Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 2
İsmail Erdoğan
12 yıl önce - Çrş 28 Mar 2007, 17:27

Tokat Mevlevi Kültürü ve Vakıf Eserleri Müzesi’ndeki gezimizi bir Sema Gösterisi ile noktalıyoruz:

Sema Gösterisi
       Ölüm gününü Hakka vuslat; "Düğün Günü" sayan büyük Mevlâna'dan sonra, oğlu Sultan Veled ve yakınları tarafından, Mevlâna'nın fikir yapısı ve düşünceleri üzerine (Mevlevî Tarikatı) kurulmuş ve bu edep erkân yolunu izleyenlere (Mevlevî) denilmişti.
       Mevlevî kelimesi Mevlâna'ya nispeti ifade etmekle beraber, Kur'an-ı Kerîm'deki (Nereye dönersen Allah’ın likasını görürsün) anlamında olan (tevellû) kelimesiyle ilgilidir.
       Mukabele denilen Sema gösterisi, Mevlevî Dergâhı'nda, semahânelerde  Mutlak Kemâl ve Hakka Vuslat yolunun derecelerini sembolize eder. Mukabele, en küçük teferruaıina kadar tespit edilmiş usûl ve erkânla yapılır.
       Şeyh, bütün ilâhi sıfatlara mazhar olan ve postunda Mevlâna’yı temsil eden Hak ilminin ve Hakikat-i Muhammedi'yenin mümessilidir. Post, en büyük manevi makamdır ve kırmızı renklidir.
       Semâ'zenlerin basındaki külâh, mezar tasına, sırtındaki hırkası mezarına, tennûresi de kefenine işarettir. Onlar dünyadan soyunmuş, gayb âleminin ask pervaneleridir. Esasen, semahânenin sağı görünen, bilinen âlemdir, solu da görünmeyen bilinmeyen mânâ âlemi... Semazenler mânâ âleminin mânâ erleridir.
       Şeyh birinci devri tamamlarken, kıdemce en geri ve en genç, nevniyaz denilen semazenle karsı karsıyadır. Birbirine bas keser ve böylece tevazuu en beliğ şekilde ifade ederler. Bu karşılıklı görüşme ayıca birbirinin gönül kıblesine secdeye varistir. Üçüncü devir sonunda, şeyh postuna geçer, semazenler de yerlerini alırlar

     Sema ederken kol açan semazenin sağ eli dua eder gibi yukarıya, sol eli aşağıya açıktır. Bu Hakk'tan alır, halka saçarız, hiç bir şey’i kendimize mal etmeyiz, görünüşte var olan, vasıtalık eden bir suretten başka bir şey değiliz.) anlamına gelmektedir. Bir başka ifadesiyle de (Göğe ağarız, yere yağarız, varlığımız Hakk’ın rahmetinde yok olmuştur) demektir. Semazenler hem kendi etrafında döner, hem de meydanı devrederler. Feleklerin, gezegenlerin, yıldızların ve dünyanın, günesin cazibesiyle hem kendi etrafında, hem de günesin etrafında devrettikleri gibi... Sema, bütün âlemlerin güneşi Tanrı’nın huzurunda bir devri âlem'dir.
       Esasen sema; gerçek varlığa ulaştıran, insani kendin-den geçiren bir cezbe vasıtası, kendinden geçen kişinin can sarhoşluğudur. Mevlâna’nın ifadesiyle (aşk'a kavuşmak, buluşmak sultanlığı için, perdeleri kaldırıp içeriye girmek devleti için, can elbisesidir. )
       Semazen başı semâ’yı idare eder. Semâzenler onun ayak ve baş işaretlerine göre durumlarını ayarlarlar.
       Semâ'nın üçüncü selâmında şeyh de sem'â girer. Hatt-ı istivâ'nın ortasında sema eden şeyh, şüphesiz burada Mevlâna'yı temsil etmektedir. Şeyh, semâ'dan sonra yavaş yavaş ilerler, posta varmasıyla semâ da sona erer.
KAYNAK : http://www.konya.gov.tr/mevlana/sema.htm
(+)
 

(+)
 

(+) 
 

(+) 

(+) 

(+)
Haldun Turan

11 yıl önce - Pzr 06 Oca 2008, 01:22

2007 temmuzunda çektiğim resimlerdir.


(+)(+)(+)(+)(+)(+)


ergunerol

11 yıl önce - Cum 07 Ksm 2008, 00:33
Tokat Mevlevihanesi
(+)

(+)

(+)

(+)
(+)
(+)

(+)


(+)

(+)

(+)
ABDULLAH CENGİZ
9 yıl önce - Sal 16 Ksm 2010, 00:05


(+)


bahadır 0302

1 yıl önce - Cum 07 Eyl 2018, 18:44

Çektiğim fotoğraflarsayfa 2
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler