Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Ordu - İkizce


ANA SAYFA -> Diğer Şehirler
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
emrullah
10 yıl önce - Cum 03 Ekm 2008, 03:45
Ordu - İkizce


İKİZCENİN TARİHÇESİ

Bugün İkizce olarak bilinen yerleşim biriminin son zamanlarda yapılan araştırmalara göre ortaya çıkışı Rum Pontus Devleti dönemlerine rastlar. (1204-1461) İkizce'nin Anadolu Selçuklu Beylikleri döneminde merkezi Niksar'da bulunan Taceddinoğulları Beyliği'nin eline geçtiği rivayet edilmektedir. Yörenin tamamen türkleşmesi Fatih Sultan Mehmet'in Rum Pontus Devleti'ni ortadan kaldırması ile gerçekleşmiştir. (1461)
İkizce'nin tarihini araştırdığımızda Selçuklular döneminde yörede yaşayan yerlilerin Lalaoğulları adı altında bir beylik kurdukları rivayet edilir. Bu rivayete göre yöreye Lala adı verilmiştir. Bugün İkizce olarak bilinen yerleşim biriminin asıl gelişmesinin Osmanlı Lale Devri'ne rastladığı söylenmektedir. (1718-1730) Osmanlı vezirlerinden Lala Paşa'nın bir seferi sırasında bugünkü Ulu Camii olarak anılan Eski Camii'nin yanındaki düzlükte konakladığı ve konaklama esnasında yöre halkının kendisini karşılayarak demet demet lale sundukları rivayet edilmektedir. Lala Paşa kendisine gösterilen bu ilgiden memnun kalmış, ve memnuniyeti belirtmek içinde bu yöreye Lale ismini vermiştir. Zamanla yöre insanları tarafından Lale ismi Laleli olarak kabul görmüştür. 1920 yılına kadar yörede Rumlar, Ermeniler ve Türkler birlikte yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Ancak 1461 yılına kadar karma bir yönetim şekli olduğu, 1461 yılından sonra da yönetimin Türklerin eline geçtiği rivayet edilir. Bu gün hala pek çok arazi Rum ve Ermeni isimleri ile anılır. Hacikevi yanı, Papazevi yanı gibi. Rumlar tarafından 1896 yılında yapılan Keriş Köprüsü günümüze kadar gelen Rum yapıtlarındandır.
Yörede yaşayan Rum ve Ermenilerin İstiklal savaşından sonra yöreyi terk etmeleri ve bazı Türk kabilelerinin köy dışına göç etmeleri neticesinde köyün nüfusu azalmış ve nüfus azalınca da köyün ileri gelen kabileleri Laleli köyünün çevresi ile birleşerek yeni bir köy oluşturulması gerektiği görüşünü ortaya atmışlar ve köyün adını Laleli Mea Beyneli olarak değiştirmişlerdir. (Arapçada Mea ile Beyneli çevresi demektir.) Laleli Mea Beyneli ismi zamanla Laleli Mabeyceli olarak şive değişikliğine uğramış, 1957 yılına kadar Laleli Mabeyceli olarak devam etmiştir.
1957 yılında bakanlıkça yörenin adı İkizce olarak değiştirilmiştir. 1959 yılında İkizce’de ilk pazar yeri kurulmuştur. 1968 yılında Jandarma Karakolu, 1969 yılında orta okul, 1972 yılında belediye kurulmuştur. Daha sonra Sağlık Ocağı, P.T.T. şubesi, Tarım Kredi Kooperatifi kurulmuştur. 1980 yılında lise açılmış 1980-1981 yılında öğrenime başlamıştır. 1987 yılında ise ilçemize T.C. Ziraat Bankası’nın bir şubesi açılmış ve 1990 yılında ise fındık Tarım Satış Kooperatifi kurulmuştur. 20 Mayıs 1990 tarih ve 20523 sayılı resmi gazetede ise 130 ilçe kurulması hakkındaki kanun yayınlanarak aşağıdaki kasaba ve köyle bağlanarak İkizce resmen ilçe olmuştur. 20 Mayıs 1990 tarih ve 20523 sayılı resmi gazetede ilçeliği yayınlanmış olup 1991 yılında İlk Kaymakam resmen göreve başlamıştır. İkizce’nin kuruluşunda emeği geçen şahıslar olarak Hasan KALYONCU, Ali TOPÇU, Azmi YILMAZ, Yusuf ÇELİK, Hasan YILMAZ, Yusuf KIŞLA, Bahri KALYONCU, Asım OVALI ve Yakup KAYGI’yı zikredilebilir.
Kaynak


(+)

(+)


Fotoğraflar: HAKAN©emrullah
3 yıl önce - Prş 09 Nis 2015, 10:29


(+)


emrullah
3 yıl önce - Pts 05 Ekm 2015, 11:50


(+)
boztepe452
1 yıl önce - Çrş 18 Ekm 2017, 00:19


(+)
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler