Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Özbek Türkleri
« önceki   123 ... 154155156 ... 176177178   sonraki »

ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET
cevap yaz
sayfa 155
Türk gücü
4 ay önce - Cum 06 Eyl 2019, 10:01

İstiklal bayramınızı kutlarım istamin bey

istamin uzbek
4 ay önce - Sal 10 Eyl 2019, 09:56

Aziz qardaşlerim. Şöyle İnternet sahifalerini gezerken Türkistan va Türkiye ilişki, alakalarin'a dair bir bilgi önume çikti. Bilmadim, ama bu bilgi beni şok heyecanlandirdi.

Kendimi o sinema zalinda ezilmiş, hörlanmiş, bağimsizliğini kaybedan yurtdaşlerim içinda his ettim. Böğazime bir şeyler düğumlandi.

Va bu bilgiye sizle paylaşmak istedim.
************************************************
1 Dünya Savaşı`ndan önce Rusya`da ve Osmanlı`da yaşanan 1905 ihtilali ve 1908 II. Meşrutiyeti`nden sonra Anadolu ve Rusya Türkleri arasında kuvvetli bir kültür bağı kurulmuştu. Bunun neticesinde I. Dünya Savaşında Türkistan Türklerinin bütün sempatileri Türkiye ile beraberdi. Bu sempatinin büyüklüğünü Tahir Çağatay`ın I. Dünya Savaşı sırasında yaşadığı bir anısından görmek mümkündür.

Taşkent`te kalabalık seyirci arasında Umumi Vali Matson`un bulunduğu bir sinemada savaşla alakalı belgesel film gösterilmekteydi. Perdede ilk olarak Rus ordularının seferberliği ve resmi geçidi gösterildi. Bunu takiben bütün büyük devletlerin askeri resmi geçitleri izlendi. Hepsi de sükunet içinde seyredilerek geçirildi. Fakat beyaz perdede başta sancağı ile bir Türk süvari alayı gözükmeye başlayınca o muazzam binayı dolduran halk ani bir hareketle ayağa kalktı ve alkışlamaya başladı. Bu kalkma hareketi o kadar ani ve tesirli bir şekilde vuku bulmuştu ki seyirciler arasında bulunan Ruslar da gayri ihtiyari olarak bu kitle temayülüne uymak zorunda kalmışlardı. Bu durum karşısında sinirlenen umumi vali derhal salonu terketti ve film bir daha gösterilmedi.

Kaynak: www. turkmeclisi.org.istamin uzbek
4 ay önce - Sal 10 Eyl 2019, 10:05

Aziz qardaşlarim. O bilgiden bir parça daha paylaşmak istadim. Zera, bu bilgiler özlugumuzu anlaşta, ildizlerimizin uzulmamasina hizmet eder.
Piyasada sahte milliyetçiler va Türkçiler çöğaldiği bu zamanda bu bilgiler çok muhimdir.
**************************************************

1 Dünya Savaşında Türkiye`ye ilginç ilginç olduğu kadar şuurlu bir katkı Türkistanlı pamuk tüccarlarından gelir. I. Dünya Savaşı sırasında Rusya`da ulaşım ve üretimdeki sıkıntılardan dolayı Türkistan`daki pamuk alıcı bulamadığından stoklar büyümüştür. 1918`de Brest-Litovsk`da Sovyet Rusya ile ittifak devletleri arasında barış imzalanıncaRusya`ya giden ilk Alman sefirinin mümessili pamuk almak için Türkistan`a gider. Pamuk tüccarları ticari pazarlıklara girmeden evvel alıcıdan milliyetini belgelemesini isterler. Alış-verişle alakası olmayan böyle bir talep karşısında Alman temsilci hayrete düşer. Diğer taraftan Rusya`nın eski düşmanı olan bir devletin temsilcisi olduğu için de endişelenerek ürker. Bu talebin ticaretle alakası olmadığını ileri sürerek doğrudan doğruya fiyat ve kalite meseleleri üzerinde görüşmeyi teklif eder. Bu meselelerde uzlaşmanın kolay olduğunu söyleyenTürkistanlı tüccar alıcının milliyetinin kendileri için çok daha önemli olduğunda ısrar ederler.
Bunun üzerine temsilci alıcının Alman olduğunu gösteren vesikaları çekinerek göstermek zorunda kalır. Alıcının Almanya olduğunu öğrenen Türkistanlı tüccarkendisine büyük iltifatlarda bulunarakmallarını başkasına verdiklerinden daha ucuza vereceğini ifade eder. Hayretler içinde kalan temsilci bu iltifatın sebebini sorduğunda şu cevabı alır: "Biz pamuğun mühim bir harp maddesi olduğunu biliyoruz. Bu maddeyi beş-on kuruş kazanmak pahasına Türkiye`nin düşmanlarına satmaktansa yakıp imha etmeyi yeğleriz. Siz Almanlar Türkiye`nin müttefikisiniz. Size pamuğu ucuza vermekle Türk kardeşlerimizin menfaatlerine hizmet ettiğimiz inancındayız".

Kaynak: turkmeclisi.org.


istamin uzbek
4 ay önce - Sal 10 Eyl 2019, 15:12
En son istamin uzbek tarafından Çrş 11 Eyl 2019, 11:46 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi


istamin uzbek
4 ay önce - Sal 10 Eyl 2019, 15:56


istamin uzbek
4 ay önce - Çrş 11 Eyl 2019, 09:46
Özbekistan büyüyecek, Türkistan olacak. İnşaallah.


istamin uzbek
4 ay önce - Çrş 11 Eyl 2019, 12:37Arab ilm adaminin iqrari.istamin uzbek
4 ay önce - Cum 13 Eyl 2019, 08:07

Türkistan Türklerinin her ne kadar Türkiye`nin düşmanlarıyla yaptığı silahlı mücadeleleri desteklemek üzere düzenli bir ordu gönderme imkânları olmadıysa dasavaşa ferdi katılımlar olmuştur.

Bilhassa hacca giden Türkistanlıların hacca giderken veya dönüşte Türkiye`nin saflarında tereddüt etmeden savaşa katıldıklarını görüyoruz.
Bu konuda en eski kayıt 1788 Osmanlı-Rus savaşına kadar uzanmaktadır.

Arşiv kayıtlarına göre Hicri 1202 ramazan (1788 haziran) ayında Türkistanlı Mehmed Bahadır Hokand`dan hac niyetiyle yola çıkar. Erzurum`a geldiğinde Osmanlı`nın savaş için asker topladığını işitir. O sırada I. Abdülhamid Rusya`ya harp ilan etmiştir. Bunun üzerine hacca gitmekten vazgeçen Mehmed Bahadır 4 arkadaşıyla beraber savaşa katılmaya karar verir. Başbakanlık Devlet Arşivindeki belgelere göre Mehmed Bahadır Divan-ı Hümayun`a müracaat ederek savaşmak için 5 at 5 kılıç 3 tüfek ve azık verilmesini ister .

Balkan Savaşı (1912-1913) sırasında da Hac için Mekke ve Medine`de bulunan Türkistanlı Hacılar ile talebelerden bazıları gönüllü olarak Osmanlı ordusuna katılmışlardır. Türkiye`ye yakınlık özellikle Balkan harpleri sırasında kendisini belli etmiştir. Kazan Türklerince Hilal-i Ahmer`e çokça para yardımı yapıldığı gibi Türk ordusunda hizmet görmek üzere gönüllü asker ve hemşireler de gitmişti.
Bundan başka 1912 senesinde Medine`de tahsilde bulunan 400 kadar genç Balkan muharebesine gönüllü katılmak üzere İstanbul`a gider ve Edirne düşmandan geri alındıktan sonra Medine`ye geri dönerler.

I. Dünya Savaşı sırasında Medine`de Osmanlı ordusuna gönüllü katılmak isteyen Türkistanlılar ayrıca beş Osmanlı altını vermişlerdir. Niçin böyle yaptıkları sorulunca Arapların Türkistanlılar aç kaldıklarından dolayı Osmanlı ordusuna katıldığını zannetmemeleri için böyle bir tedbir aldıklarını söylemişlerdir. Bu suretle 51. Alay`a gönüllü kaydolan Türkistanlılar Avali harbine iştirak etmişlerdir.

Kaynak: türkmeclisi. org


istamin uzbek
4 ay önce - Cum 13 Eyl 2019, 08:15

Bir gurup Türkistanlı hac dönüşü Kurtuluş Savaşı`na da katıldı. Mekke ve Medine`de hac ibadetini tamamlayarak Türkistan`a dönmekte olan 40 kadar hacı Çukurova`da iken I. Dünya Savaşı başlar ve yurtlarına dönemeyip orada kalırlar.

Harp esnasında burada bazı işlerde çalışarak geçimlerini temin ederler. Osmanlının savaşta yenilmesi üzerine Çukurova Fransızlar tarafından işgal edilir. Türkistanlılar Tarsus`ta Fransızlara karşı ilk silahlı mücadeleyi başlatanlar arasında yer alırlar. Türkistanlılardan Hacı Yoldaş başkanlığındaki grup karakol basaraktrenlere saldırarak Fransızlara zarar verdirir.

Daha sonra Kavaklıhan cephesi kumandanı Zeki Baltalı`ya müracaat ederekTürk ordusuna katılırlar. Grup kumandanı Halil Süllü`nün emrinde Fransızlara karşı çarpışan 26 Türkistanlıdan 16 sı şehit düşer.

Kaynak:türkmeclisi.org


istamin uzbek
4 ay önce - Cum 13 Eyl 2019, 08:55

Diyorlar ki, Ahmad ibn Abdullah al Höcastani'den - " Sen bir eşak bakici edin, nasil oldu da Hürasan emiri olaverdin?" diye sörduklarinda. O bu misrayi okumuş:

Mehtarlik arslan ağzida olsa,
Ağzindan yölip al, korkma hiç zaman!
Ya izzat, uluğlik, şevketi-şen bul,
Ya cenkda yüzma-yüz mertlik ile öl.sayfa 155
« önceki   123 ... 154155156 ... 176177178   sonraki »
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET