Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
akıncı12
5 yıl önce - Cum 02 May 2014, 09:51
Yeni miras kanunu çıktı artık tarım arazilerini canınızın istediği gibi paylaştıramayacaksınız


Yılda 17 milyar lira ekonomik kayba yol açan tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesini önlemek üzere hazırlanan yasa önceki akşam TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni yasayla babadan kalan tarlayı şehirdeki evlat artık bedeli karşılığında köydeki kardeşine devretmek zorunda olacak.
Önlem alınmadığı takdirde, 2002 verilerine göre Türkiye'de 59 dönüm olan ortalama tarımsal işletme büyüklüğünün 2023 yılında 5 dönüme düşeceği hesaplanıyor. Bunu önlemek için hazırlanan yasada miras tarla konusunda merak edilenler ve cevapları şöyle:

1- Tarım arazisi en fazla ne kadar bölünebilecek:

Tarım arazisi bölünme suretiyle asgari büyüklüğün altına düşürülemeyecek. Bu rakamı bölgeler itibariyle Tarım Bakanlığı belirleyecek. Ancak, bakanlığın belirleyeceği tutar mutlak tarım arazilerinde 20 dönüm, meyve bahçelerinde 5 dönüm, seracılık yapılan arazilerde 3 dönümden az olamayacak. Asgari arazi büyüklüğünden farklı olarak yasayla ilçeler bazında 'yeter gelirli
arazi büyüklüğü' belirlendi. Bu rakam sulu tarla için örneğin Adana'nın Seyhan ilçesinde 50, Tufanbeyli'de 95 dönüm olacak.

2- Arazinin tapusunu almadan hisse paylaşımı yapılabilir mi:

Kanunu dolanmak amacıyla tapuyu almadan arazilerin mirasçılar arasında pay edilmesi de yasak olacak. Tarım arazilerinde asgari parsel büyüklüğünün altında yeni hisse oluşturulamayacak.

3- Çay ve fındık bahçesinde de 5 dönüm geçerli mi:

Çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyacı olan bitkilerin yetiştiği alanlarda, bakanlığın uygun görüşüyle daha küçük parsellere izin verilebilecek.

4- Arazinin bölünmesi nasıl önlenecek:

Bakanlık, tapu müdürlüklerine, her ilçe için bölünemez arsa büyüklüklerini bildirecek. Tufanbeyli'deki 95 dönümlük arazi, hiçbir şekilde bölünemeyecek.

5- Mirasta devir işlemi için süre var mı:

Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esas olacak. Devir işleminin bir yılda tamamlanması gerekecek.

6- Mirasçının seçenekleri neler:

Mirasçılar arazinin büyüklüğüne göre haklarını bir veya daha fazla mirasçıya olabileceği gibi aile malları ortaklığına ya da kuracakları limited şirkete devredebilecekler. Ya da topluca üçüncü şahıslara satabilecekler.

7- Devirde öncelik nasıl belirlenecek:

Mirasçılar kendi aralarında anlaşamazlarsa sulh hukuk mahkemesi kanalıyla devredilecek mirasçı belirlenebilecek. Burada öncelik köyde tarımla uğraşan kardeşe verilecek. Birden fazla kardeş tarımla uğraşıyorsa, geçimini, miras konusu araziden sağlayan öncelikli olacak.

8- Devralan mirasçı parasını ödemezse:

Araziyi devralan kişi, diğer mirasçıların parasını ödemek için bankadan kredi kullanmak zorunda kalırsa, Bakanlık, kredi faizinin bir kısmını kendisi üstlenebilecek. Gene de ödeyemezse arazi mahkeme kararıyla satılabilecek.

9- Arazi sonradan değerlenirse ne olacak:

Yirmi yıl içerisinde arazi imar geçmesi, maden çıkması gibi tarım dışı nedenlerle değerlenirse, diğer mirasçılar bundan pay alacak.

10- Yasadan öncekilerin durumu ne olacak:

Bu yasadan önce mirasçılar arasında henüz paylaşımı yapılmamış arazilerin devir işlemleri, önceki yasa hükümlerine tabi olacak. Yeni yasa, geçmişe yürümeyecek.

Dünyada tarım arazilerinin küçülmesini önleme uygulamaları

İsviçre: Her kantonda tarlaların belli bir sınırdan daha küçük parçalara bölünmesi yasak. Miras dışında satış yoluyla küçülmesi durumunda yetkili kurumların itiraz hakkı bulunuyor.

Almanya ve Fransa : Belli büyüklüğün altındaki küçük tarım işletmeleri özel miras hukuku içinde değerlendiriliyor, genel miras hukuku uygulanmıyor. Tarım arazilerinin ekonomik olmayacak şekilde küçülmesine neden olan satışlara izin verilmiyor.

Danimarka: Tarım arazisinin mülkiyeti tek bir mirasçıya devrediliyor ve bu mirasçı diğerlerine tazminat ödüyor.

İngiltere – Hollanda – Almanya: Mülkiyet tek bir mirasçıya devredilirken, diğer mirasçılara çok az maddi tazminat ödeniyor veya hiç ödenmiyor.

Dünyada tarımsal arazi büyüklükleri

ABD: 1980 dekar
İngiltere: 538 dekar
Fransa: 521 dekar
Almanya: 457 dekar
İspanya: 240 dekar
Türkiye: 59 dekar

http://www.ulkehaber.com/sehirde-yasayan-mirascil ...34162.html


yucellyas_05

5 yıl önce - Cum 02 May 2014, 10:10

Zaten bu toprak olayı yüzünden kardeşler arasında çok küslük oluyordu. Bakalım bu nasıl etkileyecek.

Misafir f77

4 yıl önce - Prş 06 Ağu 2015, 14:51

bu kanunu türkiyede uygulayamasınız kardeşler arası husumet çıkarAras Berkin
4 yıl önce - Prş 06 Ağu 2015, 14:57

Sanki bu kanundan once husumet olmuyordu..

kaşkay
4 yıl önce - Prş 06 Ağu 2015, 15:06

Devlet doğru bir karar aldı, araziler birleştirilmeli, hatta devlet arazi birleştirme kredisi bile veriyor faizin yaraısını sülvanse ediyor, Tarım işletmeleri çiftlik biçiminde yapılırsa milli ekonomiyede katkı sağlayacak,

Mevcut durumda 5 dönüm bir tarafta tarlanız var, 20 dönüm köyün diğer ucunda, adam gibi sulama yapılamıyor, maaliyet çok yüksek oluyor,K Sabit KILIÇOĞLU
4 yıl önce - Prş 06 Ağu 2015, 15:23

aynı havza içinde bulunan tüm araziler birleştirilip kooperatif mantığına geçilse sulama, gübreleme, bakım ve hasat maliyetleri düşer, ayrıca kooperatif tarım yaparak geçinen aileden güçlü olacağı için erkenden haraç mezat beş paraya ürünü satmaz, değerinde istediği zaman satar
Devlet miras intikal taksimatına gireceğine köylüyü bilinçlendirme tedrisatına girsin, ülkece daha çok karlı çıkarız


Misafir f6e

3 yıl önce - Çrş 11 May 2016, 23:58

iyi ve karlı tarım yapılabilmesi için sadece sorun arazi büyüklüğü değil ülkemizde mazot ve gübre fiyatlarını dikkate alalım lütfenMisafir 7c8

1 yıl önce - Sal 15 May 2018, 20:20

Büyük kardeş annesinin sağlığında tarım arazisini kendi üzerine satış yoluyla tescil ettiriyor.Şimdi diğer iki kardeş hissedarın hakkı ne olacak

drya sisoglu
3 ay önce - Prş 16 May 2019, 16:41
miras kalan arsa nasıl satılır


Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı genelgeye göre, aile içi ortaklı tarla ya da başka bir mala sahip olanlar nelere dikkat etmeli? İşte yanıtı...Milliyet'ten Mithat Yurdakul, bugün aile içi ortaklı tarla ya da başka bir mala sahip olanların dikkat etmesi gerekenleri sıraladı;

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, miras gibi nedenlerle ortaklı yapıya sahip olan arazilerle ilgili ortaklık esaslarını duyurdu. Müdürlük genelgesine göre aile içi ortaklı tarla ya da başka bir mala sahip olanların şunlara dikkat etmesi gerekiyor:

Aile malları ortaklığı nedir?
- Medeni Kanun içerisinde yer alan maddelere göre hısımların sahip olduğu mirasın tamamı veya bir kısmıyla başka mallar da ekleyerek ortaklık kurmasına aile malları ortaklığı deniyor.- Aile malları ortaklığı sözleşmesinin resmî şekilde yapılması ve bu sözleşmenin bütün ortakların veya temsilcilerinin imzalarını taşıması gerekiyor.

Ne işe yarıyor?
- Düzenleme özellikle tarlaların miras yoluyla bölünmesi sonucu ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklara karşı işleve sahip.

- Aile malları ortaklığı, belirli veya belirsiz süre için kurulabiliyor.

- Aksi kararlaştırılmadıkça aile ortakların her biri eşit hakka sahip oluyor.

- Ortaklar, ortaklık devam ettiği sürece paylarını istemezken, payları üzerinde tasarruf işlemi de yapamıyor.

- Ortaklar, ortaklığın borçlarından müteselsil olarak sorumlu tutuluyor.

- Aile malında ortaklık, bütün ortakların anlaşması veya feshin bildirilmesiyle, ortaklık süresi uzatılmadığı takdirde, ortaklardan birinin payının haczedilmesi ve satışının istenmesiyle, ortaklardan birinin iflâsıyla veya ortaklardan birinin haklı sebebe dayanan istemiyle sona eriyor.

- Yeter gelirli (bütün) tarlaların ortaklığı kurulmasında mirasçılar, bu taşınmazların devri ile ilgili harçlardan muaf tutulurken, parçalı araziler için tapu harcı aranıyor.

- Aile malları ortaklığı sözleşmesinin noterler tarafından düzenlenmesi gerekiyor.

- Aksi kararlaştırılmamışsa ortaklardan en az birinin talebiyle aile malları ortaklığı tapu kütüğünün beyanlar hanesine işleniyor.

Satış için ortak karar
- Aile malları ortaklığının tüm ortakların el birliği ile yönetilmesi esas. Ancak ortaklar, içlerinden birini ortaklığa yönetici olarak atayabiliyor. Ancak, yöneticinin ortaklığa dahil taşınmazlar üzerinde elbirliği mülkiyeti hükümleri gereğince ortaklık adına tek başına tasarrufi işlem yetkisi bulunmuyor. Aile malları ortaklığına dahil taşınmazların satış gibi her türlü tasarruf işlemleri, bütün ortakların birlikte talebi halinde yapılabiliyor.

- Aile malında ortaklığın sona ermesi ve paylı mülkiyete geçilmesi halinde de harç ödenmiyor.

- Ortaklığın sadece beyana dayalı olması halinde ise ortaklar ayrılma halinde harç alınıyor.ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET