Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 2
Mustafabey 01
12 ay önce - Sal 19 Arl 2017, 21:51

SELAMLAŞMA ADABI.

Allah (c.c.): Bir selamla selamlandığınız vakit, siz ondan daha güzeli ile selamı alın, yahut aynıyla karşılayın. Şüphesiz ki Allah. her şeyin hakkını gerektiği gibi arayandır, buyurur. (Nisa, 86)
Selam: Ayıp ve fenalıklardan uzak ve hayatın uzun olması anlamında duadır.
En güzel selamlaşmak: Esselamü aleyküm denilince, ve aleykümüs selamü verahmetüllah şeklinde, veya:
- Esselamü aleyküm verahmetüllah denilince
- Ve aleykümüsselamü ve rahmetüllahi veberakatüh, şeklinde selama karşılık vermektir;
Selamlaşmada adab:

1- Mü'minlerin bulunduğu yere girildiğinde ve oradan ayrıldığına selam vermek. Peygamberimiz (s.a.v.): "Sizden biriniz meclise geldiği zaman selam verdiği gibi, ayrılırken de selam versin. Çünkü birinci selam sonrakinden daha faziletli değildir." buyurur. (Tirmizi, es-Sünen).
2- Gayri müslümlerle karşılaşıldığında. önce onların selam vermesini bekleyerek, selamlarından sonra "ve aleyke" demek,
3- Müslümanların olduğu bir yerde tanıyıp tanımamaya bakmadan herkese selam vermek,
4- Selamlaşmada: küçük olanın büyüğe, az olan grubun çok olanlara. yürüyenin oturana, binit üzerinde bulunanın yaya olana selam verme adabına riayet etmek,
5- Fesat çıkarmayacaksa, akraba kadınlarla da selamlaşmak.
6- Verilen selama cevap vermek vaciptir. Topluluk içerisinden birinin cevap vermesiyle diğerlerinin üzerinden selam alma farziyyeti sakıt olur;
7- Selama hemen cevap vermek. Mümkün olduğunca cevabımızı verene duyurmak,
8- Selam verirken ve alırken sesimizi çok yükseltmemek ve kısmamak.
9- Selam verirken ve alırken sesimizi hürmet ifade edecek şekilde ayarlamak.
10- Selamı duymazlıktan gelmemek (saygısızlık ifade eder).
SELAMIN VERİLİP ALINMAYACAĞI YERLER:
1- Tuvalette ve hamamda verilip alınmaz,
2- Günaha sebep olan veya günahla meşgul olduğu halde selam verilmez alınmaz.
3- Kur'an okuyana, hadis rivayet edene, vaaz edene, ezan okuyana, kamet getirene ve namaz kılanlara selam verilmez,
4- Fitneye sebep olacağı endişesi ile, genç ve yabancı kadınlara selam verilmez. Onların selamına sesli cevap verilmez.
alıntı.


Mustafabey 01
12 ay önce - Cum 22 Arl 2017, 09:41

"Bir Müslümanın, Din kardeşini üç gün üç geceden fazla terkedip küs durması Helâl değildir: İki müslüman karşılaşırlar biri bir tarafa öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce Selâm verendir."

(Buhârî, "Edeb", 62, "İsti'zân", 9; Müslim, "Birr", 23, 25, 26; Ebû Dâvûd, "Edeb", 47; Tirmizî, "Birr", 21, 24)


Mustafabey 01
12 ay önce - Cmt 23 Arl 2017, 20:54

Kur'an'da Selamlaşmanın Önemi.

"O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur.Melik'tir;Kuddûs'tur;Selam'dır.” (Haşr Suresi, 23)
Selam,Yüce Allah’ın kullarını,her türlü tehlikelerden selamete çıkaran, cennetteki kullarına selam eden Rahman sıfatlarından biridir.
Selam vermek ise,müminlerin birbirlerine en güzel dilek ve temennilerini sunma şekillerindendir.Selam verilen bir kişinin,o selama daha güzeliyle veya en azından aynısıyla karşılık vermesi Kuran’da farz kılınmıştır:
“Bir selamla selamlandığınızda, siz ondan daha güzeliyle selam verin ya da aynıyla karşılık verin.Şüphesiz,Allah(c.c.) herşeyin hesabını tam olarak yapandır.”(Nisa Suresi, 86)
Selamın karşılığını daha güzeliyle vermek,tam anlamıyla alçak gönüllü, hoşgörülü olmanın ve büyüklenmemenin ifadesidir.Cahiliyenin kötü ahlak modelinde ise,verilen bir selamı almamak,duymazdan gelmek gibi tavırlar,karşı tarafa bir üstünlük gösterisi olarak yapılır.Sosyal statü olarak kendinden daha küçük gördüğü kimseleri ezmek,haddini bildirmek gibi çirkin niyetlerle bu tarz davranışlara sık sık başvurulur.İslam'da ise,müminler arasında bu tarz bir üstünlük anlayışı,değerlendirme modeli,kesinlikle yoktur.Konumu ne olursa olsun,kendisine verilen bir selamı almak her mümin için Kuran'da bildirilen bir emirdir.Mustafabey 01
11 ay önce - Prş 28 Arl 2017, 22:58

SELAMLAŞMA.

AYET :NİSA SURESİ – 86.AYET

وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْبِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً:

MEALİ :

“Bir selâm ile selâmlandığınız zaman,siz de ondan daha güzeli ile selâmlayın;yahut aynı ile karşılık verin.Şüphesiz Allah,her şeyin hesabını arayandır.” (NİSA SURESİ – 86.AYET)

Medenî bir insan olarak çevremizde yaşayan kişilerle sosyal ilişkilerimizde gözetmemiz gereken ahlâkî kurallardan biri de selâmlaşmadır.Selâmlaşma aynı zamanda sevgili Peygamberimiz (SAV)’in bizlere sünnet olarak bıraktığı en güzel hediyedir.Biz bu güzel hediyeyi, o güzel insanın güzel sözleriyle açıklamaya çalışalım.
Selâm;esenlik,barış,maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulup rahatlamak demektir.Dinî terim olarak selâm;Müslümanların karşılaştıkları zaman,birbirlerine karşılıklı olarak sağlık ve esenlik dileklerini sunmaları,birinin diğerine “Selâmün aleyküm” (Selâm sizin üzerinize olsun,Allah her türlü kazadan ve belâdan korusun) demesi;diğerinin ise: “Ve aleykümü’s-selâm ve rahmetullahi ve berekâtüh” (Allah’ın selâmı,rahmet ve bereketi sizin de üzerinize olsun) diyerek birbirlerine yaptıkları duadır.Müminlerin birbirlerine yaptıkları dualar Allah katında çok değerlidir.


Mustafabey 01
11 ay önce - Pts 01 Oca 2018, 12:25

ESSELAMU ALEYKUM VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU !
🌷
Öyle bır selam olsunkı! Ravza-ı mutahhera da Rasul-ı zıysan-ı Selamlamıs olsun!
🌷
Öyle bır selam olsunkı! Kabe-ı muazzamada , Hacer-ı esvedı istilâm etmiş olsun!
🌷
Öyle bir selam olsunki , arafatta hacıların göz yaşını silmiş , afvı müjdelenmiş olsun,
🌷
Öyle bir selam olsunki Nuh a.s. Gibi tufanlarda kalmıs olanları tufandan kurtarsın!
🌷
Öyle bir selam olsunkı!Yakup a.s gibi hasret çekenlerin hasretini dindirsin!
🌷
Öyle bir selam olsunki! Eyyup a.s. Gibi çaresiz dertleri olan hastalara şifa olsun!
🌷
Öyle bir selam olsunkı! Yunus a.s. Gibi karanlıklarda olanlara aydınlık olsun!
🌷
Öyle bir selam olsunkı ! Musa a.s. In firavunun şerrinden kurtulduğu gibi düşmanlarımızdan kurtuluş olsun!
🌷
Öyle bir bır selam olsun kı! RASULULLAHIN hüzün yılındaki gibi hüzünlü olanlara
Miraç gibi sürur olsun!


HAKAN UZN

11 ay önce - Pts 01 Oca 2018, 17:09

Selam vermek ve almak düşmanı bile sebepsiz bir araya getirir ve barıştırır. Hatta muhabbetin anahtarıdır. Selamsız yanından geçmek tuhaf durulur sanki içinde mahcubiyet hisseder. Selam saygınlıktır karakterin önemli kurallarındandır.Mustafabey 01
11 ay önce - Çrş 03 Oca 2018, 21:13

Dinimiz Açısından Selâmın Önemi Nedir?

Dinimiz, insanların birbirini sevmesi, sayması ve dayanışma içinde kardeşçe yaşamasına önem verir. Bunu sağlayan davranışlardan biri olan selamlaşma, dinimizin öğütlediği davranışlardandır. Yüce Allah Kur'an'da "Bir selamla selamlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeli ile selamlayın …"(Nisa suresi, ayet 86) buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz de selâmlaşmaya önem vermiş, selâmlaşmayı yaygınlaştırmayı öğütlemiştir. Hatta selâm vermede yarışmayı tavsiye etmiş, önce selâm vermenin daha iyi olduğunu belirtmiştir.

Selamlaşmak Bize Neler Kazandırır?

Selâmlaşmanın birey ve toplum açısından birçok yararları vardır. Selam vererek karşımızdaki insana ilgimizi, sevgimizi, saygımızı, nezaketimizi gösteririz. Onlar da bize karşılık vererek, aynı güzel duygularla bize karşılık verirler. Bu durum hem bizim, hem de onların mutlu olmasını sağladığı gibi aramızdaki sevgi ve dostluk bağları güçlendirir. Bu anlamda bize düşen görev selamlaşmayı yaygınlaştırmaktır.

Dua kelime olarak çağırmak, davet etmek, dilemek, istemek gibi anlamlara gelir. Terim olarak dua, yaratılmış insanın bütün benliği ile Yüce Allah'a yönelerek ondan istek ve dilekte bulunması demektir.


Mustafabey 01
11 ay önce - Cum 05 Oca 2018, 20:47

Kimlere Selam Verilmez?

Sual: Kimlere selam verilmez?

CEVAP
Şunlara yalnız o halde iken selam verilmez:
1- Namazda olana,
2- Hutbe okuyana ve hutbeyi dinleyene,
3- Kur'an-ı kerim okuyana ve dinleyene,
4- Vaaz edene ve dinleyene,
5- Fıkıh dersi çalışana,
6- Din dersi verene ve din dersi ile meşgul olanlara,
7- Eşi ile meşgul olana,
8- Avret yeri açık olana,
9- Abdest bozmakta olana,
10- Yemek yemekte olana,
Baştan ikisi hariç, diğerlerine selam verilirse, alma mecburiyeti yoksa da selamı almaları iyi olur.

Şunlara da her zaman selam verilmez:

1- Yabancı kızlara ve genç kadınlara,
2- Kumarbaza ve her oyunu oynayana,
3- İçki içenlere,
4- Gıybet edenlere,
5- Şarkıcılara,
6- Fasıklara [Açıktan günah işleyenlere],
7- Kadınlara, kızlara bakanlara selam verilmez.

Gayrimüslimlere, ancak iş düştüğü zaman selam verilebilir ve selamları alınır. Bid’at ehline de ihtiyaç halinde selam verilir. Zengine, zengin olduğu için selam vermek caiz değildir. Dilencinin, dilenirken verdiği selamı almak gerekmez. Yabancı kadın ihtiyar ise selam verilir. (Dürr-ül-muhtar)

Kâfire saygı göstermek için selam verilmez. Hadis-i şerifte, (Münafık [ve her çeşit kâfir] ile konuşurken, efendim, demeyiniz) buyuruldu. Zalime, kâfire hürmet etmek, saygı ile selam vermek, üstadım demek, küfür olur. (Berika)

İslamiyet’in hakim olduğu dönemlerde gayrı müslime ve fasık müslümana selam verilmezdi. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Yahudi ve Hristiyanlara selam vermeyiniz!) [Müslim]

(Bir kitap ehli [Yahudi veya Hristiyan] size selam verdiği zaman, “ve aleyküm” deyiniz!) [Buhari]

Bir kâfire, (Allah ömürler versin) demek, caiz değildir. Müslüman olması için veya cizye vererek devletimizin kuvvetlenmesi için, böyle dua etmek, caiz olur. (Berika)

Demek ki, ihtiyaç düşünce veya onu üzmemek için veya buna benzer sebeplerle Yahudiyle, Hristiyanla veya başka bir kâfirle selamlaşmak veya onun Müslüman olması için Dua etmek caiz olur.


Mustafabey 01
11 ay önce - Pts 08 Oca 2018, 22:16

Selâmlaşmak.

Nisa sûresi 86. âyette, "Size selâm verildiği zaman, onu daha güzel veya misli ile iade edin" buyurulmuştur. Peygamberimiz (s.a.v), "Varlığımı kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, mümin olmadıkça cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de mümin olmazsınız. İster misiniz size bir amel bildireyim ki onu yaptığınız zaman birbirinizi sevmiş olursunuz " Aranızda Selâmı yayın."buyurmuşlardır. Diğer hadislerinde de:

"Bir müslüman diğer bir müslüman'a selâm verdiği; o da selâmı iade etliği zaman bir melek ona yetmiş kere selâm eder."
"Bir müslüman diğerine selâm vermeden geçerse melekler bile şaşar" buyurmuştur.
"Esselâmü aleyküm ve rahmetullah" cennet ehlinin selâmıdır. Selâm ile beraber bir de el sıkışmak sünnettir.

Peygamberimiz (s.a.v): "Bir topluluğa uğradığınız zaman selâm verin. Oturmak gerekiyorsa oturduktan sonra; kalkıp giderken yine selâm verin. Birinci selâm, ikinci selâmdan daha önemli değildir. İkisi de aynı hükümdedir" buyurdular.
Toplumdan ayrılırken de "selâmünaleyküm" demek pek yaygın değil. Hatta garip karşılayan bile vardır. Oysa ayrılırken de selamlaşmayı yaymak gerekir. Yine Allah Resûlü'ne Enes (r.a): "Yâ Rasûlullah, selâm verirken eğilelim mi?" diye sordu., Allah Resulü, "Hayır" buyurdular.
"Öpüşelim mi?" dedi.
"Hayır öpüşmeyin" buyurdu.
"Müsafaha edelim mi?"
"Evet, müsafaha edin" buyurdular.
Sevmenin ve sevgi ile Cennete yönelmenin en kolay yolu, Selâmı yaymaktır


Mustafabey 01
11 ay önce - Çrş 10 Oca 2018, 22:17

SELAMLAŞMA İLGLİ AYET-İ KERİMELER.


“Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selâmla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.” (Nisâ Sûresi 86)

“Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman, gerekli araştırmayı yapın. Size selâm veren kimseye, dünya hayatının geçici menfaatine (ganimete) göz dikerek, “Sen mü’min değilsin” demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyle idiniz de Allah size lütufta bulundu (müslüman oldunuz). Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Nisâ Sûresi 94)

“Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine selâm vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor.” (Nur Sûresi 27)

Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize, Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak, selâm verin. İşte Allah, düşünesiniz diye âyetleri size böyle açıklar. (Nur Sûresi 61)

“Rahmân’ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der (geçer)ler.” (Furkan Sûresi 63)

“Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler ve, “Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size. Selâm olsun size (bizden size zarar gelmez). Biz cahilleri istemeyiz” derler.” (Kasas Sûresi 55)

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.” (Ahzâb Sûresi 56)

“Gizlice konuşmaktan menedilip de, menedildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah’ın seni selâmlamadığı selâmla selâmlıyorlar. İçlerinden de, “Söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya!” diyorlar. Cehennem onlara yeter! Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası!” (Mücâdele Sûresi 8)sayfa 2
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET