Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Karakas Mehmet

5 ay önce - Prş 24 Şub 2022, 21:40
24 Şubat 1918-Trabzon'un Kurtuluşu


1916 yılında Trabzon’un Ruslar tarafından bir oldubittiyle işgal edilmesi Trabzon’daki mevcut huzur ve barış ortamını yok etmiştir. O zamanlar bölgedeki düşman güçleri kin duygularıyla vahşice davranıp yerli halka her türlü zulmü reva gördüler. Düşman istilasından kaçan halk çil yavrusu gibi dağıldı. Bir zamanlar huzur ve barış içinde yaşayan halkın hayatı işkenceye döndü. Artık burada kalmak göçmekten daha zordu. Zorunlu göçler başladı. Zorlu muhacirlik yılları hasret ve acıyı beraberinde getirdi. Göç edenler gittikleri yerlerde aradıkları huzuru bulamadılar. Yaşlı kadın ve çocukların canlarını ve ırzlarını kurtarmak için yapacakları başka şey de yoktu. Gençler gücü olanlar topraklarını savundular direndiler.
Trabzon Doğu Karadeniz bölgesinin en eski ve en büyük şehridir. 1917’de Rusya’da Bolşevik ihtilali olunca Rus ordusunda büyük bir panik başladı. Geri çekilmek zorunda kalan Ruslarla 18 Aralık 1917’de Erzincan Antlaşması yapıldı. Bu antlaşmaya Ermeniler uymayıp Türkler aleyhinde katliamlara girişince Ordu Komutanı Vehip Paşa’ya ileri harekât emri verildi. 11 Şubat 1918’de genel hareket emrini alan ordumuzbir koldan Kafkasya üzerine ilerlerken diğer koldan Trabzonlu Albay Hamdi Bey (Pirselimoğlu) komutasındaki 37. Tümen; Giresun’dan 123. alay ile takviye edilerek Trabzon üzerine yola çıktı.
Bölgedeki çeteleri de temizleyerek ilerleyen birliklerimiz 15 Şubat 1918’de Vakfıkebir’i 18 Şubat 1918’de Akçaabat’ı geri aldı. Birkaç gün içinde çevreyi düşmanlardan temizleyen birliklerimiz 24 Şubat 1918 tarihinde Trabzon’a girdi. Trabzon’un ve Trabzonlunun iki yıla yaklaşan esaret ve muhacirlik çilesi böylelikle sona erdi. Düşmanın geri çekilmesiyle birlikte göç edenlerden sağ kalanlar yurtlarına geri döndüler. Dönüşte de mübarek vatan topraklarına baş koyarak yerleri öptüler. Vatanın ne kadar mukaddes bir varlık olduğunu özgürlüğün değerinin hiçbir şeyle ölçülemeyeceğini bizzat tecrübe ederek anladılar.
Bugünkü Trabzon o günlerin acılarını çok gerilerde bırakmıştır. Fakat bu şehrin her köşesi her taşı o çileli günlerin şahididir. Bazı kesimler her ne kadar mevcut dirliğimizi ve düzenimizi bozmak için çırpınıyorsa da Trabzonlunun vatan sevgisini ve manevi değerlere bağlılığını hiçbir zaman yüreklerinden sökemeyeceklerdir. Bu vesileyle Trabzon’un kurtuluşunun 89. yıldönümünü kutluyorum. O günlerin bir daha yaşanmaması için geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin basiret gözlerini açması için Allah’a yalvarıyorum. Trabzon şehri dün olduğu gibi bugün de istiklal uğrunda Türkiye’nin hazır kıtasıdır.


Karakas Mehmet

5 ay önce - Prş 24 Şub 2022, 21:41nedimussoy

5 ay önce - Sal 01 Mar 2022, 16:36

1908, Trabzon. Türkiye’nin ilk opera binası.
murad22
3 ay önce - Cmt 07 May 2022, 13:40

Rus Topraklarına Sızan Trabzonlu Milisler
Ruslarla Türk kuvvetleri arasındaki mücadele sadece Anadolu coğrafyasında sürmemiştir. Türk milislerden bazıları mücadeleyi Rus topraklarına da
taşımıştır. Bu milislerden biri, Trabzonlu Sargıcı İbrahim Ağa’dır. Türk Salih
Çavuş’un oğlu olan Sargıcı İbrahim Ağa, Milli Mücadele yıllarına kadar vatan savunması için önemli faaliyetlerde bulunmuş, bu sebeple Anadolu’da
ve özellikle Batı Anadolu’daki efeler arasında ün yapmıştır. Efelerin “Ağamız”
diye nitelendirdikleri Sargıcı İbrahim Ağa ile 1935 yılında bir görüşme yapan
Trabzonlu kitapçı Salih Çağatay, o dönemdeki Rus toprağı (bugünkü Abhazya
Cumhuriyeti toprağı) Sohum’daki deniz fenerinin Trabzon’a kaçırılması olayına dair şunları yazmıştır:
“Karadeniz’in belki de Türkiye’nin en şirin bir şehri olan Trabzon’un bazen denizden coşkun dalgalarına göğsünü veren, bazen mavi aynasına
gönlünü kaptıran Güzelhisar adında bir parkı vardır. Bu parkın ucunda
mavimsi göklere mermer bir heykel gibi yükselen bir fener, gece gündüz
hiç durmadan yanar, söner... Söner, yanar. Mevsim, ister kış ister yaz olsun, Trabzon’a bir yolcu uğradı mı, muhakkak Güzelhisar Parkı’nı dolaşır,
mavimsi göklere doğru mermer bir heykel gibi yükselen fenere arkasını
vererek emsalsiz Yoroz gurubunun seyrine dalar. Bu fener, Güzelhisar Parkı’na ne zaman ve nasıl konmuştur? Bunu sadece Trabzon’un değil, Anadolu’nun en uzak illerinde de meşhur olan kahraman yetmiş beşlik Sargıcı
İbrahim bana anlattı: ‘1916 yılı idi. Ben o zaman on yedi yaşında ya var,
ya yoktum. Ruslarla harp ediyorduk. İzmirli Çıplak Mustafa, altmış efe ile
Trabzon’a gelmişti. Bir gün onlarla el ele vererek denize açıldık. Sohum
açıklarına gittik. Pirin Mustafa Reis’in korsanlık ettiği zaman gözünü alan
koca fener işte burada, Rusların elinde idi. Mesudiye bir yandan bombardıman ederken, Pirin Mustafa Reis’in idare ettiği bir filika ile fenerin üze
rine çıktık, söktük ve tahta kısmını gazla aleve vererek hemen filikamıza
aldık. Biz denizin ortasına doğru açılırken göründük. Sahilden bir yaylım
ateş başladı, biz de mukabele ettik. Fakat tam on iki arkadaşı kaybettik.
Bunlar filikada kanlar içinde boylu boyunca yatıyorlardı. Sağ kalan Mustafa Reis, kardeşim Tufan ve ben, delik deşik olan filikamızı güç hal Mesudiye’ye yanaştırdık...’ İşte Trabzon’un meşhur feneri böyle alınmıştı.”


Gelibolu 1734
3 ay önce - Cmt 07 May 2022, 13:58

Bu güzel bina şimdi ne olarak kullanılıyor?

Alıntı:
1908, Trabzon. Türkiye’nin ilk opera binası

fatih413
3 ay önce - Cmt 07 May 2022, 15:29

Yol genişletmesi için yıkılıp taşlarından PTT ve banka yapıldı.

murad22
3 ay önce - Cmt 07 May 2022, 19:26

Uspenski, “Hesabat, VII Arkeoloji Komisyonuna Verilen Hesabat”, Öte yandan Ruslar, şehir

içerisinden geçirdikleri iki yol için tam sekiz yüz evi yıktı. İmar faaliyeti ve askeri düzenlemeler gerekçesiyle şehirde yıkılan evlerin toplam sayısı yaklaşık üç bin kadardı. Yıkımların en belirgin karakteristik özelliği; bu yıkımların daha çok Türk mahallelerinde gerçekleştirilmiş olmasıydı. En fazla tahrip edilen yerler ise Batpazarı, Aktarlar, Ortahisar’da bulunan eski hükümet konağı çevresi, Yemenciler Çarşısı, Mumhaneönü ve çevresinde bulunan Türk binalarıydı. Ayrıntılı bilgi için bkz: Rahmi Çiçek, Millli Mücadele ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Trabzon’da Yerel Yönetim, Trabzon: T. C. Trabzon Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, 2009, s. 26.

244 Tarakçıoğlu, a. g. e., s. 23; Uspenski, “Hesabat VII Arkeoloji Komisyonuna Verilen Hesabat”, s. 44. 245............... Bu aşagılık ruslar bugun ne yapıyorsa yuz yıl öncede trabzonda aynısını yapmış trabzonu baştan aşagı yıkmışlar.ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET