Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Kul Hakkına Dikkat Ediyor musunuz.?
« önceki   123 ... 789 ... 252627   sonraki »

ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 8
Mustafabey 01
1 yıl önce - Prş 28 Arl 2017, 22:48

Peygamber Efendimizin Kul Hakkına Verdiği Önem !

Herkes nefesini tutmuş bekliyordu. Çünkü az evvel Hazreti Peygamber, “Bende bir hakkı olan varsa gelsin alsın” dediğinde, orada bulunan sahabelerden biri; “evet, benim bir alacağım var. Bir gün kırbacınızın ucu o sıra açık olan sırtıma değmişti de, canım yanmıştı” dedi.

Hz. Peygamber (s.a.v.) hiç tereddüt etmeden üstündeki kıyafeti sıyırdı, arkasını döndü ve ‘vur’ dedi.

Herkes şaşkındı. O sahabe hemen koşturdu ve elini yüzünü Hz. Peygamber’in mübarek sırtına sürdü, doyasıya öptü.

Herkes şaşkındı. O sahabe hemen koşturdu ve elini yüzünü Hz. Peygamber’in mübarek sırtına sürdü, doyasıya öptü.

Hz. Peygamber (s.a.v.) bu davranışıyla, Kul hakkının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.


Mustafabey 01
1 yıl önce - Cmt 30 Arl 2017, 17:19

Kul Hakkının Önemi !

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:
Niye evliya zatları herkes seviyor da, biz birbirimizi sevemiyoruz? Neden kalblerimiz kırılıyor, çok sıkıntı oluyor? Bunların sebebi, Kul hakkına riayet etmemek ve Haramlardan sakınmamaktır.

Allahü teâlâ günahları ikiye ayırmıştır:
1- Kendisiyle kulları arasındaki günahlar.
2- Kulların birbiri arasındaki günahlar, kul hakları.

Cenab-ı Hak, kendisiyle kulu arasındaki günahları affeder veya cezalandırır. Bu, Rabbimizin bileceği iştir, ama kullar arasındaki günahlarda mutlaka adalet olacaktır. Yani ahirette kul haklarından herkes hesaba çekilecektir. Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
(Ahirette sırat köprüsünde her Müslümana yedi sual sorulacaktır. Birincisi imandan sorulacaktır, ikincisi namazdan, üçüncüsü oruçtan, dördüncüsü hacdan, beşincisi zekâttan, altıncısı gusülden sorulacaktır. Yedinci suale gelince, Peygamberler bile masum oldukları halde, bu sualden korkarlar. O da Kul hakkıdır.)


Mustafabey 01
1 yıl önce - Çrş 03 Oca 2018, 21:18

Kul Hakkı Hakkında.

Kul kavramı en genel tanımıyla Allah’ın yarattığı insan demektir. Kul kavramı, dil, din, ırk ve cinsiyetle sınırlı değildir. Her insan Allah’ın bir kuludur. İnsani değerler ve kavramlar karşısında anlamlandırma bu şekildedir.

Kul hakkı, herhangi bir insanın herhangi bir sebeple adaletsizliğe, haksızlığa ve zulme uğramasıdır. Adalet ve hak dünya üzerinde her insan için geçerlidir ve sağlanmalıdır.

İslam dini insana değer veren bir dindir. Bazı ahlaki ve felsefi öğretiler gibi ırkı ön plana çıkarmadan insana insan olduğu için değer vermeyi öğütler. Bu nedenle insandan kul diye bahsederken, insanlık hakkından da kul hakkı diye bahseder.

Kul hakkına en büyük günahtır. Dini, dili, ırkı ve cinsiyeti ne olursa olsun bir insan hakkında, yalan söylemek, iftira atmak, gıybet etmek, malına ve canına zarar vermek, nesline ve ırzına kastetmek kul hakkıdır. İslam’daki hükmü haramdır.Mustafabey 01
1 yıl önce - Cum 05 Oca 2018, 20:41

Kul Hakkı ve Faiz !

Kul hakkı yemenin en dehşetli şekli Fâiz alıp vermektir. Cenâb-ı Hak, bu şekilde haksızlık yapanlara elim bir azap hazırlamıştır.Bilhassa Fâiz yiyenler Allâh’a ve Resûlü’ne karşı harp îlân etmiş olurlar ve Kıyâmet günü kabirlerinden şeytan çarpmış kimse gibi kalkarlar. Fâiz alanlar, zâhiren çok kazandıklarını zannetseler de, Allah Teâlâ fâizli kazançların bereketini giderir ve fâizi mahveder; Helâl yollarla yapılan ticâreti ise bereketlendirir. Fâiz yiyen günahkâr Kulları da hiç sevmez.


Mustafabey 01
1 yıl önce - Pts 08 Oca 2018, 15:05

Kul Hakkının Önemi !

Her insanın, diğer insanlar gibi yaşama hakkına, eğitim görme, seçme, seçilme, haberleşme, seyahat etme gibi haklarına sahiptir. Toplumsal hayattaki birlik ve düzeninin sağlamanmasında en önemli yolu, birbirimizin haklarına saygı göstermektir. Aksi hâlde, toplumda düzensizlik ve kargaşalar oluşur. İnsanların hakkına girmek onların sınırları ihlal etmektir. Böyle bir şeyde ise insanlar o haklarını bizden talep etme hakkına sahiptir. Kul hakkı çok büyük bir günahtır. Allah bana kul hakkı ile gelmeyin demektedir. Kul hakkını sadece hakkına girdiğiniz insandan alabilirsiniz.

Peygamberimiz (s.a.v.), “Aldatan bizden değildir.” buyurarakkimseyi aldatmamak gerektiğini bil­dirmiştir. Kul hakkı konusunda dikkat etmemiz gereken başka şeyler de vardır. Örneğin çalışan bir kişinin hakkını ödememek veya eksik ödemek de bir çeşit Kul hakkı ihlalidir.

Bu konuda Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurur: “İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz.”


veysel döker
1 yıl önce - Pts 08 Oca 2018, 15:48

Herkes kul hakkına dikkat ettiğini söyler de acaba;

Trafikte de dikkat ediyor muyuz, dakikalarca beklediğimiz yol katılımlarında, emniyet şeridinden yada en dış şeritten insanların önüne geçenler mesela ne kadar kul hakkına giriyor?Mustafabey 01
1 yıl önce - Çrş 10 Oca 2018, 21:53

Kamuda Çalışanlar ve Kul Hakkı !

İslâm’da, kamu hakkı Allah hakkı kapsamında değerlendirilmiştir. Kamu yarar ve düzeninin gerçekleşmesi, toplumun huzurlu ve güvenli bir hayata sahip olması bu haklara riayete bağlıdır. Kamuya ait her türlü imkân ve nimetin, topluma ait mekânların, araç ve gereçlerin, çevre ve tabii kaynakların adalet, hakkaniyet ve liyakat çerçevesinde kullanılması gerekir.

Dinî-ahlâkî değerlere duyarsızlaşıldığında, ahiretteki hesap unutulduğunda, helâl-haram sınırlarına dikkat edilmediğinde, hak kavramı önemini yitirdiğinde kamu imkânlarını suistimal edenler çoğalır. Böyle bir toplumda ise, ne kamu hizmeti lâyıkıyla gerçekleşir ne de insanlar birbirlerine güvenir. Güvenin kalmadığı yerde de huzurlu bir hayattan söz edilemez.

Oysa kamu malı emanettir. Bu emanete ihanet etmek, kişiyi hem dünyada hem de ahirette ağır bir vebal altına sokar. Rahmet elçisi (s.a.s), bu ağır vebale karşı insanları şöyle uyarır: “Kimse hakkı olmayan bir karış yeri bile almasın! Alırsa Allah, kıyamet gününde yedi kat yeri onun boynuna dolar.”[3], “Sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden iğne miktarı ya da daha büyük bir şeyi gizlerse bu bir ihanet olur ve kıyamet günü onu (kendi elleriyle) getirir.”[4]

Kamuya ait mallarda, bütün toplum fertlerinin eşit hakkı vardır. Dinimiz, başkalarının hakkını“kul hakkı”; kul haklarının gasp edilmesini ise emanete ihanet olarak değerlendirmiştir. Peygamberimiz (s.a.s), bu konuda şöyle buyurur: “Kimi bir işte görevlendirip yaptığı işin karşılığı bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışında alacağı her şey emanete hıyanettir.”[5]

Herşeyin ayan beyan ortaya çıkacağı ahirette, hüsrana uğrayanlardan olmamak, cehenneme düşmemek için haramlara bulaşmadan,ömrümüzü helal dairede sürdürmeye özen gösterelim. Kamu mallarını, birer emanet olarak kabul edelim. İhlal edilen her kamu hakkının, zayi edilen her kamu malının, birer kul hakkı ihtiva ettiğini asla unutmayalım. Ve yine unutmayalım ki ahirette milyonlarca insanla helalleşme imkânı olmayacaktır.Hutbemi Efendimizin bu meyandaki bir hadisiyle bitirmek istiyorum:

“Hiç kimse Allah’ın kendisine takdir ettiği rızkı -geç de olsa- elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah’tan (hakkıyla) sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Helâl olanı alın, haramdan kaçının!”[6]

[1]Âl-i İmrân, 3/161.

[2]Müslim, Birr ve sıla, 59.

[3]Müslim, Müsâkât, 141.

[4]Müslim, İmâre, 30.

[5]EbûDâvûd, Harâc, fey’ ve imâre, 9-10.

[6]İbnMâce, Ticâret, 2.


Mustafabey 01
1 yıl önce - Prş 11 Oca 2018, 22:35

Kul Hakkının Önemi Hakkında !

Kul kavramı en genel tanımıyla Allah’ın yarattığı insan demektir. Kul kavramı, dil, din, ırk ve cinsiyetle sınırlı değildir. Her insan Allah’ın bir kuludur. İnsani değerler ve kavramlar karşısında anlamlandırma bu şekildedir.

Kul hakkı, herhangi bir insanın herhangi bir sebeple adaletsizliğe, haksızlığa ve zulme uğramasıdır. Adalet ve hak dünya üzerinde her insan için geçerlidir ve sağlanmalıdır.

İslam dini insana değer veren bir dindir. Bazı ahlaki ve felsefi öğretiler gibi ırkı ön plana çıkarmadan insana insan olduğu için değer vermeyi öğütler. Bu nedenle insandan kul diye bahsederken, insanlık hakkından da kul hakkı diye bahseder.

Kul hakkına en büyük günahtır. Dini, dili, ırkı ve cinsiyeti ne olursa olsun bir insan hakkında, yalan söylemek, iftira atmak, gıybet etmek, malına ve canına zarar vermek, nesline ve ırzına kastetmek kul hakkıdır. İslam’daki hükmü haramdır.


Suzi Dilara

1 yıl önce - Cmt 13 Oca 2018, 23:54

Komşuluk hakkı da Kul hakkı kapsamına giren bir konu

Bu konuda facebookta gördüğüm bir yazının linkini paylaşayım; Özellikle Kapı önündeki ayakkabılar yüzünden muzdarip olduğumuz komşulara ithafen .


Mustafabey 01
1 yıl önce - Pzr 14 Oca 2018, 20:13

Dinimizde Kul Hakkının Önemi !

Dinimizin kul hakkına bu denli önem vermesinin nedeni, kul hakkı yemenin yalnızca kişilerle sınırlı olmayıp, topluma da zarar vermesindendir. Çünkü insanların birbirlerinin haklarına saygı gösterilmediği bir toplumda, birlik ve beraberlikten, huzur ve kardeşlikten söz edilemez. Bu durumda, Allah’a karşı görevlerimiz yanında insanlara karşı olan görevlerimiz, özellikle de kul hakkına karşı son derece duyarlı olunmalı, yapılan her ibadetimiz bizi kul hakkından kaçınma ve dikkatli olma seferberliğine yönlendirmelidir.

Kul hakkına giren konular nelerdir kısaca onu görelim: Dedikodu, gıybet, iftira, mümin kardeşini aldatma, hakaret, aşağılama, hafife alma, mahcup etme, alaya alma, lakap takma, hoşlanmayacağı bir isimle çağırma kul hakkıdır. Yalan söyleyerek kandırmak, ticarette aldatmak, sözünde durmamak, hırsızlık yapmak, devlet- millet malına zarar vermek, işverenlerin işçilerine az bir para karşılığında çalıştırıp hakkını yemesi kul hakkıdır. Apartmanda gürültü yapmak, üst kattan alt kata bir şeyler silkmek, arabada yüksek sesle müzik dinlemek kul hakkıdır. Amirin emri altındakilere adaletsiz davranması, makam ve mevkisine güvenerek haksız ve hukuksuz mal elde etmek, devlet malına zarar vermek, devlet aracını kendi özel işlerinde kullanmak, yargıç iseniz adaletsiz karar verme, yöneticilerin toplumu görüş ve düşüncelerine göre ayırarak hizmet verme kul hakkıdır. Örnekler çoğaltıla bilir…

Özetle ifade edersek, Günümüzde madde, menfaat, hırs ve gaflet karışımı kavga ikliminde, maalesef kulluk bilincimiz zayıflamış, hâliyle kul hakkı da neredeyse önemsenmez olmuştur. Yaşanan olaylar, sözlü- yazılı çirkin ifadeler, karşılıklı veya arkadan bir birimizi kırıp dökmeler, ağza alınmayan hakaret içerikli elle- dille yapılan saldırılar alıp başını gittiği ortamı yaşıyoruz. Tüm bu yaşananların ardından, şöyle veya böyle ben din kardeşimin kalbini kırdım, hakkını üzerime aldım, özür dileyip helalleşeyim diyenimiz günden güne azalıyor. Allah ve Peygamberinin kul hakkıyla ahrete gelmeyin uyarıları, çoğumuzun umurunda bile değil. Dinimizde bu kadar önemli yer tutan kul hakkına büyük bir titizlikle riayet edelim, hem dünyadaki itibarımız arttıralım, hem de ilahi hesap gününde işimizi kolaylaştıralım.
Rabbim bu dünyadan üzerimizde Kul hakkı olmadan, veya Ahirette Kul hakkı borçlarını ödeyecek kadar Amel ve Sevap kazanmış olmayı tüm Müslümanlara Nasip eylesin inşallah, Allah’a emanet olunuz.sayfa 8
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
« önceki   123 ... 789 ... 252627   sonraki »
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET