Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Özgür Sabanlıoğlu

1 ay önce - Pzr 17 Oca 2021, 00:10
Kayseri - Germir -Aya Panagia Rum Kilisesi


Alıntı:
PANAGİA YUKARI MAHALLE RUM KİLİSESİ – GERMİR / KAYSERİ

Yeri: Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Köyünde Yukarı mahallede bulunmaktadır.

Bugünkü durumu: Bugün kısmen sağlam olmakla birlikte ahır olarak kullanılmaktadır.

Tarihi: Yapı 1837 yılında inşa edilmiştir.

Plan ve mimari özellikleri: Doğu-batı yönde, üç nefli bazilikal plânlı olarak inşa edilen kilise, kübik beden duvarları, merkezi kubbesi, kuzeybatıdaki çan kulesiyle anıtsal bir görünüşe sahiptir. Kilisenin doğu cephesi apsislerin yarım daire çıkmalarını gizleyen düz bir duvardan ibarettir. Kayalık yamaca bakan, dışa kapalı batı cephe, iki katlı narteksle yapının anıtsal görünümünü pekiştirir. Narteksin kuzeybatı bölümü yıkılmış olmakla birlikte, sütunlara atılan yuvarlak kemerli bir revağın taşıdığı çapraz tonozla örtülmüştür. Yapının batı beden duvarına açılan kapıdan ibadet mekanına geçilmektedir. Batı duvarda kapı dışında pencere açıklığı bulunmaz. Narteksin beş bölümlü bir revak olduğu yıkılan bölümlerde anlaşılmaktadır. Kuzey ve güney cepheleri birer kemerli ve açıktır. Yapı dıştan dışa, 28.80 x 17.80 m. ölçülerindedir. Orta nef dörderden sekiz sütuna atılan sivri kemerlerle yan neflerden ayrılmış olup onlardan daha geniş düzenlenmiştir. Yan neflerin tamamı beşik tonozlarla örtülmüştür. Orta nefin apsis önündeki bölümü bir kubbeyle vurgulanmıştır.

Yüksek bir kasnak üzerindeki kubbenin kasnağına üç dilimli ve biraz at nalı kemeri çağrıştıran kemerli açıklıklar yapılmıştır. Kiliseye giriş kapısı dikdörtgen biçimlidir ve geniş taş sövelerle sınırlandırılmıştır. Portalde herhangi bir süsleme bulunmamaktadır. Kapı lentosu üzerindeki kitabe yeri boştur. Muhtemelen kitabe çalınmıştır.

Kilisenin kuzeybatısında yapıdan bağımsız olarak, altta yüksek bir kaide ve sekizgen gövde

üzerine iki katlı kemerli ve kubbeyle örtülü çan kulesi inşa edilmiştir. Üst katlar, zarif başlık

ve ayaklı sütunlar üzerine yuvarlak kemerleriyle sekizgen plânlı açık mekanlar halinde

düzenlenmiştir.

Üç nefli kilise kuzey, güney ve batı yönlerinde üst kat galeriyle iki katlı bir görünüşe sahiptir. Nefler alt katta ilk bölümler dışında beşik, üst katta ise haç tonozla örtülüdür. Orta nefin doğu ucundaki kubbeye pandantifle geçilmiştir. Kubbe pandantifinde çok silinmiş, solgun İncil yazarlarının resimleri varmış. 19.yüzyılda Kayseri’ye gelen batılı seyyahlar bu kilisenin görkemli yapısından ve freskolarından bahsetmişlerdir.

Süslemesi: Yapının içini bezeyen freskoların çoğu dökülmüş, var olanlarda solgunlaşmıştır.

Yapıda taş süsleme birkaç silme dışında görülmez.

Malzeme ve teknik: Düzgün kesme taşla inşa edilmiştir.

Kitabesi: Kitabesi yoktur.

Tarihlendirme: Çeşitli tarihi kaynaklar ve seyyahların anlatımından yapının 1837 yılında

inşa edildiği öğrenilmektedir.

https://tarihgezisi.com/
(+)
(+)
(+)


ANA SAYFA -> KAYSERİ