kıldığı etkinlik kazançlarının sektörü içsel ve dışsal şokların ortaya çıktığı koşullarda bile işlevsel kıldığını belirtti.

Nitelikli sanayi bölgelerine sahip Kocaeli'de ülkenin en büyük sanayi tesisleri ve çok sayıda yabancı yatırımcının üretim yaptığını anlatan Prof. Dr. Bayraktutan, şöyle konuştu:

'Yabancı yatırımcıların bir bölümü Ar-Ge faaliyetlerini Türkiye'ye taşımış, bazıları maliyet avantajlarından dolayı Kocaeli'yi stratejik üs seçmiştir. Yabancılar bilişim ve diğer Ar-Ge yatırımlarında Türkiye'ye yönelmektedirler. Teknoparklarda Ar-Ge yatırımları yapan bu firmalar daha büyük ölçekli Ar-Ge yatırımları için Kocaeli'yi seçebilirler.

Uygun stratejiler geliştirilebilirse Türkiye hem bilişim sektörü hem de bu yolla diğer sektörlerde bölgesel ve küresel rekabetçiliğini artırma potansiyeline sahiptir.

Kocaeli ülkenin sanayi üretimi, katma değer ve dış ticaret payı, jeostratejik konumu avantajları ile olası bir Bilişim Bölgesi için en uygun koşulları taşımaktadır.'

TEMEL AMAÇLAR
Prof. Dr. Bayraktutan, uluslararası bilişim teknolojilerinin firmalarının temelinde şekillenecek bilişim bölgesinin hizmet edeceği temel amaçları şöyle açıkladı:

'Türkiye'nin uluslararası bilgi teknolojileri firmaları için operasyon merkezi niteliği kazanması. Uluslararası yatırımların çekilmesi. Yerli firmaların küresel ve bölgesel ağlarını kurarak yurt dışına açılmaları. Bilişim firmalarının dışında da çok uluslu firmaların Ar-Ge'lerinin bölgeye çekilmesi. Know-how, marka, patent yaratmada bölgenin öncü rol oynaması ve yerli fikirlerin doğup markalaşma sürecine kadar risk sermayesi oluşturması.'

Kocaeli'nin bilişim bölgesi olması halinde bunun en önemli katkılarından birinin eğitim seviyesinde görüleceğini ifade eden Bayraktutan, şöyle devam etti:

'Bilişim sektöründe nitelikli insan gücü yetiştirilecek, bilişim teknolojileri yaygınlaşacak ve bu teknolojiler Ar-Ge projeleri ile desteklenecektir. Telekomünikasyon altyapısının optimum kullanımının sağlanması bilişim tabanlı toplum yapısı yaratacaktır.

Bilişim bölgesinde istihdam edilen beyin gücünün her ihtiyacını yerinde karşılayacak üstün yaşam standartlarında bir ticari ve sosyal bölge oluşacaktır. Yeşil alanların spor, sağlık ve kongre, fuar merkezlerinin geliştirilmesi gerekecektir. Kentsel nitelik gelişecektir. Halen bölgede bulunan 2 adet 5 Yıldızlı otel ihtiyaca cevap veremeyeceği için özellikle toplantı ve kongre turizmine hizmet eden yeni turizm tesisleri açılacaktır. İstihdam sadece bilişim anlamında değil, turizm alanında da artacağı için yetişmiş personel sıkıntısı yeni turizm meslek liselerinin veya sertifika programlarının açılmasına neden olacaktır.'

YASAL ALTYAPI
Dünyada bilişim sektörünün önde gelen ülkelerine bakıldığında bu alanda yaşananların tesadüf olmadığını bilinçli ve planlı bir çalışma sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığını dile getiren Prof. Dr. Bayraktutan, 'Örneğin Hindistan'da batılı ülkelerle karşılaştırıldığında ucuz kalan iş gücü yazılım üretimi için yüksek kalite standardı, hükümetin serbest ekonomi eğitim ve teknoloji konularına olumlu yaklaşımı ve Hindistan'a yatırım için gerekli yabancı sermaye yeterliliği, bilişim sektörünün gelişimine zemin hazırlamıştır' şeklinde konuştu.

Kocaeli'de kurulması planlanan bilişim bölgesinin başarılı bir örnek olması için yasal altyapının hazırlanması ve yatırım ikliminin düzenlenmesi başarılı dünya örneklerinin deneyiminden yararlanan ulusal stratejinin belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bayraktutan, 'Bilişim Bölgesi için mevzuat hazırlanırken teknoparkların sorunlarının aynı yasa içerisinde çözüme kavuşturulması ve bilişim bölgesi projesine entegre edilmesi önerilmeye değer görülmektedir' dedi.

ULUSLARARASI REKABET

Prof. Dr. Bayraktutan, Türkiye'nin küresel pazarda yüksek maliyetleriyle rekabet etmeye çalıştığını, böyle bir ortamda sürekli maliyetleri düşürücü çalışmalar içinde bulunmak, küresel ve ulusal gelişmelere uyum sağlamak gerektiğini söyledi.

Ancak başta iş gücü ve diğer girdi maliyetlerinin çok daha düşük olduğu Çin, Hindistan gibi ülkelerle rekabet edebilmek için girdi maliyetlerinin düşürülmesinin yanında katma değeri yüksek üretimlere geçiş sağlanması gerektiğini anlatan Bayraktutan, şunları kaydetti:

'Sanayinin 1980'li yıllardan itibaren yakaladığı ihracat dinamizminin güçlenerek gelişmesi için yenilikçi ve yaratıcı alanlara doğru hızla harekete geçilmelidir.

Kocaeli sanayi, üniversite, araştırma kuruluşları, kamu kurumları, teknoparklar, organize sanayi bölgeleri ve diğer kurum ve kuruluşlar açısından yeterli bir altyapıya sahiptir. Yapılması gereken tüm bu kuruluşların eşgüdüm içinde ve ortak bir hedef için çalışır hale getirilmesidir. Bilişim Bölgesi ilgili kurum ve kuruluşları bir arada toplayabilecek aralarında iş birliği kurulmasını sağlayacak farklı kesimlerin ihtiyaç duyacakları yenilikçilik çalışmalarına cevap verebilecek bir projedir.'

YÜKSEK AVANTAJLAR
Kocaeli'nin 1950'li yıllardan itibaren yatırımcılara sağladığı avantajlar nedeniyle yoğun bir sanayileşme sürecine girdiğini ve bugün Türkiye imalat sanayinin yüzde 14'ünü, dış ticaretinin yüzde 15,5'ini karşılayan bir kent haline geldiğini anlatan Prof. Dr. Bayraktutan, sözlerini şöyle tamamladı:

'Kent, 7'si aktif, 13 organize sanayi bölgesi, 3 teknopark, ve 2 serbest bölge, 2 üniversite, TÜBİTAK-MAM, ve diğer araştırma kuruluşları ile hem nitelikli insan kaynağı hem de ihtiyaç duyulan Ar-Ge çalışmalarının yapılması açısından yüksek bir potansiyele sahiptir.

Sanayi kenti olarak ulusal ve küresel çerçevede iyi bilinen Kocaeli'nin sanayi ötesi yapısal dönüşüme öncü olması doğal bir beklentidir. Bu aynı zamanda çeşitli reel ekonomik göstergeler bakımından öne çıkan kentin rekabetçi niteliğini geliştirmesi bakımından bir ihtiyaçtır.

Öte yandan Kocaeli Türkiye için bilişim kenti yer arayışlarında çeşitli kriterlerin ortalama değeri bakımından da öne çıkmaktadır.

Kocaeli rakibi olabilecek kentlere karşı avantajlı bir konumda bulunmaktadır. Özetle, bilişim bölgesinin Kocaeli'de olması hem stratejik ulusal projenin hem de kentin dinamik yapısal dönüşümünün başarısı için doğru karar olacaktır.'


http://www.kocaeligazetesi.com.tr/index.php/arsiv ...i-yolculuu


06yasin92
5 yıl önce - Pts 23 Eyl 2013, 20:46

Bilişim vadisi projesinden uzun süredir ses çıkmıyor. Proje hangi aşamada? İnternette bazı haberlerde İstanbul'da bilişim vadisi kurulacağını yazıyor, bilişim vadisi projesi İstanbul'a mı kaydı yoksa iki tane bilişim vadisi projesi mi var.

İstanbul'da ki proje ile ilgili bazı haberler:

http://www.internethaber.com/istanbula-silikon-va ...itial=true

http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2013/05/20/istanb ...si-geliyorVural Demir
4 yıl önce - Çrş 20 Ağu 2014, 20:14
Plan onay süreci tamamlanan Bilişim Vadisi'nde 3 milyon metrekarelik alanın tamamı projelendirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, 10 bin metrekarelik kapalı ofis alanıyla Türkiye'nin en büyük Kuluçka Merkezi'ni bünyesinde barındıran Bilişim Vadisi, TÜBİTAK Prototip ve Test Merkezi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklığıyla kurulan inovasyon merkeziyle birlikte toplam 70 bin metrekarelik kapalı alan için ruhsat alımı aşamasına geldi. Ağustos ayı sonu itibariyle birinci etabın birinci kısmının inşasına ve eş zamanlı olarak, tüm teknoloji geliştirme bölgesi alanının altyapı çalışmalarına başlanacak.


Bilişim Vadisi'nde Türkiye ve dünyanın önde gelen teknoloji firmaları yer alacak. Sektör odaklı stratejilerin yanı sıra Koç ve Sabancı Üniversiteleri ile başlatılan 'Üniversitelerin Bilişim Vadisi Yapısına Entegrasyonu' çalışmaları kapsamında, Vadide "Çok Üniversiteli Ortak Araştırma Projeleri" odaklı yeni iş modelleri geliştirilecek.

Teknoloji ve inovasyon üssü olacak

Üniversitelerin ve sanayicilerin işbirliğinde tematik inovasyon merkezlerinin kurulması planlanan Bilişim Vadisi'nin, teknolojinin ve yeniliğin üssü olması hedefleniyor.

Tematik inovasyon merkezinde siber güvenlik alanında uzman yabancı üniversitelerle de işbirliği yapılacak. TİM ve Bilişim Vadisi, tematik inovasyon merkezinin ana aktörleri olacak. Bilişim Vadisi'nde ayrıca, Türkiye'nin ilk yüksek güvenlikli internet Ar-Ge'si ve üretim faaliyetleri için özel bir ofis kurulacak. Robot teknolojileri alanında Türkiye'nin önde gelen firmaları, Bilişim Vadisi'nde 3 bin metrekare üzerine kendi Ar-Ge merkezini kuracak. Vadi, lojistik yazılım alanında faaliyet gösteren firmaları da bünyesinde bulunduracak.

Arazi tahsisi 2015'te başlayacak

Bilişim Vadisi'nin kurulmasıyla ilgili ilk çalışmalara 2010 yılında başlanmış ve 2012 yılında Gebze'de kurulması kararı verilmişti.

Vadinin kurulacağı bölge, Sabiha Gökçen Havaalanı'na 10 dakika, 3. köprünün tamamlanmasının ardından Atatürk Havaalanı'na bir saatten az, Cengiz Topel Havaalanı'na yarım saat uzaklıkta bulunuyor. Türkiye'nin en rahat ulaşılabilir bölgesinde 3 milyon metrekare büyüklükteki alana, global ve yerli firmaların rahatlıkla gelebileceği düşünülüyor.

Altyapı çalışmalarında bir aksaklık yaşanmazsa, 2015 yılından itibaren alana kendi binasını yapmak isteyen firmalara yer tahsisi yapılması da planlanıyor.

http://www.buyuyenturkiye.com/haber/bilisim-vadis ...-kuruluyor


Deryas
4 yıl önce - Pts 08 Eyl 2014, 16:05

bilisimvadisi.coDeryas
4 yıl önce - Pts 08 Eyl 2014, 16:07

Alıntı:
"Teknoloji devleri Bilişim Vadisi'nde buluşacak"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık açıklama yaptı.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalaması noktasında Bilişim Vadisi'nin çok ciddi etki sağlayacağını belirterek, "Türkiye'nin ilk Bilişim Vadisi; Samsung, Sıemens ve Oracle gibi teknoloji devlerinin buluşma noktası olacak" dedi.

Bakan Işık, yaptığı açıklamada, Türkiye'yi inovasyon alanında bir üst lige taşıyacak 3 milyon metrekarelik alana kurulan Bilişim Vadisi'nin, ülkedeki ve dünyadaki tüm çıpa firmaları bünyesine katmayı hedeflediğini söyledi.

Bilişim Vadisi'nin 2023 hedeflerinin yakalanması için ciddi etki sağlayacağına işaret eden Işık, "Kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolara, ihracatı 500 bin dolara çıkarabilmemiz için kiloda hafif, pahada ağır teknolojik ürünler üretip, satabilmemiz gerekiyor. Bunun yolu da Ar-Ge'den, yani Bilişim Vadisi'nden geçiyor" diye konuştu.

BANKALAR DA BİLİŞİM VADİSİ'NE TALİP

Samsung, IBM, Sıemens, Oracle, Turkcell, Arçelik, Akbank, Abank ve Netaş gibi teknoloji devlerinin Bilişim Vadisi'nde yer alması için görüşmeler gerçekleştirdiğini bildiren Işık, Oracle firmasıyla Bilişim Vadisi'nin kuluçka merkezinde yer alması konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Diğer firmalarla da görüşmelerin sürdüğünü ve olumlu geçtiğini dile getiren Işık, yakın zamanda da Hewlett-Packard, Vakıfbank, Garanti Bankası, Kuveyt Türk, Halkbank ve Doğa Koleji ile Bilişim Vadisi'nde yer almaları hususunda toplantı yapılmasının planlandığını ifade etti. Bilişim Vadisi tamamlandığında toplam 150 bin bilim insanına istihdam yaratılacağının altını çizen Işık, diğer firmalara ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Türkiye'nin ilk Bilişim Vadisi; Samsung, Sıemens ve Oracle gibi teknoloji devlerinin buluşma noktası olacak. Bunların yanında yüksek güvenlikli Türkiye'nin ilk ağ anahtarı Ar-Ge ve üretim faaliyetlerini Bilişim Vadisi bünyesinde yapmak isteyen PoligonTR firması faaliyetleri için 400 metrekare ofis alanı talep etti. Robot teknolojileri alanında hizmet veren Altınay Robotik de Bilişim Vadisi'nde 3 bin metrekarelik alan üzerinde Ar-Ge binası yapmak için başvurusu tamamladı. Lojistik yazılımı alanında çalışan Skyblue firması da bölgede faaliyet göstermek için gerekli başvuruları yaptı."

"SANAYİNİN İHTİYACI KARŞILANACAK"

Işık, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BİLGEM) önderliğinde, Bilişim Vadisi bünyesinde Türkiye'de ilk defa prototip ve test merkezi kurulması çalışmalarına başlandığını anlattı.

Ulusal ve uluslararası arenada tüm firmaların faydalanabileceği teknoloji laboratuvarının yakında faaliyete geçeceğine dikkati çeken Işık, sanayiye yönelik araştırma ve üretim yapacak merkezlerin sanayinin ihtiyacını karşılayacağını vurguladı.

10 BİN METREKAREYE KULUÇKA MERKEZİ

Işık, Bilişim Vadisi içinde 10 bin metrekare alana Türkiye'nin en büyük ve uçtan uca entegre ilk kuluçka merkezinin kurulacağını belirtti.

Kuluçka merkezinde Türkiye'de ilk defa firmalarla birlikte 2 bin metrekarelik alanda Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ve bin metrekarelik alanda da ön kuluçka alanı bulunacağına değinen Işık, "Bilişim Vadisi'nde, firmalarla birlikte kuluçka programı hazırlayacakları bir alanda bulunacak. Yeni inkübasyon sistemiyle firmaların Bilişim Vadisi bünyesinde kendi kuluçka programlarını başlatmalarını ve çığır açacak fikirlere ulaşmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bin metrekarelik alana da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle TEKMER kurarak girişimcilere kuluçka desteğinin sağlanmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"İLKLERİN VADİSİ OLACAK"

Bilişim Vadisi'nin, Türkiye'nin ve dünyanın teknoloji ve eğitim üssü olmasını istediklerinin altını çizen Işık, alanında uzman uluslararası üniversite ve sanayicilerin işbirliğinde tematik inovasyon merkezlerinin kurulmasının planlandığını söyledi.

Türkiye'de ilk defa Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İngiltere'de bulunan Warwick Üniversitesi Teknoparkı'nın ortaklaşa tematik inovasyon merkezi kuracağını açıklayan Işık, şöyle devam etti:

"Bu konuyla ilgili İngiltere'ye ziyaretimiz olacak, oradaki inovasyon merkezlerini gezeceğiz ve değerlendirmelerimiz sonucunda birini seçeceğiz. Araştırmaların yapılacağı tematik inovasyon merkezi, yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kurulacak.

Koç ve Sabancı üniversiteleriyle başlatılan 'üniversitelerin bilişim vadisi yapısına entegrasyonu' çalışması kapsamında yapılan görüşmeler neticesinde akademi ile Bilişim Vadisi'ni bir eğitim ve teknoloji üssü haline getirecek 'çok üniversiteli ortak araştırma projesi' odaklı işbirlikleri geliştirilecek. Bilişim Vadisi, adeta Türkiye'de ilklerin vadisi olacak."

AA


http://www.trthaber.com/haber/gundem/teknoloji-de ...43319.html


Yakup

4 yıl önce - Pts 08 Eyl 2014, 16:12

Insallah olur..!!

Türkiyede bir kac sene sonra uluslar arasi siber savasina katilir..!!sayfa 2
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET