Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Samsun - İki Kilise
« önceki   1234567   sonraki »

ANA SAYFA -> Diğer Şehirler
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 2
Çetin KOŞAR

10 yıl önce - Pts 07 Oca 2008, 17:23
Samsun Mater Dolorosa İtalyan Katolik Kilisesi


Karadeniz Bölgesinin kıyı boyunca Kapusen Rahipleri bir sürü Kilise inşa etmişlerdi. Bugün bunlardan geriye yalnız Samsun ve Trabzon’daki Kiliseler hizmete açıktır ve Cemaatlerde bir Çoban mevcuttur. Karadeniz’e gelen Hacıları, Turistleri ve Ticaret için şehre uğrayanları karşılamayı beklemektedirler.


Mater Dolorosa İtalyan Katolik Kilisesi'nden Görüntüler


Tarihi Bir Fotoğraf


Bugün


Kilisenin İçinden Bir Samsun Manzarasıemrullah
10 yıl önce - Pts 07 Oca 2008, 17:44

ister kiliseler olsun ister camiler eskiden estetiğe daha bir önem veriliyomuş günümüz de yapılan bina ve eserlere bakıyorumda bana çok basit geliyo,eskiden kalma eserde bir ahenk ve estetik var imiş şimdikilerdede kaçak bodrum ,kaçak kat ve kalitesiz mağzeme vb şeyler....

Çetin KOŞAR

10 yıl önce - Pts 07 Oca 2008, 19:48(+)Samsun'da Bir Tören

Türk, Yunan ve İngiliz Bayraklarıyla Amasya Metropoliti Germanos Karşılanıyor.


Osmanlı'nın 100 yıl önceki Samsun raporu
Alıntı:
"Samsun'un genel nüfusunu teşkil eden ahalinin büyük kısmı Türk'tür. Çarşamba ile Bafra kazalarında gerek '93 harbi, gerek evvelki Kırım muharebesinde Kafkasya'dan gelmiş Çerkez ve Gürcüler vardır. Bafra ve Samsun kazalarında üç dört köy Kürtlerle meskûndur. Samsun merkezinde maden köyleri tabir olunan köylerde sakin Rumlar Türkçe ile karışık kaba Rumca Bafra ile diğer kazalardaki Rumlar ise ana dil olarak Türkçe konuşurlar. Ermenilerin ziyade Çarşamba kazasında bulunurlar. Ve Ermeni lisanı ile konuşurlar. Bafra’dakiler ise Türkçe konuşurlar. Muhtelif unsurlar arasında her hangi bir uyumsuzluk yoktur. Gayrimüslim unsurlar adet ve ahlakça Müslümanlara oldukça yakındır. Hatta şarkıları bile Türkçe'dir.

Resmi eğitimin geliştirilmemesi durumunda muhtelif guruplar tarafından eğitim hususunda ciddî gayretlerin olduğuna ve Rumca yazılmış kitapların az çok birlik ve beraberliğe muhalif bulunması sebebiyle bu zamana kadar Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında devam ede gelen dostluk ve uyuma az çok halel gelmesi muhtemeldir. Samsun'da demiryolu güzergâhı inşasının başlamasından sonra ticaret ve sanatla uğraşan gayrimüslim unsurlar sürekli olarak iç kesimlerden ikamet etmek üzere Samsun'a gelmektedirler. Bu kabilden olan Osmanlı Hıristiyanları ana dil olmak üzere Türkçe konuşuyorlar ise de son zamanlarda Samsun merkezindeki Gayrimüslim okullarının tesiriyle yavaş yavaş Türk ahlâk, edep ve lisanını terk ederek Rumlaşmaktadırlar. Binaenaleyh Samsun'da Osmanlı lisanı ile eğitim veren bir lise açıldığı takdirde bu gibilerin çocuklarının eğitim ve öğretimleri için resmî mektepleri tercih edecekleri şüphesizdir."

Bu satırlar, Osmanlı Arşivi kayıtlarından. Her şey tıpkı 3-4 yıl önceki Bağdat ve Basra'ya ne kadar da benziyor değil mi?

İnsanlar iç içe ve sorunsuz. Ama tehlike ışıklarının, aralanan kapıdan içeriye sızmağa başladığı raporda da beyan edilmiş. Çünkü misyonerlerin tüm Anadolu ile beraber Samsunumuzda da cirit atmağa başladığı anlar bu yıllar.

Nitekim, bu raporun yazılmasından 5-10 sene sonra bölgemizde, insanların bir birlerini kesmek, yakmak ibadethanelerini havaya uçurmak durumunda kaldıklarını da bilmeyen yoktur sanırım. Bütün Anadolu'da Türk, Rum, Ermeni her kesimden on binlerce insan hiçi hiçine birbirlerini boğazlamadı mı o yıllarda?

O zaman kim kazanmıştı?
***

Ve bu gün....

80 yıl sonra o günlerin hesaplaşmaları hâlâ nihayet bulmadı. Bu yolda onlarca diplomatımızı kaybettik, şimdi de Ermeni asıllı bir aydınımızı.

Peki, Irak'ta 3-4 yıl önce hiç olmadığı hâlde bu gün binlerce insanın ölümüne sebep olan sorunlar, 80 yıl sonra hallolmuş olacak mı sizce?
***

O zaman kim kazandı, şimdi kazanan kim?
/Mümin YILDIZTAŞ
Çetin KOŞAR

10 yıl önce - Çrş 09 Oca 2008, 16:08
Tarihdeki Kiliseler


Samsun'da bugün, iki kilise vardır. Biri tarihi Katolik kilisesi diğeri yeni açılan Ortodoks kilisesidir. Oysa bir zamanlar Samsun'da birçok kilise mevcuttu. İşte bunlardan birisi de Ermeni Ortodoks Kilisesidir.

Ne yazıkki 7 Haziran 1922 sabahı 10 gemiden kurulu bir filoyla Samsun'u bombalayan Averoff ve Kılkış zırhlıları tarafından bombarduman sonucu yerle bir olmuştur.

Alıntı:

Bombardıman, Yunanlıların istediği etkiyi yaratmadı. Samsun ve çevresindeki halkta panik yaşanmadı. Pontus çeteleri ise Ankara Hükümeti ordusu artık Anadolu’ya tamamen hakim olduğu için, kıpırdayamayacak haldeydi.

Bombardımanın sonuçlarına gelince; 4 asker şehit oldu ve üç asker yaralandı. 4.170 teneke petrol, 68.368 kg benzin, 900 kg ispirto ile askeri yiyecek ambarı yandı. 48 ev, 3 dükkan, hükümet konağı, gümrük binası, Ermeni Kilisesi ve yetimhanesi yıkıldı, sahildeki 16 balıkçı teknesi hasar gördü.
Kansu Şarman/kuzeydetutun.netSamsun Ermeni Ortodoks Kilisesi

Samsun ve Ermeniler
Patrikhane istatistiklerine ve 1914'te Osmanlı imparatorluğu zamanında yapılan nüfus sayımına göre Samsun (Canik) Sancağı'nda 35.907 Ermeni yaşıyordu. 1915'ten önce 19. yüzyılın ortalarından itibaren Samsun şehir merkezi olmasına rağmen eski yönetim merkezi Çarşamba ekonomik açıdan hâlâ önemli bir rol oynuyordu. Şehir merkezindeki yerleşim yerleri dışında Samsun, Bafra, Çarşamba, Ünye ve Fatsa'da Ermeniler kırsal kesimde yerleşmişlerdi. Ünye'de bulunan 10 köy, Terme yakınlarında 4 ve Çarşamba'da bulunan 20 yerleşim yeri 18. yüzyıl başında Hemşin ve Sev Ked'den gelip Samsun Sancağı'na sığınanlar tarafından kurulmuştu. 1914'te sancakta 49 kilise ve toplam 3.254 öğrenciye okuma imkânı veren 74 eğitim kurumu bulunuyordu.

Samsun, Osmanlı egemenliğine girmeden önce Asurlular, Mısırlılar, Romalılar ve Bizanslılar gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan, tarihi milattan önceye dayanan bir kazaydı.

1860'da nüfusu 3.000 iken, takip eden yıllarda iç bölgelere ulaşımı sağlayan bir yol yapılmasıyla beraber nüfus artmış ve kaza büyük ölçüde gelişmiştir. 1914'te kazada yaşayan Ermenilerin sayısı 5.315'ti. Bunların birçoğu Çarşamba ve Tokat'tan gelmişlerdi. 1840'da Ermeni Mahallesi'nde kurulan Saint-Nicolas Kilisesi ancak 1897'de piskoposluk merkezi oldu. 1881'de Büyük Ermeni Tiyatrosu, 1883'te tiyatronun hemen yanında, en önemli eğitim kurumu olan Nersesyan Koleji kurulmuştu. Kolej'de de "Tbrots" adlı bir dergi yayınlanıyordu. Kazada tütün, pamuk, tahta ihracatı yapılıyordu.

.


yavuzhan55

10 yıl önce - Sal 22 Oca 2008, 00:27(+)

samsun katolik kilisesi...sayfa 2
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler