Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
Remzi BÜLBÜL
11 yıl önce - Pzr 20 Oca 2008, 19:12
Manisa - Ahmetli
(+)


MANİSA - AHMETLİ
1- GENEL BİLGİLER
a-Tarihi :
1313 yılında Saruhanoğullarının Manisa İlini Bizanslılardan almasına müteakip Karacabey Komutasında bir kuvvette Ahmetli'ye gönderilmiş ve ilçenin güneyinde Güldede Mezarlığı mevkiindeki dağ yamaçlarına yerleştirilmiştir. Zamanla düşman tehlikesinin kalkması sonucu bu kuvvet ve çevreden gelenlerin ilçenin Kurtuluş Mahallesinin bulunduğu yere yerleşmesi sonucu köy haline gelmiştir.
İlçenin ilk ismi Karacabey iken sonradan Rusya Bölgesinden gelen Çerkezlerin buraya yerleşmesiyle Beyazıt adını almıştır. 1870 yılı sonlarında resmen nahiye olan İlçenin adı Şehit Ahmetli olarak kayıtlara geçmiştir. 29.EKİM. l923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile ilçenin adı Ahmetli olarak değiştirilmiştir.Bu ismin kesin olarak nereden alındığı belli olmamakla beraber Karacabey'in diğer adının Ahmetli olması nedeniyle verildiği tahmin edilmektedir. l875 yılında kurulan Belediye teşkilatı bir ara kaldırılmış ve 01.AĞUSTOS.1951 yılında yeniden kurularak günümüze kadar gelmiştir.
Manisa ili Turgutlu ilçesine bağlı bir nahiye olan Ahmetli, 10.HAZİRAN.1987 tarih ve 3392 Sayılı Kanunla ilçe olmuş ve 01.09.1988 tarihinde Turgutlu ilçesinden resmen ayrılarak ilçe merkezi halini almıştır.

Ahmetli ilçesinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. İlçe genelinde eski mezar odalarını saklayan pek çok yığma tepe mevcuttur. İsa'dan önce 6.ncı yüzyılda yaşamış olan Lidyalılara ait bu höyüklerin çoğu bin tepeler mevkisinde bulunmaktadır. Zaman zaman defineciler tarafından tahrip edilmesine rağmen günümüze kadar korunabilmiştir. İlçedeki eski yapı özelliğini gösteren eski Hükümet Konağı Cumhuriyetten önce yapılmış ve yapılış tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

b- İdari ve Coğrafi Yapısı
Ege Bölgesinin iç kısmında yer alan Ahmetli ilçesi; doğusunda Salihli, batısında Turgutlu, kuzeyinde Gölmarmara ve Saruhanlı, güneyinde Ödemiş ilçeleri ile çevrilidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 83 metre olan ilçenin yüzölçümü 240 Km2.dir.
İlçe merkezi yerleşim yeri olarak Gediz havzasında bulunmaktadır. Doğal yapı olarak genelde yüksek olmayan dağlar ve Gediz ovasından meydana gelmektedir. Güneyinde Boz Dağlar, Kuzeyinde Çal dağı ilçeye paralel Ege denizine dik olarak uzanmaktadır. İlçe ve çevresine genelde Akdeniz iklimi ve bitki örtüsü hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçmekte olup, yağışlar genellikle yağmur, nadiren kısa süreli kar olarak görülmektedir.
Güney kesimlerinde genellikle çınar, meşe, çam ağaçlarından oluşan geniş ve iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlar bulunmaktadır.
İlçe Mülki hudutları dahilinde biri merkez olmak üzere 2 Belediye, 14 köy ve 6 merkez mahallesi mevcuttur.
Devlet yönetimi ile halk arasındaki ilişkiler fevkalade olup, katılımcı demokrasinin gereği olarak vatandaşın gerek merkezi ve gerekse Mahalli İdarelere karşı ilgi, destek ve işbirliği her geçen gün artmaktadır. Vatandaşın devlete karşı saygısı büyüktür.
c- Nüfus Durumu
Ahmetli ilçesinin 2000 yılı içerisinde yapılan nüfus sayımı sonuçları sonucu ikametgaha göre toplam nüfusu 18.852 olup, Bu nüfusun 11.011' i ilçe merkezinde, 7841'i köylerde yaşamaktadır.
Yerleşim Birimlerine göre Nüfus Dağılım Tablosu ( 2000 Yılı Nüfus sayımına göre )

Yerleşim Yeri : Yere Göre Nüfus :
Toplam Ahmetli (Merkez) 11.011
Alahıdır Köyü 1.509
Ataköy Köyü 515
Bahçecik 168
Cambazlı Köyü 366
Dereköy Köyü 462
Derici Köyü 180
Dibekdere Köyü 224
Gökkaya (B) Kasabası 2.129
Hacıköseli Köyü 205
Halilkahya Köyü 23
Karaköy Köyü 382
Kargın Köyü 822
Kestelli Köyü 385
Mandallı Köyü 295
Seydiköy Köyü 176

T O P L A M (Bucak ve Köyler Dahil) 18.852

İlçenin tarım potansiyelinin yüksek oluşu nedeniyle Doğu ve Güneydoğudan gelen mevsimlik tarım işçileri ile İlçe Nüfusunda belli mevsimlerde artış olmaktadır. Çalışmak amacıyla gelenlerin bir kısmı da yerleşmektedir.

İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri 1 Nüfus Müdürü, 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni tarafından yürütülmektedir. Nüfus hizmetleri Yeni Hükümet Konağı binasının üçüncü katında, Nüfus Müdürlüğüne tahsis edilen 4 odada Eylül 2005 tarihinden itibaren hizmetlerini sürdürmektedir.

2-SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPISI

a- Eğitim ve Kültür Durumu.
Ahmetli ilçesinde Eğitim faaliyetleri ilk olarak 1933 yılında inşa edilen Gazi ilköğretim okulunda başlatılmıştır. İlçe merkezinde 25.01.1994 tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesine bağlı Ahmetli Meslek Yüksekokulu kurulmuş 1994-1995 öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Ahmetli Meslek Yüksek Okulunda muhasebe, büro yönetimi ve sekreterlik bölümleri mevcuttur. Yüksekokulun Mülkiyeti kendisine ait 500 m2.lik binası idari bina olarak kullanılmaktadır.330 m2 lik ek binanın 1. katı 4 derslik ile hizmete açılmıştır. 2004-2005 yılında da 2. ve 3. katları da Eğitim ve Öğretime açılan binanın 1. katı yemekhane, depo, bilgisayar laboratuarı ve kütüphane olarak, 2. katı 4 derslik, 3. katı 3 derslik ve konferans salonu olarak kullanılmaktadır. Çatı katının ise sosyal amaçlı kullanılması için karkas işleri bitirilmiş olup, içinin ve dışının tüm işlerinin bitirilmesi beklenmektedir.
2005-2006 öğretim yılında muhasebe bölümü örgün ve II.öğretim de 144 kız, 135 erkek, büro yönetimi ve sekreterlik bölümünde ise 114 kız ve 50 erkek öğrenci olmak üzere toplam 443 öğrenci öğrenim görmektedir. İlçemizin sosyal ve ekonomik yapılanmasında önemli katkısı olan Meslek Yüksek okulumuzun Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümünde II. Öğretim açılması ve yeni bir bölüm açılması için yazışmalar yapılmış olup 500 örgün ve 500 II. Öğretim olmak üzere toplam 1000 öğrenci sayısına ulaştırılması halinde Ahmetli ilçesindeki ekonomik, kültürel ve sosyal yönden gelişimine çok büyük katkı sağlayacaktır.
İlçemizde eğitim ve öğretim; merkezde 4 İlköğretim okulu, 1 Şehit Hakkı Erdoğan Çok Programlı Lisesi, 1 Şehit Hasan Yarış Mesleki ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile yürütülmektedir.Köy ve beldelerimizde 9 İlköğretim okulunda eğitim ve öğretim devam etmektedir. 12 köy 1 mahalleden, 6 merkez okula taşıma yapılmaktadır.
İlçe merkezindeki ilköğretim okullarında 871 erkek, 778 kız öğrenci olmak üzere toplam 1649 öğrenci, belde ve köylerde ise 298 erkek, 275 kız öğrenci olmak üzere toplam 573 öğrenci öğrenim görmektedir. Şehit Hakkı Erdoğan Çok Programlı Lisesinde ise 243 erkek, 172 kız olmak üzere toplam 415 öğrenci öğrenimlerine devam etmektedir. İlçemiz İlk ve Orta dereceli okullarında toplam 124 öğretmen görev yapmaktadır. Taşımalı Eğitim uygulamasında 332 öğrenci taşımakta ve bu öğrencilerimize günlük öğle yemeği verilmektedir.
İlçe Merkezi dışında 1 belde, 13 köy olmak üzere toplam 14 ilköğretim okulumuz vardır. Bunlardan Gökkaya Beldesi ile Alahıdır Köyündeki İlköğretim Okullarımızda 1-8. sınıflar öğrenim görmektedir. Kargın’da 1-5.sınıf, Ataköy, Dereköy, Cambazlı, Karaköy, Kestelli ve Mandallı İlköğretim Okullarımızda ise 1-3. sınıf öğrencileri öğrenim görmektedir. Kargın’dan 6-8,diğer köylerimizden 4-8.sınıf öğrencileri merkez okullarımıza taşınmaktadır. Dereköy’deki öğrencilerimiz (Okul olmadığı ve öğrenci sayısı az olduğu için) Hacıköseli, Dibekdere, Bahçecik, Derici, Seydiköy öğrencilerinin tamamı merkez okullara taşınmaktadır. Ayrıca diğer köylerimizin değişik sınıflarındaki öğrencilerle birlikte toplam 12 köy İlköğretim Okulu öğrenciler 6 merkez İlköğretim Okuluna taşınmaktadır.
İlçemiz okullarında normal eğitim yapılmaktadır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetleri 1 Müdür, 1 Şube Müdürü, 1 Şef, 1 Sözleşmeli geçici personel ve 1 Hizmetli tarafından, Hükümet Konağı binasının 2. katında Eylül/2005 tarihinden itibaren yürütmektedir. Müdürlüğün 1 hizmet aracı, 2 Memur ve donanım malzemesi ihtiyacı vardır.
İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 1989 yılında faaliyetlerine başlamıştır. 14-45 yaşları arasındaki vatandaşlara, açılan çeşitli kurslarla hizmet vermektedir. İlçemizde okur yazarlık oranı % 98 'dir.
İlçemizde özel ve Devlet tarafında yaptırılan öğrenci yurdu bulunmamaktadır.
Tarıma dayalı ekonomisi, dışarıdan gelen mevsimlik işçilerinde katılımı ile zaman zaman hareketlenen ilçede sosyal yaşantı genelde sönüktür. İlçede özel eğlence yerleri bulunmamakta olup, vatandaş bu tür ihtiyaçlarını yakın olan İzmir ilinde gidermektedir. Halkın en önemli eğlence kaynağını devlet televizyonları ile özel televizyon kanalları teşkil etmektedir.
b- Gençlik ve Spor
İlçede Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı herhangi bir teşkilatı ve tesis bulunmamaktadır. Ahmetli gençliği spora meraklı olup tesis yetersizliği ve ilgisizlik nedeniyle bu potansiyel bu güne kadar arzu edilen düzeyde değerlendirilememiştir. İlçe Belediyesi tarafından yapılarak çimlendirilen bir futbol sahası mevcuttur.
İlçede Ahmetli Belediye spor adı ile birinci Amatör kümede oynayan bir futbol kulübü bulunmaktadır. Hamiliği Belediye tarafından üstlenilmesine rağmen Kulübün mali sıkıntısı giderilememiştir. Ayrıca Lisenin ve köylerin birer futbol takımı mevcuttur. Gerek spordaki tesis açığını gidermek ve gerekse gençleri spora yönlendirmek açısından, Eğitim Kurumlarında da bir kapalı spor salonunun bulunmayışı göz önüne alınarak yer teminine müteakip bir kapalı spor salonunun inşaatı ve teşkilatının kurulması zaruridir.
c- Sağlık
İlçemizde Sağlık hizmetleri İlçe Sağlık Grup Başkanlığına bağlı Merkez, Gökkaya Alahıdır Sağlık Ocakları ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Biriminde yürütülmektedir.
İlçemiz Barbaros Mh.Selanik Cad. Barbaros İlköğretim Okulu yanında, Belediyeye ait kaba inşaatı bir hayırsever vatandaş tarafından tamamlanan Sağlık Grup Başkanlığı hizmet binası 2005 yılı Haziran ayından itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Bu binada 1 Doktor (Sağlık Grup Başkanı) 2 Çevre Sağlığı Teknisyeni ve 1 Ebe görev yapmaktadır. Sağlık Grup Başkanlığı hizmet binasında; Sağlık Kuruluşlarının tüm yazışmaları, Yeşil Kart işlemleri, Çevre Sağlığı Hizmetleri, Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri ve Sağlık Eğitim Hizmetleri gibi hizmetler verilmektedir.
Merkez Sağlık Ocağı Hizmet Binasında ise; 3 Doktor, 1 Diş Tabibi, 1 Sağlık Memuru, 1 Laboratuar Teknisyeni, 7 Hemşire, 3 Ebe, 1 Hizmetli (ayrıca 1 sözleşmeli temizlik görevlisi) ve aynı binada hizmet veren 112 Acil Yardım İstasyonunda 6 Doktor, 1 Sağlık Memuru, 1 Acil ve İlkyardım Teknisyeni, 2 Hemşire, 2 Ebe, 4 Şoför (Şoförlerin 2’si hizmetli olup Valilik Oluru ile görev yapmaktadır)., sağlık hizmeti yürütülmektedir. 4 daireli bir lojman bulunmaktadır. Merkez Sağlık Ocağı kendi binasında hizmet vermektedir. Merkez Sağlık Ocağı aynı zamanda ACİL YARDIM İSTASYONU olarak da görev yapmakta ve 24 saat mesai uygulanmaktadır.
Ataköy, Dereköy, Kestelli, Dibekdere, Derici, Karkın köyleri ile Salihli ilçesine bağlı Kendirlik köyüne ilçe merkez sağlık ocağı tarafından hizmet verilmektedir. İlçede Devlet Hastanesinin bulunmayışı nedeniyle halk tedavi için Salihli ve Turgutlu Devlet Hastanelerine gitmektedir. Merkez Sağlık Ocağında her gün 3 Doktor bulunmakta bu Doktorların 2’si Sağlık Ocağında 1’si ise 112 Acil Yardım İstasyonunda görev yapmaktadır.
Merkez Sağlık Ocağına bağlı Ataköy Sağlık Evinde 1 Ebe, Karkın Sağlık Evinde 1 Ebe görev yapmaktadır.(Karkın Köyü Sağlık Evi Ebesi sözleşmeli olarak görev yapmaktadır)
Alahıdır Sağlık Ocağında görevli personel yoktur. Sağlık hizmetleri Gökkaya Sağlık Ocağında görevli Ebe tarafından haftada 1 gün köye gidilerek yapılmaktadır. (Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri) Halk muayene için köyün ilçemize yakın olması nedeniyle ilçemiz Merkez Sağlık Ocağına gelmektedir. Sağlık Ocağına; Seydiköy Köyü, Bahçecik ve Halilkahya Köyleri) bağlıdır.
Gökkaya Sağlık Ocağı Gökkaya belediyesi tarafından Sağlık Bakanlığına tahsis edilen binada hizmet verilmektedir. 1 Sağlık Memuru 1 Ebe ve 1 Temizlik Görevlisi (Sözleşmeli) sağlık hizmetleri yürütülmektedir.
Merkez sağlık Ocağına Ataköy Sağlık Evi, Karkın sağlık Evi bağlı olup, Sağlık evlerinde 1 er ebe görevlidir, Karkın Sağlık Evi ebesi sözleşmeli olarak hizmet vermektedir. Merkez sağlık Ocağı Ataköy, Dereköy, Kestelli, Dibekdere, Derici, Karkın Köyleri ile Salihli ilçesine bağlı Kendirlik köyüne hizmet vermektedir.
İlçemiz köyleri olan Hacıköseli Köyü Turgutlu ilçesi Çıkrıkcı sağlık Ocağından, Mandallı Köyü Saruhanlı İlçesi Büyükbelen Sağlık Ocağından Canbazlı Köyü Turgutlu İlçesi Urganlı kasabası Sağlık Ocağından hizmet almaktadır3- EKONOMİK DURUM
a-Tarım
Ahmetli ilçesinin Ekonomisi tarıma dayalı olup, tarımda makineleşme sağlanmıştır. Modern tarım araç ve gereçleri geniş ölçüde kullanılmaktadır. İlçemizin hayvancılık potansiyeli yeterince değerlendirilmediğinden hayvancılığın ekonomideki payı çok düşüktür. Gediz Nehri İlçe Merkezinin 4 km kuzeyindeki Ahmetli Ovasını baştan başa sulayarak doğu-batı yönünde akmaktadır. Nehrin güzergahında bulunan Ahmetli regülatöründen sağlanan suyla Kestelli, Karkın, Ataköy, Seydiköy, Karaköy arazileri sulu tarıma açılmıştır.

İlçe Merkezinde 12. 000 balya kapasiteli tekel deposu, 3 Adet üzüm işletmesi, 1 Adet zeytinyağı fabrikası, 1 Adet turşu fabrikası, 1 adet pamuk çırçır fabrikası, 2 adet mandıra, 14 adet tavukçuluk işletmesi ve 1 adet un fabrikası mevcuttur.

İlçemizde yaklaşık 2 000 çiftçi ailesi olup çiftçi ailesi başına düşen arazi büyüklüğü yaklaşık 48 dekardır.

İlçe Tarım Müdürlüğünde; 1 İlçe tarım Müdür Vekili (Vet.Hekim), 3 Adet Ziraat Mühendisi 3 Adet Ziraat Teknisyeni, 2 Adet Veteriner Sağlık teknisyeni ile 1 Adet İşçi (Şoför) bulunmaktadır.


b- Sanayi ve Ticaret

Ahmetli ilçesi İzmir gibi büyük bir sanayi ve ticaret kentine yakın olmasına karşın sanayi yatırımları yapılmamıştır. İlçemizde Ankara-İzmir asfaltı üzerinde prefabrike betonerme yapı elemanları üretimi yapan Demirağ Prefabrike Beton Yapı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bulunmaktadır. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 900 m3‘tür. Yine Ankara-İzmir asfaltı üzerinde Çeltikçioğlu Büz Boru Santrali Ticaret Sanayi Anonim Şirketi faaliyet göstermektedir. Fabrikanın yıllık 36.500 adet beton boru üretim kapasitesi bulunmaktadır. İlçemiz merkezinin kanalizasyon altyapısı tamamlanmıştır. İlçede kurulan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin 104 ortağı olup, kooperatif adına Belediye tarafından istimlak edilen 41.550 m2’lik alan üzerinde 01/05/1987 tarihinde başlayan küçük sanayi sitesi inşaatı, 2004 yılında tamamlanmıştır. İlçemiz ekonomisi tarıma dayalı olduğundan genel olarak tarım ürünleri ve dayanıklı tüketim malları ticarete konu olmaktadır.

4-ULAŞIM DURUMU

a-Karayolları Ahmetli ilçe merkezi İç Anadolu’yu Ege’ye bağlayan E-96 Devlet Karayolu üzerinde kurulmuştur. İlçe merkezinde tüm köylerimize yaz-kış ulaşım imkanı sağlayan köy yollarımız mevcuttur. Köy yollarımızın 14 adedi tamamı asfalt kaplama yol karakterindedir. b-Demiryolları Ahmetli ilçesinden geçen demiryolunun tarihi çok eskilere dayanmaktadır. 1875 yılında bir İngiliz şirketi tarafından yapılmıştır. Demiryolu genelde bölgesel yolcu ve yük taşımacılığında kullanılmakta, hergün Basmane-Uşak arasında tren seferleri yapılmaktadır. Bunun yanı sıra direk ana hat yolcu ve yük treni olarak Basmane Diyarbakır arasında sefer yapılmaktadır. Ahmetli İstasyon Şefliği Üç lojmanlı kendi binasında 1 İstasyon Şefi ile hizmetlerini yürütmektedir. 1 Makasçı kadrosu açık olup ihtiyaç vardır. c-PTT Ahmetli PTT Merkez Müdürlüğü 6 Lojmanlı hizmet binasında 1 Müdür, 1 Veznedar, 1 Memur, 3 Dağıtıcı, 1 geçici işçi ile hizmetlerini yürütmektedir. Hizmet binası yeni ve ihtiyaca yeterlidir. Aynı binada 02.08.1999 tarihinde Telekom Şefliği açılarak hizmet vermeye başlamış, telefon santralı sistem olarak yeni kurulmuştur. d-TELEKOM İlçe merkezinde köyler dahil 15.04.2000 tarihinde 4352 numara kapasiteli sistem 12 santrali faaliyete geçmiş olup, 14/02/2006 tarihi itibariyle 2660 abonesi doludur. Şebeke ve numara yetersizliğinden telefon bekleyen bulunmamaktadır. Hiçbir köyde memur bulunmamaktadır. İlçeye bağlı Ataköy, Dereköy, Dibekdere, barbarosüstü Dereköy köylerindeki telefonlar ilçe merkezi santralına bağlı olarak çalışmaktadır. Santral CLIP(arayan numaraların görünmesi), CLIR(karşıda numaranın görünmemesi) özelliğine sahip olup, 109 adet ADSL abonesi ile hizmet vermektedir. Seydiköy’de 135 numara kapasiteli ELİF-1 tipi otomatik santralı mevcut olup, 14/01/2006 tarihi itibariyle 103 numarası doludur. Karaköy’de çalışan telefonlarda bu santralden çalışmakta ve telefon müracaatında bulunupta bekleyen abone yoktur. İlçeye bağlı Gökkaya kasabamızda 701 kapasiteli Anadolu tipi otomatik santralımız bulunmakta olup, 14/02/2006 tarihi itibariyle 650 numarası dolu olup, Alahıdır Köyü’ndeki telefonlarda bu santralden çalışmakta ve telefon müracaatında bulunupta bekleyen abone bulunmamaktadır. Görevli memur yoktur. Kargın köyümüzde Levent tipi 288 kapasiteli otomatik santral olup, 14/02/2006 tarihi itibariyle 202 numarası doludur. Derici, Mandallı, Cambazlı köylerinin aboneleri de Kargın santralına bağlanmıştır. Telefon müracaatında bulunupta bekleyen abone bulunmamaktadır. Görevli memur yoktur. Hacıköseli Köyünden Elif-1 tipi 128 numara kapasiteli otomatik santral kurulmuş olup, 14/02/2006 tarihi itibariyle 54 numarası dolu olup, Bahçeçik, Baktırlı köylerindeki telefonlarda bu santralden çalışmaktadır telefon müracaatında bulunupta bekleyen abone bulunmamaktadır. Görevli memur yoktur.

5-ASAYİŞ VE GÜVENLİK

Ahmetli ilçe merkezi ve köylerinde Asayiş ve Güvenlik hizmetleri ilçe merkezinde Emniyet Amirliği, köylerde İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülmektedir. İlçede kültür düzeyinin yüksek olması, Okuma-Yazma oranının % 98 dolaylarında oluşu ve halkın ekonomik durumunun genelde iyi oluşu huzur ve güvenliği olumlu yönde etkilemektedir. Yasa dışı aşırı sağ ve sol örgütlerin ilçede kayda değer bir faaliyeti olmayıp 1989 yılından buyana ideoloji ve toplumsal olay meydana gelmemiştir. İlçe Emniyet Amirliği teşkilatının kurulması Bakanlar Kurulunun 90/870 sayılı kararıyla kararlaştırılmış olup karar 28.09.1990 tarih ve 20649 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 06.09.1995 tarihinde de ilçede Emniyet Teşkilatı kurulmuştur. İlçe Emniyet Amirliği Barbaros Mahallesi Hükümet Konağında hizmet vermektedir. İlçe Jandarma Komutanlığı hizmetlerini İlçemiz Barbaros Mahallesi Köyiçi mevkiinde E-96 Karayolu üzerinde bulunan 6000 m2.lik hazine arazisi üzerinde 1998 yılında inşa edilen binada yürütmektedir.
Kaynak : Ahmetli Kaymakamlığı http://www.ahmetli.gov.tr/


Yener Öztürk

11 yıl önce - Çrş 13 Şub 2008, 21:25

Ahmetli tren istasyonundan çekilmiştir.(+)

(+)
Mehmet BLC
5 yıl önce - Pts 23 Arl 2013, 23:03(+)

(+)

(+)
Mehmet BLC
5 yıl önce - Pts 30 Arl 2013, 14:48

Salihli tarafından Ahmetli'ye giriş.(+)


Deniz Çağdaş
4 yıl önce - Sal 19 May 2015, 19:18

Büyükşehir Belediyesi Ahmetli'de Asfalt Onarım Çalışması Yapıyor

Alıntı:
MANİSA Büyükşehir Belediyesi, köyden mahalleye dönüşen yerlerde yol bakım onarım çalışmalarına start verdi. Ahmetli ilçesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Ataköy Mahallesi, Ataköy Regülatör Yolu, Regülatör Yolu-Ankara İzmir Karayolu bağlantısı, Regülatör- Dibekdere Mahallesi Salihli-Gölmarmara bağlantı yollarında bakım onarım çalışması yapıldı.
Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte İl Özel İdaresi’nin yaptığı köy yollarındaki bakım onarım çalışmaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesi de 2015 yılı yol yapım programı ve ihalesinin yapılmış olmasına rağmen Kamu İhale Kurumu’na bir firmanın yaptığı itiraz nedeniyle il genelindeki asfaltlama hamlesine başlayamadı. Ancak Büyükşehir Belediyesi kırsalda yaşayan vatandaşları mağdur etmemek için Fen İşleri Dairesi ekipleri ile yol bakım onarım çalışmalarına start verdi. Ahmetli Ataköy Mahallesi, Ataköy Regülatör Yolu, Regülatör Yolu-Ankara İzmir Karayolu bağlantısı, Regülatör- Dibekdere Mahallesi Salihli-Gölmarmara bağlantı yollarının kış dönemindeki kar yağışı nedeniyle bozulduğu ve vatandaşların mağdur olduğu bilgisi üzerine Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Koordinatörlüğü ekiplerince yol bakım onarımı yapıldı. Yollarının tamir edilmesinden memnun olan vatandaşlar da, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.


kaynak: http://www.manisa.bel.tr/icerik/haberler/ahmetlid ...sladi.html

Büyükşehir belediyesinin hizmet götürmediği ilçe kalmıyor.sayfa 1
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler