Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 9
Mustafabey 01

5 ay önce - Prş 10 Oca 2019, 09:42

DUA, KULUN ALLAH (CC) İLE KONUŞMASIDIR

Ah, keşke Allah Teâlâ’ya dua ederken sadece ve sadece O’na (CC) niyaz etmenin zevkini alabilsek. Rabb’imize dua ederken bu güzelliğin, ihtişamın ve ulvi zevkin farkına varabilsek. Çünkü dua Cenâb-ı Hakk’la konuşmak, sohbet etmek ve her şeyimizle O’nunla (CC) buluşmak için büyük bir fırsattır. Allah Teâlâ’nın kullarıyla konuşmasına vahiy, kulların Mevlâ’sıyla konuşmasınaysa duâ denir.

Ah, keşke Allah Teâlâ’nın isimleriyle dua etmenin zevkini, manevi feyzini iç dünyamızda ve kalbimizde tam olarak hissedebilsek.

Esmâ’ül Hüsnâ olarak bilinen Cenâb-ı Hakk’ın her biri güzel isimlerini herhâlde hepimiz duymuşuzdur. Bu hususta yazılan nice kitaplar, bu isimlerin sırrı, hikmetleri ve nelere iyi geldiği hakkında nice makaleler, yazılar mevcuttur. Ama galiba biz esas noktayı gözden ve kalpten kaçırmaktayız.

Evet, “Esmâ’ül Hüsnâ’dan herhangi bir ismi şu kadar çeksek, bu kadar okusak, şöyle şöyle olur” tarzındaki malumat kısmen doğrudur ve bu bilgiler havada uçuşmaktadır. Ama bu isimleri anmaktan murat bu mu olmalıydı? Esmâ’ül Hüsnâ yani Cenâb-ı Hakk’ın güzel isimleri bir kişi tarafından muhabbetle zikredildiğinde, kalpten lisana dökülüverdiğinde, o esmanın sahibi olan Hazret-i Allah’ın (CC) kuluna muhabbet ve merhametle nazar kılması bizler için yeterli değil miydi?


Mustafabey 01

5 ay önce - Cum 11 Oca 2019, 09:52

EL MUMÎT : Mümit Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan

– Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek

Ya Mumit ismini zikreden, nefsinin şerrinden emin olur. Allah okuyanı Hak yoluna sokar. Düşmanlarının kötülüklerinden kurtulur. Nefsini yola getirir. Merih saatinde okuyan hasımlarının şerrinden korunur. Sevdiğinden ayrılmaz.


Mustafabey 01

5 ay önce - Cmt 12 Oca 2019, 09:55

EL HAYY : Hay Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten

– Sözü tesirli ve herkesten tazim görür

Ya Hayy ismini zikreden kişinin ömrü uzun ve afiyette olur. Kalbi tevhid nuru ile nurlanır. Hastaysa şifaya kavuşur. Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini birlikte zikredenin her muradı gerçekleşir. Ya Allah Ya Hayy Ya Kayyum isimlerini birlikte zikreden Allah yolundan ayrılmaz.Mustafabey 01

5 ay önce - Pts 14 Oca 2019, 09:26

EL KAYYÛM : Kayyum Gökleri ve yeri, herşeyi tutan

– Allah’ın izniyle her istekleri olur.

Ya Kayyum ismini zikreden kişinin tüm işleri zahmetsizce halolur. Teşebbüs ettiği her iş başarılı ve hayırlı olur. Uykusu hafifleşir, unutkanlıktan kurtulur. Ezber gücü artar.


Mustafabey 01

5 ay önce - Sal 15 Oca 2019, 09:27

EL VÂCİD : Vacid İstediğini istediği anda bulan

– Kaybedilen şeyi bulmak için okunur.

Ya Vacid ismini 5 vakit namazların ardından zikreden sahip olduğu ve elde ettiği şeyleri kaybetmez. Elindekiler zayi olmaz. Aradıklarını bulma gücüne sahip olur. Hileci ve büyücülerin kötülüklerinden korunur.Mustafabey 01

5 ay önce - Çrş 16 Oca 2019, 09:35

EL MÂCİD : Macid Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok

– Kazancın bolluğu için okunur.

Ya Macid ismini zikredenin kalbi nurlanır. 5 Vakit namazların ardından okuyanın malı, mülkü artar, muteber bir insan olur. Herkez tarafından sevilip sayılır. Hergün zöhre saatinde okuyan her türlü bela ve musibetten uzak olur. Yaptığı dualar kabul görür.


Mustafabey 01

5 ay önce - Prş 17 Oca 2019, 09:38

EL VAHİD : Vahid TEK, Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan

– İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur

Ya Vahid ismini okuyanın kalbi; yorgunluktan ve bütün kötü düşüncelerden uzaklaşır. Mahlukatın şerrinden emin olur. Kalbi ve ruhu kuvvetlenir okuyanın kalbindeki tüm istek ve arzuları gerçekleşir.Mustafabey 01

5 ay önce - Cum 18 Oca 2019, 10:20

Mustafabey 01

5 ay önce - Cmt 19 Oca 2019, 10:17

ES SAMED : Samed İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci

– Hiç kimseye muhtaç olmamak

Ya Samed ismini zikreden kişi; yeme, içme, giyim, kuşam gibi zaruri ihtiyaçların temininde kimseye muhtaç olmaz, zorluk çekmez. Azlığından veya çokluğundan dolayı elem ve keder duymaz. İrfan sahibi olur. Ya Samed okuyan açlık hissi duymaz. Yazılarak suyu içilirse içenin iradesi kuvvetlenir.


Mustafabey 01

5 ay önce - Pts 21 Oca 2019, 09:07

EL KÂDİR : Kadir İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten

– İstediğini yapmaya gücü yetirmek

Ya Kadir ismini zikreden arzu ettiği her şeyde muvaffak olur. Hasta olan şifaya kavuşur. Her abdest aldıktan sonra okuyan düşmanına karşı zafer kazanır.sayfa 9
« önceki   123 ... 8910 ... 141516   sonraki »
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET