Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Malatya - Hekimhan
« önceki   123 ... 262728

ANA SAYFA -> Diğer Şehirler
cevap yaz
sayfa 28
AhmetDemir

2 ay önce - Çrş 08 Hzr 2022, 15:07

Hekimhan için harika bir olay


İnsallah bir cok yatirim ve hizmet bu sekilde milletin burnundan gelmeden boyle guzel guzel ilerler


cagdas44
1 ay önce - Pts 20 Hzr 2022, 09:20

Alıntı:
'İlçe İmar Planı Açıkça Hukuka Aykırı'
Malatya 2. İdare Mahkemesi Hekimhan ilçe merkezini kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planı hakkındaki Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ve Hekimhan Belediye Meclisi’nin almış olduğu kararlar için Yürütmenin Durdurulması kararı verdi.

Hekimhan ilçesinde oturan Abdulvahap Gazi Çavdar, avukatları Hanifi Kartal ve Merve Turan Türkoğlu aracılığı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 19.04.2019 tarihinde onayladığı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile bu plan doğrultusunda Hekimhan Belediye Meclisi'nin 03.02.2021 tarih ve 2021/18 sayılı kararı ile hazırlanan ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.09.2021 tarih ve 291 sayılı kararı ile kabul edilen Hekimhan ilçe merkezini kapsayan 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planı hakkında yürütmenin durdurulması ve iptali talebi ile Malatya 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Dava dilekçesinde normal planın çok çok üzerinde kat ve yoğunluk verilerek eşitlik ilkesi ihlal edildiği ve belli kişilere menfaat temini gözetildiği, imar planlarının tarım arazilerini de kapsadığı halde ilgili kurumların görüş alınmadığı, Dere yataklarının daraltılarak sel ve benzeri afetlere davetiye çıkaracak mahiyette düzenleme olduğu, davaya konu imar planı sebebiyle yaklaşık 3.000 kişi olan imar planı kapsamındaki parsel sahiplerinin haksızlığa uğratılıp mağdur edildiği ve böylece kentsel dönüşümün önünün tıkanmış olduğu ve bu planla kentin tek bir şahsa adeta teslim edildiği ve bu imar planına göre bir kişinin tek başına 600 civarında daireye sahip olacağı, ancak Hekimhan'daki nüfus projeksiyonuna göre verilen konut sayısı 1000 civarında olduğu ve geri kalan 2500 parsele yaklaşık 400 konut düşmekte olduğu iddiaları ileri sürüldü.

Dava dilekçesinde, “Davaya konu Hekimhan Belediyesi imar planı 15/04/2021 tarihinde askıya çıkarılmış olup belirtilen tarih Covid19 ve Ramazan Bayramı sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönüm olduğundan hak sahiplerinin itiraz hakkı elinden alınmıştır.” iddiası da yer aldı.

“İMAR PLANI ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE, KAMU YARARINA, MEVZUATA VE PLANLAMA TEKNİKLERİNE UYGUN DEĞİL”
Malatya 2. İdare Mahkemesi tarafından hazırlattırılan Bilirkişi Raporunun sonuç kısmında ise söz konusu imar planlarının şehircilik ilkelerine, kamu yararına, mevzuata ve planlama tekniklerine uygun olmadığı kanaati belirtildi.

Bilirkişi Raporunu sonuç kısmı şöyle:

“Genel planlama yaklaşım ve hesaplamaları doğru ve uygun olsa da bölge içerisinde barındırılan nüfusun dar bir alanda yüksek yapılaşma koşullarına özgülenerek plan bütünündeki plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacak nitelikte olduğu, kamu yararına olmadığıyla birlikte şehircilik ilkelerine aykırı olarak planlandığı, Bu doğrultuda hazırlanacak nazım ve uygulama imar planlarında yapılaşma koşullarının yeniden ele alınması gerekeceği, Revizyon imar planı kapsamında mevcut imar kararlarının değil yapı ruhsat koşulları ve yapı kullanım izin belgeleri bulunan yapılaşma süreçlerine haiz taşınmazların kazanılmış hak kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ile plan kararı olarak değil yapılaşma durumu olarak ele alınması gerektiği, bu nedenle plan bütününe yapılaşma emsali, kat vb. taşınmaz niceliklerinin planlama esasları doğrultusunda öngörülemeyen şekilde planlanması birel işlem niteliğinde olduğu değerlendirilmekte olup şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı nedenleriyle; Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 19.04.2019 tarih ve 147 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile bu plan doğrultusunda hazırlanan ve Hekimhan Belediye Meclisi'nin 03.02.2021 tarih ve 2021/18 sayılı kararı ile hazırlanan ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.09.2021 tarih ve 291 sayılı kararı ile kabul edilen (Hekimhan ilçe merkezini kapsayan) 1/1000 ölçekli ilave + revizyon uygulama imar planının, şehircilik ilkelerine, kamu yararına, mevzuata ve planlama tekniklerine uygun olmadığı kanaati hasıl olmuştur.”

Malatya 2. İdare Mahkemesi Hekimhan ilçe merkezini kapsayan imar planlarını hakkında yürütmenin durdurulması kararını verdi.

-“İMAR PLANINDA AÇIKÇA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAKTADIR”
Malatya 2. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararında şöyle denildi:

“Hazırlanan planda, mevcut imar planında da olduğu gibi eski yapılaşmanın olduğu kısımların 4 ve 5 kat önerilerek yenilenmesinin düşünüldüğü, kentin eski dokusunda kadastral desenin zorunlu kıldığı kısımlarda bitişik nizam yapı düzeni önerildiği, diğer alanlarda ise ayrık nizam yapı düzeninin tercih edildiği, plan genelinde gelişme konut alanlarının 2-3 kat önerildiği, dava konusu taşınmazın ise 1/1.000 ölçekli bu uygulama imar planında Konut Alanı olarak belirlenmiş sahada Ayrık nizam 2 katlı yapılaşma koşullu alanda 0,40 TAKS (taban alanı) 0,80 KAKS (Kat alanı kat sayısı) kararı ile özgülenmiş olduğu ve 15 metre genişliğinde imar yoluna cepheli durumda olduğu, dava konusu taşınmaza nazaran yüksek katlı yapılaşma koşullarında özgülenen taşınmaz alanlarının uydu görüntülerinde yapı bulunmayan alanlarda da imar özellikleri bakımından daha yüksek yoğunluk kararı ile özgülenmiş olduğu, ancak bu alanların da belirli etki analizi veya ilkesel bazlı olmadığı, dava konusu taşınmazın da cephe aldığı kent merkezinden geçen güzergah üzerinde daha yüksek yoğunluk kararının yol cepheli imar adalarına ilkesel yaklaşımı yerine somut bir gerekçe dayanağı olduğu değerlendirilemeyen bir sınır üzerinde kesildiği, bu kapsamda da plan bütünlüğü açısından planda öngörülen Yerleşik Konut Alanı olarak 429.949,39 m2, gelişme konut alanı olarak 737.185,00 m2, Ticaret-Konut Alanı olarak

111.787,28 m2 alanda özgülenen 4,5 ve 6 kat yapılaşma koşulları ve emsal inşaat alanına karşılık gelen yerleşim alanlarının planda öngörülen nüfusun %31’ine karşılık gelmesine rağmen, planlanan bu alanların planlama alanındaki konut yerleşimlerinin %9,2’sine tekabül etmesine karşılık, planda 2 ve 3 kat yapılaşma koşullu (dava konusu taşınmazın da bulunduğu) alanlara özgülenen konut amaçlı yerleşme alanlarının %90,8'inde nüfusun %69 oranının iskan edilecek şekilde özgülenmiş olduğu, bu durumun da plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacak nitelikte olduğunun anlaşıldığı, her ne kadar genel planlama yaklaşım ve hesaplamaları doğru ve uygun olsa da, -davacının ve dolayısıyla davacının taşınmazının aleyhine olacak şekilde- bölge içerisinde barındırılan nüfusun dar bir alanda yüksek yapılaşma koşullarına özgülenerek plan bütünündeki plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacak nitelikte olduğu, bu durumun kamu yararına uygun olmadığı ve bununla birlikte şehircilik ilkelerine de aykırı olduğu anlaşıldığından, dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli ilave+revizyon uygulama imar planında açıkça hukuka aykırılık bulunmaktadır.

Dava konusu işlemlerin, davacının mülkiyetinde bulunan taşınmazın özüne ve üzerindeki yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin olması ve bu kapsamda davacının mülkiyet hakkına ilişkin olması nedeniyle, uygulanması halinde davacının telafisi güç zararlara uğrayacağı da tabii ve açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına 08/06/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Malatya Haber

(+)


cagdas44
1 ay önce - Sal 21 Hzr 2022, 23:22

Alıntı:
MÜJDE!!!
AKSA Müdürü Sayın Güngör Ateş ,Fırat İnşaat Müteahhiti ,İlçe Başkanımız ve Meclis üyelerimiz ile HEKİMHAN ‘a yapılacak olan DOĞALGAZ ile alakalı görüşmelerimizi tamamlayarak yükleyici firmaya yer teslimi yapıldı.
Bu hafta sonu çalışmalarına başlayacaklar.
31 Aralık’ta Hekimhan’ımız beklenen Doğalgaza kavuşacaktır.

Turan Karadağ

(+)


cagdas44
3 hafta önce - Cmt 16 Tem 2022, 12:51

Alıntı:
Turan Karadağ
Yukarı Selimli mahallemizde ana vananın bulunduğu kısımdan başlanarak doğalgaz boruları döşeme işlemi hızla devam etmektedir.
Bayram denilince;halkımızın huzur içinde yaşamını sürdürmesi ,işlerimizin aksamadan devam etmesi bizim için çok önemlidir. Halkımızın huzur ve refahı için denetimlerimizi hızla sürdürüyoruz. Aralık ayında Hekimhan’ımız doğalgaza kavuşacak.
Hekimhan Belediyesi tıkır tıkır çalışıyor…
#hekimhanbelediyesi #doğalgaz
(+)
sayfa 28
« önceki   123 ... 262728
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler